Sunteți pe pagina 1din 20

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII

ADMITERE SEPTEMBRIE 2007


CULTURĂ GENERALĂ

1. Din comportamentul prosocial nu face parte:


a) simpatia
b) ajutorarea
c) calomnia
d) sacrificiul

2. O succesiune strict determinată de secvenţe în rezolvarea unei probleme se numeşte:


a) sinteză
b) abstractizare
c) algoritmică
d) euristică

3. Apropierea în spaţiu a doi parteneri este specifică pentru:


a) reciprocitate
b) proximitate
c) nevoia de afiliere
d) nevoia de intimitate

4. Existenţa unei tensiuni puternice la un examen este un obstacol:


a) exterior
b) psihologic
c) fiziologic
d) material

5. Comportamentul prosocial este acela care:


a) vizează binele fizic şi psihic al altor persoane
b) are urmări pozitive pentru propria persoană
c) vizează recunoaştere şi recompensă socială
d) se realizează în situaţii de urgenţă

6. În seria sinonimică : îngrozitor, catastrofal, groaznic, dezastruos, fatal, teribil sunt :


a) 6 neologisme
b) 5 neologisme
c) 4 neologisme
d) nici unul

7. Din familia lexicală a cuvântului floare nu fac parte:


a) floricică
b) înfloritor
c) florăreasă
d) floricultură

8. Identificaţi seria care conţine trei greşeli de acord:


a) Puteţi să-mi indicaţi o soluţie mai accesibilă ?
b) Fii amabil şi lasă-mă să mă uit în biblioteca ta.
c) Sunt un om care pot să fiu amabil cu oricine mă solicită.
d) Ţie înseţi ţi-a plăcut această rochie.

1
9. A posteriori înseamnă:
a) după consumarea faptelor
b) în urma unei neînţelegeri
c) obţinut în urmă unei experienţe
d) după momentul vorbirii

10. Identificaţi seria care conţine o construcţie incorectă:


a) I-am dat cartea unei prietene a mea.
b) I-am dat cartea unei prietene de-a mele.
c) I-am dat cartea unei prietene de-ale mele.
d) I-am dat cartea uneia din prietenele mele.

11. Identificaţi seria care conţine adjective fără grade de comparaţie:


a) optim, proxim, incomparabil, anterior
b) întreg, albastru, vechi, maxim
c) viu, pozitiv, general, drăguţ
d) viu, mort, inteligent, minim

12. Cuvântul fortuit este sinonim cu :


a) profetic
b) forţat
c) întâmplător
d) banal

13. Sinonimul cuvântului mutual este:


a) pe muteşte
b) reciproc
c) convenabil
d) ascuns

14. Indicaţi seria de cuvinte care nu pot forma familii lexicale:


a) înalt, sticlă, smoală
b) casă, frate, bun
c) pix, alb, ogradă
d) pix, hiat, kilogram

15. Formele duble de plural ale substantivelor : curenţi/ curente, globi/ globuri, termeni/ termene
a) sunt variante admise de limba literară indicând acelaşi obiect
b) sunt variante admise de normele limbii literare , indicând obiecte diferite
c) sunt variante din care limba literară admite o singură formă
d) sunt variante din care una este greşită

16. Numeralul ordinal corespunzător lui opt este:


a) o optime
b) al optulea
c) al optălea
d) al optilea

2
17. Cuvântul anxietate este sinonim cu :
a) teamă
b) nedumerire
c) stupefacţie
d) neînţelegere

18. Enunţul: Nu fă şi tu ca tinerii care crează într-una probleme conţine:


a) două greşeli
b) o greşeală
c) nici una
d) trei greşeli

19. Sinonimul cuvântului vindicativ este :


a) răzbunător
b) vindecător
c) preţios
d) învecinat

20. Perechile: atlas/atlaz, aluzie/iluzie, eminent/iminent, garderob/garderobă sunt:


a) omonime
b) sinonime
c) paronime
d) polisemantice

21. Alegeţi forma corectă a cuvântului:


a) preşedenţie
b) preşedinţie
c) prişidenţie
d) preşidenţie

22. Dintre enunţurile: Toţi vom pleca în zori. Toţi veţi pleca în zori. Toţi vor pleca în zori.:
a) Sunt corecte primul şi al treilea
b) Este corect numai al treilea
c) Sunt corecte primul şi al doilea
d) Nu este greşit nici unul

23. Substantivul erudiţie înseamnă:


a) proces de erodare
b) înrudire
c) cultură vastă într-un domeniu
d) specializare în domeniul erupţiilor

