Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.GEOFORAJS.R.L.

Constanta
B-dul. TOMIS, NR.

ProiectLoM
Localitatea CONSTANTA

143,{

Punct de lucru XENOroL 268

Data

Fisa forajului F3

APRjgL6_

(--ota fat6 de

Nr. si

0,00

adancimea

Probelor
(m.)

>=

foraj
m

0,00
K.I!{.R
m.

9= Profilul
L=

a--

OE

forajului

Denumirea pf,mflntului

m.

SOL VEGII'fAL
t. l0

1.10

1.10

LOESS GAI-I]EN. IIMED. PLASIICVARTOS :de la 2.00m FOARTE LIMED.


PLASTIC-CONSIS'IHNT SI PLASTICMOA],E. IN BAZA
2.60

2.60

1.50

314

ARGII,A CAI'ENIE-ROSCATA UMEDA

rARE
5.60

5,60

3.00

FISA FORAJUI,TII F4
SOL VEGETAI,
1.00

1.00

1.00

LOESS GAI-I]EN. LII{ED. PI-ASTICVARTOS :de la 2.00m FOAR'IE I IL{llD.


PLAS'I'IC]-CONSISTENT SI PI,AS IIC-

MoALE.IN RNZA
2.60

2-60

1.60

ARGILA CAFENIE-ROSCATA. I]MEDA.


TARE

5.80

5.80

3.20

Observatii