Sunteți pe pagina 1din 3

Modalitati de completare a Fișei pentru aprecierea progresului individual al

copilului înainte de înscrierea în clasa pregătitoare

Va fi utilizată de cadrul didactic, pentru fiecare copil în parte.Dacă copilul cand vine in
grădinița este la :
1. LA GRUPA MICĂ:
 la intrarea in grupa mica, se completează in casete, cu rosu, în perioada stabilită
pentru evaluarea inițială a copiilor;
 se notează în casete data (zi, lună, an) la care a fost observat nivelul atins de copil
vis-à -vis de un reper dat;(Indicatori)(NS/D/A)
 nu este obligatoriu sa se completeze toti indicatorii de la prima observare.
 indicatorii/comportamentele care nu au fost atinse (NS sau D) sunt consemnate in
caietul de observatii al copilului/ grupei.
 urmatoarea notare se va face la grupa mijlocie, cu culoarea verde.(indiferent daca
indicatorul a fost atins sau nu)
 se notează cu verde în casete data (zi, lună, an) la care a fost observat nivelul atins
de copil vis-à -vis de un reper dat;(Indicatori)
 ultima notare se va face cu culoarea albastru ,la grupa mare, la plecarea copilui din
gradinită, în perioada stabilită pentru evaluarea finală/sumativă a copiilor (este
obligatoriu completarea tuturor indicatorilor la finalul grupei mari.)
 în aceeasi casetă la final pot fi trecute notările cu două culori: roșu si albastru sau
verde si albastru(la nivelul de atingere al indicatorului in aceeasi casuta pot avea la
A notarea atat cu rosu cat si cu albastru sau cu verde cat si cu albastru) de
exemplu:

NS D A
15.09.2015
15.06.2016
Sau:

NS D A
05.02.2016
15.06.2016

 daca copilul pleacă pe parcurs din gradinită(grupa mijlocie/ inceputul grupei


mari)îi înmanam fișa la stadiul la care se afla(se incheie numai la finalul grupei
grupei mari).

1
2.LA GRUPA MIJLOCIE:

 prima notare se va face cu culoarea roșie, la intrarea copilului în grădiniță, în


perioada stabilită pentru evaluarea inițială a copiilor;
 se notează în casete data (zi, lună, an) la care a fost observat nivelul atins de copil
vis-à -vis de un reper dat;(Indicatori)
 la începutul grupei mari se noteză cu culoarea verde comportamente care au
trebuit imbunatatite(NS sau D)
 ultima notare se va face cu culoarea albastru la grupa mare la plecarea copilui din
gradinita, în perioada stabilită pentru evaluarea finală/sumativă a copiilor.(se
recomandă completarea tuturor indicatorilor la finalul grupei mari).
 în aceeasi casetă la final pot fi trecute notările cu două culori: roșu si albastru sau
verde si albastru(la nivelul de atingere al indicatorului in aceeasi casuta pot avea la
A notarea atat cu rosu cat si cu albastru sau cu verde cat si cu albastru) de
exemplu:

NS D A
15.09.2015
15.06.2016
Sau:

NS D A
05.02.2016
15.06.2016

 dacă copilul pleacă pe parcurs din grădinită(grupa mijlocie/ începutul grupei


mari)îi înmanăm fișa la stadiul la care se afla(se incheie numai la finalul grupei
grupei mari).
 în Caietul de observații sunt înscrise si urmarite comportamentele care necesita
reliefarea progresului.
3.LA GRUPA MARE:

 prima notare se va face cu culoarea roșie, la intrarea copilului în grădiniță,la grupa


mare, în perioada stabilită pentru evaluarea inițială a copiilor;
 daca indicatorul este atins de la intrarea in gradinita , la finalul grupei mari se
noteaza cu albastru in aceeasi casuta, pentru confirmare.
 se notează în casete data (zi, lună, an) la care a fost observat nivelul atins de copil
vis-à -vis de un reper dat;(Indicatori)
 pe parcursul grupei mari,se noteză cu culoarea verde comportamente care au
trebuit imbunatatite(NS sau D)
 ultima notare se va face cu culoarea albastru, la grupa mare la plecarea copilui din
gradinită, în perioada stabilită pentru evaluarea finală/sumativă a copiilor.(este
obligatoriue completarea tuturor indicatorilor/casetelor la finalul grupei mari).

2
 în aceeasi casetă la final pot fi trecute notările cu două culori: roșu si albastru sau
verde si albastru(la nivelul de atingere al indicatorului in aceeasi casuta pot avea la
A notarea atat cu rosu cat si cu albastru sau cu verde cat si cu albastru) de
exemplu:

NS D A
15.09.2015
15.06.2016
Sau:

NS D A
05.02.2016
15.06.2016

 dacă copilul pleacă pe parcurs din grădinită(sem.I ,grupa mare)îi înmanam fișa la
stadiul la care se afla(se incheie numai la finalul grupei grupei mari).
 în Caietul de observații sunt înscrise si urmarite comportamentele care necesita
reliefarea progresului.

ATENȚIE!!!!!

 Fișa trebuie completată la finalul grupei mari la toti indicatorii de la A, cu culoarea


albastru.

 Fișa se înmanează copilului si se păstrează in copie si la dosarul acestuia existent in


unitate.

 Nu se completeză ca fiind atinsi toti indicatorii la intrarea in gradinita a copilului,


indiferent de grupa.

 La grupa mica si la grupa mijlocie putem sa nu completam toti indicatorii.

S-ar putea să vă placă și