Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT CONTROL DE GESTIUNE

PLAN DE REZOLVARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elaborarea bugetului vanzarilor


Elaborarea bugetului productiei
Bugetul aprovizionarilor
Bugetul costurilor salariale
Bugetul flexibil al cheltuielilor generale de productie pentru semestrul 2, N+1
Bugetul investitiilor in semestrul 2, N+1
Bugetul TVA
Bugetul trezoreriei
Contul de rezultate previzional la 31.12.N+1
Bilantul previzional

Pas 1 Elaborarea bugetului vanzarilor pe sem. 2


Nr.
Cr

Explicatii

UM

iul

aug

sept

oct

nov

dec

t
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vanzari-P1
Vanzari-P2
CA total-din
care:
CA-P1 (Eur)
Ca-P2 (Eur)
TVA
Valoare cu
TVA
Incasari
curente
Efecte de
comert 30 de
zile

buc
buc

700
720

720
750

730
740

740
720

750
740

700
680

227400.00
105000.00
122400.00
45480

235500.00
108000.00
127500.00
47100

235300.00
109500.00
125800.00
47060

233400.00
111000.00
122400.00
46680

238300.00
112500.00
125800.00
47660

220600.00
105000.00
115600.00
44120

272880.00

282600.00

282360.00

280080.00

285960.00

264720.00

55%

150084

155430

155298

154044

157278

145596

45%

122796

127170

127062

126036

128682

119124

Euro
150
170
20%

Pas 2 Bugetul productiei si stocurilor de produse finite pe sem. 2


Nr.
Cr
t

1
2
1
2
1
2
1
2

1
2

Explicatii
Stoc
initial
produs P1
produs P2
Productie
produs P1
produs P2
Vanzari
produs P1
produs P2
Stoc final
produs P1
produs P2

Um

iul

aug

sept

oct

nov

ianpreviz

dec

buc
buc

350
360

360
375

365
370

370
360

375
370

350
340

buc
buc

710
735

725
745

735
730

745
730

725
710

700
733

buc
buc

700
720

720
750

730
740

740
720

750
740

700
680

buc
buc

360
375

365
370

370
360

375
370

350
340

350
393

50918

51615

52313

48825

48825

58608
1E+0
5

57024
10863
9

58608

53856
10268
1

62251

Valoarea stocului final


139.
produs P1
5
50220
158.
produs P2
4
59400
TOTAL
10962
VALOARE
0

110921

350
393

699
786

111076

Pentru luna ianuarie N+2 am folosit functia Forecast pentru a determina valoarea
previzionata a vanzarilor (699 buc-P1 si 786 buc-P2).

Pas 3 Elaborarea bugetului aprovizionarilor pe sem. 2

Explicatii

Consum
specific

Necesar M1

kg/buc

iul
6490

pentru P1

3550

pentru P2

2940

Necesar M2

kg/buc

3600

pentru P1

2130

pentru P2

1470

Stoc initial M1

2600

Consum M1

6490

Stoc final intermediar M1


Comanda M1

-3890
13077

2 luni

Stoc retratat M1

9187

Stoc initial M2

1500

Consum M2

3600

Stoc final intermediar M2


Comanda M2

-2100
7262

2 luni

Stoc retratat M2
Comanda M1 cu
Comanda M2 cu
Total valoare comenzi
pentru M1
pentru M2
TVA la achizitie
Valoare cu TVA
Plati la 30 zile
Plati la 60 zile

5162
10%
10%

aug
660
5
362
5
298
0
366
5
217
5
149
0
918
7
660
5
258
2
258
2
516
2
366
5
149
7
149
7

sept

oct

nov

dec

6595

6645

6465

6432

3675

3725

3625

3500

2920

2920

2840

2932

3665

3695

3595

3566

2205

2235

2175

2100

1460

1460

1420

1466

2582

9064

2419

9031

6595

6645

6465

6432

-4013
13077

2419

-4046
13077

2599

9064

2419

9031

2599

1497

5094

1399

5066

3665

3695

3595

3566

-2168
7262

1399

-2196
7262

1500

5094

1399

5066

1500

40%

14385
7988
207751
143847
63904
41550
249301
99720

14385
7988
207751
143847
63904
41550
249301
99720

14385
7988
207751
143847
63904
41550
249301
99720

60%

149581

149581

149581

PU
10
8
20%

Comanda M1 se realizeaza odata la 2 luni; valoarea acesteia a fost calculate aplicand un coeficient de calcul 2
(reprezentand intervalul la care se face aprovizionarea) la media aritmetica a necesarului de materie prima M1
pentru semstrul 2 al anului N+1.

