Sunteți pe pagina 1din 4

Curs de hidrogeologie Conf. dr. ing.

Omer Ichinur

Curs IX

Puţuri mixte perfecte

Puţurile mixte provin din puţurile cu straturi acvifere sub presiune la care nivelul
apei în puţ coboară sub stratul impermeabil superior. Această situaţie apare ca eficientă în
cazul în care debitul maxim al puţului sub presiune este mai mic decât debitul optim de
exploatare.
În acest caz, domeniul exterior puţului mixt este împărţit în două zone:
• o zonă 1 adiacentă puţului ( r0 ≤ r ≤ r1 ), care funcţionează ca un strat au nivel liber;
• o zonă 2 exterioară ( r1 ≤ r ≤ R ), care funcţionează ca un puţ sub presiune.

Puţ mixt

Se uzilizează atât ecuaţia curbei de depresie de la puţurile libere cât şi ecuaţia


liniei piezometrice:
Q r
- puţul liber h 2 − h02 = ln ; r0 ≤ r ≤ r1
πk r0
Q r
- puţul sub presiune h −M = ln ; r1 ≤ r ≤ R
2πMk r1

Aceste relaţii pot servi la trasarea curbelor respective dacă este cunoscut debitul Q şi
raza r1. În scopul determinării acestor valori relaţiile anterioare se transformă în formule
ale debitelor, introducând perechile de valori (r1, M), respectiv (R,H):

1
Curs de hidrogeologie Conf. dr. ing. Omer Ichinur

Q=
(
πk M 2 − h02 )
- puţul liber r
ln
r0

2πMk ( h − M )
Q=
- puţul sub presiune r
ln
r1
În cea de a doua relaţie, se poate pune şi condiţia de margine r = R şi h = H, astfel

2πMk ( H − M )
Q=
încât expresia debitului devine R .
ln
r1
În zonele 1 şi 2, debitele trebuie să fie egale. Din egalarea lor se poate determina
raza r1 care corespunde secţiunii ce delimitează cele două zone.
Prin adunarea celor două relaţii ale debitului, dispare raza r 1, obţinându-se o formulă
a debitului în care toate mărimile sunt cunoscute:

Q=
( =
) [ ] [
πk 2MH − T 2 − h02 πk s( 2 H − s ) − ( H − M ) 2 πk M ( 2 H − M ) − ( H − s ) 2
=
]
R R R
ln ln ln
r0 r0 r0

Cunoscând debitul, din oricare din cele două relaţii anterioare se poate determina r1
sau prin împărţirea relaţiilor care exprimă debitul celor două zone:

ln r1 =
(
2 M ( H − M ) ln r0 + M 2 − h02 ln R)
2
2MH − M − h02

Denivelarea optimă s opt > H − M se determină egalând debitul dat de formula


anterioară a debitului cu debitul admisibil, calculat ca pentru puţuri cu nivel liber:

Q = Qadm →
[
πk M ( 2 H − M ) − ( H − sopt ) 2 ]
= 2π r0 v adm ( H − sopt )
R
ln
r0
2
rv R r v R
⇒ s opt = H + 0 adm ln −  0 adm ln  + T ( 2 H − T )
k r0  k r0 

Puţuri absorbante

Puţurile absorbante servesc pentru introducerea apei în stratul permeabil, sensul de


mişcare al apei fiind invers faţă de puţurile de captare care servesc pentru extragerea apei
din stratul permeabil. Puţurile absorbante se utilizează mult mai rar decât puţurile de

2
Curs de hidrogeologie Conf. dr. ing. Omer Ichinur

captare, servind în alimentări cu apă pentru îmbogăţirea unor pânze acvifere şi în


canalizări, pentru evacuarea şi epurarea apelor uzate.
În canalizări, puţurile absorbante se folosesc numai atunci când stratul permeabil are
o permeabilitate mare şi nu alimentează folosinţe do apă potabilă. Apa care se introduce în
puţuri se supune în prealabil operaţiei de decantare.
Se au în vedere aici doar puţurile absorbante perfecte funcţionând în regim
permanent. Diametrul puţului absorbant este de cel puţin un metru.

Puţ absorbant

La puţurile absorbante nu se mai pune de regulă problema limitării vitezei.


Se pun două probleme principale:
- stabilirea ecuaţiei curbei de depresie, respectiv a nivelului piezometric
hidrodinamic;
- stabilirea capacităţii de absorbţie a puţului, respectiv formula debitului.
Pentru o suprafaţă cilindrică (circulară) cu generatoare verticală de rază oarecare r,
r0 ≤ r ≤ R se poate scrie expresia debitului:

dh
Q = −2π rhk
dr
dh
Semnul minus ţine cont de faptul că debitul este pozitiv şi derivata este
dr
negativă, deoarece h scade cu creşterea lui r.

3
Curs de hidrogeologie Conf. dr. ing. Omer Ichinur

Separând variabilele şi integrând, cu condiţia de margine r = r0, h = h0 se obţine


ecuaţia curbei de depresie:
Q r
h = h02 − ln
πk r0

Pentru a putea servi la reprezentarea grafică a curbei de depresie este necesar ca


debitul să fie cunoscut. Pentru ca relaţia să servească la calculul debitului este necesar să
fie utilizată şi cea de-a doua condiţie de margine r = R, h = H. Se obţine astfel formula:

Q=
( )
πk h02 − H 2 πks( 2 H + s )
=
R R ; s = h0 – H
ln ln
r0 r0