24. Identificaţi seria care conţine cuvinte scrise greşit:


a) înnot, înorat, înnălbit
b) succint, complecşi, arctic
c) snop, răstălmăci, creează
d) examen, alcool, repercusiune

3
25. Identificaţi seria care conţine numai cuvinte derivate cu sufixul “aş”:
a) gulaş, făraş, malgaş
b) puşcaş, arcaş, pălmaş
c) talaş, copilaş, apaş
d) drăgălaş, cosaş, apaş

26. Identificaţi enunţul care conţine o exprimare pleonastică:


a) Acest produs farmaceutic trece drept panaceu universal.
b) Nu şi-a repetat lecţia.
c) A fost ales candidatul cu cele mai puţine şanse.
d) Îmi plac merele verzi.

27. Identificaţi enunţul care conţine greşeli:


a) Fiii lui au ochi frumoşi.
b) Câţiva membrii a guvernului au demisionat la aflarea veştii.
c) Fii atentă la semafor !
d) Atitudinea lui te-a pus pe gânduri.

28. Este corectă forma:


a) apţibild
b) abţibild
c) apţipild
d) acţibild

29. Semnificaţia cuvântului xenofobie este :


a) cosmopolitism
b) iubire de străini
c) ură faţă de străini
d) teamă de spaţii închise

30. Sinonimul cuvântului marasm este:


a) mlaştină
b) labirint
c) complicaţie
d) degradare

31. Liftul nu poate să transporte mai mult de 150 de kilograme. Patru prieteni cântăresc 60, 80, 80 şi
80 de kilograme. Care este numărul minim de transporturi pe care trebuie să-l efectueze liftul astfel
încât cei 4 să ajungă la ultimul etaj?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

32. Câte numere de 3 cifre se pot forma utilizând numai cifrele 1 şi 2?


a) 2
b) 4
c) 8
d) 6

4
33. Câte ore sunt într-o jumătate dintr-o treime dintr-un sfert dintr-o zi?
a) ½
b) 1
c) 2
d) 3

34. Suma a 5 numere naturale consecutive este 2005, cel mai mare număr dintre acestea este:
a) 402
b) 403
c) 404
d) 405

35. În clasa ta 50% dintre elevi au biciclete. Din procentul elevilor care au biciclete, 30% au şi role.
Cât la sută din elevii clasei au şi bicicletă şi role?
a) 15
b) 20
c) 25
d) 40

36. Două veveriţe şi trei bursuci mănâncă împreună 16 ghinde. Fiecare bursuc mănâncă de 2 ori mai
multe ghinde decât fiecare veveriţă. Câte ghinde vor mânca trei veveriţe şi doi bursuci?
a) 12
b) 13
c) 14
d) 16

37. Diferenţa dintre 2 numere naturale este 114, iar unul dintre ele este mai mic decât celălalt de 4
ori. Care este cel mai mare dintre cele două numere?
a) 152
b) 38
c) 150
d) 68

38. Ion umflă 8 baloane la fiecare 3 minute. Câte baloane vor fi umflate după două ore, dacă fiecare
al zecelea balon este spart imediat după ce este umflat?
a) 160
b) 216
c) 24
d) 288

39. Radu are 12 ani, de trei ori mai mult decât fratele său. Câţi ani va avea Radu când va fi de două
ori mai în vârstă decât fratele său?
a) 15
b) 16
c) 18
d) 20

5
40. Care dintre cele cinci cuvinte completează logic raţionamentul:
LAPTELE ESTE PENTRU PAHAR CEEA CE SCRISOAREA ESTE PENTRU ...
a) timbru
b) plic
c) destinatar
d) poşta

41. Alegeţi cuvântul potrivit pentru rezolvarea raţionamentului:


COPACUL ESTE PENTRU SOL CEEA CE COŞUL ESTE PENTRU...
a) fum
b) cer
c) garaj
d) acoperiş

42. Care dintre cele patru cuvinte se potriveşte cel mai puţin în seria: gustat, auzit, zâmbit, văzut?
a) gustat
b) auzit
c) zâmbit
d) văzut

43. Anca a primit cadou o pungă de bomboane. După ce a mâncat una, a dat surorii sale jumătate
din cele rămase. Aceasta a mai mâncat o bomboană şi restul le-a împărţit în mod egal cu fratele ei.
Au mai rămas cinci bomboane. Câte bomboane a avut Anca iniţial în pungă?
a) 11
b) 22
c) 23
d) 45

