Sunteți pe pagina 1din 33

Mgm-prod_Ex. final_06.

2021

MULTIPLE CHOICE

1.
Intreprinderea industriala reprezinta:
Alegeti varianta corecta.

a. o unitate economica de baza in cadrul economiei nationale;


b. o persoana fizica;
c. fuziunea dintre factorii de productie (resurse umane si material-
organizatorice) cu scopul de a executa lucrari si a presta servicii;
d. stabilirea necesarului de producatori de bunuri din aceeasi gama de
produse;
e. fuziunea dintre factorii de productie (resurse umane si material-
organizatorice) cu scopul de a satisface clientii;

2.
Intreprinderea industriala, ca forma specifica de intreprindere, reprezinta:
Alegeti varianta corecta.

a. o unitate economica in care se desfasoara in mod indirect, nemijlocit,


procesul de productie industrial;
b. fabricarea de materii prime si materiale;
c. o unitate economica in care se desfasoara in mod direct, nemijlocit,
procesul de productie industrial;
d. totalitatea proceselor de productie;
e. o unitate economica cu potential de dezvoltare.

3.
In raport cu felul materiilor prime folosite, intreprinderile industriale se impart in:
1) intreprinderi producatoare de mijloace de productie;
2) intreprinderi mixte;
3) intreprinderi din grupa ramurilor industriale extractive;
4) intreprinderi din grupa ramurilor industriale prelucratoare;
5) intreprinderi producatoare de bunuri de consum.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3;
b. 2,3;
c. 3,5;
d. 4,5;
e. 3,4.

4.
In raport cu felul produsului fabricat si destinatia economica intreprinderile se
grupeaza in:
1) intreprinderi producatoare de mijloace de productie;
2) intreprinderi mixte;
3) intreprinderi din grupa ramurilor industriale prelucratoare;
4) intreprinderi din grupa ramurilor industriale extractive;
5) intreprinderi producatoare de bunuri de consum.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3;
b. 2,3;
c. 3,5;
d. 1,5;
e. 3,4.

5.
Procesul de fabricatie reprezinta:
Alegeti raspunsul corect.

a. componenta principala a complexului economic national, contribuind la


cristalizarea intr-o structura unitara a tuturor celorlalte sisteme care contribuie la
desfasurarea proceselor economice si sociale;
b. componenta principala a complexului economic national contribuind la
desfasurarea proceselor economice si sociale;
c. un proces de stabilire constienta si de atingere a obiectivelor derivate
principale;
d. un proces de stabilire constienta si de atingere a obiectivelor derivate
secundare;
e. totalitatea procedeelor folosite pentru transformarea materiilor prime si a
semifabricatelor in produse finite.

6.
Fabricatia este o activitate de productie care transforma:
Alegeti raspunsul corect.

a. materiile prime in produse finite de un nivel calitativ cat mai ridicat si cu


costuri cat mai reduse;
b. materiile prime in produse finite de un nivel calitativ cat mai scazut si cu
costuri cat mai reduse;
c. materiile prime in produse finite de un nivel calitativ cat mai ridicat si cu
costuri cat mai ridicate;
d. materiile prime in produse finite de un nivel calitativ cat mai scazut si cu
costuri cat mai ridicate;
e. materiile prime in materiale auxiliare.

7.
Procesele de productie sunt:
1) elementare;
2) de executie;
3) complexe;
4) functionale;
5) recuperative.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3;
b. 2,3;
c. 3,5;
d. 1,2;
e. 3,4.

8.
Procesele de munca de baza au ca scop transformarea diferitelor materii prime,
materiale etc. in:
Alegeti raspunsul corect.

a. produse finite care constituie obiectul activitatii de baza al


intreprinderii;
b. produse auxiliare secundare;
c. produse auxiliare principale;
d. produse vandabile;
e. produse regenerabile.

9.
Procesele de munca de baza sunt grupate in urmatoarele categorii de procese de baza:
1) procese de baza pregatitoare;
2) procese prelucratoare;
3) procese de finisare sau montaj;
4) procese cantitativ valorice;
5) procese de analiza.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,2;
b. 2,3,4;
c. 1,3,5;
d. 1,2,3;
e. 3,4,5.

10.
Procesele de munca auxiliare sunt cele care prin desfasurarea lor, asigura:
Alegeti raspunsul corect.

a. obtinerea unor produse sau lucrari, care nu constituie obiectul activitatii de


baza al intreprinderii, dar care asigura si conditioneaza buna desfasurare a
proceselor de baza (procesele de obtinere a sculelor, de producere a energiei, de
executare a reparatiilor s.a);
b. producerea de energie;
c. etapele necesare executarii reparatiilor;
d. prelucrare propriu-zisa a materiilor prime si a materialelor;
e. executarea unor servicii ce nu constituie obiectul activitatii de baza al
intreprinderii, dar care contribuie prin efectuarea lor la buna desfasurare atat a
proceselor de munca de baza.

11.
Procesele de servire reprezinta acea categorie de procese de munca care au ca scop:
Alegeti raspunsul corect.

a. obtinerea unor produse sau lucrari;


b. executarea unor servicii ce nu constituie obiectul activitatii de baza al
intreprinderii, dar care contribuie prin efectuarea lor la buna desfasurare atat a
proceselor de munca de baza, cat si a proceselor auxiliare (procesele de transport
intern, de depozitare, de intretinere a retelei energetice s.a.);
c. desfasurarea in bune conditii a proceselor de baza (procesele de obtinere a
sculelor, de producere a energiei, de executare a reparatiilor s.a);
d. prelucrare propriu-zisa a materiilor prime;
e. prelucrare propriu-zisa a materialelor;

12.
In raport cu modul cum se executa procesele de munca se impart in:
1) manuale - sunt acelea la care muncitorul actioneaza direct sau cu ajutorul sculelor asupra
obiectelor muncii in vederea transformarii lor in produse finite;
2) manual-mecanice - procesele de productie caracterizate prin faptul ca o parte din procese
se executa manual, iar o alta parte mecanizat;
3) mecanice - procesele de productie caracterizate prin faptul ca operatiile prin care se
concretizeaza acestea se efectueaza mecanizat, muncitorul fiind acela care conduce in mod
direct diferitele masini si utilaje;
4) automate - procesele de productie care se efectueaza cu ajutorul unor masini, utilaje sau
instalatii automatizate, muncitorii avand rolul de a urmari si supraveghea buna functionare
a acestora;
5) procese de finisare sau montaj - care se efectueaza in vase, recipiente si alte
instalatii capsulate prevazute cu anumite mecanisme care formeaza aparatura de masura si
control.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,4,5;
b. 1,2,3,4;
c. 1,2,4,5;
d. 1,3,4,5;
e. 2,3,4,5.
13.
In raport cu gradul de periodicitate al desfasurarii lor in timp, procesele de productie
sunt clasificate in:
1) procese ciclice: care au un caracter repetitiv ciclic, dupa anumite intervale de timp
regulate, egale cu durata ciclului de fabricatie a lotului sau de elaborare a sarjei si care pot
fi intalnite in cadrul productiei de serie mare sau de masa;
2) procese neciclice: se efectueaza o singura data, repetarea lor putandu-se efectua numai cu
caracter intamplator;
3) procese directe: intra procesele de productie caracterizate prin faptul ca produsul finit se
obtine ca urmare a efectuarii unor operatii succesive asupra aceleiasi materii prime;
4) procese sintetice: produsul finit se obtine ca urmare a folosirii mai multor feluri de materii
prime, care, dupa diferitele prelucrari succesive si transformarea in piese, subansamble sau
semifabricate necesita operatii de asamblare sau montaj;
5) procese analitice: dintr-un singur fel de materie prima se obtine o gama variata de produse.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3;
b. 2,3;
c. 3,5;
d. 1,2;
e. 3,4.

