Sunteți pe pagina 1din 16

Ce reprezintă

reprezintă muay thai?


„ Sport naţ
naţional thailandez;
„ Stil de lupt
luptă
ă din categoria artelor marţ
marţiale;
„ ³ arta celor 8 arme´ ± cea mai complex
complexă ă şi completă
completă
artă
art ă a luptei de la om la om deoarece implic
implică ă pumnii,
picioarele, coatele şi genunchii;
„ Este similar stilului:
„ Kickboxing din Indochina;
„ Pradal serey din Cambodgia;
„ Tomoi din Malaiezia;
„ Muay lao din Laos.
Istoria muay thai
„ ½    
    
 

   
  
 

„ Se ştie că regele Naresuan, cel mai faimos monarh al dinastiei Ayutthaya, cu 35 de regi între 1350-
1350-1767
(Naresuan a domnit la jumătatea secolului al XVI-
XVI-lea), a fost ostatec în Birmania ca tânăr prinţ moştenitor
şi s-
s-a impus în faţa luptătorilor birmani prin arta superioară a luptei om la om. Există şi multe alte evidenţe
fragmentare ale practicării artelor marţiale la nivel naţional în perioada veche a istoriei Siamului. Ulterior,
Birmania a invadat Thailanda şi a distrus dinastia Ayutthaya. Dar şi atunci, un prizonier de război Thai,
face performanţă incredibilă, la un festival al luptelor organizat de regele birman, învingând 10 dintre cei
mai buni birmani, unul dupa altul, atrăgându-
atrăgându-şi favoarea regelui inamic însuşi. Acesta era Khanomtom,
luptător cu care Muay Thai intră în perioada istoriei scrise şi a mărturiilor consemnate de cronici. De la
mijlocul secolului 18 până acum, când au avut loc aceste evenimente, au trecut aproape 300 de ani şi
totuşi toţi practicanţii de azi privesc personajele acestei perioade neguroase ca pe adevăraţi eroi
naţionali, cărora li s-
s-au închinat temple, aproape ca unor semizei ai antichităţii
antichităţii..

„ Unii cred că străvechii militari siamezi au creat muay thai plecând de la arta armelor numită krabi krabong
Krabi krabong a avut o influenţă asupra muay thai aşa cum se poate vedea în mai multe lovituri
cu piciorul, apucări şi în mişcările wain khru care îşi au originile în lupta armată.

„ 
       
      
     
  
        
      
  

  !! ""
   ""

„  #"$% &'()*)


  +  !
 !

  % &  


Muay thai modern
„ , -./  +   
  0      
      1 1 
  
   
  
    
     
  23
  23   
  4    
     
  +  5 
  1     
  !!   
  
  1 6  
  
 11 
   
 2
„ Muay Thai modern limitează proiecţiile - luptătorii nu au
permisiunea de a trimite adversarul la sol decât într-
într-un număr
foarte mic de situaţii şi cu un număr foarte limitat de procedee;
procedee;
lupta nu continuă la sol. Sunt interzise procedeele aparţinând
de sfera "trânte
"trânte - lupte libere - judo
judo",
", adică sugrumări, procedee
articulare sau lovirea adversarului la sol ca în formele de luptă
mixtă gen "Mixed Martial Arts". Muay Thai este deci un sport de
luptă "stand-
"stand-up" adică unde se practică numai schimbul de
lovituri în picioare, fiind însă aproape cel mai permisiv şi dur
dintre cele de acest tip, existente.
existente.

rincipalele norme de siguranţă actuale sunt:


sunt:
„ limitarea duratei luptei,

„ introducerea reprizelor şi a pauzei de sfârşit de repriză,

„ Introducerea categoriilor de greutate,

„ portul obligatoriu al mănuşilor de box, al protecţiei dentare şi cochiliei,


„ prezenţa arbitrului;
arbitrului;

„ intervenţia în momente critice, în mod similar cu boxul profesionist (numărătoare


până la 8, dacă sportivul e în dificultate, la 10 se declară KO),

„ introducerea judecătorilor astfel încât se pot adjudeca victorii la puncte (în trecut,
ca şi în boxul european, lupta se desfăşura până la incapacitatea sau abandonul
unuia din luptători).

