Sunteți pe pagina 1din 5

2.1.A.

Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

Grila de verificare a conformitii administrative


i eligibilitii cererii de finanare
1
2
3
4
5

9
10

11

Criteriu
Cererea de finanare (CF) este depus n termenul specificat n ghidul
specific
Toate rubricile din CF (aplicabile cererii de finanare pentru specificul
apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate n Ghidul specific
Actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului este ataat
[unde e cazul] Mandatul special/ mputernicirea special pentru semnarea
anumitor seciuni din cererea de finanare, este ataat
Declaraia de eligibilitate (modelul aplicabil la depunerea CF) este ataat
la CF, respect modelul din ghidul specific, iar informaiile prezentate sunt
corecte.
- Declaraia de eligibilitate se coreleaz cu Declaraia IMM n
privina ncadrrii n categoria IMM
- Dac este cazul, deciziile privind recuperarea ajutoarelor de stat i
dovezile efecturii plii sunt ataate
Solicitantul nu se ncadreaz n categoria ntreprinderilor n dificultate,
conform foii de calcul ntreprinderi n dificultate din macheta Analiza i
previziunea financiar.
Datele introduse n foia de calcul Bilan din machet corespund
informaiilor din situaiile financiare (bilanul) aferente anului fiscal
anterior depunerii CF, anexate la CF
Declaraia privind ncadrarea n categoria IMM este ataat la CF i
respect modelul din Ghidul specific
Informaiile din situaiile financiare ale solicitantului cu privire la activele
totale, cifra de afaceri i numrul mediu de salariai, se regsesc n
Declaraie
Dac solicitantul s-a declarat partener i/sau legat cu alte ntreprinderi,
declaraia conine Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate,
mpreun cu anexele i fiele de parteneriat i/sau de legtur, dup caz.
Fiele de parteneriat i/sau de legtur sunt completate cu toate
informaiile solicitate. Datele ntreprinderilor au fost cumulate
corespunztor (proporional pentru partenere i integral pentru legate)
Declaraia de angajament respect modelul din cadrul Ghidului
- Sumele incluse n Declaraie de angajament se verific n cadrul
cererii de finanare bugetul proiectului
Documentele statutare ale solicitantului, n form consolidat, sunt ataate
Certificatul constatator in forma extinsa emis de oficiul registrului
comerului de pe lng tribunalul unde i are sediul solicitantul, cu cel
mult 30 de zile calendaristice nainte de data depunerii cererii de finanare
Informaiile din documentele statutare, referitoare la identificarea
solicitantului, corespund cu cele din formularul cererii de finanare i
certificatul constatator ORC prezentat
Certificatul de nregistrare n scopuri de TVA, dac este cazul, este ataat

