Sunteți pe pagina 1din 1

Cuvânt introductiv

Cursul de Introducere în teoria literaturii este, aşa cum îl anunţă


titlul, o introducere în activitatea de cercetare şi cunoaştere a vastei
discipline pe care o formează literatura. Obiectivele cursului sunt fixarea şi
explicarea conceptelor şi a noţiunilor fundamentale pentru studiul literaturii,
necesare în aprofundarea ulterioară a cercetării literare. Literatura este o
componentă esenţială a culturii naţionale şi universale, iar cercetarea
structurilor ei fundamentale îi consolidează statutul de disciplină
supraordonatoare pentru majoritatea acivităţilor creatoare. Din reunirea
consideraţiilor teoretice despre literatură decurge caracterul interdisciplinar
al acesteia, relaţiile de influenţă şi interdependenţă cu alte discipline şi
domenii preocupate de studiul activităţilor creatoare şi care fac în
permanenţă trimitere la literatură. Cursul aduce în discuţie lucrări consacrate
şi fundamentale pentru studiul teoriei literaturii. Cursul se propune a fi un
suport introductiv pentru studiul literaturii, care să sintetizeze noţiunile
teoretice ale disciplinei, să surprindă relaţia literaturii cu critica şi cu istoria
literară, să treacă în revistă nivelurile şi constantele configurative ale operei
literare, noţiunile fundamentale ale versului, componentele care definesc
literatura ca fapt de limbaj, elementele care conferă valoare operei literare,
parametrii genurilor literare şi ai principalelor curente din istoria literaturii.
Toate aceste compartimente ale cercetării literaturii se dovedesc
necesare şi folositoare în studiul iniţiat de studenţii care urmează cursurile
unei facultăţi de profil filologic. Lor li se adresează acest manual de bază
pentru învăţarea strategiilor care fundamentează activitatea creatoare. Deşi
introductiv, acest curs îşi dovedeşte valabilitatea şi în anii mai mari de
studiu, subliniind relaţia de intercondiţionare permanentă a literaturii cu alte
discipline cu care îşi recunoaşte trasee de intersectare‫ ׃‬estetica, psihologia,
sociologia, lingvistica etc.