Sunteți pe pagina 1din 2

GHIDUL CLIENTULUI pentru Creditul „PRIMA CASA”

Tot ce trebuie sa stii gasesti aici, in ghidul tau !


1) Ce conditii trebuie sa indeplinesti? 3) Care sunt garantiile necesare?
2) Care sunt pasii de urmat? 4) Care sunt documentele necesare?
5) Care sunt costurile totale?
1) Ce conditii trebuie sa indeplinesti?
ƒ Venit minim = 400 EUR/ aplicant unic sau 500 EUR / familie (aplicant si co-aplicant sot/sotie)
ƒ Veniturile pot fi din salarii si alte venituri asimilate salariilor, chirii, dividende,drepturi de autor, diurna (inclusiv navigatori),
pensii, renta viagera, venituri din activitati liberale sau comerciale, venituri obtinute in strainatate, contracte de management,
contracte de mandat sau comision.
ƒ Beneficiarii pot fi persoanele fizice care pana la data solicitarii creditului nu au detinut in proprietate exclusiva sau impreuna cu
sotul ori sotia nici o locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita
ƒ Venitul net va fi cel inscris in documentele justificative (adeverinta de venit, declaratie de impunere pe venitul global / decizie
de impunere definitiva etc). Din acesta se vor retine 261 ron - cheltuieli de subzistenta pentru fiecare dintre primii trei membri
de familie si 165 ron pentru urmatorii.
ƒ Salariatii trebuie sa aiba minim 6 luni vechime la ultimul angajator si minim 12 luni vechime in munca.
ƒ Varsta este intre 21 si 70 ani / 65 ani pentru navigatori, pana la care creditul trebuie rambursat in intregime
ƒ Perioada de creditare este de maxim 30 ani
ƒ Creditul poate reprezenta maxim 95% din valoarea garantiei, dar nu poate fi mai mare de 57.000 EUR
ƒ Angajamentele totale de plată lunare, respectiv principalul, dobânda si orice alte costuri, ale solicitantului şi ale familiei
acestuia, indiferent de creditor, inclusiv din creditul a carui acordare se solicita, pot reprezenta maxim 60% (in functie de
nivelul venitului, riscul si moneda creditului) din veniturile nete lunare ale solicitantului şi, după caz, ale familiei acestuia.
ƒ Poti opta pentru o perioada de gratie intre 0 luni si 12 luni. In aceasta perioada se vor plati doar dobanda si comisionul lunar de
administrare al FNGCIMM in valoare de 0.03083%, nu si principalul.

2) Care sunt pasii de urmat?


Bifeaza pasii pe masura ce-i parcurgi: 1.
Informare client la:
1. - sediul bancii

M-am informat!
- www.gigacredit.ro
- www.bancpost.ro

2.
Am depus actele la banca! Identificare
2.
Procurare documente
imobil
3. financiare si

Am obtinut pre-aprobarea (acordul financiar)! depunere la sediul


bancii

4.
S-a evaluat imobilul!
4. 3.
5.
Am obtinut aprobarea finala! Evaluare
imobil
DA Pre-aprobare NU
Stop!
Creditul nu poate fi
acordat!
6.
Operatiuni la notar: 1) semnare antecontract; 2)
cerere extras informativ imobil. 5.

Aprobare finala NU
7.
Depunere acte de mai sus la banca si obtinerea
aprobarii Fondului de Garantare! 6. 7. 8. 9
8.
Notar: Aprobarea
Semnare contracte! - antecontract
- extras CF info.
dosarului de catre
FNGCIMM
Semnarea
contractelor
Retragere credit

Obtinere credit!

3) Care sunt garantiile necesare?


In favoarea bancii: In favoarea statului (reprezentat de catre Ministerul Finantelor
ƒ Contract de garantare tripartit (max. 57.000 EUR) semnat Publice):
intre client, FNGCIMM si Banca ƒ Inscriere ipoteca legala de rang I asupra imobilului (ex:
ƒ Constituirea unui depozit colateral in suma de 3 rate de apartament, casa)
dobanda, cesionat in favoarea Bancii pe toata durata creditarii ƒ Polita de asigurare imobil
ƒ Privilegiu asupra imobilului finantat
GHIDUL CLIENTULUI pentru Creditul „PRIMA CASA”
Imobil finalizat

4) Care sunt documentele necesare?