Da

Nu

N/A

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

12
13

14

15

16

17

18

19
20

21

Declaraia privind eligibilitatea TVA este ataat i respect modelul din


ghidul specific
Situaiile financiare ale solicitantului aferente exerciiului financiar anterior
depunerii cererii de finanare (Bilanul prescurtat, Contul de profit i
pierdere, Datele informative, Situaia activelor imobilizate, Notele
explicative), depuse la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor
Publice, sunt ataate
Dac solicitantul a identificat n Declaraia IMM, ntreprinderi partenere
i/sau legate, situaiile financiare anuale (Bilanul prescurtat, Contul de
profit i pierdere), aferente anului fiscal anterior depunerii CF, pentru
fiecare entitate n parte
Dac se aplic criteriul de eligibilitate 4b)
Extras din Registrul general de eviden a salariailor (REVISAL) listat, cu
cel mult 5 zile lucrtoare nainte de depunerea cererii de finanare, de pe
portalul Inspectia Muncii (ReGES) i Extrase din Registrul salariai i
Contracte per salariat din ReviSal
Documentele ce dovedesc dreptul de proprietate/ concesiune/ superficie/
uzufruct/ folosin cu tilu gratuit/ de comodat/ nchiriere, dup caz, sunt
ataate
(Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii care se
supun autorizrii)
Documentele cadastrale i nregistrarea imobilelor n registre:
- extras de carte funciar din care s rezulte intabularea, precum i
ncheierea, emis cu maximum 30 de zile naintea depunerii
- tabel centralizator asupra numerelor cadastrale, obiectivele de
investiie asupra crora se realizeaz n cadrul acestora, precum i
suprafeele aferente
- plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se
propune a se realiza investiia n cadrul proiectului, plan n care s
fie evideniate inclusiv numerele cadastrale
- Plan al situaiei propuse pentru realizarea investiiei elaborat de
proiectant
(Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii care se
supun autorizrii)
Certificatul de urbanism este ataat i este n termen de valabilitate
Planul de amplasare a echipamentelor/ utilajelor achiziionate prin proiect
este ataat
(Pentru proiecte care includ execuia de lucrri de construcii care nu se
supun autorizrii) Adresa Primriei care atest c lucrrile de intervenie
prevzute prin proiect nu se supun procedurii de autorizare a executarii
lucrarilor este ataat
(Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii ce se supun
autorizrii)
Decizia etapei de ncadrare a proiectului n procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, sau Clasarea notificarii emis de la autoritatea
pentru protecia mediului (dac este cazul) n conformitate cu HG nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

22

23
24
25

26

27

28

29

asupra mediului
(Pentru proiectele care includ execuia de lucrri de construcii indiferent
dac se supun autorizrii) Devizul general pentru proiectele de lucrri n
conformitate cu legislaia n vigoare
Planul de afaceri i anexele acestuia (inclusiv macheta Analiza i
previziunea financiar) sunt ataate i complete
Solicitantul este societate constituit conform Legii nr. 31/1990 privind
societile sau societate cooperativ.
Solicitantul se ncadreaz n categoria microntreprinderilor
Conform Declaraiei IMM conforme, datele solicitantului se ncadreaz n
pragurile aferente categoriei microntreprinderi
Domeniul de activitate (clasa CAEN) n care se realizeaz investiia
- Este eligibil
- Este clar identificat n CF
- Este nscris n obiectul de activitate al solicitantului, conform
certificatului constatator ORC
- Este autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de
implementare a proiectului. Dac CF presupune nfiinarea unui
sediu secundar (punct de lucru) ori activarea ntr-un nou domeniu
de activitate ca urmare a realizrii investiiei, solicitantul s-a
angajat (prin declaraia de angajament) ca, pn la finalizarea
implementrii proiectului, s nregistreze locul de implementare ca
punct de lucru i/sau s autorizeze clasa CAEN vizat de investiie,
la locul de implementare
- Investiia propus vizeaz un singur domeniu de activitate (clas
CAEN)
Solicitantul a desfurat activitate pe o perioad corespunztoare cel puin
unui an fiscal integral i a nregistrat profit din exploatare (>0 lei) n anul
fiscal anterior depunerii cererii de finanare.
Solicitantul nu a avut activitatea suspendat temporar, oricnd n anul
curent depunerii CF i n anul fiscal anterior.
Solicitantul a nregistrat un numr mediu de salariai de cel puin 1, n anul
fiscal anterior depunerii cererii de finanare (criteriul de eligibilitate 4a
conform Ghidului specific)
SAU
Solicitantul are cel puin un angajat cu norm ntreag pe perioad
nedeterminat, la data depunerii cererii de finanare (criteriul de
eligibilitate 4b conform Ghidului specific)
Solicitantul are capacitatea financiar de a asigura, conform declaraiei de
eligibilitate:
- contribuia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibil a
proiectului,
- finanarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul
i
- resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n
condiiile rambursrii ulterioare a cheltuielilor eligibile din

