Sunteți pe pagina 1din 29

TRUE/FALSE

A 38. „Amortizarea este echivalentul valoric al deprecierii ireversibile a unei imobilizari, ca urmare
a utilizarii – uzura fizica, a actiunii factorilor naturali, a progresului tehnic – uzura morala sau a altor
cauze”
F 39 „Amortizarea este echivalentul valoric al aprecierii ireversibile a unei imobilizari, ca urmare a
utilizarii – uzura fizica, a actiunii factorilor naturali, a progresului tehnic – uzura morala sau a altor
cauze” este:
F 40. „Amortizarea este echivalentul valoric al aprecierii reversibile a unei imobilizari, ca urmarea
utilizarii – uzura fizica, a actiunii factorilor naturali, a progresului tehnic – uzura morala sau a altor
cauze” este:
F 41. „Amortizarea este echivalentul valoric al deprecierii reversibile a unei imobilizari, ca urmare a
utilizarii – uzura fizica, a actiunii factorilor naturali, a progresului tehnic – uzura morala sau a altor
cauze”
A 42. „Actiunea este o hartie de valoare ce atesta participarea la capitalul unei societati si da dreptul
detinatorului sa primeasca dividende” este
F 45. „Actiunea reprezinta titlul sau hartia de valoare ce confera detinatorului drept de creanta
asupra societatii emitente, precum si un castig sub forma de dobanda” este:
A 46. „Acreditivele sunt disponibilitati banesti, in lei si in devize, rezervate la banca intr-un cont
distinct, la dispozitia unei terte persoane - furnizor, la banca la care isi are acesta deschis contul,
destinat achitarii obligatiilor, pe masura livrarii de bunuri, executarii de lucrari sau prestarii de
servicii” este:
F 47.„Avansurile de trezorerie sunt disponibilitati banesti, in lei si in devize, rezervate la banca intr-
un cont distinct, la dispozitia unei terte persoane - furnizor, la banca la care isi are acesta deschis
contul, destinat achitarii obligatiilor, pe masura livrarii de bunuri, executarii de lucrari sau prestarii de
servicii”
A 48. „Avansurile de trezorerie reprezinta sumele acordate unor salariati ai intreprinderii sau
tertilor - persoane fizice sau juridice, care urmeaza sa fie justificate prin efectuarea unor plati in
favoarea acesteia, iar diferentele ramase necheltuite se restituie la casierie” este:
F 49. „Acreditivele reprezinta sumele acordate unor salariati ai intreprinderii sau tertilor -persoane
fizice sau juridice, care urmeaza sa fie justificate prin efectuarea unor plati in favoarea acesteia, iar
diferentele ramase necheltuite se restituie la casierie” este:
A 91. „Analiza contabila consta in cercetarea fiecarei operatii economice pe baza documentelor
justificative si descompunerea ei in elemente componente, in vederea deducerii conturilor care se
debiteaza si a conturilor care se crediteaza” este:
F 94.„Analiza contabila este modalitatea de prezentare grafica a fiecarei operatii economice in
conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari, sub forma de egalitate valorica” este:
F 77. „Bilantul este un procedeu al metodei contabilitatii, prezentat intr-o forma speciala, cu
ajutorul caruia se urmaresc zi de zi in cursul unei perioade de gestiune, de regula in expresie valorica,
existenta si miscarea bunurilor economice, a surselor de formare a capitalului, a drepturilor de creanta
si a obligatiilor, precum si fazele proceselor economice dintr-o intreprindere” este:
F 78. „Balanta de verificare este un procedeu al metodei contabilitatii, prezentat intr-o forma
speciala, cu ajutorul caruia se urmaresc zi de zi in cursul unei perioade de gestiune, de regula in
expresie valorica, existenta si miscarea bunurilor economice, a surselor de formare a capitalului, a
drepturilor de creanta si a obligatiilor, precum si fazele proceselor economice dintr-o intreprindere”

A79. „Bilantul este cel mai reprezentativ procedeu al metodei contabilitatii, prin care se prezinta
elementele de activ, datorii si capital propriu la inchiderea exercitiului financiar al intreprinderii,
precum si in alte situatii prevazute de lege (fuziuni, divizari, lichidari, faliment etc.)” este:
F 81.„Balanta de verificare este cel mai reprezentativ procedeu al metodei contabilitatii, prin care se
prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu la inchiderea exercitiului financiar al
1
intreprinderii, precum si in alte situatii prevazute de lege (fuziuni, divizari, lichidari, faliment etc.)”
A 82. „Balanta de verificare este acel procedeu al metodei contabilitatii care asigura verificarea
respectarii in contabilitate a principiului dublei inregistrari a elementelor patrimoniale, dand garantia
exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi”

