Sunteți pe pagina 1din 21

ACADEMIA NAIONAL DE INFORMAII EXAMEN ADMITERE MASTERAT SEPTEMBRIE 2006 CULTUR GENERAL 1. Cine are dreptate?

? Andreea: Cel mai mare numr natural are 6 cifre Bianca: Cel mai mare numr natural se scrie numai cu cifre de 9 Cristina: Cel mai mare numr natural are 1000 de cifre Drago: Cel mai mare numr natural nu poate fi scris a) Andreea ) Bianca c) Cristina d) Drago !. "n urn sunt 1# ile numerotate de la 1 la 1#. Care este cel mai mic numr de ile pe care ar tre ui s le scot la $nt%mplare& pentru a fi sigur c e'ist cel pu(in o perec)e de numere a cror sum s fie 1*? a) # )* c) 10 d) 11 +. C%te numere cuprinse intre ! si 100 sunt egale cu cu ul unui numr $ntreg? a) ! )+ c) , d) ,. "ntr.o cutie sunt - ile al e si - ile de alte culori. Care este numrul minim de ile care tre uie scoase din cutie pentru a fi siguri ca s.a scos o il al ? a) ), c) 6 d) # 2 -. 6 prieteni au )otr%t s fac sc)im de fotografii& astfel $nc%t fiecare s primeasc fotografiile tuturor celorlal(i. C%te fotografii au fost necesare? a) !0 ) +0 c) 1! d) !, 6. /e0ol1a(i ra(ionamentul aleg%nd cu1%ntul potri1it: D232456 2742 8294/5 :;9< C22A C2 =/59>A 2742 8294/5 a) pom ) creang c) floare

d) scoar(a 8m%ntului #. 5n 1%n0tor $i trimite a?utorul la maga0ie s aduc 9 pepeni. Acesta poate s aduc odat numai ! pepeni. De c%te ori tre uie s mearg la maga0ie a?utorul ca s transporte 9 pepeni? a) patru ) patru si ?umtate c) cinci d) cinci si ?umtate *. Care dintre cu1inte completea0 ra(ionamentul: 8@C@A/56 2742 8294/5 32959CB@ C22A C2 :;9A 2742 8294/5... a) deget ) cot c) ante ra( d) umr 3 9. Cer an este $n acelai timp printre cei mai uni 19 ele1i din clas i printre cei mai sla i 19 ele1i ai clasei. C%(i ele1i are clasa? a) 19 ) +6 c) +# d) +* 10. /e0ol1a(i ra(ionamentul: A8A 2742 8294/5 3B2AD< 6A =26 CA 6A84262 8294/5... a) ca ) co0onac c) cafea d) pr?itur 11. Care dintre cele patru unit(i de msur se completea0 cel mai pu(in cu celelalte? a) iard ) ar c) )ectar d) metru ptrat 1!. Descoperirea spectrului luminii al e E1666) i se datorea0 lui: a) 3alileo 3alilei ) @saac 9eFton c) 9icolaus Copernic d) :ic)ael =aradaG 1+. /ela(ia dintre lungimea unui cerc i lungimea ra0ei sale se e'prim: a) printr.un numr $ntreg ) printr.un numr ra(ional c) printr.un numr ira(ional d) printr.o mrime 1aria il 4

1,. =a( de mul(imea paralelogramelor& mul(imea dreptung)iurilor: a) este o su mul(ime a ei ) coincide cu ea c) este dis?unct d) are elemente comune i elemente necomune 1-. Dac un patrulater are diagonalele perpendiculare& pentru ca el s fie rom & aceasta: a) este o condi(ie necesar ) este o condi(ie suficient c) nu este o condi(ie determinat d) $n unele ca0uri poate fi o condi(ie necesar& iar $n altele condi(ie suficient 16. Continentul cu altitudinea medie mai mare dec%t altitudinea medie a uscatului este: a) Asia ) 2uropa c) Africa d) America de 7ud 1#. Darling este un flu1iu ce curge pe teritoriul continentului: a) Africa ) Asia c) 2uropa d) Australia 1*. 6ateritele sunt caracteristice 0onei: a) semideerturilor ) mediteraneene c) pdurilor ecuatoriale d) stepelor tropicale 19. >ona iopedoclimatic de tundr se regsete $n: a) 9oua >eeland ) AlasHa 5 c) 4asmania d) :adagascar !0. 3arriga este o asocia(ie 1egetal secundar din 0ona iopedoclimatic: a) stepelor tropicale ) mediteranean c) a semideerturilor d) a sa1anelor !1. 2mana(iile de ga0e i 1apori foarte fier in(i& cu temperaturi de peste 100o C& ce $nso(esc toate etapele erup(iei 1ulcanice& se numesc: a) solfatare ) mofete c) g)ei0ere d) fumarole !!. Dara cu densitatea popula(iei mai mare de *00 de locuitoriIHm! este:

a) C)ina ) @ndia c) @ndone0ia d) Banglades) !+. Cele mai importante 0cminte de petrol sunt cantonate $n: a) Australia ) =edera(ia /us c) >ona 3olfului 8ersic d) >ona Carai elor !,. 4ipul de cr une cu puterea caloric cea mai mare este: a) lignitul ) antracitul c) )uila d) cr unele run 6 !-. Cele mai mari re0er1e de cr une sunt locali0ate $n: a) 7tatele 5nite ale Americii ) Australia c) =edera(ia /us d) /epu lica 8opular C)ine0 !6.Cele mai mari re0er1e de isturi ituminoase se gsesc $n: a) 4)ailanda ) :area Britanie c) Bra0ilia d) =ran(a !#. Cea mai mare densitate a satelor este specific ?ude(ului: a) 4ulcea ) Cara.7e1erin c) Clrai d) Al a !*. Cele mai mari efecti1e de o1ine& dup anul !000& erau $nregistrate $n ?ude(ul: a) D%m o1i(a ) @lfo1 c) 3iurgiu d) 4ulcea !9. 4ermocentrala cu o putere instalat de !6,0 :J este: a) /ogo?elu ) @alni(a c) C)icani d) 4urceni +0. @nfluen(ele climatice su mediteraneene sunt frec1ente $n: a) 8odiul Do rogei ) 8odiul 3etic c) 8odiul :oldo1ei d) 8odiul 4ransil1aniei 7

+1. /%uri pu(ine& scurte i cu de it foarte mic se afl $n : a) C%mpia de Kest ) 8odiul 7uce1ei c) 8odiul Do rogei d) 8odiul 3etic +!. @dentifica(i seria care con(ine o construc(ie incorect: a) @.am dat cartea unei prietene a mea ) @.am dat cartea unei prietene de.a mele c) @.am dat cartea unei prietene de.ale mele d) @.am dat cartea uneia din prietenele mele ++.Cu1%ntul deochea con(ine: a) * litere i # sunete ) * litere i 6 sunete c) * litere i * sunete d) * litere i - sunete +,. @dentifica(i seria care con(ine numai neologisme: a) teatru& mac)et& optim& sincer ) unic& teatru& fars& onest c) porecl& cas& catod& 1in d) $nl(tor& sfetnic& radio& 0iar +-. @dentifica(i seria care con(ine cu1inte scrise greit: a) $nnot& $norat& $nnl it ) succint& compleci& arctic c) snop& rstlmci& creea0 d) e'amen& alcool& repercusiune +6. Ad?ecti1ul !"a#$a%& este sinonim cu: a) e1ident ) instantaneu c) parfumat d) de0gusttor 8 +#. 7ensul cu1%ntului ech'(o)* este: a) 1%ntaie ) lips de calciu c) femeia esc)imosului d) a sen(a anticorpilor +*. Cu1%ntul a#ea(' este format din: a) , 1ocale& ! consoane& o semi1ocal ) + 1ocale& ! cnsoane& ! semi1ocale c) + 1ocale& + consoane& + semi1ocale d) + 1ocale& ! consoane& o semi1ocal +9.7unt corect ordonate alfa etic toate cu1intele din seria: a) Harate& ?u'tapunere& $n1ingtor& $ngemna& $nger ) al& eton& taie& ucat& iciclet c) $nger& $ngemna& $n1ingtor& ?u'tapunere& Harate d) $ngemna& $nger& $n1ingtor& ?u'tapunere& Harate

,0. "n enun(ul: E' a co%+e%'& ,(-$e %* .* $e+'%* d'% %o /' .* ce$ce&e)e .'.&e( " sunt: a) 1 pleonasm ) , pleonasme c) + pleonasme d) ! pleonasme ,1. Alege(i seria $n care toate cu1intele sunt scrise corect: a) $neal& aea0& $nf(iea0&$m r(iea0 ) $neal& aa0& $nf(ia0& $m r(iea0 c) $neal& aea0& $nf(iia0& $m r(iia0 d) $nal& aa0& $nf(iea0& $m r(iea0 ,!. Antonimul lui !a.&'d'o. este: a) insipid ) fastuos c) simplu 9 d) capti1ant ,+. Antonimul lui '(a%e%& este: a) transcendent ) fluent c) iminent d) eminent ,,. 9u e'ist 1ocale $n )iat $n cu1intele din seria: a) ifonier& 4eleorman& piune0 ) 4eleorman& coad& auriu& c) coafe0& pediatru& adiacent d) m%ine& coard& pm%ntiu ,-. Cu1%ntul ch' "a%#'oa'c* are : a) - consoane& , 1ocale& ! semi1ocale ) 6 consoane& 6 1ocale& ! semi1ocale c) - consoane& , 1ocale& o semi1ocal d) - consoane& - 1ocale& ! semi1ocale ,6. :arca(i seria care con(ine sinonime fra0eologice: a) a terge cu ureteleI a clca str%m ) din toporI cal de taie c) a intra la g%nduriI a.i face gri?i d) a ga m%na $n foc pentru cine1aI a.i da cmaa de pe el ,#.:arca(i seria care con(ine antonime fra0eologice: a) a.i 1inde sufletulI a se ridica din pul ere ) cu oc)ii pe pere(iI cu capul $n nori c) a 1edea $n ro0I a 1edea totul $n negru d) a pune piciorul $n pragI a se da dup cum ate 1%ntul 10 ,*. "n 1ersurile: LA fost odat ca-n poveti,/ A fost ca niciodat/ Din rude mari mprteti/ O prea frumoas fat. E:.2minescu& 6uceafrul )& ritmul este:

a) tro)aic ) dactilic c) iam ic d) amfi ra)ic ,9. 4eoria sincronismului& potri1it creia ci1ili0a(ia i cultura Einclusi1 literatura) se propag prin imita(ie de la superior la inferior $i apar(ine lui: a) 3.Clinescu ) 2ugen 6o1inescu c) 4itu :aiorescu d) 9icolae :anolescu -0. Ce tip de liric identifica(i $n urmtoarele 1ersuri: LStau n cerdacul tu Noaptea-i senin/ Deasupra-mi cren i de ar!ori se ntind,/ "ren i mari n flori de um!r m cuprind/ #i v$ntul mic ar!orii-n rdin. E:.2minescu& 7tau $n cerdacul tuM ) a) lirica LmtilorN ) lirica LrolurilorN c) lirica LeuluiN d) liric o iecti1 -1. @dentifica(i seria care cuprinde opere literare caracteri0ate& din punct de 1edere compo0i(ional& prin simetrie: a) L7crisoarea @N de :.2minescu& L:araN de @.7la1ici& LA scrisoare pierdutN de @.6.Caragiale ) L3lossN de :.2minescu& L@onN de 6i1iu /e reanu& L2nigma AtilieiN de 3. Clinescu c) 0Amintiri din copilrieN de @.Creang& L:orome(iiN de :arin 8reda& L4estamentN de 4.Arg)e0i d) L7crisoarea @N de :.2minescu& L@onN de 6i1iu /e reanu& L6a (ignciN de :ircea 2liade -!. 9eomodernismul este orientarea manifestat $n literatur: a) $n perioada inter elic ) $n perioada contemporan c) $n anii 1960.19#0 11 d) $n perioada paoptist -+. A particularitate a dramaturgiei lui Camil 8etrescu este amploarea didascaliilor."n 7uflete tari& $ntr.una dintre aceste didascalii se men(ionea0: A9D/2@ Eo privete nfiorat, ncremenit. %entru el &oana e un ideal care se pr!uete.A privit n sufletul lui i nu numai c nu s-a nduioat, dar i !ate 'oc de el. A rmas n picioare uluit. Nu se poate re si. (ntr-o clip revede cei ase ani, c$nd credea c )ea nu !nuiete. #i

deodat, din revolt, toat suferin*a lui comprimat n tcere i+!ucnete acum, cu violen*a unui resort uria ce se destinde !rusc. (i arde privirea de voluptatea amrciunii. #i, cu un ,o,ot din tot corpul, cu ura str$m! de amrciune-. /olul acestei didascalii este: a) de a indica gesturile persona?ului ) de a indica tonul replicii c) de a e'plica tririle persona?ului d) de a indica micarea $n scen -,. "n 1ersurile : L.u+ei tale ap d/ /$nt$na i leapd./ /ata, de cum te-o vedea,/ "a din v$nt rm$ne rea,/ "ci pleoapa de *i-o ridici/ O ciupeti cu trei furnici. E=tlul)& 4.Arg)e0i se refer & $ntr.o manier parodic& la: a) mitul 0 urtorului ) amestecul de real i fa ulos c) la un persona? ireal d) la un pucria --. @dentifica(i seria care cuprinde arte poetice: a) L6aculN de :.2minescu& L/ugciuneN de A.3oga& L5m ra lui :ircea la Co0iaN de 3rigore Ale'andrescu ) L4estamentN de 4.Arg)e0i& L2u nu stri1esc corola de minuni a lumiiN de 6ucian Blaga& L4im ruN de @on Bar u c) L2pigoniiN de :.2minescu& NClcaiiN de A.3oga& LAde simplisimei floriN de 6ucian Blaga d) L8oetulN de 3.Co uc& L"n dulcele stil clasicN de 9ic)ita 7tnescu& L8oema c)iu1eteiN de :ircea Crtrescu 12 -6. /omanele L@onN de 6i1iu /e reanu i L:orome(iiN de :arin 8reda au $n comun: a) tipul de persona? principal ) persona?ele reflectori c) mediul social d) tema -#.Alege(i seria care con(ine momentele su iectului: a) e'po0i(iune& intrig& desfurarea ac(iunii& punct culminant& de0nodm%nt ) e'po0i(iune& intrig& monolog interior& descriere c) desfurarea ac(iunii& punct culminant& dialog& nara(iune d) intrig& punct culminant& dialog& nara(iune& descriere -*. "n asmul cult 8o1estea lui Barap.Al de @on Creang persona?ul care d numele