„ Meciurile în Thailanda au numai regim profesionist, noţiunea de "amator" fiind


practic o invenţie recentă de origine europeană.

„ Profesioniştii luptă 5 reprize de 3 minute, cu pauze de un minut şi jumătate. În


regim amator (mai mult în Europa şi pe scena internaţională) sunt clase cu
aceeaşi semnificaţie ca în fotbal - şi anume, clasa "C" (similară întrutotul diviziei
C), lupta în formatul a 3 reprize de 2 minute, clasa B (de tranziţie la profesionişti) -
5 reprize a 2 minute, iar meciurile profesioniste propriu-
propriu-zise sunt considerate
"clasa A" - similară din nou diviziei cu acelaşi nume.

„ În clasa C, loviturile de genunchi sunt uneori limitate ca ţintă sau ca număr, iar
cele de cot sunt interzise şi în clasa B şi în majoritatea meciurilor de clasă A din
afara Thailandei, datorită frecvenţei mari a accidentelor induse de lovituri de cot.
„ Primul ring pentru box a fost construit în 1921 la Suan Kularp. A fost introdus
arbitrul şi rundele erau cronometrate. Luptătorii au început să poarte mănuşi
moderne în timpul antrenamentului şi în timpul meciului. Legăturile de sfoară
ce se puneau pe mâini au mai fost folosite în meci dar după ce un participant a
murit s-
s-a hotărât ca luptătorii să poarte mănuşi şi apărătoare din bumbac
pentru picioare şi glezne. În acest timp termenul de muay thai a devenit comun
în timp ce forma veche a stilului a purtat numele de muay boran.

„ WMC (†orld
(†orld Muay Thai Council)
Council) este la ora actuală organizaţia principală,
agreată de guvernul thailandez, care supervizează meciurile profesioniste
internaţionale de clasă A (ca o echivalare aproximativă, WMC este întrucâtva
echivalentul FIFA pentru diviziile A naţionale, deşi pluralismul organizaţiilor
este mult mai mare decât în alte sporturi consacrate internaţional
{chipamentul
„ 1

„ 7   

„ 
1

„  

„ 

„ 
 
 

„   


 
 
 

„ 7 
 
   1 . 

(.88897  
 

 
  
 
Îeguli
„ Pentru a participa la competiţ
competiţii, vârsta minimă este de 15 ani;

Categoriile sunt:
„ Box mini categoria muscă : 47,5 kg
„ junior Categoria muscă : 49 kg
„ Categoria muscă uşoară : 51 kg
„ Junior Categoria cocoş: 52,5 kg
„ Categoria cocoş: 54 kg
„ junior Categoria pană : 55,5kg
„ Categoria pană : 57,5 kg
„ Junior categoria uşoară : 59,5 kg
„ categoria uşoară : 61,5 kg
„ junior categoria semi-
semi-mijlocie: 64 kg
„ categoria semi-
semi-mijlocie: 67 kg
„ junior categoria mijlocie: 70 kg
„ categoria mijlocie: 73 kg
„ categoria grea uşor: 79,5 kg
„ categoria grea: peste 79,5 kg.
Boxerii primesc puncte când atacă adversarul folosind picioarele, coatele etc,
care sunt in concordanta cu regulile muay thai.
thai.
„ Boxerul va primi scor şi dacă ştie să se apere şi contra atacă. De câte
ori încalcă o regulă i se va scădea câte un punct.

„ I se scad puncte când foloseşte greşit capul, îl trage pe adversar de


păr, îl bate, îl apucă de gat, când adversarul e la podea şi încearcă să
tragă în continuare în el.
el.

„ Poate fi sancţionat doar de 2 ori în timpul unui meci.

„ Îezultatul lor nu poate fi contestat, poate opri lupta dacă consideră că


unul din boxeri nu are abilităţile necesare pen
penttru a boxa, nu boxează
serios sau încalcă regulile jocului.
jocului.

