Sunteți pe pagina 1din 4

ACTIVITATE METODICA

SĂPTĂMÂNA …………………………………………………

Nr. LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI


TURA I TURA II TURA I TURA II TURA I TURA II TURA I TURA II TURA I TURA II

ACTIVITĂȚI METODICE

1 Proiectarea curriculară/ Întocmire


proiecte didactice/schițe de
activitate/ Pregătirea activităților
zilnice/
2 Concepere fișe de lucru pentru
activități didactice
3 Organizarea portofoliului
educatoarei
4 Confecționare material didactic
5 Amenajare spațiu educațional
6 Organizarea unor expoziții cu
lucrări ale copiilor
7 Proiectare/realizare/evaluare
activități din cadrul proiectelor
educaționale

1
8 Consemnare observații asupra
copiilor în Caietul de observații
9 Consemnări în Fișa de apreciere a
progresului individual al copilului
10 Organizarea portofoliilor copiilor
11 Comisii: metodică în unitate,
activități ale comisiilor permanente
la nivel de instituție, alte comisii
12 Participare la cercurile pedagogice
13 Participare la sesiuni de formare,
cursuri de formare, conferințe,
simpozioane
14 Proiectare/realizare activități
extrașcolare/extracurriculare
15 Proiectare/realizare/evaluare
activități în parteneriat cu familia
16 Proiectare/realizare/evaluare
activități în parteneriat cu alți
factori educaționali/alte instituții,
ONG-uri
17 Studiu individual
18 Pregătirea consultațiilor cu părinții
19 Consiliere parentală
20 Activități de mentorat

2
21 Interasistențe

22 Pregătire/organizare activități de
voluntariat

23 Alte activități metodice:

24

25

26

SEMNĂTURA

3
4

S-ar putea să vă placă și