eroului este: a) 7f%nta Duminic ) "mpratul /ou c) 7p%nul d) una din fetele "mpratului Kerde -9. Alege(i seria care cuprinde stilurile func(ionale: a) stilul tiin(ific& stilul direct& stilul indirect& stilul indirect li er ) stilul pu licistic& stilul eletristic& stil direct& stilul indirect c) stilul ?uridic.administrati1& stilul pu licistic& stilul indirect li er& stilul direct d) stilul tiin(ific& stilul ?uridic.administrati1& stilul pu licistic& stilul eletristic 60. 8articularit(ile stilului tiin(ific se gsesc $n seria: a) claritatea enun(urilor& le'ic ar)aic& scop informati1 ) claritatea enun(urilor& le'ic neologic speciali0at& scop informati1& cu1intele folosite cu sens denotati1 c) scop informati1& claritate& a ateri de la normele lim ii literare d) le'ic neologic speciali0at& conci0ie& a ateri de la normele lim ii literare 13 61. 8articularit(ile stilului eletristic se gsesc $n seria: a) 1alorificarea tuturor resurselor le'icale& preci0ie& ponderea denota(iei ) le'ic ogat& am iguitate& denota(ie& amestecul registrelor stilistice c) 1alorificarea tuturor resurselor le'icale& am iguitate& ponderea conota(iei& amestecul registrelor stilistice d) le'ic srac& am iguitate& a ateri de la normele lim ii literare 6!. Kersurile: LNoi, fra*ii ti, rspunse Samson plin de m$nie. Noi, fra*ii ti, potaie 0/ O s-*i dm o !taie/ "are s-o pomeneti./ "unoti tu cine suntem, i *i se cade *ie,/ 1ic,ea neruinat, astfel s ne vor!eti2/ -Dar +icea*i 3)#i ce-*i pas 2 4entre! eu ce +iceam 2/ Adevrat vor!eam/ " nu iu!esc m$ndria i c ursc pe lei,/ " voi e alitate, dar nu pentru c*ei.E3rigore Ale'andrescu& C%inele i c(elul) fac parte dintro oper: a) liric ) dramatic c) istoric d) epic 6+. Arta poetic este definit& $n mod o inuit& ca: a) oper literar care e'prim principiile estetice ale autorului ) poe0ie liric ce are ca tem arta c) oper literar care se refer la ea $nsi d) te't memorialistic $n pro0 6,. Conflictul& ca element esen(ial care determin ac(iunea& este specific operei: a) lirice

) eseistice c) memorialistice d) dramatice 6-. Alege(i seria care cuprinde factorii comunicrii: a) emi(tor& receptor& spa(iu& timp& narator& persona? ) emi(tor& receptor& mesa?& cod& canal& conte't c) autor& receptor& cititor& lim a?& conte't& comentator d) emi(tor& receptor& cititor& narator& persona?& eu liric 14 66. "n 1ersurile: L"apul face, capul tra e5N-ai s vii i n-ai s mor*i/ N-ai s apte ntre sor*i,/ N-ai s iarn, primvar/ N-ai s doamn, domnioar. E9ic)ita 7tnescu& 9.ai s 1ii ) recunoate(i: a) func(ia referen(ial ) func(ia conati1 c) func(ia poetic d) func(ia metaling1istic 6#. "n 1ersurile: L6u am ntins spre mine o frun+ ca o m$n cu de ete./ 6u am ntins spre el o m$n ca o frun+ cu din*i./ 6l a ntins spre mine o ramur ca un !ra*./ 6u am ntins spre el !ra*ul ca o ramur. E 9ic)ita 7tnescu& 9ecu1intele ) figura de stil pe care o recunoate(i este: a) repeti(ia ) compara(ia c) paralelismul sintactic d) metafora 6*. Dac elasticitatea cererii unui un are coeficientul egal cu 1& dar pre(ul scade& atunci 1enitul reali0at din 1%n0area acelui un: a) depinde de intensitatea ne1oilor pentru acel un ) rm%ne constant c) crete d) scade propor(ional cu scderea pre(ului 69. Dac cererea unui un este perfect inelastic& atunci indicele de modificare a cantit(ii cerute pentru acel un este: a) mai mic ca 1 ) mai mare ca 1 c) egal cu 1 d) mai mare ca indicele de modificare a pre(ului #0. Dac cererea unui un este perfect elastic& atunci indicele de 1aria(ie a pre(ului este: a) egal cu 1