44. Un vânzător îşi trimite ajutorul la magazie să aducă 9 pepeni. Acesta poate să aducă odată
numai 2 pepeni. De câte ori trebuie să meargă la magazie ajutorul ca să transporte 9 pepeni?
a) patru
b) patru si jumătate
c) cinci
d) cinci si jumătate

45. Noţiunea de axiomă :


a) exprimă un adevăr ce se admite printr-o demonstraţie
b) exprimă o consecinţă a unui adevăr demonstrat
c) exprimă o afirmaţie ce se admite fără demonstraţie
d) exprimă un adevăr implicat întotdeauna în demonstraţia unei teoreme

46. Utilitatea economică a unui bun semnifică:


a) satisfacţia produsă de proprietăţile bunurilor care satisfac nevoile fundamentale
b) preţuirea unui bun pe baza satisfacţiei aşteptate în consum raportată la efortul dobândirii acelui
bun
c) foloasele aduse de acel bun
d) gradul de satisfacere a nevoii pentru care se procură acel bun

6
47. Dacă cererea creşte, dar preţul rămâne constant, cantitatea cerută:
a) rămâne constantă
b) creşte
c) scade
d) se modifică în funcţie de dorinţa consumatorului

48. Resursele sunt rare deoarece:


a) nu toate ţările posedă toate resursele necesare activităţilor economice
b) sunt insuficiente în raport cu nevoile
c) se obţin plătind preţuri mari
d) nu permit folosirea lor extensivă

49. Consumatorul are un comportament raţional atunci când:


a) obţine maximum de satisfacţie cu un minim de efort
b) alege bunurile care nu au efecte dăunătoare pentru sănătate
c) consumă numai cât are nevoie
d) obţine satisfacţie maximă economisind venitul

50. Dreptul de uzufruct semnifică dreptul:


a) de a dispune de obiectul proprietăţii
b) de a dona o parte sau întreaga proprietate
c) de a îşi însuşi, în calitate de proprietar, rezultatele utilizării obiectului proprietăţii
d) de a utiliza obiectul proprietăţii

51. Natura în calitate de factor de producţie semnifică:


a) toate elementele înainte de prelucrare
b) toate resursele existente independent de existenţa omului
c) bogăţiile solului şi subsolului atrase şi utilizate direct în activitatea de producţie
d) resursele derivate

52.Cererea de muncă reprezintă:


a) nevoia totală de muncă a populaţiei
b) nevoia totală de muncă a economiei
c) nevoia de muncă salariată, care se formează la un moment dat într-o economie de piaţă
d) cererea de muncă a individului pentru întreţinerea familiei sale

53. Inflaţia se defineşte prin:


a) oferta de bunuri economice mai mare decât măsura monetară
b) creşterea generalizată a preţurilor şi reducerea puterii de cumpărare a banilor
c) masa monetară mai mică decât nevoile pieţei
d) creşterea in aceeaşi proporţie în toate ţările

54. Proprietatea publică este:


a) proprietatea ale cărei atribute sunt exercitate de către instituţiile statului
b) o formă a proprietăţii mixte
c) o formă a proprietăţii asociative
d) proprietatea ale cărei atribute beneficiază publicul

7
55. În economia de schimb este marfă:
a) orice bun economic
b) orice material
c) orice bun de consum
d) orice bun destinat schimbului pe piaţă

56. Marcaţi seria care îi cuprinde pe fondatorii “Junimii”:


a) Vasile Alecsandri, Iacob Negruzzi, D.Bolintineanu,Geo Bogza, Lucian Blaga
b) Petre Carp , Vasile Pogor, Vasile Alecsandri, C.Negruzzi, Ion Neculce
c) M.Eminescu, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Lucian Blaga, O.Goga
d) Titu Maiorescu, Vasile Pogor, Petre Carp, Theodor Rosetti, Iacob Negruzzi

57. Figura de stil din versurile : “căci eu iubesc/ şi flori şi ochi şi buze şi morminte” (Lucian Blaga,
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii ) este:
a) repetiţia
b) metafora
c) enumeraţia
d) aliteraţia

58. Identificaţi seria care cuprinde numai opere romantice:


a) “Ion” de L.Rebreanu, “Sburătorul” de I.Heliade Rădulescu, “Moromeţii” de M.Preda
b) “Pădurea spânzuraţilor” de L.Rebreanu, “Cartea nunţii” de G.Călinescu, “Sărmanul Dionis” de
M.Eminescu
c) “Sburătorul” de I.Heliade Rădulescu, “Scrisoarea I” de M.Eminescu, “Alexandru Lăpuşneanul”
de C.Negruzzi
d) “Luceafărul” de M.Eminescu, “Alexandru Lăpuşneanul” de C.Negruzzi, “Iona” de Marin
Sorescu