Pentru comanda M2 s-a procedat identic.

Bugetul aprovizionarilor cu ambalaje


Explicatii
Productie din P1
Productie din P2
NECESAR AMBALAJE
Valoare ambalaje
TVA aferent cump ambalaje

consum specific
buc
buc
1 buc prod finit
euro
euro

Valoare ambalaje cu TVA

euro

iul

aug

sept

oct

nov

dec

710
735
1445
5780
1156

725
745
1470
5880
1176

735
730
1465
5860
1172

745
730
1475
5900
1180

725
710
1435
5740
1148

700
733
1433
5732
1146

6936

7056

7032

7080

6888

6878

Bugetul stocurilor de ambalaje


Explicatii

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Valoarea ambalajelor
consumate

5780

5880

5860

5900

5740

5732

Valoarea stocului final de


ambalaje

4000

4000

4000

4000

4000

4000

aug
10495
5888

oct
11680
6546

6605
3665
3890
2223
56684
38900

sept
3890
2223
14385
7988
6595
3665
11680
6546
169168
116800

17784

52368

Bugetul stocurilor cu materii prime


Explicatii
Si M1
Si M2
Intrari M1
Intrari M2
Consum M1
Consum M2
Stoc f M1
Stoc f M2
Valoare stoc
Valoare stoc M1

UM
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
euro
10 eur/buc

Valoare stoc M2

8 eur/buc

iul
2600
1500
14385
7988
6490
3600
10495
5888
152054
104950
47104

nov

dec
12955
7244

6645
3695
5035
2851
73158
50350

5035
2851
14385
7988
6465
3595
12955
7244
187502
129550

22808

57952

29424

6432
3566
6523
3678
94654
65230

Pas 4 Bugetul costurilor salariale


Explicatii

Sursa

iul

Productia fabricata
P1

Bug Produc

710

725

735

745

725

700

Productia fabricata
P2

Bug Produc

735

745

730

730

710

733

Salarii directe pentru


P1 eur/buc

7.5

5325

5438

5513

5588

5438

5250

Salarii directe pentru


P2 eur/buc

12

8820

8940

8760

8760

8520

8796

14145

14378

14273

14348

13958

14046

85146

11316

11502

11418

11478

11166

11237

68117

40486

40517

40503

40513

40461

40473

242953

32389

32414

32402

32410

32369

32378

194362

98336

98810

98596

98749

97953

98134

590578

oct

nov

dec

Total salarii directe


Taxe salariale
datorate bugetului
Salarii indirecte

80%
Bug chelt.
regie

Protectie sociala
datorata

80%

Total costuri salariale

aug

sept

oct

nov

dec

Total

Pas 5 Bugetul flexibil al cheltuielilor generale de productie

Nr. Crt
I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
II
2.1
2.2

Explicatii
Ore activitate
CH FIXE SECTIE
Salarii ingineri
Ch cu protectia sociala
Amortiz utilajelor sectiei
Ch cu OI
Energie termica
Ch ventilatie
Furnituri birou
Generatoare de TVA
CH VAR-GEN TVA
Reparatii, revizii
Energie electrica

iul
3772
29802
15200
12160
1000
480
500
280
182
1442
1886

aug
3834
29802
15200
12160
1000
480
500
280
182
1442
1917

sept
3806
29802
15200
12160
1000
480
500
280
182
1442
1903

566
754

575
767

571
761

3826
29802
15200
12160
1000
480
500
280
182
1442
1913

3722
29802
15200
12160
1000
480
500
280
182
1442
1861

3746
29802
15200
12160
1000
480
500
280
182
1442
1873

Total
22706
178812
91200
72960
6000
2880
3000
1680
1092
8652
11353

574
765

558
744

562
749

3406
4541

2.3

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Ch protectia mediului
CHELT MIXTE
Salariile pers auxiliare
Protectia sociala
Ch cu protectia muncii
Energie, apa
Generatoare de TVA
CH FIXE DE ADM
Salarii personal TESA
Ch cu protectia sociala
Amortizarea mijl fixe
Ch cu OI
Energie termica
Ch telefonice

