Sunteți pe pagina 1din 2
GUvE SECRETA\ REGISTRATURA GENBRALA La IRE Ni sak Wok CONSILIUL @ ELEVILOR QP saivasi Copi Fiwocea colegle Save the Children Romania Catre Guvernul Romani In atengia domnului Prim-ministru, Dacian Ciolos Subiect: Respectarea dreptului constitusional la educatie gratuit pentru toti copii Stimate domnule Prim-ministru, Asociatia Elevilor din Constanta, Consiliul Nafional al Elevilor si Organizatia Salvati Copiii is exprima ingrijorarea cu privire la mentinerea masurii de plafonare a sumelor decontate pentru abonamentele de transport ale elevilor la un nivel care afecteazA grav participarea scolar a unui numér de peste 161.000 de copii. Lipsa unei finanf&ri corespunzatoare a accesului la facilitatile de transport prin asigurarea gratuititii prevazute de art. 84 alin. (3) din Legea educafiei nasionale nr. 1/2011, creeaz obstacole nepermise in respectarea dreptului la educatic si conduce inevitabil la cresterea ratei abandonului scolar si adancirea starii lor de s&racie si excluziune social. De aceea, semnatarii aceste cereri solicit Guvernului Romaniei adoptarea imediati a unei Ordonante de Urgent’, cu scopul asigurarii integrale de catre stat a costurilor destinate navetei elevilor care studiaza in alta localitate decat cea de domiciliu, astfel revenindu-se la situafia dinainte de august 2013, cand decontarea navetei elevilor a fost plafonata la 26 lei/3 km + 2 lei/km, prin Ordonanta Guvernului nr, 29/2013. In Roménia, saracia $i parasirea timpurie a scolii, a céror conditionare reciproca a fost ilustrata, fra echivoc, de catre Guvernul pe care-| conduceti in "Pachetul nafional anti-saracie” lansat de Guvern in februarie 20161, inregistreaza in fiecare an cresteri alarmante. Peste 1,7 milioane de copii (51%) sunt supusi riscului de sarvicie2, iar o treime dintre ei (31,5%), in special in mediul rural, traieste in conditii de deprivare material sever’. In prezent, in conditiile decontarii partiale a costurilor de transport, in Romania anual peste 35.000 de copii abandoneaza scoala, din cauza lipsei banilor pentru transport. in anul 2013, inainte de momentul in care decontarea navetei a fost plafonaté, in tara noastra existau un numar de 198,941 de copii navetisti, intr-un singur an numérul acestora scazand la 163,872, cauza vizibila find lipsa banilor pentru asigurarea costurilor de transport. Inaintea plafonarii navetei, rata parasirii timpurii a scolii era 17,4%, in aproape doi ani si jumatate aceasta crescand cu aproximativ cr i Copl"aportul"Sérdcia sexclusluneesocial& a copilor din Europo" hitp.L/200.s/T56 ect y ROSE RTEr a s ATUL GENERAL 6 2%, La momentul aprilie 2016, abandonul scolar inregistra valoare de de 19,1%, conform Eurostat, in acest moment Romania aflandu-se pe locul 3 in Uniunea Europeand la acest capitol. In prezent, elevilor navetisti li se deconteaza aproximativ 20-25% din costul abonamentului, ajungandu-se ca unui elev care phiteste 270 lei pe un abonament si i se deconteze doar 54 lei, Este © situafie care poate fi interpretat ca o fncdlcare a dispozitiei constitutionale conform careia “Invatdméntul de stat este gratuit... Fara indoial’, nedecontarea integral a costurilor de transport pentru clevii care studiaza in alt localitate decét cea de domiciliu amplificd inechitijile din sistemul de invatamént si discrimineaza pe copiii proveniti din familii cu o situatie material precara, in parte parte aflate in comuniti vulnerabile. De asemenea, Consiliul National al Blevilor, Asociatia Elevilor din Constanga si Organizajia Salvati Copiii solicit Guvernului Romaniei descentralizarea mecanismului de decontare a costurilor navetei, prin subventionarea acestora cu 50% de caitre Consiliul Judefean, permiyand astfel elevului si-si cumpere abonamentul la jumatate de pref, decontarea ulterioara integral a acestuia urmand a fi efectuat& de catre unitatea de invatamant, din bani provenisi de la bugetul de stat si bugetele locale. Domnule Prim-ministru, 0 decizie favorabila elevilor poate fi consideratd o ilustrare a respectarii principiului general al interesului superior al copilului care trebuie sA prevaleze “in toate demersurile si decizitle care privesc copiti, intreprinse de autoritafile publice.”* Decontarea cheltuielilor de deplasare pentru elevii nevoiti s& invete intr-o altA localitate decat cea in care se afl& domiciliul lor reprezinta, alaturi de alte masuri, “o plasé de siguranga” pentru educatia copiilor. Reafirménd urgenta rezolvarii acestei situagti, Organizatia Salvati Copii, Asociatia Elevilor din Constanta $i Consiliul National al Elevilor isi ofer& disponibilitatea de a transmite informafi suplimentare si de a sprijini demersurile dumneavoastra in asigurarea dreptului la educatie gratuita pentru toti copiii. Cu deosebita consideratie, Horia-Serban Onis Gabriela Alexandrescu Organizatia Salvati Copii Presedinte Executiv Constantin-Alexandru Manda Asociatia Elevilor din Consta Presedinte ° Art, 32, alineat (4), Constitutia Romane “Art 2, alineat (4), Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiluli