Sunteți pe pagina 1din 18

Tema de proiect

Se va concepe planul de realizare i alocarea resurselor umane pentru produsul avnd lista
de activiti cod E6.
Planificarea activitilor respectiv alocarea resurselor umane se va efectua pentru a permite
realizarea produsului ntr-un interval de timp de 21.7 u.t.
I. Fundamentarea temei proiectului va presupune:
Descrierea cadrului general de desfurare a proiectului
- justificarea proiectului
- beneficiarii direci i indireci ai produsului
- analiza SWOT a capacitrii de realizare a produsului
Stabilirea i formularea corect a:
- obiectivelor generale
- obiectivului imediat (scopul proiectului)
- obiectivelor intermediare
- activitilor
II. Planul proiectului va cuprinde:
Matricea proiectului
Matricea riscurilor (riscuri, impact, probabilitate de apariie, msuri)
Fia activitilor proiectului
Diagrama temporar Gantt
Diagrama tip reea a proiectului
Determinarea duratei de realizare a proiectului prin metoda CPM
Alocarea resurselor umane
III. Observaii i comentarii personale
Termen de predare a proiectului : sptmna a 12-a
Susinerea proiectului este obligatorie i va avea loc n saptmnile 13 i 14.
Evaluare proiect
15 pct. activiti pe parcurs
20 pct. continutul proiectului
15 pct. susinerea proiectului
Bibliografie minimal
1. Covrig, C., Ionescu, S., Gheorghe, C, Mitrea, M, 2006, Dezvoltare de produs prin proiect,
Editura MatrixRom, Bucureti
2. Gogoae, D., Manoliu, M., 2000, Managementul proiectelor de mediu, Editura *H*G*A,
Bucureti
3. Scarlat, C., 2003, Managementul proiectelor i resurselor umane, Editura BREN, Bucureti

I. Fundamentarea temei proiectului

Justificarea proiectului
-motor de current continuu cu Pn=3 kw, turatie n=1400 rot/min, tensiune
Un=48 V, curent In= 75A si optimizarea consumului de curent electric pt a avea
o autonomie mai mare.
- pentru fluidizarea traficului in orasele mari
Beneficiari directi:
- SC. SOLARIS SRL
Beneficiari indirecti:
- Utilizatori independenti
Analiza SWOT
Puncte tari:
- Produs nou
- Imagine de marca
- Departament de cercetare dezvoltare foarte bun
- Colectiv inchegat si rentabilitate inalta
Puncte slabe:
-impactul socio-economic asupra populatiei
-reticienta fata de un produs nou
Oportunitati:
- Opozitie favorabila in negocierile cu furnizorii de materiale
- Dezvoltarea unei imagini de marca
- Inflatie in scadere
Amenintari:
-criza economica globala
- saturatia pietei
- incertitudini in politica
Obiectiv general
Realizarea scuterului ce va aparea peste 2 ani. Motorul trebuie sa furnizeze o
putere maxima de 3 kW.In acest scop se va folosi un motor de curent continuu.
Obiectiv imediat
Realizarea unui motor de curent continuu intr-un timp maxim de 21.7 u.t. (unitati
de timp),cu datele nominale mentionate in partea I a proiectului.
Precedenta activitatilor

Nr. Cod
crt.
0
1
2
3
4

A0
A1
A2
A3
A4

5
6

A5
A6

7
8
9

A7
A8
A9

10 A10
11 A11
12
13
14
15
16
17

A12
A13
A14
A15
A16
A17

18
19
20
21
22
23

A18
A19
A20
A21
A22
A23

Principalele activitati
de realizare
Lansare proiect
Prelucrare carcasa
Prelucrare piese polare
Realizare bobine stator
Montare bobine pe
poli
Asamblare stator
Verificare ansamblu
statoric
Prelucrare ax
Stantare tole rotorice
Realizare miez
feromagnetic rotoric
Presare rotor pe ax
Realizare lamele
colector
Izolatii lamele
Ansamblare colector
Finisare colector
Realizare bobine
Bobinare colector
Verificare colector
bobinat
Pregatire rulmenti
Realizare ventilator
Asamblare rotor
Turnare scuturi
Prelucrare scuturi
Asamblare montaj
final

Nr.
Bucati
[buc.]
1
4
4
4

Timp
realizare
[u.t./buc.]
1

Durata
[u.t.]