15 ) mai mare ca indicele de 1aria(ie a cantit(ii c) mai mare ca 1 d) mai mic ca 1 #1. /esursele economice sunt: a) elementele materiale produse de om i utili0ate pentru producerea unurilor i ser1iciilor ) tot ceea ce se folosete pentru satisfacerea ne1oilor c) totalitatea elementelor naturale utili0ate pentru producerea unurilor i ser1iciilor d) totalitatea elementelor naturale i a celor produse de om utili0ate i consumate $n acti1it(i economice #!. /olul deose it al muncii $n calitate de factor de produc(ie re0ult din faptul c: a) pune $n func(ie ceilal(i factori i $i transform $n unuri i ser1icii ) a permis de01oltarea fiin(ei umane c) determin ni1elul de de01oltare al societ(ii& inclusi1 cel economic d) permite reali0area 1enitului #+. Capitalul semnific: a) un factor de produc(ie deri1at ) tot ceea ce utili0ea0 u $ntreprin0tor c%nd produce unuri sau ser1icii c) tot ceea ce $l cost pe un $ntreprin0tor c%nd produce unuri sau ser1icii d) anii pe care $i posed un $ntreprin0tor #,. 8entru un $ntreprin0tor 1aloarea rmas de amorti0at dup 6 ani este de 100 milioane lei. /ata de amorti0are este de 10O. 7 se determine 1aloarea capitalului fi' i termenul de amorti0are. a) 1,0 milioaneP1! ani ) 600 milioaneP 16 ani c) !-0 milioaneP 10 ani d) 110 milioaneP * ani #-. C%nd costul marginal este mai mic dec%t costul total mediu& iar produc(ia crete& atunci costul total mediu: a) crete 16 ) scade c) rm%ne constant d) se modific $n func(ie de profit #6. 8rotec(ia mediului natural presupune: a) cunoaterea temeinic a mediului natural i a interac(iunilor acestuia cu sistemul socio.economic ) luarea $n considerare doar a intereselor pre0ente c) luarea $n considerare doar a intereselor pe termen scurt

d) doar utili0area resurselor naturale regenera ile ##. 8roducti1itatea glo al e'prim: a) eficien(a agregat a tuturor factoriilor de produc(ie implica(i $n o (inerea unui re0ultat ) produc(ia suplimentar o (inut prin utili0area factorului munc c) doar eficien(a utili0rii resurselor naturale limitate d) doar eficien(a utili0rii factorului capital #*. 9u este trstur a pie(ei cu concuren( monopolistic: a) atomicitatea cererii ) atomicitatea ofertei c) un singur 1%n0tor d) o un satisfacere a cererii #9. Creterea masei monetare se asigur prin: a) emisiunea monetar ) creterea ratei re0er1ei o ligatorii c) restric(ionarea creditului d) creterea 1ite0ei de circula(ie a anilor *0. C%nd costurile totale cresc mai repede dec%t produc(ia& pe termen scurt este ade1rat rela(iaP a) costul marginal este mai mare dec%t costul total mediu ) costul marginal este egal cu costul total mediu c) costul fi' mediu crete d) costul fi' mediu rm%ne constant 17 18 *1. Diferen(a dintre produsul intern rut i produsul intern net repre0int: a) e'portul net ) consumul intermediar c) in1esti(ia net d) consumul de capital fi' *!. Care din afirma(iile de mai ?os este ade1rat? a) c%nd costul marginal este mai mic dec%t costul total mediu& costul total mediu crete ) c%nd durata unei rota(ii a capitalului folosit crete& 1ite0a de rota(ie a capitalului crete c) 1ite0a de rota(ie a anilor este $ntr.o rela(ie direct cu masa monetar $n circula(ie d) rata profitului& calculat la cost este mai mare dec%t rata profitului calculat la cifra de afaceri *+. 8entru Qant filosofia ca propedeutic la sistemul ra(iunii pure are drept scop: a) s determine ade1rurile sintetice a priori ) s clarifice ra(iunea pentru a o feri de erori c) s determine principiile ultime ale lumii d) s reali0e0e o metafi0ic a naturii