F 83.„Bilantul este acel procedeu al metodei contabilitatii care asigura verificarea respectarii in
contabilitate a principiului dublei inregistrari a elementelor patrimoniale, dand garantia exactitatii
inregistrarilor efectuate in conturi”
A 115.Bancile si alte institutii financiare sunt interesate de informatiile contabile publicate de
intreprindere.”
A 1. „Contabilitatea in partida dubla, ca sistem complex de evidenta, a aparut si a evoluat odata
cu dezvoltarea comertului si bogatiilor marilor orase-state italiene (Florenta, Venetia si Genova) cand,
la sfarsitul evului mediu, apar o serie de autori de contabilitate, dintre care se remarca calugarul
franciscan Luca Pacioli (Paciolo)” este:
F 2.„Contabilitatea in partida simpla, ca sistem complex de evidenta, a aparut si a evoluat odata
cu dezvoltarea comertului si bogatiilor marilor orase-state italiene (Florenta, Venetia si Genova) cand,
la sfarsitul evului mediu, apar o serie de autori de contabilitate, dintre care se remarca calugarul
franciscan Luca Pacioli (Paciolo)” este
F 51. „Cheltuielile in avans reprezinta valorile incasate in perioada curenta, dar care sunt
recunoscute ca cheltuieli in exercitiile financiare urmatoare” este:
F 52. „Cheltuielile in avans cuprind acele cheltuieli care se efectueaza in cursul exercitiului
financiar curent, dar care afecteaza costurile exercitiului urmator” este
A 53. „Cheltuielile in avans reprezinta valorile platite in perioada curenta, dar care sunt recunoscute
ca cheltuieli in exercitiile financiare urmatoare” este
F 56. „Cheltuielile constituie cresteri ale beneficiilor economice, inregistrate pe parcursul perioadei
contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori descresteri ale datoriilor, care se
concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale
actionarilor” este:
A 57. „Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice, inregistrate pe parcursul
perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care
se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora
catre actionari” este:
A 76. „Contul este un procedeu al metodei contabilitatii, prezentat intr-o forma speciala, cu
ajutorul caruia se urmaresc zi de zi in cursul unei perioade de gestiune, de regula in expresie valorica,
existenta si miscarea bunurilor economice, a surselor de formare a capitalului, a drepturilor de creanta
si a obligatiilor, precum si fazele proceselor economice dintr-o intreprindere” este:

F 80. „Contul este cel mai reprezentativ procedeu al metodei contabilitatii, prin care se prezinta

elementele de activ, datorii si capital propriu la inchiderea exercitiului financiar al intreprinderii,

precum si in alte situatii prevazute de lege (fuziuni, divizari, lichidari, faliment etc.)” este:

F 84.„Contul este acel procedeu al metodei contabilitatii care asigura verificarea respectarii in

contabilitate a principiului dublei inregistrari a elementelor patrimoniale, dand garantia exactitatii

inregistrarilor efectuate in balanta de verificare”

2
A 85. „Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Situatia initiala + Cresteri -
Micsorari = Situatia finala” este:
F 86.„Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Situatia initiala - Cresteri
+Micsorari = Situatia finala” este:
F 87. „Contul functioneaza pe baza urmatoarei relatii matematice: Situatia initiala + Micsorari -
Cresteri = Situatia finala” este:
A 108. „Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei
intreprinderi,dupa deducerea tuturor datoriilor sale.” este:
F 109. „Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi,
inainte de deducerea tuturor datoriilor sale.” este:

A 18. Conform principiului prudentei, nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a