Activitate
precedenta

1
2
4
1

A2,A3

1
1

0.5
0.25

A1,A4
A5

1
340
1

1
1/120
1/2

1
2.83
0.5

A8

1
118

1/20

0.5
5.9

A7,A9
-

118
1
1
118
1
1

1/10
3

1/10
1/8

11.8
3
0,5
11.8
0.125
0.25

A11
A12
A13
A10,A14,A15
A16

1
1
1
2
1
1

1/4

0.5
0.5
0.25
0.5
0.5
0.5

A17,A18,A19
A21
A6,A20,A22

II. Planul proiectului

1.Matricea proiectului

Obiectiv
general

Descrierea
obiectivelor
Fabricarea unor
scutere ce
vor aparea peste 2
ani

Indicatori
Realizarea unei
analize privitoare la
cheltuielile necesare
realizarii.

Obiectiv
imediat

Producerea
motorului de curent
continuu

Rapoarte si fise
tehnologice

Ob.
intermed.1

Cercetarea pietei in
privinta procurarii
materiei prime

Raportul cercetarii

Ob.
intermed.2
Ob.
intermed.3
Ob.
intermed.4
Ob.
intermed.5

Realizare stator

Dosar tehnic
Motor (stator)
Dosar tehnic
Motor (rotor)
Dosar tehnic
motor(scuturi)
Dosar tehnic
motor(asamblare)

Realizare rotor
Realizare scuturi
Asamblare finala

Rezultate
Rez.1

Stator realizat

Fisa executie stator

Rez.2

Stator verificat

Fisa incercari stator

Rez. 4

Rotor verificat

Fisa de incercari rotor

Rez. 5

Scuturi,carcasa,ax

Fisa executie scuturi

Rez. 6

Montaj final
asamblat

Fisa asamblare

Activitati
Activit. 1

A1

Resurse umane
1 om
4

Mijloace de
Verificare
Birou de
contabilitate

Riscuri
A-1,B,C

Biroul de
cercetare si
dezvoltare al
productiei
Institutul
National de
Cercetare si
Proictare
Biroul
inginerului sef
Biroul
inginerului sef
Biroul
inginerului sef
Biroul
inginerului sef

D,E,F3,G

B,C,F-1,
F-2
B,C,F-1,
F-2
B,C,F-1,
F-2
B,C,F-1,
F-2

Departament
tehnic
Departament
incercari
Departament
incercari
Departament
tehnic
Departament
tehnic

B,C,F-1,
F-2
B,C,F-1,
F-2
B,C,F-1,
F-2,G-2
B,C,F-1,
F-2,G-2
B,C,F-1,
F-2,G-2

Hala 1

C,D-2

A-4

Activit.2
Activit.3
Activit.4
Activit.5
Activit6
Activit.7
Activit.8

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

1 om
1 om
1 om
1 om
1 om
1 om
1 om

Hala 1
Hala 1
Hala 1
Hala 1
Laborator
Hala 1
Hala 1

Activit.9
Activit.10
Activit.11
Activit.12
Activit.13
Activit.14
Activit.15
Activit.16
Activit.17