*,. Rudec(ile sintetice pure a priori sporesc cunoaterea noastr& sunt ade1rate $n mod necesar i sunt $nt%lnite dup prerea lui Qant $n: a) fi0ica e'perimental ) nici o tiin( c) cunoaterea metafi0ic d) matematica pur *-. A afirma(ie conform creia filosofia este o clarificare logic a g%ndurilor& se $ncadrea0 $n modul de g%ndire: a) critic& deoarece se refer la limitele ra(ionale ale filosofiei ) )ermeneutic& deoarece prin clarificare se determin propo0i(iile cu semnifica(ie c) analitic& deoarece clarificarea logic permite clarificarea conceptual i eliminarea propo0i(iilor fr sens d) speculati1& deoarece nu studia0 realitatea& ci g%ndirea i e'primarea acesteia 19 *6. 8ropo0i(iile metafi0icii nu au sens conform filosofilor analitici deoarece: a) nu sunt $n acord cu propo0i(iile tiin(elor ) folosesc cu1inte fr semnifica(ie empiric c) nu $ntrunesc consensul filosofilor d) metafi0ica se $ntemeia0 a priori *#. Conform lui 8laton un cerc desenat pe caiet are e'isten( deoarece: a) cine1a real l.a desenat pe un caiet real cu un creion real ) oricine $i recunoate forma c) este o copie a cercului perfect d) corespunde defini(iei nominale a cercului **. Categoriile fiin(ei la Aristotel sunt: a) modurile ei de a fi ale fiin(ei care permit g%ndirea i rostirea acesteia ) genurile i speciile lucrurilor c) re0ultatul clasificrii fiin(elor d) descrip(ii ale realit(ii *9. 7tatul este anterior omului $n concep(ia lui Aristotel deoarece: a) omul se nate $ntr.un stat ) statul este o institu(ie natural c) omul fr lege i dreptate este cea mai rea dintre fiin(e d) natura uman este una social i omul $i atinge inele propriu $ntr.un stat 90. Calea prin care pot fi determinate ideile clare i distincte este pentru Descartes: a) cercetare ade1rurilor din tiin(e ) $ndoiala metodic c) cunoaterea empiric d) e'perien(a mistic 91. 9atura uman $n g%ndirea lui Augustin este di1in i cuprinde: a) 1oin(a de cunoatere ) cunoaterea lumii c) trinitatea

d) dorin(ele 20 9!. :uta(ia ontologic suferit de om conform lui Blaga $i confer omului: a) securitate e'isten(ial ) destin creator c) cunoaterea misterului e'isten(ei d) rela(ie direct cu di1initatea 9+. Ceea ce $l definete cel mai ine pe om din perspecti1a lui Blaga este: a) e'isten(a $ntru imediat i securitate ) e'isten(a $ntru mister i pentru re1elare c) e'isten(a $ntru depirea legilor iologice d) cunoaterea paradi0iac 9,. Cunotin(ele care tre uie supuse $ndoielii metodice conform lui Descartes sunt doar: a) cele pro1enite pe calea sim(urilor ) cele pro1enite din tiin(ele e'perimentale c) cele confu0e i nediferen(iate d) cele care nu $ntrunesc acordul unanim al oamenilor de tiin( 9-. =ilosoful pentru care toate ideile 1in pe calea sen0a(iei sau a reflec(iei este: a) 6ocHe ) Jittgenstein c) /ussel d) Qant 96. Cunoaterea ade1rurilor logico.matematice& spre deose ire de cea a lucrurilor& este: a) de tip descriere ) o ser1a(ional c) a priori d) empiric 21 9#. Afirma(ia conform creia orice cunoatere $ncepe cu e'perien(a& dar nu pro1ine toat din e'perien( apar(ine lui: a) 6ocHe ) Descartes c) 6ei ni0 d) Qant 9*. 4eoria ade1rului coresponden( se refer la: a) corectitudinea cunoaterii ) defini(ia ade1rului c) metoda de pro are a unui ade1r d) criteriul ade1rului 99. 2tica teleologic se asocia0 corect cu: a) 1aloarea moral determinat de scopul ultim ) 1aloarea moral determinat de un scop de0ira il

c) 1aloarea moral determinat de Dumne0eu d) 1aloarea moral determinat de un scop relati1 100. 2tica aplicat sta ilete dac o ac(iune este moral un sau rea pornind de la: a) principiile uni1ersale ale ac(iunilor morale ) defini(iile conceptelor de ine i ru c) anali0e ale situa(iilor de 1ia( $n care se manifest ac(iunea d) teorii morale recunoscute 101. Codul lui Bammura i E1#!*.16*6 $.C)r.)& unul din cele mai importante te'te legislati1e din antic)itate& este o crea(ie: a) egiptean ) a ilonian c) asirian d) )itit 22 10!. 7crierea alfa etic apare pentru prima dat $n: a) 2gipt ) =enicia c) C)ina d) 3recia 10+. 2dictul din :ediolanum E:ilano)& din anul +1+& a proclamat li ertatea de credin( i egalitatea $n drepturi pentru to(i cretinii din @mperiul /oman. 2l a fost promulgat de: a) 5lpius 4raianus ) Acta1ianus Augustus c) Constantin cel :are d) Aurelianus 10,. "n anul +9-& 4eodosius @& prin $mpr(irea @mperiul /oman $ntre cei doi fii ai si E=la1ius Arcadius& care de1ine $mprat al pro1inciilor din rsrit cu capitala la Constantinopol& i =la1ius Bonorius& $mprat al pro1inciilor apusene)& a pus capt unit(ii teritoriale a @mperiului. Capitala @mperiului /oman de Apus era la: a) /oma ) /a1enna c) :ilano d) ASuileea 10-. Constantin cel :are a mutat capitala @mperiului /oman pe (rmurile Bosforului& $n noul ora Constantinopol creat de el pe locul fostei colonii greceti Bi0antion $n anul: a) +!) ++0 c) +1+ d) ++# 106. Ce state au constituit ini*ial 4ripla Alian(?