14.
In cadrul sectiile de baza de montaj-finisaj are loc:
Alegeti raspunsul corect.

a. asamblarea diferitelor produse din ansamblele si subansamblele


componente sau finisarea produsului finit (cum ar fi sectiile de montaj si probe
tehnologice din constructii de masini, sectiile de imprimare sau apretare din
industria textila);
b. turnarea si forjarea de piese in constructii de masini;
c. analiza atenta a montarii si finisarii pieselor;
d. apretarea in industria de confectii;
e. masurarea calitatii produselor.

15.
In cadrul sectiilor de servire se executa:

a. activitati de asamblare a produselor finite;


b. activitati de productie ce se constituie ca servicii atat pentru sectiile de
baza, cat si pentru sectiile auxiliare (sectia retele energetice, sectia depozite s.a.);
c. asamblarea diferitelor produse din ansamblele si subansamblele
componente;
d. finisarea produsului finit;
e. transformarea completa a materiilor si materialelor in produs finit
sau componente ale acestuia.

16.
Sectiile anexa sunt destinate:
Alegeti raspunsul corect.

a. valorificarii deseurilor in acele intreprinderi in care rezulta o cantitate mare


de materiale refolosibile;
b. obtinerii unor produse sau lucrari;
c. executarii unor servicii ce nu constituie obiectul activitatii de baza al
intreprinderii, dar care contribuie prin efectuarea lor la buna desfasurare atat a
proceselor de munca de baza, cat si a proceselor auxiliare (procesele de transport
intern, de depozitare, de intretinere a retelei energetice s.a.);
d. desfasurarii in bune conditii a proceselor de baza (procesele de obtinere a
sculelor, de producere a energiei, de executare a reparatiilor s.a);
e. prelucrarii propriu-zise a materiilor prime.

17.
In laboratorul de control si cercetare se executa:
Alegeti raspunsul corect.

a. activitati de productie;
b. activitati de montaj;
c. diferite analize si masuratori a calitatii produselor, materiilor si
materialelor;
d. activitati de service;
e. activitati lucrative.

18.
In functie de modul cum participa la realizarea produsului finit procesele de productie
sunt:
Alegeti raspunsul corect care nu reprezinta criteriu specific proceselor
de productie in functie de modul cum participa la realizarea produsului finit.

a. procese de productie de baza;


b. procese de productie auxiliare;
c. procese de productie de servire;
d. procese de productie anexa;
e. procese de continuitate.

19.
Procesele de baza pregatitoare pregatesc materiile prime si materialele pentru:
Alegeti raspunsul corect.
a. efectuarea operatilor de productie auxiliare;
b. prelucrarea propriu-zisa ;
c. obtinerea unor produse sau lucrari care nu constituie obiectul activitatii de
baza al intreprinderii, dar care asigura buna functionare a proceselor de productie
de baza - procesele de reparare a utilajelor si echipamentelor, de obtinere a SDV-
urilor necesare in procesele de productie de baza, de obtinere a diferitelor feluri de
energie etc;
d. obtinerea unor produse sau lucrari care nu constituie obiectul activitatii de
baza al intreprinderii;
e. efectuarea operatilor de prelucrare la intervale mari de timp.

20.
Dupa gradul de continuitate procesele de productie sunt:
1) procese de productie continue - asigura o transformare continua a materiilor prime
in produse finite in instalatii de aparatura, pe tot parcursul fluxului de productie, parametrii
tehnologici avand aceleasi valori;
2) procese de productie periodice - produsele sunt elaborate sub forma de sarje, la
distante de timp egale cu timpul necesar pentru elaborarea unei sarje;
3) procese de productie de servire;
4) procese de productie anexa;
5) procese de continuitate.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3;
b. 2,3;
c. 3,5;
d. 1,2;
e. 3,4.

21.
Dupa modul de obtinere a produselor finite din materia prima procesele de productie
sunt:
1) procese de productie directe;
2) procese de productie sintetice;
3) procese de productie analitice;
4) procese de productie periodice;
5) procese de productie continue.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,3,2;
b. 2,3,4;
c. 1,3,5;
d. 1,2,3;
e. 3,4,5.

22.
Procesele de productie directe se caracterizeaza prin aceea ca:
Alegeti raspunsul corect.

a. produsul finit se obtine ca urmare a executarii unor operatii succesive


asupra aceleiasi materii prime - procesele de obtinere a produselor lactate, de
obtinere a zaharului etc;
b. au caracter repetitiv si sunt specifice tipului de productie de serie mare sau
de masa. In cadrul acestor procese prelucrarea produselor se face pe loturi de
fabricatie sau sub forma de sarje;
c. se repeta la perioade mari de timp si sunt specifice pentru tipul de productie
de serie mica sau unicate;
d. prelucrarea produselor se face pe loturi de fabricatie sau sub forma de sarje;
e. se repeta la perioade scurte de timp si sunt specifice pentru tipul de
productie de serie mica.

23.
In functie de natura tehnologica a operatiilor, sunt:
Alegeti raspunsul corect care nu reprezinta criteriu de clasificare a proceselor de
productie in functie de natura tehnologica a operatiilor.

a. procese chimice;
b. procese de schimbare a configuratiei; .
c. procese de asamblare;
d. procese de transport;
e. procesele de productie directe.

24.

Intreprinderea de productie industriala este veriga organizatorica unde are loc:


Alegeti varianta corecta.

a. organizarea, planificarea si evidenta activitatilor de desfacere a bunurilor


economice in structura, cantitatea si calitatea impusa de cererea
de pe piata si obtinerea de profit;
b. fuziunea dintre factorii de productie (resurse umane si material-
organizatorice) cu scopul de a produce si desface bunuri
economice in structura, cantitatea si calitatea impusa de cererea
de pe piata si obtinerea de profit;
c. stabilirea necesarului de producatori de bunuri din aceeasi gama de
produse;
d. fuziunea dintre factorii de productie (resurse umane si material-
organizatorice) cu scopul de a desface bunuri economice;
e. stabilirea nivelului de concurenta pe piata la produsul realizat de aceasta.

25. Principalele caracteristici ale intreprinderii de productie sunt:


1. unitatea tehnico-administrativa;
2. unitatea tehnico-productiva;
3. unitatea de productie;
4. unitatea organizatorico-administrativa;
5. unitatea economico-sociala.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 3,4,5;
b. 2,3,4;
c. 1,3,5;
d. 1,3,4;
e. 2,4,5.

26. Intreprinderile specializate sunt:


1. acele intreprinderi in cadrul carora produsele finite sau componente ale acestora se
obtin in cantitati mari de produse, in urma unor procese tehnologice omogene;
2. acele intreprinderi care sunt dotate cu utilaje specializate in executarea operatiilor
componente ale procesului tehnologic si cu personal cu calificare corespunzatoare;
3. executa o varietate mare de produse in cantitati mici sau chiar unicate;
4. sunt inzestrate cu utilaje universale pentru executarea unei game cat mai largi de
operatii tehnologice si cu forta de munca policalificata, conform cu felul operatiilor
tehnologice executate de catre utilaje;
5. acele intreprinderi in cadrul carora se executa produse in serie sau unicate si care
imbina caracteristicile intreprinderilor specializate cu cele universale.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2;
b. 2,3;
c. 3,5;
d. 4,5;
e. 2,4.

