Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Capitolul I
Literatura – componentă esenţială a unei culturi. Domeniul literaturii............7

Capitolul II
Disciplinele care studiază literatura (I): critica literară, istoria literară, teoria
literaturii.................................................................................................................30

Capitolul III
Disciplinele care studiază literatura (II): poetica, retorica, teoria literaturii..42

Capitolul IV
Ficţiunea literară. Intenţionalitatea. Caracterul simbolic al operei literare....51

Capitolul V
Conţinut şi formă în opera literară......................................................................58

Capitolul VI
Opera literară ca ansamblu de valori .................................................................68

Capitolul VII
Autonomia şi heteronomia literaturii .................................................................76

Capitolul VIII
Structura formală a operei literare .....................................................................83

Capitolul IX
Curentul literar....................................................................................................105

Capitolul X
Genurile literare..................................................................................................114

Capitolul XI
Receptarea literară .............................................................................................139

Bibliografie...........................................................................................................148