A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17

1 om
1 om
1 om
1 om
1 om
1 om
1 om
1 om
1 om

Hala 2
Hala 2
Hala 2
Hala 2
Hala 2
Laborator
Hala 2
Hala 2
Hala 2

Activit.18
Activit.19
Activit.20
Activit.21

A18
A19
A20
A21

1 om
1 om
1 om
1 om

Hala 3
Hala 3
Hala 4
Hala 4

C,D-2
C,D-2
B,C,
F-1,F-2
C,D-2
C,D-2
C,D-2
C,D-2
C,D-2
C,D-2
C,D-2
C,D-2
B,C,
F-1,F-2
C,D-2
C,D-2
C,D-2
C,D-2

Activit.22
Activit.23

A22
A23

1 om
1 om

Hala5
Hala5

C,D-2
C,D-2

2.Matrice riscuri

C,D-2
C,D-2
C,D-2

DESCRIERE RISC

Impa Probabilitate
ct
de aparitie

Modalitati de evitare

A
1

Riscuri de piata
Competitori puternici
existenti
Aparitia unui
competitor puternic
Spionaj industrial

Lipsa materiei prime

mediu

0.3

Procurarea din timp a


materiei prime

B
1

Riscuri legate de
personal
Imbolnaviri

mediu

0.5

Greve

mare

0.2

Demisii

mediu

0.1

Conflicte interne
Riscuri legate de
neprofesionalism
Accidente de munca

mic

0.4

Asigurari medicale,
rezerva forta de munca
Fond de salarii
suplimentar
Fond de salarii
suplimentar,
rezerva forta de munca
Penalizari salariale

mic

0.3

2
3

Materiale defecte
Lucrari efectuate
incorrect

mediu
mediu

0.2
0.4

Riscuri legate de
Furnizori
mare

0.4

C
1

1 Scumpirea
materialelor

mare

0.6

mare

0.2

mic

0.2

Publicitate sporita,
calitate superioara
Studii de piata
amanuntite
Alegerea cuviincioasa a
personalului

Training-uri pentru
personal necalificat,
asigurari medicale,
criterii ridicate de
angajare
Verificarea la achizitii
Training-uri pentru
personal necalificat,
criterii ridicate de
angajare

Incheierea de contracte
explicite cu
furnizorii; furnizori de
rezerva

2
E
1
2

Incetarea furnizarii
Riscuri economice
Oprirea finantarii
Depasirea bugetului
alocat

Riscuri legate de
infractionalitate
1
Furturi
2
Distrugere
G
Alte riscuri
1
Dezastre naturale
2 Defectiuni neasteptate

mare

0.2

Furnizor de rezerva

mare
mic

0.2
0.4

Finantare prin credit


Calcule
detaliate,evidenta
stricta a
cheltuielilor

mediu
mare

0.4
0.1

Securitate ,asigurari
Asigurari

mare
mic

0.3
0.2

Asigurari
Verificari riguroase

3.Analiza riscurilor(exemple)
Riscul A-1
Marii fabricanti de astfel de motoare care mai sunt pe piata reprezinta un
mare risc ceea ce poate afecta realizarea proiectului. Cea mai buna metoda de a
face fata acestui risc foarte important o reprezinta o campanie ampla de
publicitate a produsului. De asemenea, calitatea trebuie sa fie superioara sau cel
putin comparabila cu cea a concurentei.
Riscul D-1
Cresterea pretului materialelor reprezinta un risc important pentru
realizarea proiectului. Daca durata proiectului este mare preturile materialelor
se pot mari datorita inflatiei si a altor factori. Este necesara existenta unui
furnizor de rezerva in cazul in care material prima este sistata sau nu se mai
gaseste pe piata.

Riscul C-3
Lipsa training-ului intr-o firma reprezinta o problema serioasa in
efectuarea lucrarilor necesare.Daca personalul nu este bine instruit proiectul

poate avea de suferit iar pagubele pot fi consistente.Pentru a evita acest risc e
bine ca, criteriile de angajare sa fie ridicate.
Riscul G-1
La inceperea unui proiect intotdeauna trebuiesc luate in calcul riscurile de
calamitati naturale deoarece acestea sunt imprevizibile si pot distruge partial
sau total proiectul.Din acesta cauza cea mai buna metoda de prevenire o
reprezinta asigurarea proiectului.
4. Fisa activitatilor proiectului
Cod
Denumire
aactivitate activitate
L
A1
A2
A3
A4

