Sunteți pe pagina 1din 3

Nume si Prenume:

TEST DE EVALUARE 3
1.Serviciul extern de prevenire si protectie poate asigura
activitatile de prevenire si protectie in domeniu:
a.in cazul in care in intreprindere si/sau unitati nu
se pot organiza activitatile de prevenire si protectie din lipsa personalului
competent;
b.in cazul in care serviciul extern de prevenire si
protectie este format dintr-o singura persoana cu pregatire corespunzatoare
nivelului mediu si/sau superior;
c.dispune de personal cu pregatire
corespunzatoare nivelului de baza;
2.Angajatorul trebuie sa intocmeasca un plan de
prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de
alta natura bazat pe:
a.evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;
b.asigurarea echipamentelor de munca fara pericol
pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;
c.evaluarea riscurilor la nivelul fiecarui post de
lucru si/sau fiecarei functii;
3.Revizuirea planului de prevenire si protectie se va face
in urmatoarele cazuri:
a. cand se face adaptarea la progresul tehnic;
b. cand serviciile externe propun acest lucru;
c. cand intervin modificari ale conditiilor de munca,
respectiv aparitia unor riscuri noi;
4.Planul de prevenire si protectie trebuie obligatoriu
semnat de :
a. lucratorul si/sau lucratorii desemnati;
b. angajator;
c. comitetul de securitate si/sau sanatate in munca;

5.Care sunt cerintele minime in domeniul SSM


corespunzatoare nivelului superior:
a.
b.
c.
6.Cursurile in domeniul SSM se efectueaza de catre
furnizori de formare profesionala autorizati conform :
a. Legea 319 / 2006;
b. HG 1425 / 2006;
c. OG 129 / 2000 modificata si completata prin
Legea 375/2002;
7.Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in
domeniul SSM ( viitori membri in CSSM ) sunt alesi de:
a. angajator sau reprezentantul sau legal;
b. lucratori din intreprindere si/sau unitate conform
celor stabilite prin contractul colectiv de munca, RI sau ROF;
c. lucratori desemnati de angajator in domeniul
SSM;
8.Organizarea CSSM se constituie in unitatile care au un
numar de:
a. cel putin 50 lucratori inclusiv, cu capital strain,
care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei;
b. sub 50 de lucratori;
c. obligatoriu in ambele cazuri;
9.Reprezentantii lucratorilor in CSSM vor fi alesi pe o
perioada de :
a. 1 an;
b. 2 ani;
c. 5 ani;
10.Cine este secretarul CSSM:
a. angajatorul sau reprezentantul sau legal;
b. medicul de medicina muncii;
c. lucratorul desemnat sau reprezentantul
serviciului intern de prevenire si protectie;