Sunteți pe pagina 1din 8

Asociaia Contabililor i Auditorilor

Profesioniti din Republica Moldova

Asociaia Obteasc Asociaia Contabililor i Auditorilor Profesioniti din


Republica Moldova esteoorganizaieautonom,neguvernamental,non-profitide
interespublic,autogestionar,carearedreptscopgestionareaprofesieicontabilen
RepublicaMoldova.
ACAPafostcreatnanul1996iaevoluatpeparcurscanprezentsincludaproape
1000membri,inclusivstudeninrolainprogramelesaleeducaionaledespecialitate.
Asociaiaactigatreputaiadepromotorexcelentalprofesieidecontabilioferogam
largdeprogramedenvmntpre-profesional,profesionalipetermenlung.
AsociaiaestemembrudeplinalIFAC(InternationalFederationofAccountants),al
SEEPAD(South-EasternEuropeanPartnershiponAccountancyDevelopment)ial
ECCAA(EurasianCouncilofCertifiedAccountantsandAuditors)imembruasociatal
FIDEF(FdrationInternationaledesExperts-ComptablesFrancophones).
ACAPsusineactivmisiunea,scopurile,obiectiveleiobligaiuniledemembrualIFACi
estedoritoaresconsolidezecapacitateasainstituional,accelernddezvoltarea
abilitiloricompetenelorprofesieicontabilenRepublicaMoldova,sporind
conformitateacutoatestandardeleIFACiUEiparticipladezvoltareamodelelor
twinningntreorganele/instituiileprofesionistedecontabilitate.

Misiunea, scopurile i obiectivele


Misiunea(activitateasocial-util)aasociaieiconstndezvoltareaprofesieicontabili
auditor(ncontinuare-profesie)nRepublicaMoldova.
Asociaia i realizeaz misiunea pe baza urmtoarelor principii:
participareamembrilornactivitateaasociaieinbazaautoreglementrii,
autoadministrriiialtorvaloridemocratice;
autonomiaeconomiciadministrativaasociaieiimembrilorsi;
evidenamembrilorsi;
Pentru realizarea misiuni sale, asociaia i pune urmtoarele scopuri de importan
public:
acordareaajutoruluiautoritilorpubliceladezvoltareacontabilitiiiaudituluin
RepublicaMoldova;
aprareadrepturiloriintereselorlegitimeprofesionalemembrilorsi,acordarea
ajutoruluinvederearidicriiniveluluiprofesionalalacestoraicalitiiserviciilor
prestate;
cnsolidareareputaieiprofesiei,inclusivprinnvmnt,dobndireaipropagarea
cunotinelorndomeniulprofesiei.

n scopul de a sprijini activitatea profesional contabililor i auditorilor, asociaia


realizeaz urmtoarele obiective:
reprezentareaiprotejarea,ninstaneledejudecat,nalteautoritiaiadministraiei
publiceinorganizaiilenonguvernamentale,adrepturiloriintereselorlegitime
profesionalealemembrilorsociaiei;
asigurareainstruiriiprofesionalecontinueacontabililoriauditorilornconformitatecu
standardeledeeducaiealeIFACieuropene;
acordareaasisteneilaimplementareacerinelorcadruluinormativalprofesiei,inclusiv
declaraiilorIFACprivindobligaiilemembrilorsi(SMO);
creareacondiiilorpentruschimbdeexperienlansuireacelormaibunepractici
profesionale,precumipentrudepistareaistructurareaproblemelorprofesionalei
stabilireaprocedeelordesoluionareaacestora;
asistenalaantrenareancmpulmunciiamembrilorasociaiei.

Conducerea ACAP RM
OrganeledeconducerealeACAPRMsunt:
1.adunareageneralamembrilorasociaieisauadunareadelegailoracestora(adunare
general);
2.consiliuldirectorilorasociaiei;
3.directorulexecutiv;
4.comisiadeauditintern.
OrganulsupremdeconducerealACAPRMesteAdunareageneral.
Adunareageneralordinaresteconvocatodatnan.
Adunareageneralextraordinarpoateficonvocatnoricetimpdupnecesitate.
ConsiliulDirectorACAPRMesteorganulcerealizeazconducereaACAPRMnperioada
dintreAdunrilegenerale.

Cum funcioneaz programul CIPA?

Programul de certificare CIPA are drept obiectiv verificarea experienei profesionale a


contabililor-practicieni, nivelul cunoaterii legislaiei n domeniul contabilitii,
auditului, finanelor, fiscalitii, managementului, tehnologilor informaionale, actelor
normative ce reglementeaz activitatea de antreprenoriat. Programul CIPA este un
proces de examinare i certificare pentru contabili-practicieni.
Scopul programului CIPA este de a promova:
-perfecionareacontabililoriauditorilorprofesionistinCSI;
-impementareaSIRFiaStandardelorInternaionaledeAudit(ISA);
-eticaprofesional,standarde,practiciiprincipiialeFederaieiInternaionalea
Contabililor(IFAC);
-pregtireaprofesional,examinareasicertificarea
Programul de certificare internaional CIPA include: Instruire, Examene i
Certificare. Programul de certificare confer urmtoarele nivele de calificare:
1. C contabil certificat practician;
2. CIPA contabil internaional profesionist certificat.

Programul include examinarea urmtoarelor subiecte:


-Contabilitatea Financiar i
- Contabilitatea Managerial i
- Managementul financiar
- Audit
- Impozitarea (Moldova)
- Drept (Moldova)
- Managementul Sistemului Informaional
Cunostinele pot fi obinute prin:
-Cursuriledepregtirepentruexamene
-Pregtireaindependent
-Instruirealadistan