27. Intreprinderile universale sunt:


1. dotate cu utilaje specializate in executarea operatiilor componente ale procesului
tehnologic si cu personal cu calificare corespunzatoare;
2. acelea care executa o varietate mare de produse in cantitati mici sau chiar unicate;
3. intreprinderile in cadrul carora produsele finite sau componente ale acestora se obtin in
cantitati mari de produse, in urma unor procese tehnologice omogene;
4. inzestrate cu utilaje universale pentru executarea unei game cat mai largi de operatii
tehnologice si cu forta de munca policalificata, conform cu felul operatiilor tehnologice
executate de catre utilaje;
5. acelea in cadrul carora se executa produse in serie sau unicate si care imbina
caracteristicile intreprinderilor specializate cu cele universale.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2;
b. 2,3;
c. 3,5;
d. 4,5;
e. 2,4.

28. Intreprinderile mixte sunt:


Alegeti raspunsul corect.

a. acele intreprinderi in cadrul carora produsele finite sau componente ale


acestora se obtin in cantitati mari de produse, in urma unor procese
tehnologice omogene;
b. intreprinderile dotate cu utilaje specializate in executarea operatiilor
componente ale procesului tehnologic si cu personal cu calificare
corespunzatoare;
c. intreprinderile care executa o varietate mare de produse in cantitati mici sau
chiar unicate;
d. inzestrate cu utilaje universale pentru executarea unei game cat mai largi de
operatii tehnologice si cu forta de munca policalificata, conform cu felul
operatiilor tehnologice executate de catre utilaje;
e. intreprinderile in cadrul carora se executa produse in serie sau unicate si care
imbina caracteristicile intreprinderilor specializate cu cele universale.

29. Principalele atributii ale intreprinderilor sunt exercitate in urmatoarele domenii:


1.indeplinirii sarcinilor de productie din planul national;
2.stabilirii indicatorilor economici, al executarii si controlului indeplinirii lor;
3.productiei;
4.comercial;
5.financiar-contabil;
6.auditarii;
7.cercetare-dezvoltare;
8.activitatii de personal.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3;4,5,6;
b. 2,3,4,5,7,8;
c. 1,2,5,6,7,8;
d. 1,2,4,5,6,7;
e. 2,3,4,6,7,8.

30. Atributiile unei intreprinderi in domeniul productiei sunt:


1. organizeaza si asigura indeplinirea programelor de productie in conditii de eficienta
ridicata;
2. asigura incadrarea in consumurile normate de materiale si valorificarea superioara a
acestora;
3. asigura realizarea ritmica a productiei, livrarea produselor in corelare cu termenele
contractuale precum si realizarea sarcinilor de cooperare in productie;
4. asigura executarea productiei la parametrii calitativi stabiliti;
5. organizeaza controlul tehnic de calitate;
6. stabileste legaturile de cooperare;
7. elaboreaza strategia de marketing;
8. organizeaza distributia produselor la beneficiari.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3,4,5;
b. 2,3,4,5,7;
c. 1,5,6,7,8;
d. 1,2,4,6,7;
e. 2,4,6,7,8.

31. Procesul tehnologic este:


Alegeti raspunsul corect.

a. format din totalitatea activitatilor de distributie a materialelor necesare


inceperii fabricatiei;
b. format din ansamblul operatiilor tehnologice prin care se realizeaza un produs
sau repere componente ale acestuia;
c. format din operatiile de proiectare a reperelor;
d. format din produsele sau reperele realizate;
e. format din activitatea muncitorilor pe timpul celor 8 ore de lucru.

32. Procesele de productie elementare sunt acele procese prin care:


Alegeti raspunsul corect.

a. produsul semifinit se obtine printr-o singura operatie tehnologica;


b. semiprodusul se obtine printr-o singura operatie tehnologica;
c. produsul finit se obtine printr-o singura operatie tehnologica;
d. nu se realizeaza operatiuni de productie;
e. se proiecteaza produsul finit.

33. Procesele de productie complexe exista atunci cand:


Alegeti raspunsul corect.

a. produsul finit se obtine printr-o singura operatie tehnologica;


b. sunt calculate toate efectele productiei;
c. acestea se realizeaza si in afara intreprinderii, la colaboratori;
d. asupra obiectelor muncii se executa mai multe operatii tehnologice;
e. asupra mijloacelor de munca se executa mai multe operatii tehnologice.
34. Functiunea de productie este data de:
Alegeti raspunsul corect.

a. totalitatea activitatilor legate de fluxul material, adica de miscarea materiei


prime in transformarile succesive pana la obtinerea produsului sau lucrarii
finite;
b. totalitatea activitatilor legate de fluxul informational, adica de transmiterea
informatiei in cadrul intreprinderii;
c. totalitatea activitatilor legate de fluxul de personal, adica de miscarea
factorului uman de la un loc de munca la altul;
d. totalitatea activitatilor legate sistemul relational dintre manageri si personalul
productiv;
e. totalitatea activitatilor legate de asigurarea cu materii prime a productiei.

35. Subsistemele unui sistem de productie sunt:


1. subsistemul de comanda;
2. subsistemul de proiectare;
3. subsistemul legislativ;
4. subsistemul de fabricatie;
5. subsistemul de desfacere;
6. subsistemul de resurse umane;
7. subsistemul de financiar-contabil;
8. subsistemul informatic;
9. subsistemul de control;
10. subsistemul anticoruptie.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4,5,6,7,8,10;
b. 1,2,3,4,5,6,7,9;
c. 1,2,4,5,6,7,8,9;
d. 2,3,4,5,6,7,9,10;
e. 1,2,4,5,6,7,8,10.

36. Functiile de baza ale intreprinderii sunt:


1. de management
2. de productie;
3. de distributie;
4. de consum;
5. de marketing;
6. financiara;
7. de personal.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,4,6,7;
b. 2,3,4,6,5;
c. 1,2,5,6,7;
d. 1,2,4,5,6;
e. 2,3,5,6,7.

37.
Activitatile functiunii de productie sunt:
1. pregatirea fabricatiei;
2. fabricatia sau exploatarea;
3. controlul tehnic de calitate;
4. controlul sculelor si utilajelor;
5. intretinerea si repararea utilajelor;
6. productia auxiliara;
7. productia suplimentara;
8. productia pentru export.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 1,2,3;4;
b. 2,5,7,8;
c. 1,5,6,7;
d. 2,3,5,6;
e. 2,3,4,8.

38. Productia auxiliara:


Alegeti raspunsul corect.

a. asigura conditiile pentru buna desfasurare a activitatii de baza din cadrul


intreprinderii;
b. rezolva problemele care nu s-au putut rezolva in cadrul productiei de baza;
c. asigura cu forta de munca procesul de productie
d. rezolva sarcini ale desfacerii;
e. rezolva sarcinile aprovizionarii.

39. Principalele tipuri de productie sunt:


1. superproductie;
2. productie in masa;
3. productie derizorie;
4. productie in serie;
5. productie de sezon;
6. productie de conjunctura;
7. productie individuala.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
Alegeti raspunsul corect.

a. 2,3,4;
b. 5,6,7;
c. 2,4,7;
d. 1,3,4;
e. 3,4,5.

40. Tipul de productie este o stare ……………… a unei intreprinderi sau verigi de productie ale
acesteia, determinata de totalitatea factorilor tehnici si organizatorici care caracterizeaza:
marimea si stabilitatea nomenclaturii produselor executate, volumul productiei pe fiecare
pozitie a acesteia, gradul de specializare a locurilor de munca si modul de deplasare a
obiectelor prelucrate intre diferitele locuri de munca.
Alegeti varianta corecta din expresiile de mai jos:

a. normala;
b. functionala;
c. de urgenta;
d. de conflict;
e. la un moment dat.

