Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONARUL WOODWORTH - MATHEWS Este unul dintre cele cele mai utilizate chestionare de adaptare.

n varianatao r i g i n a r a fost utilizat n primul rzboi mondial ca o modalitate d e standardizare a interviului psihiatric. La elaborarea primei variante s-a utilizatun ention normativ de 2000 de subieci normali i un grup de psihonevrotici. S e m a i numete inventar psihonevrotic, deoarece poate decela u n e l e accenturi spre patologic ale unor nsuiri psihocomportamentale, larg ntlnite n populaie. Dei opereaz cu concepte psihiatrice, el sesizeaz de f a p t caracteristicile tipologice i temperamentale atribuibile personalitii normale. Unii autori l consider, pe bun dreptate, ca fiind un c h e s t i o n a r d e temperament.DescriereConine un numr de 76 de itemi la care subiecii rspund prin sublinierearspunsurilor ''Da'' sau ''Nu'' . Rspunsurile sunt tiprite n dreapta paginii, n continuarea fiecrui item. Testul mai poate fi administrat cu o foaie de rspuns.Itemii sunt alocai unui numr de opt caracteristici temperamentale. Deiacestea sunt denumite cu o terminologie clinic, semnificaia lor poate devenipatologic doar prin depirea considerabil a anumitor limite.1. emotivitate simpl;2. psihastenie, obsesiuni;3. tendine schizoide;4. tendine paranoide;5. tendine depresive i ipohondrice;6. tendine impulsive i epileptoide;7. tendine instabile (instabilitate psihic);8. tendine antisociale (egocentrice).Administrare.n instructajul standardizat se insist pe urmtoarele aspecte:S u b i e c i i t r e b u i e s c i t e a s c f i e c a r e n t r e b a r e c u t o a t a t e n i a i s cntreasc foarte bine dac ntrebarea se refer la o c a r a c t e r i s t i c c e s e potrivete felului lor de a fi i de a aciona, n condiiile n care cvasitotatlitateachestionarelor, dimpotriv, solicit subiecilor s dea primul rspuns care ivine n minte. Aceast schimbare de accent este explicabil prin intenia luiW o o d w o r t h d e a r e a l i z a o d a t c u a c e s t c h e s t i o n a r o p r e s c u r t a r e i standardizare a interviului p s i h i a t r i c , p e n t r u a p u t e a f i i n v e s t i g a t u n m a r e numr de combatani.Un alt accent se pune pe necesitatea unei conduite sincere n completareachestionarului.Corectarea i interpretarea testuluiCorectarea chestionarului se realizeaz trecnd n revist fiecare rspunssemnificativ i alocndu -i o linie, la fel ca ntr-un tabel de frecven, fiecreit r s t u r i s a u t e n d i n e n t r - u n t a b e l centralizator, tiprit de obicei pe ultimapagin a chestionarului, sau pe f o a i a d e r s p u n s . D e o b i c e i , c h e s t i o n a r e l e conin n stnga numrului de ordine al fiecrui item o cifr roman de la I laV I I I c a r e a r a t c r e i t e n d i n e p s i h o n e v r o t i c e i e s t e a l o c a t n t r e b a r e a respectiv. De asemenea, mai sunt tiprite unele semne distinctive ( de ex. un''+'') la acei itemi pentru care rspunsul semnificativ este ''Nu''. Numrul derspunsuri pe fiecare tendin se nmulete cu un coefficient, care variaz del a o t r s t u r l a a l t a , f i i n d c u p r i n s n t r e 2 0 i 5 2 . V a r e z u l t a , p e n t r u f i e c a r e trstur psihonevrotic, un numr cuprins ntre 0 i 360.Interpretarea testului respect urmtorii pai:1 . S e e v a l u e a z g r a d u l d e n o r m a l i t a t e a l c e l o r o p t t r s t u r i temperamentale. Dac se situeaz sub valoarea de 120 le vom considera cafiind normale. Cu ct valorile vor fi mai mari de 120 i se vor apropia de 360, cuatt va fi mai ndreptit supziia unor tendine patologice.2 . I n t e r p r e t a r e a p r o f i l u r i l o r n o r m a l e s e f a c e l u n d n c o n s i d e r a r e , c a dominante, acele trsturi mai evident conturate. Despre o persoan care a o b i n u t v a l o r i s u b

120 la toate trsturile, dar la care c a r a c t e r i s t i c a temperamental cu nota cea mai mare este tendina paranoid, vom emitei p o t e z a u n e i p e r s o a n e b n u i t o a r e , s u s p i c i o a s e , u o r d e r n i t , c u mult amor 22 propriu, cu sete de prestigiu, etc. Aceeai trstur avnd o not peste 300, n t r un protocol cu toate celelate note depind pragul de 120, i n d i c focalizarea morbid a persoanei pe ideea de insecuritate social, de grandoaresau de persecuie, unilateralizarea trsirilor sale sufleteti pe ideea obsesiv deprejudiciu.3. Astfel de profiluri cu tendine morbide trebuie confirmate de alte probesau de examenul psihiatric.