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

instrumente structurale.
30
31

32

33

34

35

Solicitantul i reprezentantul su legal nu se afl n niciuna din situaiile de


excludere, conform Declaraiei de eligibilitate.
Locul de implementare a proiectului este situat n mediul urban, n
regiunea de dezvoltare n care a fost depus cererea de finanare
Locul de implementare a proiectului nu este situat n teritoriul acoperit de
ITI Delta Dunrii, ori n regiunea de dezvoltare Bucureti Ilfov
Dac investiia vizeaz clasa CAEN 8690 Alte activiti referitoare la
sntatea uman, locul de implementare este situat ntr-o staiune
balneoclimateric
Locul de implementare este nregistrat ca sediu principal sau secundar
(punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. Dac CF
presupune nfiinarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea
ntr-un nou domeniu de activitate ca urmare a realizrii investiiei,
solicitantul s-a angajat (prin declaraia de angajament) ca, pn la
finalizarea implementrii proiectului, s nregistreze locul de implementare
ca punct de lucru i/sau s autorizeze clasa CAEN vizat de investiie, la
locul de implementare
Solicitantul demonstreaz c deine unul din urmtoarele drepturi asupra
imobilului identificat ca loc de implementare, dup caz:
Pentru investiii care includ lucrri de construcie ce se supun autorizrii:
dreptul de proprietate privat, dreptul de concesiune (conform OUG
54/2006) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului
de superficie, dreptul de a realiza investiia propus prin cererea de
finanare)
Pentru investiii care includ doar servicii i/sau dotri i lucrri de
construcie ce nu se supun autorizrii: dreptul de proprietate privat,
dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul
de folosin cu titlu gratuit, mprumutul de folosin (comodat) sau dreptul
de nchiriere/locaiune
Solicitantul demonstreaz deinerea dreptului pe o perioad care acoper
inclusiv perioada de trei ani de la data previzionat pentru efectuarea plii
finale n cadrul proiectului.
Pentru investiii care includ lucrri de construcie ce se supun autorizrii,
imobilul (teren i/sau cldiri):
- este liber de orice sarcini sau interdicii ce afecteaz
implementarea proiectului
- nu face obiectul unor litigii avnd ca obiect dreptul invocat de
ctre solicitant pentru realizarea proiectului, aflate n curs de
soluionare la instanele judectoreti
- Nu face obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n
materie sau dreptului comun.
Proiectul se ncadreaz n obiectivul specific al prioritii de investiie 2.1.,
respectiv include investiii eligibile n cadrul apelului 2.1.A Microntreprinderi

2.1.A. Microntreprinderi
Ghidul solicitantului - condiii specifice de accesare a fondurilor
Anexa 3 Grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii cererii de finanare

36

37
38

39
40
41

42
43
44

Proiectul nu include doar investiii de tipul celor menionate la punctele


2.a.iii. i/sau 2.c. din ghidul specific (Eligibilitatea proiectului) i/sau
realizarea de lucrri de construcie care nu se supun autorizrii, conform
legii
Investiia vizeaz domeniul de activitate eligibil al solicitantului, identificat
n cererea de finanare
(pentru proiecte care implic execuia de lucrri de construcii indiferent
dac se supun sau nu autorizrii)
Proiectul nu a mai beneficiat de finanare public n ultimii 5 ani nainte de
data depunerii cererii de finanare, pentru acelai tip de activiti (e.g.
extindere/ modernizare/ construcie) executate asupra aceleiai
infrastructuri / aceluiai segment de infrastructur.
Valoarea eligibil a proiectului este de minimum 25.000 euro
Contribuia proprie minim a solicitantului la valoarea eligibil a proiectului
reprezint minimum 10,00%.
Valoarea finanrii solicitate nu depete plafonul de minimis, innd cont
de regula de cumul a ajutoarelor
- Plafonul de minimis aplicabil ntreprinderii unice a fost respectat
- Regula de cumul a ajutoarelor de minimis a fost respectat
Proiectul respect principiile privind dezvoltarea durabil, egalitatea de
anse, de gen i nediscriminarea
Perioada de implementare a proiectului nu depete data de 31.12.2023
Bugetul proiectului respect condiiile de eligibilitate a cheltuielilor:
- Cheltuielile sunt corect ncadrate n categoria celor eligibile i
neeligibile
- Sunt respectate limitele pentru categoriile de cheltuieli eligibile,
acolo unde este cazul