41. Productia in serie poate fi:


1. superserie;
2. serie mare;
3. serie repetata;
4. serie mijlocie;
5. serie de sezon;
6. serie de conjunctura;
7. serie mica.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4;
b. 5,6,7;
c. 2,4,7;
d. 1,3,4;
e. 3,4,5.

42. Principalii factori care influenteaza procesul de productie si organizarea lui sunt:
1.
felul materiei prime folosite;
2.
felul produsului finit fabricat;
3.
volumul productiei auxiliare;
4.
volumul productiei fabricate;
5.
gradul de complexitate al produselor fabricate, de precizie in executarea
produselor si dimensiunile produsului finit;
6. felul procesului tehnologic utilizat;
7. locul unde se desfasoara.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,5,6,7;
b. 1,2,4,5,6;
c. 1,2,3,4,7;
d. 2,3,4,5,6;
e. 1,3,4,5,6.

43. Caracteristicile principale ale productiei de masa sunt:


1. fiecare loc de munca este incarcat cu o anumita lucrare tehnologica executata la acelasi
fel de produs;
2. nomenclatura produselor executate este excesiv de redusa, ea cuprinzand, de regula
numai un singur fel de produs (uneori pot exista in nomenclator si doua feluri de
produse, cu o pondere prioritara a unuia dintre acestea);
3. volumul productiei pe fiecare pozitie a nomenclatorului este foarte mare;
4. nomenclatura, volumul si structura productiei au un grad mare de stabilitate in timp;
5. specializarea fiecarui loc de munca in executarea unei anumite lucrari tehnologice la
un singur fel de produs are loc pentru o perioada indelungata;
6. circulatia produselor intre locuri de munca se face individual (bucata cu bucata) in
conditiile executarii in paralel a operatiilor tehnologice ale diferitelor produse;
7. se caracterizeaza prin repetarea executarii aceluiasi fel de produs;
8. la fiecare dintre acestea sa se execute operatii tehnologice la mai multe feluri de
produse;
9. numarul felurilor de produse executate pe fiecare loc de munca este variabil.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,5,6,7,8;
b. 1,2,4,5,6,9;
c. 1,2,3,4,5,6;
d. 2,3,4,5,6,7;
e. 1,3,4,5,6,9.

44. Caracteristicile principale ale productiei in serie sunt:


1. repetarea executarii aceluiasi fel de produs;
2. durata perioadei in care se repeta executarea unui anumit fel de produs este mai mica
decat in productia de masa;
3. la fiecare dintre acestea sa se execute operatii tehnologice la mai multe feluri de
produse;
4. numarul felurilor de produse executate pe fiecare loc de munca este variabil; pe
aceasta baza, tipul de productie in serie se prezinta in trei variante: serie mare, mijlocie
si mica;
5. comparativ cu productia de masa, nomenclatura produselor executate este mai mare si
prezinta o crestere insemnata de la seria mare spre cea mica (seria mare, 2-6 produse;
seria mijlocie, 6-10 produse; seria mica, 10-20 produse); volumul productiei pe fiecare
pozitie a nomenclaturii este mai mic, in comparatie cu productia de masa; el scade de
la seria mare spre cea mica;
6. circulatia produselor intre locuri de munca se face, de regula, pe loturi de productie de
transport cu marimi variabile, folosindu-se executarea succesiva sau partial paralela a
operatiilor tehnologice ale diferitelor produse;
7. fiecare loc de munca este incarcat cu o anumita lucrare tehnologica executata la acelasi
fel de produs;
8. nomenclatura produselor executate este excesiv de redusa, ea cuprinzand, de regula
numai un singur fel de produs (uneori pot exista in nomenclator si doua feluri de
produse, cu o pondere prioritara a unuia dintre acestea);
9. volumul productiei pe fiecare pozitie a nomenclatorului este foarte mare;
10. nomenclatura, volumul si structura productiei au un grad mare de stabilitate in timp.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,5,6,8,10;
b. 1,2,4,5,6,9;
c. 1,2,3,4,5,6;
d. 2,3,4,5,6,7;
e. 1,3,4,5,6,10.

45. Caracteristicile principale ale productiei individuale sunt:


1. nomenclatura produselor executate este foarte mare, cuprinzand o gama diversificata
de feluri si tipuri de produse (peste 20 feluri de produse, putandu-se ajunge chiar la
mai mult de 100 pozitii distincte);
2. volumul productiei pe fiecare pozitie a nomenclaturii este excesiv de redus, deseori
executandu-se numai cate un singur exemplar din fiecare produs;
3. gradul de stabilitate in timp a nomenclaturii, volumului si structurii productiei este
foarte redus, inregistrandu-se modificari esentiale ale acestora la perioade scurte de
timp, uneori chiar de la o zi la alta;
4. executarea diferitelor produse din nomenclator se repeta la intervale de timp
nedeterminate, in mod intamplator, sau nu se mai repeta niciodata (in astfel de situatii,
productia se executa „la comanda” pentru satisfacerea cerintelor specifice fiecarui
client);
5. locurile de munca din structura verigilor de productie si utilajele aflate in dotarea lor
au un caracter universal, ce le permite sa execute o mare varietate de feluri si tipuri de
produse;
6. muncitorii care lucreaza la aceste locuri de munca se caracterizeaza prin universalitate,
calificare ridicata si aptitudini de polivalenta, ceea ce le asigura posibilitatea executarii
mai multor operatii tehnologice pentru o nomenclatura foarte larga de produse;
7. circulatia produselor intre locuri de munca se face pe loturi de productie cu marimi
mici, in conditiile executarii succesive a operatiilor tehnologice ale diferitelor produse;
8. repetarea executarii aceluiasi fel de produs;
9. durata perioadei in care se repeta executarea unui anumit fel de produs este mai mica
decat in productia de masa;
10. la fiecare dintre acestea sa se execute operatii tehnologice la mai multe feluri de
produse.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a. 2,3,4,5,6,8,10;
b. 1,2,4,5,6,9,10;
c. 2,3,4,5,6,7,9;
d. 1,2,3,4,5,6,7;
e. 1,3,4,5,6,8,10.

46. Structura de productie si conceptie a unei intreprinderi de productie industriala se refera


la…………………………, marimea si amplasarea lor pe teritoriul intreprinderii, modul de
organizare interna a acestora si legaturile functionale care se stabilesc intre ele in cadrul
procesului de productie si cercetare.

Alegeti varianta corecta din expresiile de mai jos:

a. managementul acesteia;
b. modul de organizare a sectoarelor neproductive;
c. numarul si componenta unitatilor de productie, de control si cercetare;
d. conceptia echipei manageriale;
e. nivelul productiei.

47. Indiferent de tipul de productie, acesta este guvernat de doua legi fundamentale care
actioneaza in raport cu particularitatile fiecarui domeniu de activitate economica:
1. legea organizarii productiei in conformitate cu procesul tehnologic folosit in intreprindere;
2. legea de organizare sistemica a productiei;
3. legea concordantei intre tipurile de productie si sistemele de organizare a productiei
adoptate de intreprindere;
4. legea resurselor limitate;
5. legea concordantei intre echipa manageriala si factorii de executie din intreprindere.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 2,3;
b. 2,5;
c. 2,4;
d. 4,5;
e. 1,3.