a) 3ermania& Austro.5ngaria& @talia ) =ran(a& Anglia& /usia c) 3ermania& Austro.5ngaria& Bulgaria d) 3ermania& @mperiul Atoman& Austro.5ngaria 23 10#. 6a !# august 166,& trupele engle0e au pus stp%nire pe oraul 9oul Amsterdam& capitala 9oii Alande& pe care $l sc)im $n: a) 8)iladelp)ia ) Boston c) 9eF TorH d) Al anG 10*. 7evolu*ia lorioas a a1ut loc $n: a) Anglia ) =ran(a c) 7tatele 5nite d) /usia 109. 8rincipiul separrii puterilor $n stat a fost enun(a pentru prima oar $n cele ra lucrare Spiritul le ilor& al crui autor a fost: a) R.R./ousseau ) Koltaire c) :ontesSuieu d) Diderot 110. 6ouisiana a fost 1%ndut 75A pentru suma de *0.000.000 milioane de franci de ctre: a) 6udo1ic al UK@.lea ) 9apoleon Bonaparte c) 6udo1ic al UK@@@.lea d) 9apoleon al @@@.lea 111. C%nd a a1ut loc proclamarea @mperiului =rance0 de ctre 9apoleon? a) 1#99 ) 1*00 c) 1*0, d) 1*0- Edup tlia de la Austerlit0) 24 11!. "n secolul al U@U.lea s.a nscut i a e1oluat micarea sionist su $ndrumarea lui: a) 4)eodor Ber0l ) Ben?amin 9oel c) 7te1en 7piel erg d) AndG Jar)ol 11+. 9oul regim ole1ic din /usia& pentru a.i consolida po0i(ia& a instaurat o dictatur necru(toare spri?init pe Armata /oie i pe o teri il poli(ie politic numit CeHa

EComisia e'traordinar de lupt $mpotri1a contrare1olu(iei i sa ota?ului). Aceasta a fost creat $n: a) !- octom rieI# noiem rie 191# ) #I!0 decem rie 191# c) !I1, ianuarie 191* d) 1I1+ martie 1919 11,. "n 1ara anului 191*& din ordinul lui 6enin familia imperial rus a fost e'ecutat la : a) 8etrograd ) :osco1a c) 2Haterin urg d) Qie1 11-. Dei prima sesiune a A95& cu participarea a -1 de state E19,6) s.a desfurat pe continentul european& ulterior& sediul A95 s.a mutat la 9eF.TorH. 8rima sesiune a A95 a a1ut loc la: a) 8aris ) 3ene1a c) 6ondra d) /oma 116. Cri0a din Arientul :i?lociu i Apropiat s.a accentuat i a cunoscut momente dificile. 5n astfel de moment a fost r0 oiul de 6 0ile cu 7iria& @ordania i 2giptul& $n urma cruia @sraelul a cucerit @erusalimul de est& 8eninsula 7inai& "nl(imile 3olan i Cisiordania. Acest r0 oi a a1ut loc $n anul: a) 19-6 ) 196# 25 c) 19#0 d) 19#11#. Deceneu era: a) 0eu ) mare preot c) 1r?itor d) taumaturg 11*. Datorit politicii sale de cucerire& Bure ista a reali0at: a) un imperiu ) un ora.stat c) un regat d) o repu lic 119. Cel mai mare pericol pentru statul condus de Bure ista era repre0entat de: a) statele elenistice

) traci c) cel(i d) romani 1!0. Componenta esen(ial a romani0rii este cea: a) administrati1 ) ling1istic c) militar d) religioas 1!1. Btlia de la 8osada a repre0entat: a) independen(a statului condus de Basara @ ) re1enirea la situa(ia anterioar c) $nfr%ngerea lui Basara @ d) moartea regelui 26 1!!. :oldo1a :are a fost reali0at de ctre: a) /oman @ ) 8etru :uat c) Drago d) Ale'andru cel Bun 1!+. 8etru :uat a domnit $n: a) Dara /om%nesc ) :oldo1a c) Do rogea d) 4ransil1ania 1!,. Cea mai important pro lem ce tre uia re0ol1at imediat& dup !, ianuarie 1*-9 era: a) recunoaterea du lei alegeri ) lrgirea dreptului de 1ot c) reali0area reformelor d) adoptarea codului ci1il 1!-. Doctrina 8artidului 9a(ional 6i eral& $n perioada inter elic era: a) (rnismul ) mar'ismul c) neoli eralismul d) mercantilismul 1!6. 8artidul 9a(ional Drnesc este re0ultatul unei: a) disiden(e politice ) fu0iuni c) cri0e politice d) cri0e de autoritate ideologic 27 1!#. 8o0i(ia /om%niei fa( de r0 oiul declanat $n 191, a fost sta ilit $n: a) 3u1ern ) Consiliul de Coroan c) 8arlament