59. Procedeul literar folosit de Eminescu în versurile: “Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe
umăr/ Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr” este:
a) epitetul
b) personificarea
c) comparaţia
d) metafora

60. Nică a lui Ştefan a Petrei din Humuleşti este :


a) autorul “Amintirilor din copilărie”
b) narator
c) martor al evenimentelor
d) personaj

61. Identificaţi seria care cuprinde numai personaje din “Povestea lui Harap-Alb”:
a) Spânul, mătuşa Mărioara, Smaranda, Ochilă
b) Bădiţa Vasile, Trăsnea, moş Nechifor coţcariul, Harap-Alb
c) Setilă, Ochilă, Gerilă, Păsări-Lăţi-Lungilă
d) Sfânta Duminică, Harap-Alb, Nică Oşlobanu, Smărăndiţa

62. Identificaţi seria în care apar numai reprezentanţi ai tradiţionalismului interbelic:


a) N.Iorga, C.Stere, G.Ibrăileanu, G.Călinescu
b) N.Iorga, Liviu Rebreanu, Mateiu Caragiale
c) Nichifor Crainic, G.Coşbuc, Marin Preda
d) Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica

8
63. În replica lui Caţavencu: “Industria română e admirabilă, e sublimă putem zice, dar lipseşte cu
desăvârşire. Soţietatea noastră dar, noi, ce aclamăm ? Noi aclamăm munca, travaliul, care nu se
face deloc în ţara noastră !” efectul comic provine din apariţia:
a) nonsensului
b) construcţiilor anacolutice
c) pronunţiei greşite
d) truismului

64. În operele epice naratorul este :


a) autor
b) personaj principal
c) mediator între autor şi cititor
d) orice personaj al operei

65. Naratorul-personaj apare în operele :


a) lirice
b) dramatice
c) epice cu caracter subiectiv
d) epice cu caracter obiectiv

66. Identificaţi seria care cuprinde particularităţi ale naratorului omniscient:


a) ştie totul despre personaje şi despre intenţiile lor, relatează la persoana a III-a
b) vorbeşte despre sine la persoana a treia, ştie ce intenţie are personajul principal
c) nu ştie nimic despre personaje, face numai supoziţii despre intenţiile lor
d) relatează la persoana I întâmplări la care iau parte diferite personaje

67. Opinia lui Camil Petrescu despre scriitor: “Un scriitor e un om care exprimă în scris cu o
liminară sinceritate ceea ce a simţit, ceea ce a gândit, ceea ce i s-a întâmplat în viaţă, lui şi celor
pe care i-a cunoscut, sau chiar obiectelor neînsufleţite. Fără ortografie, fără compoziţie, fără stil şi
chiar fără caligrafie” este formulată în :
a) “Noua structură şi opera lui Marcel Proust”
b) “Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”
c) “Patul lui Procust”
d) “Jocul ielelor”

68. Identificaţi seria care cuprinde concepte operaţionale folosite în analiza operei dramatice:
a) act, scenă, rimă
b) dramaturg, didascalii, perspectivă narativă
c) act, scenă, didascalii, dialog
d) act, monolog, satiră, artă poetică

69. Afirmaţia lui Macedonski, conform căreia poezia trebuie să fie “muzică şi imagine”, se referă la
creaţia:
a) avangardiştilor
b) paşoptiştilor
c) sămănătoriştilor
d) simboliştilor

9
70. În următorul fragment din romanul “Mara” de I.Slavici: “Sunt săraci, sărăcuţii, că n-au tată; e
săracă şi ea, c-a rămas văduvă cu doi copii; cui, Doamne, ar putea să-i lase când se duce la târg ?
cum ar putea dânsa să stea de dimineaţă până seara fără ca să-i vadă ? Cum, când e atât de bine
ca să-i vezi ?!! (…) Mult sunt sănătoşi şi rumeni, voinici şi plini de viaţă, deştepţi şi frumoşi, răi
sunt, mare minune, şi e lucru ştiut că oameni de dai Doamne numai din copii răi se fac”
recunoaşteţi:
a) stilul indirect
b) monologul interior
c) stilul indirect liber
d) stilul direct