48. Verigile organizatorice de productie cel mai des intalnite in cadrul intreprinderilor moderne
sunt:
1. sectiile de conducere;
2. locurile de munca;
3. sectoarele de productie;
4. laboratoarele de control si cercetare;
5. atelierele de productie, montaj, proiectare;
6. sectiile de productie, montaj sau „service”;
7. sectiile administrative.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3,4,6;
b. 1,2,3,4,7;
c. 2,3,4,5,6;
d. 1,4,5,6,7;
e. 1,2,3,5,7.
49. Durata perioadei de lucru cuprinde:
1. durata de calcul a operatiilor de executat;
2. durata ciclului operativ;
3. durata proceselor naturale;
4. durata operatiilor de control;
5. durata activitatilor de transport intern;
6. durata de transport la beneficiarii produselor.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3,4;
b. 3,4,5,6;
c. 2,3,4,5;
d. 1,3,4,5;
e. 2,4,5,6.

50. Principalii factori care influenteaza procesul de productie si organizarea lui sunt:
1. felul materiei prime folosite;
2. felul produsului finit fabricat;
3. volumul productiei auxiliare;
4. volumul productiei fabricate;
5. gradul de complexitate al produselor fabricate, de precizie in executarea
produselor si dimensiunile produsului finit;
6. felul procesului tehnologic utilizat;
7. locul unde se desfasoara.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 2,3,5,6,7;
b. 1,2,4,5,6;
c. 1,2,3,4,7;
d. 2,3,4,5,6;
e. 1,3,4,5,6.

51.
Principalele tipuri de fluxuri de productie sunt:
1. fluxuri tehnologice monoliniare;
2. fluxuri tehnologice convergente;
3. fluxuri tehnologice in spirala;
4. fluxuri tehnologice divergente;
5. fluxuri tehnologice convergente-divergente;
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3,5;
b. 1,2,3,4;
c. 1,2,4,5;
d. 2,3,4,5;
e. 1,3,4,5.
52. Amplasarea locurilor de munca pe suprafetele sectiilor si atelierelor intreprinderii determina
existenta a trei sisteme de organizare in spatiu a productiei, care au la baza cerintele unor
principii specifice si anume:
1. principiul tehnologic;
2. principiul mecanicist;
3. principiul convergentei fortelor si utilajelor;
4. principiul pe obiect;
5. principiul mixt.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 2,3,5;
b. 1,3,4;
c. 1,3,5;
d. 1,4,5
e. 2,4,5

53. Durata ciclului de productie este formata din doua componente mari:
1. durata perioadei de lucru intermitent;
2. durata perioadei de lucru;
3. durata perioadei de intreruperi normate;
4. durata perioadei de intreruperi anormale;
5. durata perioadei de stationare a utilajelor.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2;
b. 2,3;
c. 3,4;
d. 1,5;
e. 2,4.

54. In principiu, se pot particulariza trei tipuri de imbinare a executarii operatiilor tehnologice
care definesc trei sisteme de organizare in timp a productiei. Aceste sisteme sunt:
1. sistemul de organizare in timp a productiei bazat pe imbinarea succesiva;
2. sistemul de organizare in timp a productiei bazat pe imbinarea convergenta;
3. sistemul de organizare in timp a productiei bazat pe imbinarea paralela;
4. sistemul de organizare in timp a productiei bazat pe imbinarea divergenta;
5. sistemul de organizare in timp a productiei bazat pe imbinarea mixta (paralel -
succesiva).
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3;
b. 1,3,5;
c. 1,3,4;
d. 3,4,5;
e. 2,3,4
55. Activitatea de proiectare si organizare a intreprinderilor moderne de productie se regaseste, de
regula in structurile:
1. de tip industrial;
2. de tip tehnologic;
3. de tip manufacturier;
4. de tip mixt;
5. de tip pe obiect;
6. de tip agro-industrial.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3;
b. 2,4,5;
c. 2,5,6;
d. 1,4,5;
e. 1,2,4.

56.
Amenajarea sistematizata in spatiu a productiei se poate face dupa mai multe metode, cum ar
fi:
1. Metoda multifazala;
2. Metoda verigilor;
3. Metoda gamelor fictive;
4. Metoda Cameron;
5. Metoda diagramei cu fire;
6. Metoda empirica;
7. Metoda de amplasare bazata pe simulari;
8. Metoda aleatorie;
9. Metoda cercurilor suprapuse;
10. Metoda planurilor generale suprapuse, executate pe hartie transparenta;
11. Metoda machetelor bi si tridimensionale.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3,4,5,7,10,11;
b. 1,3,4,6,7,8,9,10;
c. 2,4,5,6,7,8,10,11;
d. 1,2,3,4,5,6,8,9
e. 3,4,5,6,7,8,9,10.

57. Durata ciclului operativ se compune din:


1. durata ciclului tehnologic;
2. durata lucrarilor de pregatire – incheiere;
3. durata proceselor naturale;
4. durata operatiilor de control;
5. durata pauzelor operative;
6. durata activitatilor de transport intern;
7. durata activitatilor de transport extern.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3,4,6;
b. 1,3,4,5,7;
c. 2,3,4,5,7;
d. 1,2,4,5,6;
e. 2,3,5,6,7.

58. Caracteristicile de baza ale structurii de productie si conceptie de tip tehnologic sunt:
1. denumirea sectiilor de baza este data de procesul tehnologic care se executa in cadrul
acestora;
2. organizarea sectiilor de productie este realizata dupa principiul obiectului de
fabricatie;
3. in cadrul sectiilor de productie exista locuri de munca universale, a caror functionare
este asigurata de forta de munca de inalta calificare;
4. locurile de munca sunt specializate in realizarea unei singure operatii sau a unui numar
foarte mic de operatii;
5. amplasarea locurilor de munca se face dupa principiul grupelor omogene de masini.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3;
b. 2,4,5;
c. 1,3,5;
d. 2,3,4;
e. 3,4,5.

59. Ciclul de productie al unui produs reprezinta:


Alegeti raspunsul corect.
a. succesiunea stadiilor in care se afla materiile prime din momentul intrarii in
productie pana in momentul obtinerii produsului respectiv; se caracterizeaza prin
durata si structura sa;
b. succesiunea stadiilor in care se afla materiile prime din momentul intrarii in
productie pana in momentul obtinerii produsului respectiv; se caracterizeaza prin
intindere spatiala;
c. succesiunea timpilor de lucru, a pauzelor si intreruperilor; se caracterizeaza prin
durata si structura sa;
d. succesiunea timpilor de reparatii periodice si capitale;
e. succesiunea pauzelor si intreruperilor.

60. Structura de productie si conceptie de tip tehnologic este caracteristica:


Alegeti raspunsul corect.
a. tipului de productie de serie mica sau individuala;
b. tipului de productie de serie mare si de masa;
c. tipului de productie de serie mica sau mijlocie;
d. tipului de productie de serie mica;
e. tipului de productie de serie mare.
61. Durata ciclului de productie al unui produs reprezinta:
Alegeti raspunsul corect.
a. intervalul de timp necesar pentru executarea activitatilor de service;
b. intervalul de timp necesar pentru executarea unei unitati sau unui lot din produsul
considerat, cuprins intre momentul lansarii in productie sub forma de materii prime
si momentul iesirii din productie sub forma finita;
c. intervalul de timp necesar pentru executarea unei unitati sau unui lot din produsul
considerat, cuprins intre momentul lansarii in productie sub forma de materii prime
si momentul stabilit de seful de sectie;
d. intervalul de timp necesar pentru executarea unui produs;
e. durata de proiectare si de lansare in productie.