d) =amilia regal 1!*. 6a !6 iunie 19,0 s.a impus /om%niei un ultimatum de ctre: a) Al @@@.lea /eic) ) /usia 7o1ietic c) 5ngaria d) @talia 1!9. "n /om%nia a fost desfiin(at 1otul cen0itar $n anul: a) 191* ) 1919 c) 19!+ d) 19!6 1+0. Arganul coordonator al micrii na(ionale a rom%nilor din 4ransil1ania era: a) Consiliul 9a(ional /om%n Central ) Consiliul 9a(ional pentru 5nitate c) 8artidul 9a(ional /om%n d) 8artidul 7ocial Democrat 1+1. Conform Constitu(iei /om%niei din 19!+& minitrii erau responsa ili pentru actele lor $n fa(a: a) 8artidelor politice ) 3u1ernului c) 8arlamentului d) /egelui 28 1+!. 5nirea Buco1inei cu /om%nia a fost 1otat de: a) Consiliul 9a(ional /om%n ) 3u1ernul rom%n c) Congresul 3eneral al Buco1inei d) :a?oritatea popula(iei rom%neti 1++. @ntona(ia 1or irii& de itul i 1ite0a lim a?ului sunt specifice pentru: a) ad%ncimea i tria fenomenelor psi)ice ) indicele impulsi1it(ii c) e'presi1itatea psi)ic d) ritmul i 1ite0a fenomenelor psi)ice 1+,. 7piritul de ini(iati1 repre0int o atitudine: a) fa( de societate ) fa( de munc c) fa( de sine d) fa( de patrie 1+-. Ca fenomen normal& uitarea se manifest $n mai multe forme: a) natural ) necesar c) situa(ional d) po0iti1 1+6. 7e manifest un comportament agresi1 atunci c%nd: a) soldatul lupt s $i apere (ara

) c)irurgul face inci0ii pacien(ilor c) o persoan donea0 ani unui ceretor d) printele $i pedepsete fi0ic copilul 29 1+#. Dup gradul de implicare a su iectului& se pot desprinde ! forme de lim a?: a) intern I e'tern ) acti1 I pasi1 c) acti1 I e'tern d) intern I pasi1 1+*. 7entimentul drept(ii este un sentiment: a) social ) politic c) moral d) de cunoatere 1+9. 4emperamentul cere roton se caracteri0ea0 prin: a) $nclina(ie spre medita(ie i intro1ersiune ) 1oce puternic& fr in)i i(ii c) agresi1itate& cura? d) comunicati1itate 1,0. 8entru a $n1(a mai ine i mai uor& intensitatea impulsului moti1a(ional tre uie s fie: a) foarte mare ) foarte mic c) moderat d) ine'istent 1,1. 2'isten(a unui un randament intelectual& a unui ec)ili ru afecti1 i a reali0rii profesionale caracteri0ea0: a) copilria ) maturitatea c) tr%ne(ea d) adolescen(a 30 1,!. 3%ndirea are caracter mi?locit& deoarece: a) operea0 direct asupra realit(ii ) e1iden(ia0 $nsuirile generale& esen(iale ale o iectelor i fenomenelor c) operea0 cu informa(ii furni0ate de percep(ii i repre0entri d) se $ntinde pe cele trei coordonate temporale Etrecut& pre0ent& 1iitor) 1,+. Cur a uitrii $i apar(ine lui: a) :asloF ) 8iaget c) 2GsencH d) 2 ing)aus 1,,. "n tipologia lui Qretsc)mer $nt%lnim tipul: a) melancolic

) 1isceroton c) atletic d) apatic 1,-. 4emperamentul se $ncadrea0 $n su sistemul: a) fi0iologic ) de orientare i proiec(ie c) instrumental d) ioenergetic 1,6. 7upraeul este instan(a personalit(ii caracteri0at prin: a) este pre0ent $nc de la natere ) este intermediar $ntre 7ine i realitatea e'tern c) $n crearea lui& rolul principal $l au prin(ii d) operea0 $n a0a principiului plcerii 31 1,#. =unc(ia lim a?ului& care se manifest $n formularea& anali0a i re0ol1area situa(iilor contradictorii i conflictuale& este: a) de cunoatere ) ludic c) dialectic d) de reglare 1,*. @nteligen(a social este: a) aptitudinea de a utili0a cu1intele ) capacitatea de a sta ili rela(ii umane c) operarea eficient cu o iecte materiale d) capacitatea de a te folosi de rela(iile sociale 1,9. Afecti1itatea este un ansam lu de: a) fenomene care declanea0 i sus(in energetic acti1it(i ) procese de autoregla? superior c) procese& triri su iecti1e care reflect rela(iile omului cu lumea d) fenomene de concentrare a energiei psi)oner1oase pentru depirea o stacolelor 1-0. =orma lim a?ului& caracteri0at prin comprimare& conci0ie& 1ite0 de reali0are ma'im& este: a) lim a?ul oral ) lim a?ul scris c) lim a?ul intern d) monologul

S-ar putea să vă placă și