Lansarea
proiectului
Prelucrare
carcasa
Prelucrare
piese polare
Realizare
bobine stator
Montare
bobine pe
poli

Timp de Durata Activitati


executie estimate precedente
estimat
(u.t.)
(u.t.*om)

Constrangeri Responsabil
de
proiect

Manager

Manager

A2,A3

A5

Asamblare
stator

0.5

0.5

A1, A4

A6

Verificare
ansamblu
statoric

0.25

0.25

A5

Activitatea nu Manager
poate incepe
pana nu se
termina
activitatatile
A2 si A3
Activitatea nu Manager
poate incepe
pana nu se
termina
activitatatile
A1 si A4
Activitatea nu Manager
poate incepe
pana nu se

termina
activitatatile
A5
A7

Manager

2.83

2.83

Manager

0.5

0.5

A8

A10

Presare rotor 0.5


bobinat pe
ax

0.5

A7,A9

A11

Realizare
lamele
colector
Izolatii
lamele

5.9

5.9

11.8

11.8

A11

A13

Asamblare
colector

A12

A14

Finisare
colector

0.5

0.5

A13

A8
A9

A12

Prelucrare
ax
Stantare tole
rotorice
Realizare
miez
feromagneti
c rotoric

10

Activitatea nu Manager
poate incepe
pana nu se
termina
activitatatea
A8
Activitatea nu Manager
poate incepe
pana nu se
termina
activitatile
A7siA9
Manager
Activitatea nu Manager
poate incepe
pana nu se
termina
activitatatea
A11
Activitatea nu Manager
poate incepe
pana nu se
termina
activitatatea
A12
Activitatea nu Manager
poate incepe
pana nu se
termina
activitatea

A13
A15

Realizare
bobine
Bobinare
colector

11.8

11.8

0.125

0.125

A17

Verificare
collector
bobinat

0.25

0.25

A18

Pregatire
rulmenti
Realizare
ventilator
Asamblare
rotor

0.5

0.5

A10,A14,A15 Activitatea nu Manager


poate incepe
pana nu se
termina
activitatatile
A10,A14,A15
A16
Activitatea nu Manager
poate incepe
pana nu se
termina
activitatatea
A16
L
Manager

0.5

0.5

0.25

0.25

Turnare
scuturi
Prelucare
scuturi

0.5

0.5

A17,A18,A19 Activitatea nu Manager


poate incepe
pana nu se
termina
activitatile
A17,A18,A19
L
Manager

0.5

0.5

A21

Asamblare 0.5
montaj final

0.5

A6,A20,A22

A16

A19
A20

A21
A22

A23

11

Manager

Manager

Activitatea nu Manager
poate incepe
pana nu se
termina
activitatatea
A21
Activitatea nu Manager
poate incepe
pana nu se
termina
activitatatile
A6 ,A20 si

A22
F

Finalizarea
proiectului
5. Diagrama temporara Gantt

12

Diagrama optimizata Gantt

13

14

6. Alocarea resurselor umane

15

Activitatea

Durata[u.t.]

Nr. de resurse
umane

u.t./r.u.

Specializare

Cost
[unitati monetare]

A1
A2

1
2

1
1

1
2

lacatus
Technician
mecanic

1
4

A3

Technician
mecanic

16

A4

Technician
mecanic

A5
A6

0.5
0,25
1

1
1

0.5
0,25
1

mecanic
tehnician

0.25
0.06

Inginer
mecanic

2.83
0.5

mecanic

A9

2.83
0.5

0.25

A10

0.5

0.5

A11

5.9

5.9

A12

11.8

11.8

A13
A14
A15

3(*1)
0,5
11.8

1(**1)
1
1

3(1)
0,5
11.8

A16

0.125

Technician
mecanic
Technician
mecanic
Technician
mecanic
Technician
mecanic
mecanic
mecanic
Technician
mecanic
Inginer
mecanic