1. Documente necesare la depunerea dosarului de credit
ƒ Cerere de credit format standard Bancpost – trebuie ƒ Daca aveti alte credite in derulare, un document din care
completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie; sa rezulte: suma si valuta creditului, perioada, rata lunara/
ƒ Actele de identitate ale solicitantului si ale sotului / dobanda, comisioane lunare/anuale (contractul+graficul de
sotiei rambursare )
ƒ Documente privind venitul; documentele difera in ƒ Titlul de proprietate al imobilului finantat, daca este
functie de tipul de venit obtinut (pentru venituri din salarii: disponibil
adeverinta de venit si carte de munca, dupa caz, copie ƒ Copii ale actelor de identitate ale vanzatorilor
certificata conform cu originalul)
2. Documente necesare aprobarii dosarului de catre FNGCIMM
ƒ Actele de identitate ale solicitantului, ale sotului / sotiei cu cotul/sotia
ƒ Declaratie autentica pe proprie raspundere a ƒ Ante-contract vanzare-cumparare al imobilului finantat
beneficiarului, din care sa rezulte ca acesta nu detine in ƒ Extras de Carte Funciara pentru informare care
proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna dovedeste ca imobilul este liber de sarcini
3. Documente necesare semnarii si utilizarii creditului
ƒ Acte de identitate: cumparatori, vanzatori ƒ Adeverinta de la asociatia de locatari vizata de Primarie
ƒ Titlul de proprietate (ex:contract de vanzare-cumparare, din care sa rezulte plata la zi a obligatiilor la intretinere
certificat de mostenitor, contract de donatie, autorizatie ƒ Extras de Carte Funciara pentru autentificare care
construire + proces verbal de receptie, etc) dovedeste ca imobilul este liber de sarcini
ƒ Incheierea de intabulare a titlului de proprietate in ƒ Polita de asigurare imobil la una din societatile agreat
Cartea Funciara a Oficiului de Cadastru si Publicitate ƒ Dovezile platii taxelor: inregistrare in Arhiva
Imobiliara Electronica, interogare Birou Credit, raport evaluare
ƒ Raport de evaluare; evaluatorul trebuie sa primeasca de ƒ Contracte semnate: contract de garantare tripartit
la dumneavoastra o copie a dosarului cadastral sau schita (client, FNGCIMM si banca), contract vanzare-
imobilului cumparare, contract imprumut si contract depozit
ƒ Certificatul fiscal eliberat de catre Directia Taxe si colateral
Impozite de la Primaria localitatii/sectorului de care
apartine imobilul tranzactionat

5) Care sunt costurile totale?


COSTURI la acordare: COSTURI pe parcursul creditului:
A) costuri percepute de Banca: ƒ Rata dobanzii:
ƒ Comision de analiza = 2% din credit Moneda INDEX Marja Dobanda
RON Robor 3m 2.5% Robor 3m + 2.5%
B) tarife/taxe in favoarea unor/de catre terti: EUR Euribor 3m 4% Euribor 3m + 4%
ƒ Taxa de evaluare = 0, pentru primul imobil evaluat! ƒ Comision lunar de administrare: 0.03083% (0,37 %
ƒ Taxa de interogare B.C. = 5 ron anualizat)
ƒ Polita de asigurare imobil = aprox 0,21% din ƒ Comision de rambursare in avans: 0%
valoarea imobilului ƒ Comision de administrare cont curent: 1,5 ron
ƒ Taxe notariale ƒ Comision unic amendamente post acordare (dupa
caz): 0 RON
Costul creditului pentru o suma de 57.000 EUR pe perioada de 25 ani
Date credit Costuri la acordare Costuri pe parcursul derularii
Suma acordata 57,000 € Comision analiza 0 € DAE(%) 5.41%
Valoare imobil 60,000 € Taxa evaluare 0.00 € Rata lunara 323.33 €
Perioada (luni) 300 Taxa BC 1.19 € Comision lunar adm. cont 0.36 €
Euribor 3M (4 Iunie) 0.70% Prima anuala asig. imobil 126.00 € Prima anuala asig. imobil 126.00 €
Marja bancii 4.00% - - Cost total credit (25 ani)** 40,108 €
Comision lunar(%) 0.03% - -- -
Dobanda curenta (%) 4.70% Total costuri acordare* 127 € Valoare totala platibila 97,108 €
Curs (4 Iunie) = 4.1864 RON/EUR
* Se adauga Taxe notariale - va rugam sa va interesati la un notar din orasul dumneavoastra!
** Contine costuri cu valoare certa la data calcularii: com. analiza, taxa evaluare, taxa BC, com. cont, ratele