Sunteți pe pagina 1din 2

PRENUMELE PREȘCOLARULUI_________________ DATA____________________

Evaluare inițială

GRUPA MARE

DLC

Ed Diana Gabriela Tănăsoaie

Itemi:

1. Eu spun una, tu spui multe!


2. Desparte cuvintele în silabele și reprezintă-le prin trasarea de liniuțe orizontale!
3. Alcătuiește o propoziție despre unul dintre elementele de pe fișă!
4. Spune opusul cuvintelor: mic, noapte, vesel, aproape, sus!
5. Cu ce sunet începe prenumele tău? Spune cel puțin un alt cuvânt care să înceapă cu același
sunet!

Obiective operaționale DLC:


PRENUMELE PREȘCOLARULUI_________________ DATA____________________

O1: Să numească pluralul substantivelor indicate;

O2: Să despartă cuvintele în silabe, repezentând fiecare silabă prin trasarea unei liniuțe orizontale;

O3: Să alcătuiască propoziții cu un cuvânt ales, reprezentat pe fișă;

O4: Să identifice antonimele unor cuvinte date;

O5: Să ofere exemple de cuvinte ce încep cu sunetul inițial al prenumelui personal;

Barem de corectare:

C.A. – rezolvă integral itemii;

C.D – rezolvă parțial sarcinile, necesitând o dirijare mai atentă a acțiunilor;

N.S. – nu a reușit să rezolve cea mai mare parte a sarcinilor, necesitând dirijare pe tot parcursul rezolvării
lor;

S-ar putea să vă placă și