71. Gazul cu ponderea cea mare din alcătuirea atmosferei se numeşte:


a) oxigen
b) argon
c) azot
d) dioxid de carbon

72. Statul cu întinderea cea mai mare a teritoriului este:


a) Turcia
b) Japonia
c) Paraguay
d) Brazilia

73. Clima temperat-oceanică este repartizată în emisfera nordică, în latitudine, între:


a) 50o şi 70o
b) 40o şi 60o
c) 30o şi 40o
d) 50o şi 60o

74. Între Bazinul Vienei şi Valea Timocului sunt situaţi:


a) Munţii Balcani
b) Munţii Carpaţi
c) Munţii Tatra
d) Munţii Alpi

75. Învelişurile dispuse concentric dinspre interior spre exteriorul Terrei sunt:
a) mantaua, crusta, nucleul
b) nucleul, crusta, mantaua
c) crusta, mantaua, nucleul
d) nucleul, mantaua, crusta

76. Apele minerale carbogazoase sunt repartizate mai mult în:


a) Podişul Moldovei
b) Podişul Dobrogei
c) Podişul Getic
d) Carpaţii Orientali

77. Munţii cu altitudini mai mici de 1500 m sunt:


a) Bihorului
b) Călimani
c) Poiana Ruscăi
d) Parângului

10
78. Resursele minerale neferoase sunt importante, dar limitate în:
a) Subcarpaţi
b) Carpaţii Occidentali
c) Dealurile de Vest
d) Podişul Mehedinţi

79. Ruşii lipoveni sunt mai numeroşi în judeţul:


a) Botoşani
b) Iaşi
c) Galaţi
d) Tulcea

80. Cultul ortodox este mai puţin reprezentat în judeţul:


a) Covasna
b) Satu Mare
c) Mureş
d) Harghita

81. Cele mai mari valori ale densităţii căilor ferate le au judeţele:
a) Mehedinţi şi Dolj
b) Giurgiu şi Călăraşi
c) Ilfov şi Prahova
d) Covasna şi Vrancea

82. Portul cu cel mai ridicat trafic de mărfuri este:


a) Galaţi
b) Brăila
c) Tulcea
d) Drobeta-Turnu Severin

83. Cel mai mare oraş situat pe râul Olt este:


a) Miercurea Ciuc
b) Sfântu Gheorghe
c) Slatina
d) Râmnicu Vâlcea

84. Baia de Aramă este singurul oraş situat în unitatea de relief:


a) Platforma Strehaia
b) Podişul Mehedinţi
c) Platforma Olteţului
d) Subcarpaţii Olteniei

85. Oraşul-municipiu din judeţul Bihor este:


a) Aleşd
b) Marghita
c) Nucet
d) Ştei

11
86. Relieful glaciar este specific munţilor:
a) Banatului
b) Poiana Ruscăi
c) Parângului
d) Apuseni

87. Influenţa climatică scandinavo-baltică este frecventă în:


a) Podişul Bârladului
b) Podişul Sucevei
c) Subcarpaţii Moldovei
c) Depresiunea Braşovului

88. Rezervele de huilă mai importante sunt localizate în:


a) Bazinul Motru
b) Bazinul Almaşului
c) Bazinul Aninei
d) Bazinul Rovinari

89. Ponderea etniei române depăşeşte 98 % din totalul populaţiei în:


a) Dobrogea
b) Oltenia
c) Muntenia
d) Moldova

90. Populaţia de etnie germană este mai numeroasă în judeţul:


a) Alba
b) Mureş
c) Cluj
d) Timiş

91. Discursul filosofic analitic îşi propune ca scop:


a) analiza, clarificarea şi eliminarea conceptelor care nu au semnificaţie teoretică
b) analiza, clarificarea şi eliminarea conceptelor care nu au semnificaţie empirică
c) analiza şi clarificarea problemelor şi conceptelor pentru stabilirea unor adevăruri certe
d) analiza şi clarificarea opiniilor contradictorii

92. Pentru Descartes filosofia este:


a) activitatea de analiză logică a conceptelor ştiinţei
b) activitatea de critică a limitelor raţiunii
c) activitatea de punere în acord a simţurilor cu raţiunea
d) activitatea de cercetare a principiilor care trebuie să fie clare şi evidente încât spiritul să nu se
poată îndoi de ele

93. O afirmaţie conform căreia filosofia este o clarificarea logică a gândurilor se încadrează în
modul de gândire:
a) critic deoarece se referă la limitele raţionale ale filosofiei
b) hermeneutic, deoarece prin clarificare se determină propoziţiile cu semnificaţie
c) analitic, deoarece clarificarea logică permite clarificarea conceptuală şi eliminarea propoziţiilor
fără sens
d) speculativ, deoarece nu studiază realitatea ci gândirea şi exprimarea acesteia

