Sunteți pe pagina 1din 3

UNIV.MED.FARM.

TÂRGU-MUREŞ
CLINICA NEUROLOGICĂ
Prof.dr. ION PASCU

SINDROAMELE TULBURĂRILOR DE VORBIRE

Neuropsihofiziologie
- Comunicarea interumană
- Comunicarea -lingvistică: vorbirea - înţelegerea verbală (decodare)
- exprimarea verbală (incodare)
- lexia: citirea semnelor scrise (decodare)
- grafia: exprimarea în scris (incodare)
-extralingvistică: mimica, gesturile
- Vorbirea (limbajul): acord de sunete convenţionale, de simboluri, pe care individul le emite .
(verbal sau în scris) sau pe care le percepe (verbal sau citit)
- Limbaj -exterior } àgândire
-interior } ä
- Niveluri lingvistice:
- fonetic: sunete separate (litere)
- fonologic(foneme): litere ce se succed într-o anumită ordine:
di- sau triftongi, grupuri bi- sau triconsonantice
- silabic: nivel pur articular, în care nu apare încă sensul
- al cuvântului: principalul purtător al sensului
- al sintagmelor: grupări structurale de cuvinte (simple sau complexe = propoziţii, fraze)
- semantic: sensul cuvintelor
- Caracteristicile limbajului
- paradigma: alegerea cuvântului adecvat
- sintagma: legi de organizare a cuvintelor, specifice fiecărei limbi
- fluenţa: cursivitatea cuvintelor
- mobilitatea: rapiditatea înţelegerii şi exprimării cuvintelor
- accentul: specific fiecărui cuvânt
- intonaţia } specifice exprimării
- modularea } propoziţiilor sau
- cadenţa } frazelor
- Organizarea anatomică
- organele efectoare: laringe, limbă, faringe, buze, diafragm
- structuri nervoase - neuron motor periferic: ultimele 4 perechi de nervi cranieni
central: - fsc.geniculat
- sistemul- cerebelar
- extrapiramidal
- cortexul cerebral.
tulb.ale emisiei şi articulării cuvintelor
- dislalia: imposibilitatea de a pronunţa anumite sunete sau combinaţii de sunete
- sunete -dentale
- labiale
- rotacism (tulb.ale expresiei lui "r")
- rinolalia: vorbire nazală în paralizii de văl palatin

- disfonia: tulb.emisiunii fonemelor sau cuvintelor


- în pareze sau paralizii ale elementelor fonatorii
- păstrarea limbajului interior chiar în afonii

- dizartria (dizartria propriu-zisă): tulb.ale modelării, ritmului, cadenţei şi armoniei vorbirii


- extrapiramidală:
{ - bradilalia
- parkinsoniană (paleostriată) { - tahifemia afonă
2
{ - palilalia
- coreică (neostriată): - explosivă
- panstriată: explosivă, sacadată, tulb.de articulare
- cerebelară: sacadată, scandată
- din paralizia generală progresivă: trenantă, ezitantă, scandată
- funcţionale: bâlbâiala
- mutismul (alalia): imposibilitatea totală de exprimare - din surdimutitate
- pitiatic
- akinetic
Tulb.ale recepţiei, comprehensiunii, formării şi expresiei simbolurilor verbale (afazia)
- afazia: - tulb.dobândită a limbajului, cu pierderea semnificaţiei şi utilizării semnelor
convenţionale de limbaj, cu deficit în organizarea conceptelor şi în formarea simbolică a gândirii

afazia senzorială (receptivă, Wernicke)


- surditatea verbală: "aude, dar nu înţelege"
- tulb.analizatorului verbo-acustic (ariile 21 şi 22 temporale din emisf domin
- tulb.înţelegerii vorbirii
- perseverarea (intoxicaţia prin act sau prin cuvânt)
- parafazia: înlocuirea, omisiunea sau inversiunea fonemelor,silabelor sau
- jargonofazia: construirea de noi cuvinte
- logorea
- ecolalia: repetarea întrebărilor
- afazie amnestică (amnezie verbală) = imposibilitatea de pronunţare a unor .
cuvinte prin evocare = sechela unei afazii senzoriale
- un poliglot nu poate vorbi în limba străină pe care a învăţat-o
- cecitatea verbală: alexia
- tulb.analizatorului verbo-optic (ariile 39 ş 40 din emisfera domin)
- alexie -literală } afazică
-silabică }
-verbală (agnozică)
- tulb.de ordin psihic - amnezii multiple
- pierderi în achiziţiile lor de cultură
- scăderea activităţii intelectuale

afazia motorie (expresivă): "înţelege, dar nu exprimă"


- afemia (afazia motorie pură, anartria Pierre-Marie)
- leziuni în centrul lui Broca (piciorul frontalei a III-a, ariile 44, 45 Brodmann)
- tulb.artrice: dezintegrarea fonetică
- disprozidii: variaţii de intensitate, de ton, de ritm, de timbru
- stereotipie verbală: reducerea limbajului vorbit la o expresie stereotipă
- agramatism: "stil telegrafic" de vorbire
- parafazii
- jargonofazii
- perseverări (intoxicaţii prin cuvânt)
- agrafia, paragrafia, jargonografia, perseverarea grafică

afazia mixtă (totală, Broca)


- senzorială + motorie
- predominanţa uneia din cele 2 forme
- bolnavul vorbeşte puţin sau deloc, vorbirea spontană este mult mai tulburată . .
. decât vorbirea repetată şi aceasta mai mult decât vorbirea automată
3

alte forme de afazie


- afazia amnestică: formă independentă de afazie
- acalculia: nu poate opera cu cifre
- lez.parieto-temporo-occipitală (emisf.dom.)
- sdr.Gerstmann
- amuzia - senzorială }
- motorie } agnozii muzicale
- afazii transcorticale: în fazele de regresiune ale marilor afazii
- motorie: vorbire spontană deficitară, vorbire repetată bună
- senzorială: vorbirea repetată corectă, cu mari tulb.de înţelegere