Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar

Sunt Elena Bîtcă, masterandă la Institutul Internaţional de


Management din Moldova şi îmi propun să realizez un studiu comparativ
privind specificul culturii organizaţionale din Republica Moldova şi Canada.
Vă rog să răspundeţi la întrebările de mai jos. Încercuiţi
opţiunea/opţiunile aleasă/alese, sau răspundeţi sincer la întrebările deschise.
Confidenţialitatea răspunsurilor vă este asigurată!

1. În ce măsură vă simţiţi ataşat de organizaţia dumneavoastră?


a. Foarte ataşat;
b. Parţial ataşat,
c. Deloc ataşat.

2. Cât de satisfăcut sunteţi de munca depusă şi de rezultatele dumneavoastră?


Apreciaţi pe o scală de la 1-10 (unde 10 este foarte satisfăcut, iar 1-deloc satisfăcut)
1___________________________________5___________________________________10

3. Motivaţia muncii este în primul rând rezultatul :


a. Speranţei de a fi recompensat, fricii de pedeapsă sau loialităţii personale faţă de şef;
b. Acceptarea normei de “a munci corect pentru o plată corectă”;
c. Dorinţa puternică de a reuşi, de a crea şi de a inova, precum şi presiunea colegilor de a
contribui la succesul organizaţiei;
d. Bunelor relaţii cu ceilalţi angajaţi;

4. Cine are cel mai mare succes în organizaţie?


a. Cei care au putere şi relaţii să ajungă în structurile de conducere;
b. Cei care joacă după reguli, se integrează în sistem şi respectă procedurile;
c. Cei care sunt dedicaţi muncii lor şi se dăruiesc organizaţiei, sunt cooperanţi, săritori şi le pasă
de ceilalţi.

5. Ce contează cel mai mult pentru oamenii din organizaţie?


a. Să-i facă pe plac şefului sau celor influenţi din organizaţie;
b. Să îşi îndeplinească sarcinile în conformitate cu regulile şi procedurile stabilite;
c. Să concureze în găsirea unor soluţii eficiente, în stabilirea unor noi obiective;
d. Să aibă grijă unii de alţii, de menţinerea unui climat în care să se simtă bine;

6. Care sunt cele mai importante 4 valori ale dumneavoastră ca membru al acestei
organizaţii?
a._______________________
b._______________________
c._______________________
d.________________________

7. Organizaţia tratează oamenii:


a. ca “mâini de lucru” ale căror timp şi energie sunt la dispoziţia celor cu poziţii mai înalte în
ierarhie;
b. ca “angajaţi” ale căror timp şi energie sunt cumpărate printr-un contract, cu drepturi şi
obligaţii de ambele părţi;
c. ca “asociaţi” sau colegi deopotrivă dedicaţi realizării unui scop comun;
d. ca “familie” sau “prieteni” cărora le place să fie împreună, ţin unii la alţii şi se sprijină
reciproc;
8. De la angajaţi se aşteaptă să fie:
a. harnici, maleabili, obedienţi şi loiali şefilor direcţi;
b. responsabili şi de încredere, îndeplinind îndatoririle şi responsabilităţile postului şi evitând
acele acţiuni care ar putea să surprindă sau să stingherească superiorii;
c. auto-motivaţi şi competenţi, dornici să preia iniţiativa pentru a duce activitatea la bun sfârşit;
dispuşi să susţină discuţii contradictorii cu şefi direcţi, dacă aşa se impune pentru a obţine
rezultate bune;
d. buni muncitori în echipă, cooperanţi şi gata să îşi ofere sprijinul, care se înţeleg bine cu
ceilalţi;

9. De la manageri se aşteaptă să fie:


a. puternici şi hotărâţi; fermi dar drepţi;
b. impersonali şi corecţi, evitând exersarea autorităţii în avantaj propriu;
c. democratici şi dispuşi să accepte ideile subordonaţilor despre munca de îndeplinit;
d. acordă sprijin, sunt sensibili şi preocupaţi de problemele personale şi nevoile subordonaţilor;