62. Principalele principii ale organizarii productiei sunt:


1. principiul defalcarii procesului de productie in partile sale componente;
2. principiul proportionalitatii;
3. principiul ritmicitatii;
4. principiul paralelismului;
5. principiul liniei drepte;
6. principiul continuitatii;
7. principiul spiralei.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 2,3,4,5,6,7;
b. 1,2,3,4,5,6;
c. 1,2,3,4,6,7;
d. 1,2,4,5,6,7
e. 1,3,4,5,6,7

63. Structura de productie si conceptie de tip pe obiect este caracteristica:


Alegeti raspunsul corect.
a. tipului de productie de serie mica sau individuala;
b. tipului de productie de serie mare si de masa;
c. tipului de productie de serie mica sau mijlocie;
d. tipului de productie de serie mica;
e. tipului de productie de serie mare.

64. Durata ciclului de productie se poate stabili:


1. pentru perioada de proiectare;
2. pe intregul proces de productie al unui produs;
3. pe fiecare etapa a intregului proces de productie al unui produs;
4. pe durata cercetarii stiintifice;
5. pentru prelucrarea fiecarui reper;
6. pe durata ciclului de montaj al fiecarui subansamblu;
7. pe durata ciclului de constructie a reperelor si subansamblelor unui produs.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3,4,5;
b. 2,3,5,6,7;
c. 1,4,5,6,7;
d. 3,4,5,6,7;
e. 2,3,4,5,6.

65. Caracteristicile de baza ale structurii de productie si conceptie de tip tehnologic sunt:
1. denumirea sectiilor de baza este data de procesul tehnologic care se executa in
cadrul acestora;
2. organizarea sectiilor de productie este realizata dupa principiul obiectului de
fabricatie;
3. in cadrul sectiilor de productie exista locuri de munca universale, a caror
functionare este asigurata de forta de munca de inalta calificare;
4. locurile de munca sunt specializate in realizarea unei singure operatii sau a unui
numar foarte mic de operatii;
5. amplasarea locurilor de munca se face dupa principiul grupelor omogene de
masini.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3;
b. 2,4,5;
c. 1,3,5;
d. 2,3,4;
e. 3,4,5.

66. Sistemul de organizare spatiala a productiei bazat pe amplasarea locurilor de munca conform
principiului pe obiect presupune:
Alegeti raspunsul corect.
a. formarea in cadrul sectiei sau atelierului atat a unor grupe de locuri de munca
omogene sub raport tehnologic cat si a unor linii de productie specializate
peobiect;
b. formarea in cadrul sectiei sau atelierului a unor linii de productie;
c. dispunerea sculelor pe bancurile de lucru;
d. constituirea in cadrul sectiei sau atelierului de productie a unor grupe de locuri de
munca omogene sub raport tehnologic;
e. dispunerea muncitorilor dupa vechimea in productie.

67. Liniile de productie in flux continuu se caracterizeaza prin:


1. in cadrul lor produsele trec de la un loc de munca la altul in mod continuu pe baza
unui tact de productie bine determinat;
2. sincronizarea executarii operatiilor presupune ca produsele sa treaca de la o operatie la
alta la intervale de timp egale sau multiple de marimea tactului de productie;
3. lansarea si iesirea din fabricatie a unui produs se face la intervale bine determinate de
timp, egale cu marimea tactului de productie;
4. lipsa sincronizarii executarii operatiilor pe masini, functionarea liniei neavand la baza
un tact de productie determinat;
5. opriri pentru repararea utilajelor.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 2,4,5;
b. 1,3,4;
c. 1,2,3;
d. 2,3,4;
e. 1,2,4

68. Rolul managementului activitatii de intretinere si reparatie a utilajelor a crescut, fiind


determinat de o serie de factori, cum ar fi:
1. importanta managementului general;
2. cresterea considerabila a valorii noilor utilaje datorita perfectionarii constructive;
3. sporirea complexitatii utilajelor, datorita cresterii gradului de mecanizare si
automatizare a proceselor tehnologice ce le deservesc;
4. pierderile din ce in ce mai mari provocate de stationari indelungate in reparatii, sau
datorita avariilor;
5. existenta sumelor alocate de manageri pentru aceste activitati;
6. cresterea continua a cheltuielilor de intretinere si reparatii, sporirea gradului de
participare a acestor cheltuieli in costul produselor;
7. existenta aparaturii adecvate efectuarii acestor operatiuni.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,3,4,5;
b. 1,2,3,5;
c. 3,4,6,7;
d. 2,3,4,6;
e. 1,4,5,7.

69. Dezavantajele structurii de productie si conceptie de tip tehnologic sunt urmatoarele:


1. transportul intern in intreprindere este foarte ridicat;
2. timpul pentru reglarea utilajelor si sculelor este uneori foarte mare, ducand la cresterea
timpilor de intreruperi in functionarea utilajului;
3. micsoreaza raspunderea pentru obtinerea unei calitati ridicate;
4. produsele au un ciclu lung de fabricatie si deci exista stocuri mari de productie
neterminata;
5. este tipul de structura de productie cu o flexibilitate foarte redusa la schimbarile
sortimentale;
6. nu poate fi folosita in mod eficient decat pentru tipul de serie mare sau de masa.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3,4;
b. 1,2,3,5;
c. 1,3,5,6;
d. 2,3,4,6;
e. 1,2,5,6
70. Amenajarea spatiului verigilor de productie se poate realiza prin trei tipuri clasice:
1. amenajarea verigilor de productie cu locuri de munca fixe sau locuri fixe pentru
material;
2. amenajarea verigilor de productie dupa tipul procesului sau tipul prelucrarii;
3. amenajarea verigilor de productie dupa hotararea managerului;
4. amenajarea verigilor de productie pe linii de productie sau pe produs;
5. amenajarea verigilor de productie conform deciziei sefului de sectie.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 2,3,4;
b. 1,2,3;
c. 1,2,4
d. 2,4,5;
e. 2,3,5.

71. Organizarea productiei in flux se caracterizeaza, printre altele, de urmatoarele trasaturi de


baza:
1. divizarea procesului tehnologic in operatii egale sau multiple din punctul de vedere al
timpului necesar pentru prelucrarea unui produs si stabilirea unei succesiuni rationale
a acestora;
2. organizarea sectiilor de baza se face dupa principiul tehnologic, ceea ce presupune ca
in cadrul acestora sa se execute fazele procesului tehnologic, iar amplasarea utilajelor
sa se faca dupa metoda grupelor omogene de masini;
3. repartizarea acestor operatii pe anumite locuri de munca specializate in realizarea lor;
4. amplasarea locurilor de munca in ordinea impusa de succesiunea tehnologica a
operatiilor, sub forma unor linii tehnologice in flux;
5. procesul de productie se desfasoara concomitent pe toate locurile de munca ale liniei
in flux.
Raspunsul corect este dat de una dintre urmatoarele combinatii:
a. 2,3,4,5;
b. 1,3,4,5;
c. 1,2,3,4;
d. 1,2,4,5;
e. 1,2,3,5.

72. Principalele sisteme de organizare a activitatii de intretinere si reparare a utilajelor sunt:


1.sistemul descentralizat;
2.sistemul centralizat;
3.sistemul privatizat;
4.sistemul mixt;
5.sistemul de stat
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,3,5;
b. 1,2,5;
c. 3,4,5
d. 2,3,4;
e. 1,2,4.

73. Sistemul de reparatii preventiv - planificat contine urmatoarele categorii de interventii tehnice:
1. stergerea zilnica a utilajului de surplusul de material ramas in urma prelucrarilor
din ziua precedenta;
2. intretinerea si supravegherea zilnica;
3. revizia tehnica;
4. reparatia curenta;
5. reparatia capitala;
6. inlocuirea utilajului.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,3,4,6;
b. 1,2,3,4;
c. 1,2,4,5;
d. 2,3,4,5
e. 1,2,3,6.

