Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e)

Muntianu Ilinca-Adina
Calea 13 Septembrie, nr. 231A, sector 5, Bucuresti, Romania

Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naionalitate(-ti)
Data naterii
Sex

Mobil:

+4 0731 430 432

Muntianu.ilinca@yahoo.com
Romana
24 ianuarie1991
Feminin

Experiena profesional
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti principale

Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti principale
Numele i adresa angajatorului
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti principale

August 2011 August 2014


Membru in Serviciul Cazare Studenti
Asigurarea colaborarii intre aparatul decizional al Academiei de Studii Economice din Bucuresti si
studenti.
Noiembrie 2012 Decembrie 2012
Asistent al Departamentului de Contabilitate, in cadrul Proiectului Practica Marja ta de profit
Inregistrarea in contabilitate a fluxului de documente specific activitatii
Data Finance Accounting SRL, Str Ion Creanga, nr 11-13, sector 5, Bucuresti
Septembrie 2014 Ianuarie 2015
Asistent al Departamentului de Evaluare
Intocmirea si completarea rapoartelor de evaluare
Intocmirea analizei de piata
Acordare de consultanta cu privire la stabilirea valorilor de piata
Inspectia proprietatilor

Numele i adresa angajatorului


Perioada
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti principale
Numele i adresa angajatorului

Curriculum vitae al
Muntianu Ilinca Adina

NAI Romania , Soseaua Pipera, nr.4, Cladirea Aurel Vlaicu, Sector 1, Bucuresti
Aprilie 2015 Prezent
Auditor junior / Contabil junior
Pregatirea si realizarea misiunilor de audit financiar
Intocmirea contabilitatii si a raportarilor financiare conform principiilor nationale.
3B Expert Audit, str. Aurel Vlaicu, nr.114, sector 2, Bucuresti

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu


Uniunea European, 2002-2010 24082010

Educaie i formare
Perioada
Calificarea / diploma obinut
Disciplinele principale studiate /
competene profesionale dobndite

Octombrie 2013 Iunie 2015


Studii masterale in Analiza Financiara si Evaluare
Evaluarea intreprinderilor, Evaluarea proprietatilor imobiliare, Analiza financiara avansata, Gestiunea
afacerilor

Numele i tipul instituiei de nvmnt /


furnizorului de formare Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabiitate si Informatica de Gestiune
Perioada
Calificarea / diploma obinut
Disciplinele principale studiate /
competene profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei de nvmnt
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obinut
Disciplinele principale studiate /
competene profesionale dobndite
Numele i tipul instituiei de nvmnt
/ furnizorului de formare

2010-2013
Economist
Microeconomie, Macroeconomie, Contabilitate financiara, Contabilitate de Gestiune, Finante, Investitii
financiare, Evaluarea intreprinderilor, Analiza financiara, Audit financiar, Audit intern, Baze de date,
Sisteme informatice de gestiune.
Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune
2006-2010
Diploma de bacalaureat
Matematica, Informatica, Economie
Liceul teoretic Mihail Kogalniceanu - Vaslui

Aptitudini i competene
personale
Limba matern

romana

Limba(i) strin(e) cunoscut(e)


Autoevaluare

nelegere

Nivel european (*)

Limba engleza

Ascultare
C1

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C1

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaie
C1

Utilizator
experimentat

Scriere
Discurs oral

C1

Utilizator
experimentat

Exprimare scris
C1

Utilizator
experimentat

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine

Competene i abiliti sociale


Competene i aptitudini
organizatorice
Competene i aptitudini de utilizare
a calculatorului

Informaii suplimentare

Curriculum vitae al
Muntianu Ilinca Adina

Receptivitate la nou, bune capacitati de comunicare


Capacitati de coordonare si planificare a activitatilor, atentie la detalii

Abilitati in folosirea aplicatiilor Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, Microsoft Windows si
browser de internet

Bursa de performanta in activitate organizatorica

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu


Uniunea European, 2002-2010 24082010