A17
A18

0.25
0,5

1
1

0.25
0.5

A19

0.5

0.5

A20

0.25

A21

0.5

A22
A23

0.5
0.5

A7
A8

0.25
34.81
139.24
9
0,25
139.24
64

mecanic
Technician
mecanic
Inginer
mecanic

0.06
0.25

0.25

Inginer
mecanic

0.06

0.5

0.25

1
1

0.5
0.5

Inginer
mecanic
mecanic
electrotehnician

0.25

0.25
0.25

*Durata de timp optimizata prin incetinirea activitatii aferente.


**Numarul de resurse umane ramane neschimbat deoarece nu se accelereaza procesul ci se incetineste,
nefiind nevoie de mai multe resurse umane.

III. Observatii si concluzii

16

Definiia proiectului
Proiectul a reprezentat o inovare managerial proiectul are drept scop
orientarea resurselor pentru obinerea unui produs printr-un proces nerepetitiv cu o
eficien mai mare.
Comisia European: Un proiect reprezint un grup de activiti care trebuie
realizate ntr-o secven logic, pentru a atinge un set de obiective prestabilite,
formulate de client.
Guvernul Romniei: Proiectul este un scop bine definit, care este prevzut a
fi realizat ntr-o perioad determinat i n limitele resurselor alocate i cruia i
este ataat un set de reguli obiective i activiti.
Proiectul este o aciune specific, nou, care structureaz metodic i
progresiv o realitate viitoare, ce nu are un echivalent exact.
- are drept scop orientarea resurselor pentru obinerea unui produs printr-un proces
nerepetitiv cu o eficien mai mare
-Elementele caracteristice ale unui proiect sunt:
are un nceput i un final bine definite;
implic un numr de activiti, evenimente i sarcini;
utilizeaz o serie de resurse;
are un anumit grad de autonomie fa de activitile curente ale organizaiei;
are ca scop o schimbare perceput ca durabil de iniiatorii si
-Impactul asupra mediului.
Datele estimate sunt deosebit de favorabile pentru accelerarea cercetarilor
privind dezvoltarea si implementarea pe scara larga in Romania a acestei
tehnologii, aceasta permitand, alaturi de celelalte tehnologii energetice curate,
reducerea dependentei de combustibilii fosili, alinierea la directivele Parlamentului
European si respectarea cerintelor Protocolului de la Kyoto.
- Impactul economic si social
Tehnologia propusa prezinta interes tehnico-economic in primul rand pentru
partenerul SC SOLARIS SRL care poate fi un prim beneficiar al acestei solutii, in
calitate de unitate de cercetare, dezvoltare si productie cu capital privat in
domeniul masinilor electrice. SC SOLARIS SRL cofinanteaza activitatile de
cercetare propuse si este interesat in dezvoltarea unor serii noi de produse mai
performante, la un pret de fabricatie redus. Solutiile realizate in cadrul proiectului
ar putea fi preluate si de alte unitati de productie de profil, precum Aprilia Italia
Piaggio, Peugeot, etc. putand fi lansate in executie de serie si extinse catre game
de puteri mai ridicate. Pe plan intern nu exista potentiali beneficiari.

17

- Campania de incurajare a circulatiei pe 2 roti


Posesorii de mijloace de transport pe doua roti vor beneficia de gratuitati
oferite sub forma unor bonuri securizate cu holograma emise de catre Organizatori.
In 2006 in Bucuresti erau 1,5 milioane automobile, traficul auto fiind responsabil
de 70% din poluarea orasului. Bucurestenii inhaleaza 273 tone de praf pe kilometru
patrat. Totodata s-a inregistrat o crestere proportionala a cazurilor de boli
respiratorii, cu 4000 de noi cazuri pe an, datorata acestui fapt. Acest proiect se
doreste a fi un exemplu de coeziuneintre societatea civila si autoritatile statului.

18