4.7

Furnituri birou

III
3.1
3.2
3.3
3.4
IV

V
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

566
8450
2286
1669
2109
2386
4495
27800
14000
11200
1000
500
500
500

575
8561
2317
1694
2134
2417
4551
27800
14000
11200
1000
500
500
500

571
8511
2303
1682
2122
2403
4525
27800
14000
11200
1000
500
500
500

574
8547
2313
1690
2130
2413
4543
27800
14000
11200
1000
500
500
500

558
8360
2261
1649
2089
2361
4450
27800
14000
11200
1000
500
500
500

562
8403
2273
1658
2098
2373
4471
27800
14000
11200
1000
500
500
500

3406
42531
11753
9242
9682
11853
21535
166800
84000
67200
6000
3000
3000
3000

100

100

100

100

100

100

600

Generatoare de TVA
CH FIXE DE DESFAC
Salarii de desfacere
Ch cu protectia sociala
Amortiz mijl fixe
Chelt cu OI
Energie termica
Ch telefonice
Furnituri birou
Generatoare de TVA

1600
24066
9000
7200
1400
2400
1300
2050
716
6466

1600
24066
9000
7200
1400
2400
1300
2050
716
6466

1600
24066
9000
7200
1400
2400
1300
2050
716
6466

1600
24066
9000
7200
1400
2400
1300
2050
716
6466

1600
24066
9000
7200
1400
2400
1300
2050
716
6466

1600
24066
9000
7200
1400
2400
1300
2050
716
6466

9600
144396
54000
43200
8400
14400
7800
12300
4296
38796

Total general

92004

92146

92082

92128

91889

91944

543892

Pas 7 Elaborarea bugetului de TVA

Nr.
Cr
t

Explicatii

iul

aug

sept

oct

TVA colectata, din care:

45480

47100

47060

46680

din vanzari de prod finite

45480

47100

47060

46680

TVA deductibila din care pentru:

45884

4775

45909

4373

aprovizionari cu materii prime

41550

41550

aprovizionari cu ambalaje

1156

1176

1172

1180

Baza TVA deductibila CIP

15889

15976

15936

3178

3195

achizitie de imobilizari

credit TVA

nov

dec

4766
0
4766
0

Total

44120

278100

44120

278100

4316

150715

124650

din alte vanzari


II

TVA aferenta

III

TVA de plata

IV

TVA de recuperat (credit TVA)

404

4586
2
4155
0

1146

6978

15964

1148
1581
9

15852

95436

3187

3193

3164

3170

19087

404

42325

1151

42307

1798

39804

127385

Pas 9 Elaborarea contului de rezultate previzional pentru sem. 2

Nr
crt
1
2
A
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Explicatii
Venituri din vanz. Prod finite
Venituri din productia stocata
TOTAL VENITURI
Cheltuieli cu mat prime si ambalaje
Manopera directa inclusiv prot sociala
Chelt fixe indirecte de productie
Chelt variabile de productie

B
C
D

Chelt semivariabile de productie


Chelt generale de administratie
Chelt fixe de desfacere
Chelt cu amortiz utilaj nou
Chelt financiare:
dobanzi credite pe t.m
cheltuieli cu sconturi acordate
TOTAL CHELTUIELI CURENTE
REZULTATUL BRUT
IMPOZIT PE PROFIT

REZULTAT NET

Sume cumulate
1390500
652462
2042962
658145
153263
178812
11353
42531
166800
144396
9000
91904
1800
90104
1456204
586758
146689
440068

Sursa buget
B Vanzarilor
B Productiei
B Aproviz
B Manopera
B ch Regie
B ch Regie
B ch Regie
B ch Regie
B ch Regie
B Amortiz
Plan imprumut
B Trezorerie