10. Ce se întâmplă cu cei ale căror realizări nu se ridică la nivelul aşteptărilor ?


a. Depinde de poziţia lor. Dacă sunt „sus”, nimic. Dacă nu, se corectează sau pleacă;
b. Există reguli. Dacă au fost respectate, respectivul poate să stea liniştit;
c. Nu e timp pentru cei care nu-şi fac treaba. Aceştia vor fi ignoraţi sau înlocuiţi;
d. Sunt acceptaţi, toleraţi: fie din prietenie, fie din milă;

11. Conflictele între grupuri şi cele interpersonale sunt de obicei:


a. rezolvate prin intervenţia personală a celor de la nivele mai înalte de autoritate;
b. evitate prin referirea la reguli, proceduri şi definiţii formale ale autorităţii şi responsabilităţii;
c. rezolvate prin discuţii menite să obţină cel mai bun rezultat în chestiunea profesională aflată la
mijloc;
d. rezolvate într-o manieră care menţine bunele relaţii de muncă şi reduce la minim riscul ca
oamenii să se simtă jigniţi;

12. Cât de des vă întâlniţi cu ceilalţi membri ai organizaţiei într-un cadru neformal?
a. foarte des;
b. rar;
c. niciodată;

13. Oamenii sunt conduşi, direcţionaţi sau influenţaţi de :


a. cei aflaţi în poziţii de autoritate, care îşi exercită puterea folosind recompense şi pedepse;
b. sistemele, regulile şi procedurile care descriu ce trebuie să facă şi care este metoda corectă;
c. propria voinţă de a realiza obiectivele organizaţiei;
d. propria dorinţă de a fi acceptaţi de ceilalţi şi de a fi buni membri ai grupului lor;

14. Unde să-şi îndrepte atenţia o persoană nou-venită în organizaţie?


a. Către cei influenţi, către cei care fac regulile, majoritatea nescrise;
b. Să înveţe regulile şi procedurile interne pentru a acţiona conform acestora;
c. Să vadă în ce direcţie îşi poate fructifica experienţele şi cunoştinţele cât mai bine;
d. Să îşi construiască relaţii trainice pentru a fi un bun coechipier;

15. Cum este comunicarea în organizaţie ?


a. Informaţia este o sursă de putere. Este împărţită persoanelor de încredere, influente;
b. Comunicarea este formală, reglementată ierarhic, de sus în jos;
c. Informaţia este la îndemâna celui care o solicită, circulând liber în grupurile de lucru;
d. Se discută liber despre chestiuni organizatorice şi personale, între toţi membrii;

16. Cum se iau deciziile?


a. Deciziile se iau de cei care conduc, influenţaţi de apropiaţii lor;
b. Deciziile se iau de cei autorizaţi prin statut şi regulamente, după proceduri stabilite;
c. Deciziile sunt luate de cei cu experienţa şi cunoştinţele necesare în temă;
d. Deciziile se iau de cei implicaţi şi interesaţi: vocea fiecăruia este auzită;

17. Cum răspunde organizaţia nevoilor şi dorinţelor membrilor săi ?


a. În mod dominator, paternal, în ideea că „noi ştim mai bine ce e bine pentru tine”;
b. În mod uniform, echidistant, conform regulilor şi procedurilor stabilite;
c. În funcţie de nevoile organizaţiei, după dedicarea şi implicarea fiecăruia;
d. În mod personalizat: nevoile fiecăruia sunt unice şi respectate;

18. Distribuirea sarcinilor sau a posturilor către persoane se bazează pe:


a. aprecierile personale, valorile şi dorinţele celor care deţin puterea;
b. necesităţile şi planurile organizaţiei şi regulile sistemului (vechime, calificare etc.);
c. corespondenţa între cerinţele postului şi abilităţile individuale ale salariaţilor;

19. Mediului în care se află organizaţia i se răspunde de parcă ar fi:


a. o junglă, unde organizaţia este în luptă pentru putere;
b. un sistem ordonat, cu relaţii generate de structuri şi proceduri, în care de la fiecare se aşteaptă
să joace după regulament;
c. o competiţie pentru excelenţă, în care productivitatea, calitatea şi inovaţia aduc succesul;
d. o comunitate de părţi interdependente, în care interesele comune sunt cele mai importante;

20. Ce aţi vrea să schimbaţi în cadrul organizaţiei în care activaţi?


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________

Date personale:

Vârsta:___________ Sex: F M

Numele organizaţiei:_______________________________

Vă mulţumim pentru contribuţie şi timpul acordat!