Sunteți pe pagina 1din 2

COALA CU CLASELE I-VIII NR.

126
STRADA LERETI NR. 12
BUCURETI SECTOR 5

PLAN MANAGERIAL
PENTRU CDS
An colar 2011 2012

Nr.
Actiuni
crt.
1 Elaborarea proiectului CDS tinand cont de optiunile
1.PROIECTARE
opoptiunile elevilor
Domenii

2.ORGANIZARE

Popularizarea proiectului CDS pentru anul scolar


2012/2013

Repatizarea orelor CDS pentru anul scolar 2012/2013


in conformitate cu solicitarile elevilor
Organizarea comisiilor metodice pe arii curriculare si
a comisiei pentru curriculum

Intocmirea documentatiei necesare pentru sustinerea


orelor optionale

Monitorizarea parcurgerii CDS

Analiza ritmicitatii notarii si a frecventei elevilor la


orele optionale

3.CONDUCEREA
OPERATIONALA

4.ANALIZA

Termen

Responsabili

Ianuarie 2012

-Director
-Responsabilii
comisiilor metodice
Februarie Mai -Director
2012
-Coordonatorul
pentru proiecte si
programe educative
Ianuarie 2012
-Director
-Prof. diriginti
Septembrie 2011 -Director
-Consiliul de
administratie
-Consiliul profesoral
12 Septembrie -Director
2011
-prof.Bejan Cristina
-prof.inv.pri.
Bonciulica Rodica
-prof.Dinu Doina
-prof.inv.presc.
Ciobanu Adriana
- prof.inv.presc.
Calin Alina
Permanent
-Director
Lunar

-Director

Materiale/ documente
elaborate
Corespondenta dintre
optiunile elevilor si CDS
acordate
Oferta CDS in anul scolar
2012/2013

Oferta CDS in anul scolar


2012/2013
Dosarele comisiilor
metodice

Respectarea
recomandarilor
psihopedagogice privind
orarul scolii

Plan de asistente la ore si


fise de asistenta
Numar de note in catalog
in conformitate cu
regulamentele in vigoare

Analiza semestriala si anuala a intregii activitati a


CDS

Inceputul
semestrului si
inceputul anului
scolar

Consultarea parintilor si elevilor in vederea


repartizarii orelor din CDS

Ianuarie 2012

Rezolvarea conflictului de prioritate intre


disciplinele din planul cadru de invatamant

Permanent

5.MOTIVARE

6.NEGOCIEREA /
REZOLVAREA
CONFLICTELOR

Director,
profesor DINU DOINA CORNELIA

-Director
-Comisia pentru
curriculum
-Consiliul de
administratie
-Director
-Comisia pentru
curriculum
- Prof. diriginti
-Director
-Consiliul profesoral

Materiale de analiza ale


directorului, Comisiei
pentru curriculum si ale
Consiliului de
administratie
Formulare de optiuni cu
semnaturile parintilor

Rezolvarea conflictelor
conform documentelor
plan-cadru si a optiunilor
CDS

Coordonator pentru proiecte i programe educative,


Profesor MITACU LIVIA