Sunteți pe pagina 1din 2

Incasare avansuri.

Cum procedam la colectarea


TVA si emiterea facturii?
10

de InfoTva.ro la 05 Nov. 2014Exclusiv


Tags: colectare tva, emitere factura, cod fiscal, persoana impozabila, avansuri, omfp 3055,venituri

In analiza urmatoare, ne referim la o societate care presteaza servicii de control acces si in


unele situatii unii clienti platesc serviciile in avans pentru un an de zile.
Vom vedea astfel daca factura de avans pentru suma incasata se intocmeste la data incasarii sau daca se poate emite
factura pana pe 15 ale lunii urmatoare. Totodata, vom vedea de ce exista obligatia de a emite facturi in situatia in care
furnizorul de energie electrica nu trimite factura de avans pentru sumele pe care firma le plateste in plus.
Situatia dvs reprezinta, din punct de vedere contabil, un venit in avans, care este definit la punctul 30 alin. (1) din
Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009 ca fiind venit incasat inainte de data bilantului exercitiului
financiar curent, dar care este aferent unui exercitiu financiar ulterior.
Evidenta venitului in avans se tine cu ajutorul contului 472 "Venituri in avans". La alin. (3) al punctului 30 se arata ca
in bilant, in cadrul veniturilor in avans, sumele care vor fi trecute pe venituri de exploatare curente intr-o perioada de
pina la un an trebuie prezentate distinct de cele care vor fi trecute pe venituri de exploatare curente intr-o perioada
mai mare de un an.
Intocmirea facturii se face in conformitate cu art. 155 alin. (15) din codul fiscal:
"(15) Pentru alte operatiuni decit cele prevazute la alin. (14), persoana impozabila are obligatia de a emite o factura cel
tirziu pina in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nattere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in
care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura pentru suma avansurilor
incasate in legatura cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel tirziu pina in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei
in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa."

Asadar, daca ne raportam la incasarea serviciilor in avans, factura trebuie intocmita pina cel tirziu la data de 15 a lunii
urmatoare celei in care s-a incasat avansul.
Evident, ideal ar fi sa se emita factura la data incasarii avansului, pentru a nu se naste complicatii privind colectarea
TVA, insa la alin. (15) al art. 155 din codul fiscal se arata ca factura are termen maxim de emitere pina la data de 15 a
alunii urmatoare celei in care s-a incasat avansul.
Atentie: emiterea facturii in luna urmatoare, pina cel tirziu la data de 15, pentru suma incasata in luna curenta, nu
conduce la colectarea de TVA in luna urmatoare (la data facturii), deoarece TVA trebuie colectat la data incasarii
avansului, daca factura nu a fost deja emisa, in conformitate cu art. 134^2 alin. (2) literele a) si b) din din codul fiscal:
"(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul
generator. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte
de data livrarii ori prestarii acestora;"

Exemplu:
Incasare prin banca in data de 04.11.2014 servicii pentru
perioada decembrie 2014 - noiembrie 2015, in suma de 1200 lei
plus TVA (total 1488 lei):
> factura este emisa in luna urmatoare la data de 15.12.2014

Tratament contabil si fiscal:


- inregistrare contabila in data de 04.11.2014 - data
incasarii avansului:
5121 = 419 1200 lei
5121 = 4427 288 lei (4427 reprezinta tva ce trebuie
colectat si virat la stat)
- inregistrare contabila in data de 15.12.2014 - data emiterii facturii pentru servicii in avans:
4111 = 472 1200 lei
4111 = 4427 288 lei
si, concomitent, stormarea avansului incasat in 04.11.2014:
419 = 4111 1488 lei
419 = 4427 -288 lei - stornarea TVA colectat deja la data incasarii avansului.
Nota: in data de 15.12.2014, decontarea facturii emise cu suma avansului incasat in 04.11.2014, precum si stornarea
TVA colectata vor avea note contabile adaptate softului de contabilitate utilizat.
> factura emisa in data de 04.11.2014 - la data incasarii serviciilor in avans:
4111 = 472 1200 lei
4111 = 4427 288 lei
si incasarea facturii cu suma incasata:
5121 = 4111 1488 lei.
Referitor la emiterea facturii la data incasarii avansului:
La data incasarii avansului trebuie indeplinite doua conditii:
- una de forma - emiterea facturii;
- alta de fond - colectarea TVA.
Intre aceste doua conditii, evident cea mai importanta este colectarea TVA, chiar daca nu s-a emis si factura (fie exact
la data incasarii sumei, fie pina la data maxima de 15 a lunii urmatoare celei in care s-a incasat avansul).
Atit in cazul dvs, cit si in cazul furnizorului de energie electrica, la data incasarii avansului trebuie obligatoriu colectat
TVA, chiar daca nu se emite si factura (nici pina la data de 15 a lunii urmatoare). Sanctiune va fi pentru necolectarea
TVA (si, implicit, plata acestuia la buget) si nu pentru neemiterea facturii pentru avans.
Deci, furnizorul de eneregie electrica nu emite factura pentru eventualele avansuri incasate din motive de simplificare
a formalitatilor, insa in mod cert ca procedeaza la colectarea TVA pentru aceste sume.