74. Caracteristici de baza ale structurii de productie si conceptie de tip pe obiect sunt:
1. organizarea sectiilor de productie este realizata dupa principiul obiectului de
fabricatie;
2. in fiecare sectie se fabrica un singur produs sau componentele ale acestuia, iar
sectiile poarta denumirea produsului pe care-l fabrica;
3. amplasarea locurilor de munca se face sub forma de linii tehnologice specializate
in fabricatia unui produs;
4. amplasarea locurilor de munca se face sub forma de linii tehnologice specializate
in fabricatia mai multor produse;
5. locurile de munca sunt specializate in realizarea unei singure operatii sau a unui
numar foarte mic de operatii;
6. locurile de munca sunt specializate in realizarea unei singure operatii sau a unui
numar foarte mare de operatii;
7. organizarea sectiilor de productie este realizata dupa principiul tehnologiei de
fabricatie.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3,4;
b. 1,2,3,7;
c. 1,3,5,6;
d. 2,3,4,7;
e. 1,2,3,6.

75.
Amenajarea verigilor de productie cu locuri de munca fixe sau locuri fixe pentru material
presupune:
1. materialele sau componentele principale raman in loc fix;
2. sculele, masinile si lucratorii sunt aduse la aceste locuri fixe;
3. produsul finit este realizat cu elemente componente importante depozitate in acelasi
loc;
4. nu toate operatiile aceluiasi proces sau tip de prelucrare sunt grupate in acelasi loc;
5. materialele se deplaseaza, iar operatiile se executa in ordinea fluxului tehnologic.
Raspunsul corect este dat de una din urmatoarele combinatii:
a. 2,3,4;
b. 1,2,3;
c. 1,2,4;
d. 2,3,5;
e. 1,3,5

76. Fluxurile tehnologice divergente se caracterizeaza prin:


1. componentele produsului, obtinute prin prelucrarea unor materii prime diferite,
converg pe o linie finala de montaj sau de amestec, de pe care rezulta produsul
respectiv;
2. se pleaca de la o singura materie prima care, dupa o prelucrare primara, se transforma
intr-un semifabricat, distribuit apoi pe linii de productie diferite, pe fiecare dintre
acestea executandu-se cate un fel de produs;
3. in aceste procese de productie intra o singura materie prima, din care se obtin mai
multe feluri de produse, prin prelucrari succesive sau paralele;
4. componentele produsului merg pe linii paralele pana la capatul sectiei;
5. componentele produsului sunt depozitate dupa finisare.
Raspunsul corect este dat de una din urmatoarele combinatii:
a. 2,3;
b. 1,3;
c. 1,4;
d. 1,2;
e. 2,5.

77. Durata ciclului de productie influenteaza o serie de indicatori, dintre care cei mai importanti
sunt:
1. nivelul de pregatire de specialitate al personalului;
2. nivelul stocurilor de productie neterminata;
3. necesarul de active circulante;
4. viteza de rotatie a activelor circulante;
5. volumul productiei executate;
6. viteza de deplasare a mijloacelor de transport intern.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3,6;
b. 2,3,4,5;
c. 1,2,3,4;
d. 1,3,4,5;
e. 2,4,5,6
78. In general, sunt utilizate doua sisteme de intretinere si reparare a utilajelor si anume:
1. sistemul de reparatii pe baza constatarilor (dupa necesitati);
2. sistemul computerizat;
3. sistemul de reparatii preventiv-planificat;
4. sistemul automatizat;
5. sistemul liber.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,3
b. 1,2;
c. 4,5;
d. 2,3;
e. 2,5.

79. Avantajele structurii de productie si conceptie de tip pe obiect sunt:


1. asigura organizarea liniilor in flux cu eficienta ridicata;
2. permite o crestere a specializarii in productie;
3. reduce volumul de transport intern;
4. reduce durata ciclului de fabricatie si a costurilor de productie;
5. determina o reducere substantiala a stocurilor de productie neterminata;
6. nu este tipul de structura de productie cu o flexibilitate foarte redusa la schimbarile
sortimentale;
7. poate fi folosita in mod eficient decat pentru tipul de serie mare sau de masa.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3,4,6;
b. 1,2,3,6,7;
c. 1,2,3,4,5
d. 2,3,4,5,6;
e. 1,4,5,6,7.

80. In cadrul fluxurilor tehnologice monoliniare:


Alegeti raspunsul corect.
a. componentele produsului obtinute prin prelucrarea unor materii prime diferite
converg pe o linie finala de montaj sau de amestec, de pe care rezulta produsul
respectiv;
b. operatiile se executa asupra unei anumite materii prime de-a lungul unei singure
linii de productie, pentru obtinerea unui produs, prin efectuarea unor operatii
tehnologice succesive;
c. se pleaca de la o singura materie prima care, dupa o prelucrare primara, se
transforma intr-un semifabricat, distribuit apoi pe linii de productie diferite, pe
fiecare dintre acestea executandu-se cate un fel de produs;
d. materia prima se transforma intr-un semifabricat, distribuit apoi pe linii de
productie diferite, pe fiecare dintre acestea executandu-se cate un fel de produs.
e. se pleaca de la mai multe materii prime care, dupa o prelucrare primara, se
transforma intr-un semifabricat, distribuit apoi pe linii de productie diferite, pe
fiecare dintre acestea executandu-se cate un fel de produs.
81. Durata perioadei de intreruperi normate se refera la doua categorii de intreruperi reglementate
care au loc in procesele de productie si anume:
1. intreruperile in cadrul schimbului (interoperatii);
2. intreruperile de completare;
3. intreruperile intre schimburi (de regim);
4. intreruperile datorita lotului;
5. intreruperile pentru pauza.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2;
b. 3,4;
c. 2,5;
d. 1,3;
e. 4,5.

82. Liniile de productie in flux pot fi grupate, in principal, dupa mai multe criterii. Dupa felul
ritmului de functionare, liniile de productie in flux sunt:
1. linii de productie in flux continuu;
2. linii de productie in flux cu ritm reglementat;
3. linii de productie in flux divergent;
4. linii de productie in flux cu ritm liber;
5. linii de productie in flux cu ritm constant.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 2,3;
b. 1,3;
c. 2,4;
d. 1,4;
e. 1,2.

83. Reparatia este lucrarea efectuata in scopul:


Alegeti raspunsul corect.
a. cresterii parametrilor functionali ai utilajelor peste cei proiectati initiali;
b. reproiectarii si realizarii de utilaje mai performante;
c. mentinerii in stare de functionare a pieselor de schimb;
d. mentinerii in stare de functionare a utilajelor, prin care se inlatura defectiunile
constante in functionare;
e. mentinerii in stare de functionare a pieselor de schimb si subansamblelor ce
urmeaza a lua locul celor uzate

84. Intreruperile in cadrul schimbului (interoperatii) datorita asteptarilor:


Alegeti raspunsul corect.
a. sunt determinate de neconcordantele existente intre randamentele a doua grupe de
locuri de munca inlantuite tehnologic;
b. sunt determinate de incorectitudinea deciziilor adoptate de sefii de sectii;
c. sunt determinate de defectarea mijloacelor de transport extern;
d. sunt determinate de lipsa de organizare a C.T.C.-ului;
e. sunt determinate de lipsa de personal.

85. Durata operatiilor de control se ia in considerare pentru determinarea duratei ciclului de


productie numai atunci cand:
Alegeti raspunsul corect.
a. lucrarile respective nu se executa in paralel cu operatiile tehnologice sau in
perioada intreruperilor normate si ele impun efectuarea unor cheltuieli de timp de
munca relativ mari;
b. este pauza
c. se executa receptia lucrarii;
d. este un defect;
e. se stabileste de manager.