12
94. Lumea inteligibilului conform lui Platon este:
a) lumea valorilor morale
b) lumea divinităţii
c) lumea sufletului
d) lumea lucrurilor şi fiinţelor

95. Discursul filosofic speculativ depăşeşte experienţa empirică deoarece:


a) nu se ţine cont de rezultatele ştiinţelor
b) foloseşte adevăruri probabile
c) discursul vizează cunoaşterea transcendentalului
d) adevărurile empirice sunt criticate

96. Armata ateniană, comandată de Miltiade, a obţinut în bătălia de la Marathon (490 î.Chr.) o
strălucită victorie împotriva:
a) parţilor
b) perşilor
c) asirienilor
d) spartanilor

97. Bătălia de la Cheroneea (338 î.Chr.), încheiată cu victoria lui Filip al II-lea asupra forţelor
ateniene şi tebane, marchează instituirea hegemoniei:
a) spartane
b) macedonene
c) ahee
d) doriene asupra Greciei

98. Copta este o limbă hamitică vorbită şi astăzi de felahii (mai ales de cei care au rămas creştini)
din:
a) Irak
b) Egipt
c) Israel
d) Iordania

99. Civilizaţia minoică şi-a avut epicentrul în:


a) insula Creta
b) Rodos
c) Grecia continentală
d) Sparta

100. În anul 30 î.Chr., Alexandria a capitulat iar regina Cleopatra a VII s-a sinucis. Egiptul, ultimul
stat elenistic, a fost transformat într-o provincie romană de :
a) Pompeius Magnus
b) Caesar
c) Octavianus
d) Antonius

101. În anul 325, la Niceea, în Asia Mică, a avut loc primul Conciliu ecumenic al bisericii creştine.
Cu acest prilej s-au pus bazele dogmatice şi canonice ale:
a) ortodoxismului
b) arianismului
c) catolicismului
d) monofizismului

13
102. Doctrina Monroe (1823) a împiedicat planurile intervenţioniste ale Sfintei Alianţe împotriva:
a) luptei de eliberare a Americii Latine
b) luptei de eliberare a popoarelor din Peninsula Balcanică
c) luptei de emancipare naţională a Spaniei
d) revoltei subcontinentului indian

103. Când s-au pus bazele Triplei Alianţe?


a) 1882
b) 1890
c) 1914
d) 1916

104. Principiul separării puterilor în stat a apărut pentru prima oară în:
a) S.U.A.
b) Republica Franceză
c) Anglia
d) Uniunea Sovietică

105. Pretextul declanşării primului război mondial l-a constituit asasinarea, de către un student sârb,
în iunie 1914, la Sarajevo, a moştenitorului tronului:
a) Imperiului Otoman
b) Imperiului Austro-Ungar
c) Imperiului German
d) Imperiului Ţarist

106. De cine a fost redactată Declaraţia de independenţă a coloniilor americane?


a) George Washington
b) Thomas Jefferson
c) Benjamin Franklin
d) Daniel Shays

107. Când a avut loc proclamarea Imperiului Francez de către Napoleon?


a) 1799
b) 1800
c) 1804
d) 1805 (după bătălia de la Austerlitz)

108. Primul război imperialist modern pentru împărţirea posesiunilor coloniale a avut loc între:
a) Anglia şi Franţa
b) Anglia şi Olanda
c) S.U.A. şi Spania
d) Germania şi Anglia

109. Cea mai radicală reformă agrară din Europa interbelică a avut loc în anul 1921 în:
a) România
b) Regatul sârbo-croato-sloven
c) Bulgaria
d) Ungaria

14
110. Fascismul a fost un curent de gândire şi doctrină a cercurilor de extrema dreaptă. El s-a
manifestat pentru prima oară în:
a) Ungaria
b) Italia
c) Germania
d) Spania

111. Din Mica Înţelegere, alianţă cu caracter defensiv creată în anul 1921, nu făcea parte:
a) România
b) Cehoslovacia
c) Polonia
d) Iugoslavia

112. Cea mai mare bătălie de tancuri din istoria celui de-al II-lea război mondial s-a desfăşurat la:
a) Orel
b) Belgorod
c) Kursk
d) Harkov

113. Conducătorii marilor puteri aliate, întruniţi în conferinţa de la Potsdam (iulie-august 1945),
între altele, au delimitat zonele de ocupaţie în Germania, au instituit Comisia aliată de control şi au
stabilit graniţa germano-polonă pe râurile Oder şi Neisse. La Potsdam au participat:
a) I.V.Stalin –U.R.S.S.; Harry Truman- S.U.A.; C.Attlee -Anglia;
b) I.V.Stalin –U.R.S.S.; Fr. D. Roosevelt - S.U.A.; W.Churchill -Anglia;
c) I.V.Stalin –U.R.S.S.; Harry Truman - S.U.A.; W. Churchill -Anglia;
d) I.V.Stalin –U.R.S.S.; Fr. D. Roosevelt - S.U.A.; N. Chamberlain –Anglia.

