Sunteți pe pagina 1din 20

•  Rău = faptul de a suferi, nenorocire

•  ceva ce aduce sau cauzează pagubă, necaz,


suferință, distrugere sau calamitate

•  ceea ce contravine normei de „bine” stabilite


de Dumnezeu, potrivit cu caracterul Său
•  5:7 Omul se naşte ca să sufere, după cum
scânteia se naşte ca să zboare. (Elifaz)
•  6:1 O, de ar fi cu putinţă să mi se
cântărească durerea, să mi se pună toate
nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele
decât nisipul mării...
•  23:2 6 Suferinţa îmi înăbuşe suspinurile. O,
dacă aş şti unde să L găsesc, dacă aş ajunge
până la scaunul Lui de domnie...
Suferința înțeleasă
  Durerea – rolul util – avertisment
◦  Arsura focului
◦  Atingerea unei răni
◦  Lepra – pierderea sensibilității

  Suferința fizică
◦  Boala – consecința unei acțiuni sau alegeri

◦  Suferința pentru Cristos


Suferința neînțeleasă
•  Rău natural
  Bolile genetice, cancer, etc.
  Accidente
  Catastrofe naturale
◦  Cutremure de pământ – 655,000 – China (iulie,
1976), peste 200,000 – Haiti (2009)
◦  Tsunami – 230,000 morți (Dec. 2004)
◦  Uragane – 300,000 (Bangladesh, 1970), 140,000
(Bangladesh, 1991), 60,000 (Myanmar, 2008)
Suferința neînțeleasă
•  Rău moral
  Agresiune, violență intenționată

•  Rău extrem
•  Abuzarea copiilor
•  Sadism
•  Terorism – religios, politic
Fiecare concepție despre lume și viață trebuie
să dea un răspuns la această întrebare”

•  Naturalism

•  Transcendentalism

•  Teism
  Într-un univers de forțe fizice oarbe și replicare
genetică, unii oameni vor suferi, alții vor fi
norocoși, și nu vei decoperi nici sens și nici
dreptate. Universul pe care-l observăm are
întocmai proprietățile care ar trebui să ne
așteptăm să le aibă dacă, în ultimă analiză, nu
există nici design, nici scop, nici rău și nici bine,
nimic altceva decât indiferență oarbă și
nemiloasă.
◦  Richard Dawkins
  Lipsește un cadru moral absolut de referință
  Etica relativă
  Societatea „decide” ce este bine sau rău
◦  Darwinism – eliminarea organismelor slabe
  Eugenie
  Eutanasie
◦  Comunism – eliminarea oponenților politici
  Arhipelagul Gulag
  Până
când omenirea va descoperi că de fapt
nu există nici rău și nici bine, nu va fi pace.
◦  Shirley McLaine

Maica Tereza în India


•  interferența cu „karma”

•  Tsunami – Dec. 2004


•  unele țări au refuzat ajutoare pentru victime
Iudaism, Creștinism, Islam
Problema suferinței:
  Dacă  Dumnezeu  este  cu  desăvârșire  bun  și    
atotputernic  de  ce  există  suferinţță  și  rău  în  lume?  
  Dacă  ar  fi  cu  desăvârșire  bun  nu  ar  permite  răul  și  
suferinţța.  
  Dacă  ar  fi  atotputernic  ar  putea  elimina  răul  și  
suferinţța.  
  Dar  răul  nu  a  fost  eliminat.  
Opţțiuni:  
  Dumnezeu  nu  este  cu  desăvârșire  bun.  
  Dumnezeu  nu  este  atotputernic.  (Rabbi  Harold  
Kushner  –  teism  limitat  –  Dumnezeu  vrea,  dar  
nu  poate  elimina  răul.)  
  Dumnezeu  are  un  scop  cu  suferinţța  și  răul.  
Fatalism – binele și răul vin de la Allah
„Binele și răul sunt rânduite dinainte și ceea ce este
rânduit dinainte are loc cu necesitate potrivit cu un
act anterior al voinței divine.
Nimeni nu se poate răzvrăti împotriva judecății lui
Allah, nimeni nu poate contesta decretul sau
porunca lui, ci orice lucru – mic sau mare – este
scris și are loc într-un mod cunoscut și așteptat.”
Al Gazali – teolog musulman
Este aceasta lumea cea mai bună pe care a putut-o
crea Dumnezeu?
Patru opțiuni:
  Să nu creeze universul material.
  Să creeze o lume în care ființele pot alege numai
binele – programați, ca roboții.
  Să creeze o lume a-morală – fără bine și rău.
  Lumea noastră – în care există bine și rău, și noi
avem libertatea să alegem binele sau răul.
Numai într-o lume în care suntem liberi putem
să-L iubim cu adevărat pe Dumnezeu

Răul există ca urmare a libertății de alegere.


•  Diavolul a ales rebeliunea
•  Omul a ales neascultarea
Întruparea lui Cristos
Isaia 53:4-5 – Cristos a luat asupra Lui
durerea și suferința noastră

Evrei 2:9-10 – Cristos a gustat moartea pentru


toți ... Desăvârșit prin suferință
2:17-18 – A trebuit să se asemene fraților Săi...
4:15-16 - ... În toate lucrurile a fost ispitit ca și
noi, dar fără păcat...
Scopul suferinței
Romani 8:28 – Dumnezeu scoate ceva bun
chiar din rău
•  Jim Eliott
•  Becky Oprean
•  Mângâierea împărtășită – 2 Cor. 1:4-8
Viitorul răului
Răul va fi nimicit
•  Apoc. 7:13-17 – Aceștia vin din necazul cel mare...
•  12:11 – Ei l-au biruit prin sângele Mielului...
•  20:10 - Și diavolul care-i înșela a fost aruncat în
iazul de foc și de pucioasă...
•  21:1 – Am văzut un cer nou și un pământ nou...
•  21:4 – El va șterge orice lacrimă din ochii lor...
•  21:22-23 – În cetate n-am văzut nici un templu
Este aceasta lumea cea mai bună pe care a
putut-o crea Dumnezeu?

O lume mai bună decât o lume creată care nu


a căzut este o lume care a fost răscumpărată!
The other gods were strong, but Thou was weak.
They rode, but Thou didst stumble to a throne.
And to our wounds only God’s wounds can speak,
And not a god has wounds, but Thou alone.
   

Zeii ceilalți au fost puternici, iar Tu slab.


Veneau călări, dar Tu spre tron te-ai poticnit.
Rănilor noastre numai rănile unui dumnezeu pot vorbi,
Și nici un zeu nu are răni, doar Tu.