„ Îezultatul luptei poate fi determi


determinat de: scorul total al boxerilor [cel
care are scorul mai mare câştigă]. Lupta se termină dacă unul din
boxeri are răni grave şi nu mai poate lupta, dacă unul din boxeri cade
la podea şi nu se mai poate ridica, dacă încalcă regulile, dacă jocul se
încheie în runda a 3 din
din cele 5 atunci boxerul cu cel mai mare scor va
câştiga.
„
Tehnici muay thai
   :    
" 
  
„ %
  
 
  
  
   
„ # 
   
$ '
 
„ +         
1 
1  
„   :   
   :   !! 
  
  
„    +  
 1   1  
 1   1  
 
   1    1  ;
    
    1
   
„ < " 
< "    
  
 
# = " > :  ?""@  
 
   ?""@
  
,
    > A  
   
„ ;    : 

 ,     B 
 
 
„ A 
A   
  !!
aovitura cu piciorul ( tae) aovitura de pumn ( Chok)
Chok

„ Cele mai obişnuite lovituri în muay „ Tehnica lovirii este foarte simplă
thai sunt cunoscute ca teep şi teh ( fiind încrucişată şi o lovitură
lovitură) chiang sau lovitură de circulară lungă ( sau lejeră)
gleznă. Lovitura de gleznă împreună cu braţul drept şi
presupune o mişcare de rotaţie a aterizând cu o urmărire de aproape
întregului trup şi este adoptată de a palmei.
practicanţii altor arte marţiale. Mulţi
luptători folosesc şi rotaţi ale rinsoarea
braţelor ca să intensifice puterea
loviturii.
„ Luptătorul thai verifică lovitura, va „ în boxul occidental, când cei doi se
bloca lovitura cu tibia piciorului. agaţă unul de altul sunt despărţiţi.
Luptătorii thai folosesc des tibia In muay thai nu. în clinch se
piciorului, este partea cea mai utilizeaza şi tehnicile de picior şi
puternică a piciorului la practicanţii cot.
de muay thai care au experienţă; ½efensiva impotrica atacului
piciorul conţine multe oase fine si
este destul de slab. „ Defensivele în muay thai sunt
„ Muay thai include o varietate de incluse în 6 categorii:
lovituri ca: lovitura de topor, „ / blocajul/ redirectionarea/evitarea/
lovitura dintr-o parte, lovitura din eschivarea/dezmembrarea/anticipar
întoarcere înapoi. Sunt folosite de ea.
unii luptători.
Cotul ( Tee sok) enunchiul [ tee kao]

„ Cotul poate fi folosit ca o armă


„ Kao dode ± lovitura de picior din
surprinzătoare:
săritură ± luptătorul sare în sus cu
„ orizontal diagonal- ascendent,
un picior şi loveşte cu genunchiul;
diagonal- descendent, uuppercut, în
„
jos, înapoi-răsucire şi zbor. Dintr-o
parte poate fi folosit ca să termini o „ Kao loi - lovitura de picior din zbor;
mişcare sau ca o cale de a tăia
sprânceana oponentului pentru ca „ Kao tone ± lovitura de picior directă
sângele să-i blocheze vederea. ± această tehnică este mai nouă
Acesta este modalitatea cea mai decât cele două de mai sus.
uşoară , comună de folosire a Această lovitura a fost perfectionată
cotului. Lovitura de cot diagonală de Melchor Menor [ campion muay
este mai rapidă decât alte forme dar thai].
mai puţin puternică. Uppercutul şi
cotul zburător sunt cele mai
puternice sau sunt încete şi uşor de
evitat sau de blocat.
„ Pent
entru a învăţa trebuie
să ai o minte limpede,
un obiectiv clar stabilit,
şi un spirit bun. Muay
thai nu presupune doar
învăţarea tehnicilor de
luptă ci şi învăţarea
culturii şi a normelor.
normelor.
r  
„ :BB= " B= " B C+ D
„ 
 
„ D + < D
„ :BB=== B=EF(.!
;"GD
„ ""H