114. Războiul rece a marcat un moment de profundă înrăutăţire a relaţiilor internaţionale în


condiţiile extinderii influenţei sovietice, implicit comuniste, în unele state din Europa Răsăriteană şi
Centrală, Asia de Sud-Est şi America Latină. Debutul său l-a reprezentat:
a) Criza Berlinului din 1948, soldată cu blocarea de către sovietici a căilor de acces în Berlinul de
vest
b) Lansarea Planului Marshall de către preşedintele S.U.A., Harry S.Truman (12 martie 1947)
c) Cuvântarea lui Winston Churchill de la Fulton (Missouri-S.U.A.), la 5 martie 1946
d) Războiul din Coreea

115. La 4 aprilie 1949, o serie de state occidentale au semnat Tratatul Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord (N.A.T.O.). Între cele menţionate mai jos, una a semnat Tratatul ceva mai
târziu. Care este aceasta?
a) S.U.A
b) Marea Britanie
c) Canada
d) Franţa

116. După moartea lui Stalin, urmaşii săi la conducerea P.C.U.S. au continuat amestecul brutal în
afacerile statelor est-europene, unul dintre ei fiind şi inspiratorul faimoasei teorii a suveranităţii
limitate, în conformitate cu care guvernul sovietic îşi aroga dreptul de a interveni în orice stat
comunist în caz de defecţiune în numele ajutorului frăţesc. Cine este autorul acestei teorii?
a) Hrusciov
b) Brejnev
c) Andropov
d) Cernenko

15
117. Deşi prima sesiune a O.N.U., cu participarea a 51 de state (1946) s-a desfăşurat pe continentul
european, ulterior, sediul O.N.U. s-a mutat la New-York. Menţionaţi unde a avut loc prima sesiune
a O.N.U.
a) Paris
b) Geneva
c) Londra
d) Roma

118. Eşecul Ligii Naţiunilor în perioada interbelică a impus făurirea unei organizaţii internaţionale
menită să apere pacea şi securitatea în lume. Astfel, s-a născut ideea creării Organizaţiei Naţiunilor
Unite. La baza constituirii O.N.U. s-a aflat:
a) Carta Atlanticului (1941)
b) Declaraţia Naţiunilor Unite (1942)
c) Acordurile de la Betton-Woods (S.U.A.- 1944)
d) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948)

119. Pronunciamentul de la Blaj a fost redactat de:


a) Gheorghe Pop de Băseşti
b) Simion Bărnuţiu
c) Eugen Brote
d) George Bariţiu

120. Conferinţa de la Ialta, desfăşurată într-un moment în care victoria aliaţilor era iminentă, a
dezbătut problemele cooperării militare şi ale organizării lumii postbelice. Ea a avut loc în:
a) ianuarie 1945
b) februarie 1945
c) martie 1945
d) aprilie 1945

121. Prima sinteză politică a uniunilor de triburi geto-dacice a fost realizată de:
a) Duras
b) Dromichaites
c) Deceneu
d) Burebista

122. Armata romană era cantonată în:


a) canabae
b) castre
c) vicus
d) colonia

123. În perioada secolelor III – VIII populaţia autohtonă din Nordul Dunării era:
a) nomadă
b) seminomadă
c) războinică
d) sedentară

16
124. La sfârşitul mileniului unu, factorul de continuitate al vieţii româneşti din Nordul Dunării era:
a) statul
b) obştea sătească
c) voievodatul
d) regatul

125. Unitate administrativ-teritorială impusă de regatul maghiar în Transilvania a fost:


a) districtul
b) scaunul
c) comitatul
d) marca

126. Unificarea administrativă a formaţiunilor politice de la Sud de Carpaţi a fost realizată de:
a) Litovoi
b) Seneslau
c) Nicolae Alexandru
d) Basarab

127. Elemente esenţiale ale statului medieval în Ţările Române au fost:


a) Domnia şi Sfatul Domnesc
b) Biserica şi Domnia
c) Domnia şi Armata
d) Biserica şi Justiţia