86. Durata activitatilor de transport intern se ia in calcul cand: .


Alegeti raspunsul corect.
a. lucrarile respective nu se executa in paralel cu operatiile tehnologice sau in
perioada intreruperilor normate si ele impun efectuarea unor cheltuieli de timp de
munca relativ mari;
b. se executa transportul intre intreprinderi;
c. se executa transportul pentru efectuarea receptiei lucrarii;
d. se stabileste de manager;
e. se stabileste de beneficiar

87. Cu cat durata ciclului de productie este mai mica, cu atat numarul de cicluri efectuate intr-un
an:
Alegeti raspunsul corect.
a. scade;
b. creste
c. ramane constant;
d. are fluctuatii;
e. scade in prima perioada a anului si apoi creste.

88.
Metoda verigilor consta in:
Alegeti raspunsul corect.
a. stabilirea schemei teoretice de amplasare a locurilor de munca in raport cu
frecventa legaturilor dintre locurile de munca si volumul materialelor sau
produselor ce se vor deplasa intre acestea;
b. stabilirea schemei teoretice de amplasare a locurilor de dispunere a materialelor;
c. stabilirea locului de amplasare a deseurilor;
d. dispunere a materialelor dupa nevoi;
e. amplasarea utilajelor
89. Sistemul de organizare spatiala a productiei bazat pe amplasarea locurilor de munca conform
principiului mixt presupune:
Alegeti raspunsul corect.
a. formarea in cadrul sectiei sau atelierului atat a unor grupe de locuri de munca
omogene sub raport tehnologic cat si a unor linii de productie specializate pe
obiect;
b. formarea in cadrul sectiei a unor linii de productie;
c. constituirea in cadrul sectiei sau atelierului de productie a unor grupe de locuri de
munca omogene sub raport tehnologic
d. constituirea de locuri fixe de munca;
e. locuri de munca atat pentru femei cat si pentru barbati.

90. Fluxurile tehnologice convergente se caracterizeaza prin:


1. componentele produsului obtinute prin prelucrarea unor materii prime diferite converg
pe o linie finala de montaj sau de amestec, de pe care rezulta produsul respectiv;
2. aceea ca, in aceste procese de productie intra mai multe categorii de materii prime, din
care se obtine un anumit produs, prin asamblarea sau amestecarea unor componente
diferite;
3. prelucrarea unor materii prime diferite, se obtin o serie de componente de asamblare
sau amestec, care converg pe o linie de productie destinata realizarii unui produs
intermediar, ce este apoi distribuit pe linii distincte pentru executarea mai multor feluri
de produse;
4. procese de productie in care intra o materie prima, din care se obtine un anumit
produs, prin asamblarea sau amestecarea unor componente diferite;
5. in aceste procese de productie intra mai multe categorii de materii prime, din care se
obtin mai multe produse;
Raspunsul corect este dat de una din urmatoarele combinatii:
a. 2,3;
b. 1,3;
c. 1,5;
d. 1,2;
e. 2,4

91. In cadrul fluxurilor tehnologice monoliniare:


Alegeti raspunsul corect.
a. componentele produsului obtinute prin prelucrarea unor materii prime diferite
converg pe o linie finala de montaj sau de amestec, de pe care rezulta produsul
respectiv;
b. operatiile se executa asupra unei anumite materii prime de-a lungul unei singure
linii de productie, pentru obtinerea unui produs, prin efectuarea unor operatii
tehnologice succesive;
c. se pleaca de la o singura materie prima care, dupa o prelucrare primara, se
transforma intr-un semifabricat, distribuit apoi pe linii de productie diferite, pe
fiecare dintre acestea executandu-se cate un fel de produs
d. materia prima se transforma intr-un semifabricat, distribuit apoi pe linii de
productie diferite, pe fiecare dintre acestea executandu-se cate un fel de produs.
e. se pleaca de la mai multe materii prime care, dupa o prelucrare primara, se
transforma intr-un semifabricat, distribuit apoi pe linii de productie diferite, pe
fiecare dintre acestea executandu-se cate un fel de produs.

92.
Amenajarea verigilor de productie dupa tipul procesului sau tipul prelucrarii are urmatoarele
avantaje:
1. reducerea volumului de investitii prin folosirea eficienta a masinilor si utilajelor;
2. adaptabilitatea la varietate mare de produse si la schimbari frecvente in tehnologia de
executie;
3. adaptabilitatea la cereri intermediare de produse;
4. stimuleaza executantul in ridicarea nivelului propriilor performante;
5. asigura conducerea unitara a procesului de productie.
Raspunsul corect este dat de una din urmatoarele combinatii:
a. 2,3,4,5
b. 1,3,4,5;
c. 1,2,3,4;
d. 1,2,3,5;
e. 1,2,4,5.

93.
Amenajarea verigilor de productie cu locuri de munca fixe sau locuri fixe are urmatoarele
avantaje:
1. manipulare redusa a produsului finit;
2. asigura continuitatea productiei in cazul defectarii masinilor si lipsei materialelor si
absentei executantului;
3. angajatii lucreaza intr-un singur loc, asigurandu-se astfel calitatea lucrarilor;
4. permite modificari frecvente in fabricatie si lansarea de noi produse;
5. adaptabilitate la cererile intermitente de produse;
6. nu necesita o organizare pretentioasa si costisitoare;
7. nu necesita amenajari.
Raspunsul corect este dat de una din urmatoarele combinatii:
a. 2,3,4,5,7;
b. 1,3,4,5,6;
c. 1,2,4,5,6
d. 1,3,4,5,7;
e. 1,2,3,4,5.

94. Sectiile de productie de baza se clasifica in functie de principiul care a stat la baza organizarii
lor astfel:
1. sectii de baza organizate dupa principiul tehnologic;
2. sectii de baza organizate dupa principiul pe obiect;
3. sectii de baza organizate dupa principiul mixt;
4. sectii de baza organizate dupa principiul la material;
5. sectii de baza organizate dupa principiul la personal.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,3,4
b. 2,3,5;
c. 2,3,4
d. 1,2,4;
e. 1,2,3

95. Structura de productie si conceptie de tip mixt este caracteristica:


Alegeti raspunsul corect.
a. tipului de productie de serie mica sau individuala;
b. tipului de productie de serie mare si de masa;
c. tipului de productie de serie mica sau mijlocie;
d. tipului de productie de serie mica;
e. tipului de productie de serie mare

96. Dezavantajele structurii de productie si conceptie pe obiect sunt:


1. este tipul de structura de productie cu o flexibilitate foarte redusa la schimbarile
sortimentale;
2. nu asigura organizarea liniilor in flux cu eficienta ridicata;
3. nu permite o crestere a specializarii in productie;
4. nu reduce volumul de transport intern;
5. nu poate fi folosita in mod eficient decat pentru tipul de serie mare sau de masa.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,4;
b. 2,4;
c. 1,2;
d. 2,3
e. 1,5

97. Avantajele structurii de productie si conceptie de tip tehnologic sunt urmatoarele:


1. asigura organizarea liniilor in flux cu eficienta ridicata;
2. permite realizarea unei varietati mari de produse;
3. are loc o incarcare completa a locurilor de munca;
4. reduce durata ciclului de fabricatie si a costurilor de productie;
5. are un grad mare de flexibilitate, datorat caracterului universal al locurilor de munca;
6. organizarea sectiilor de productie se face dupa principiul mixt.
Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:
a. 1,2,3;
b. 2,3,5
c. 1,3,5
d. 1,2,6
e. 1,2,5