128. Creştinismul a avut la români o origine:


a) slavă
b) greacă
c) romană
d) bizantină

129. În Transilvania, în evul mediu, religia cea mai răspândită era:


a) catolicismul
b) islamismul
c) lutheranismul
d) ortodoxismul

130. Documentul care, la 1247, prezintă câteva formaţiuni politice între Carpaţi şi Dunăre se
numeşte:
a) Faptele Ungurilor
b) Cronica pictată de la Viena
c) Diploma cavalerilor ioaniţi
d) Cronica lui Ioan de Târnave

131. Contemporan cu Iancu de Hunedoara şi Vlad Ţepeş a fost:


a) Baiazid
b) Vladislav Jagello
c) Mahomed al II-lea
d) Ludovic cel Mare

17
132. Una dintre cele mai mari victorii obţinute de Iancu de Hunedoara în lupta antiotomană a fost
cea de la:
a) Belgrad
b) Varna
c) Sântimbru
d) Câmpia Mierlei

133. Dintre domnitorii Ţării Româneşti şi ai Moldovei implicaţi în lupta antiotomană, în secolul al
XV-lea, s-au remarcat:
a) Iancu de Hunedoara şi Ştefan cel Mare
b) Vlad Ţepeş şi Matei Corvin
c) Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare
d) Iancu de Hunedoara şi Vlad Ţepeş

134. Împărat al Austriei, în perioada domniei lui Mihai Viteazul era:


a) Leopold I
b) Carol al V-lea
c) Rudolf al II-lea
d) Iosif al II-lea

135. În 1775 Austria anexează:


a) Transilvania
b) Oltenia
c) Bucovina
d) Banatul

136. Relaţiile domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi ale guvernului condus de Mihail Kogălniceanu
erau tensionate datorită:
a) legii electorale
b) legii învăţământului
c) legii secularizării averilor mănăstireşti
d) legii rurale

137. Proclamarea independenţei de stat a României a avut loc în:


a) 4 aprilie 1877
b) 9 mai 1877
c) 30 august 1877
d) 30 noiembrie 1877

138. În 1914, prim – ministrul României era:


a) Alexandru Marghiloman
b) Ion I. C. Brătianu
c) Titu Maiorescu
d) Petre P. Carp

139. Poziţia României faţă de războiul declanşat în 1914 a fost stabilită în:
a) Guvern
b) Consiliul de Coroană
c) Parlament
d) Familia regală

18
140. Ceremonia de încoronare a Regelui Ferdinand I, din 1922, a avut loc la:
a) Alba Iulia
b) Blaj
c) Bucureşti
d) Iaşi

141. În perioada 1938-1940, cele mai dure măsuri întreprinse de Regele Carol al II-lea au fost luate
împotriva:
a) liberalilor
b) comuniştilor
c) legionarilor
d) ţărăniştilor

142. Sovromurile erau:


a) gospodării agricole de producţie
b) societăţi mixte româno-sovietice
c) întreprinderi industriale după model sovietic
d) întreprinderi comerciale după model sovietic

143. Prima grevă anticeauşistă a avut loc în:


a) Timişoara
b) Braşov
c) Valea Jiului
d) Bucureşti

144. Statul care începe să-şi manifeste interesul faţă de Ţările Române la sfârşitul secolului al XVII-
lea şi începutul secolului al XVIII-lea este:
a) Sardinia
b) Anglia
c) Turcia
d) Rusia

145. Partidul Naţional Ţărănesc este rezultatul unei:


a) disidenţe politice
b) fuziuni
c) crize politice
d) crize de autoritate ideologică

146. La 26 iunie 1940 s-a impus României un ultimatum de către:


a) Al III-lea Reich
b) Rusia Sovietică
c) Ungaria
d) Italia

147. România a intrat în primul război mondial în anul:


a) 1913
b) 1914
c) 1916
d) 1917

19
148. Conform Constituţiei României din 1923, miniştrii erau responsabili pentru actele lor în faţa:
a) Partidelor politice
b) Guvernului
c) Parlamentului
d) Regelui

149. Dreptul de autodeterminare naţională a românilor din Transilvania a fost hotărâtă în:
a) octombrie 1918
b) noiembrie 1918
c) septembrie 1918
d) decembrie 1918

150. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc avea ca scop:


a) dezvoltarea economiei naţionale
b) schimburi internaţionale avantajoase
c) satelizarea faţă de Moscova
d) automatizarea producţiei

20