veniturilor, respectiv subevalarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinand cont de deprecierile
aferenta activitatii intreprinderii, pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la
care se refera?
F 19. Conform principiului prudentei, nu este admisa supraevaluarea elementelor de pasiv si a
cheltuielilor,respectiv subevalarea elementelor de activ si a veniturilor , tinand cont de deprecierile
aferenta activitatii intreprinderii, pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la
care se refera?
F 20. Conform principiului prudentei este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a
veniturilor,
respectiv subevalarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinand cont de deprecierile aferenta
activitatii intreprinderii, pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului la care se
refera?
A 88. „Debitul si creditul contului sunt denumiri conventionale care corespund celor doua
parti/coloane opuse ale contului, pentru separarea celor doua tipuri de modificari, astfel: debitul este
partea/coloana din stanga a oricarui cont; iar creditul este partea/coloana din dreapta a oricarui cont”
F 89. „Debitul si creditul bilantului sunt denumiri conventionale care corespund celor doua
parti/coloane opuse ale bilantului, pentru separarea celor doua tipuri de modificari, astfel: debitul este
partea/coloana din stanga a oricarui bilant; iar creditul este partea/coloana din dreapta a oricarui
bilant”
F 90.„Debitul si creditul contului sunt denumiri conventionale care corespund celor doua
parti/coloane opuse ale contului, pentru separarea celor doua tipuri de modificari, astfel: debitul este
partea/coloana din dreapta a oricarui cont; iar creditul este partea/coloana din stanga a oricarui cont”
A 95. „Daca la elementele formulei contabile se adauga si alte elemente, cum sunt: data la care a
avut loc operatia economica, documentul justificativ care sta la baza operatiei si explicatia operatiei,
se
obtine articolul contabil” este:
F 96. „Daca la elementele analizei contabile se adauga si alte elemente, cum sunt: data la care a
avut loc operatia economica, documentul justificativ care sta la baza operatiei si explicatia operatiei,
se
obtine articolul contabil” este:
F 97. „Daca la elementele formulei contabile se adauga si alte elemente, cum sunt: data la care a avut
loc operatia economica, documentul justificativ care sta la baza operatiei si explicatia operatiei, se
obtine analiza contabila” este:
F 98. „Daca la elementele analizei contabile se adauga si alte elemente, cum sunt: data la care a
avut loc operatia economica, documentul justificativ care sta la baza operatiei si explicatia operatiei,
se
obtine formula contabila” este:
3
A 104. „Documentatia consta in faptul ca orice operatie economica sau financiara cu privire la
existenta si miscarea elementelor patrimoniale, pentru a putea fi inregistrata in conturi trebuie
consemnata intr-un document care atesta infaptuirea ei” este:
F 107. „Documentatia reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii care consta in
cuantificarea,in expresie baneasca a existentei, miscãrii si transformarii elementelor patrimoniale, in
scopul
reflectarii acestora in contabilitate” este
F 7. Din punct de vedere juridic, ecuatia dublei reprezentari este: Activ = Capitaluri proprii +
Datorii?
A 8. Din punct de vedere juridic, ecuatia dublei reprezentari este: Bunuri economice = Drepturi +
Obligatii?
A 9. Din punct de vedere economic, ecuatia dublei reprezentari este: Utilizari = Resurse?
F 10. Din punct de vedere juridic, ecuatia dublei reprezentari este: Utilizari = Resurse?
A 11. Din punct de vedere general, ecuatie dublei reprezentari este: Activ = Capitaluti Proprii +
Datorii?
F 12. Din punct de vedere general, ecuatie dublei reprezentari este: Activ = Capitaluti Proprii -
Datorii?

A 23. „Exigibilitatea reprezinta posibilitatea achitarii datoriilr sau surselor de finantare la anumite
termene”
F 24. „Exigibilitatea se refera la intervalul de timp necesar pentru ca un element de activ sa fie
realizat sau convertit in disponibilitati” este:
F 105. „Evaluarea consta in faptul ca orice operatie economica sau financiara cu privire la existenta
si miscarea elementelor patrimoniale, pentru a putea fi inregistrata in conturi trebuie consemnata
intrun document care atesta infaptuirea ei” este:
A 106. „Evaluarea reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii care consta in cuantificarea, in
expresie baneasca a existentei, miscãrii si transformarii elementelor patrimoniale, in scopul reflectarii
acestora in contabilitate” este:
A 13. Ecuatia de echilibru privind dubla inregistare este:Mijloace economice = Surse de finantare?
F 14. Ecuatia de echilibru privind dubla inregistare este:Activ = Capitaluti proprii + Datorii?
F 92. „Formula contabila consta in cercetarea fiecarei operatii economice pe baza documentelor
justificative si descompunerea ei in elemente componente, in vederea deducerii conturilor care se
debiteaza si a conturilor care se crediteaza” este:
A 93. „Formula contabila este modalitatea de prezentare grafica a fiecarei operatii economice in
conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari, sub forma de egalitate valorica” este:
A 99. „Formulele contabile de stornare in negru presupun inversarea formulei contabile eronat
intocmite si apoi intocmirea formulei contabile corecte” este:
F 100. „Formulele contabile de stornare in rosu presupun inversarea formulei contabile eronat
intocmite si apoi intocmirea formulei contabile corecte” este:

A 101. „Formulele contabile de stornare in rosu presupun anularea unei formule contabile,
efectuata anterior gresit, prin repetarea ei, dar cu sumele scrise cu o culoare rosie sau in chenar, dupa
care se intocmeste formula contabila corecta” este:
F 102. „Formulele contabile de stornare in negru presupun anularea unei formule contabile,
efectuata anterior gresit, prin repetarea ei, dar cu sumele scrise cu o culoare rosie sau in chenar, dupa
care se intocmeste formula contabila corecta” este:

4
F 103.„Formulele contabile de stornare in negru presupun anularea unei formule contabile, efectuata
anterior gresit, prin repetarea ei, dar cu sumele scrise cu o culoare neagra sau in chenar, dupa
care se intocmeste formula contabila corecta” este:
F 112.„Intreprinderile publice sunt intreprinderi constituite pe baza liberei initiative, prin asocierea de
persoane, de capitaluri sau mixte.” este
A 21. „Lichiditatea se refera la intervalul de timp necesar pentru ca un element de activ sa fie
realizat sau convertit in disponibilitati” este:
F 22.„Lichiditatea reprezinta posibilitatea achitarii datoriilor sau susrselor de finantare la anumite
termene”
A 33„Mijloacele fixe sunt acele obiecte sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si
indeplinesc cumulativ doua conditii: au o valoare de intrare in patrimoniu mai mare decat limita
stabilita prin lege si au o durata normala de functionare mai mare de un an” este:
F 36. „Mijloacele fixe sunt acele bunuri corporale cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de
lege pentru a fi considerate obiecte de inventar, indiferent de durata lor de serviciu sau cu o durata
mai
mica de un an, indiferent de valoarea lor” este
A 59. „Modificarile de structura in bilantul contabil sunt determinate de influenta operatiilor
economice si financiare care produc modificari numai in structura activului si pasivului, fara sa
influenteze totalul bilantului” este:
F 60.„Modificarile de volum in bilantul contabil sunt determinate de influenta operatiilor economice
si financiare care produc modificari numai in structura activului si pasivului, fara sa influenteze
totalul bilantului” este:
A 61.„Modificarile de volum in bilantul contabil sunt determinate de influenta operatiilor economice
si financiare care produc modificeri atat in structura activului si pasivului, cat si in totalul
bilantului” este:
F 62. „Modificarile de structura in bilantul contabil sunt determinate de influenta operatiilor
economice si financiare care produc modificeri atat in structura activului si pasivului, cat si in
totalul bilantului” este:
F 26. „O datorie reprezinta o sursa controlata de intreprindere, ca rezultat al unor evenimente trecute
si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere” este:
A 27. „O datorie reprezinta o obligatie actuala a intreprinderii, ce decurge din evenimente trecute si
prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse, care incorporeaza beneficii
economice” este:
F 34. „Obiectele de inventar sunt acele obiecte sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si
indeplinesc cumulativ doua conditii: au o valoare de intrare in patrimoniu mai mare decat limita
stabilita prin lege si au o durata normala de functionare mai mare de un an” este:
A 35. „Obiectele de inventar sunt acele bunuri corporale cu o valoare mai mica decat limita
prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu sau cu o
durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor” este:
F 37. „Obiectele de inventar sunt acele bunuri necorporale cu o valoare mai mica decat limita
prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu sau cu o
durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor” este:
F 43. „Obligatiunea este o hartie de valoare ce atesta participarea la capitalul unei societati si da
dreptul detinatorului sa primeasca dividende” este:

A 44. „Obligatiunea reprezinta titlul sau hartia de valoare ce confera detinatorului drept de creanta
asupra societatii emitente, precum si un castig sub forma de dobanda” este:
A 25.„Un activ reprezinta o sursa controlata de intreprindere, ca rezultat al unor evenimente

5
trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere” este:

A 72. „Prin deducerea din profitul brut a impozitului pe profit se obtine rezultatul net al exercitiului,
care este supus repartizarii pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale si cele hotarate de adunarea
generala a actionarilor sau asociatilor”este:
F 73. „Prin deducerea din profitul net a impozitului pe profit se obtine rezultatul net al exercitiului,
care este supus repartizarii pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale si cele hotarate de adunarea
generala a actionarilor sau asociatilor”este:
F 74. „Prin deducerea din rezultatul brut a impozitului pe profit se obtine rezultatul net al
exercitiului, care este supus repartizarii pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale si cele hotarate
de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor”este:
F 75. „Prin deducerea din rezultatul net a impozitului pe profit se obtine profitul net al exercitiului,
care este supus repartizarii pe destinatiile prevazute de dispozitiile legale si cele hotarate de adunarea
generala a actionarilor sau asociatilor”este:
A 29. „Perioada de amortizare a fondului comercial achizitionat nu trebuie sa depaseasca durata
de viata utila, respectiv nu mai mult de 20 de ani de la achizitie” este:
F 30.„Perioada de amortizare a fondului comercial achizitionat nu trebuie sa depaseasca durata
de viata utila, respectiv nu mai mult de 3 de ani de la achizitie” este:
A 3. Prin contabilitate se poate intelege o stiinta, deoarece are obiect de studiu, are metoda proprie,
descopera legi si stabileste legitati proprii.
F 4. Prin contabilitate nu se poate intelege o stiinta, deoarece are obiect de studiu, are metoda
proprie,
descopera legi si stabileste legitati proprii.
A 5. Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand
unei
persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se refera.
F 6. Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare juridica, apartinand unei
persoane fizice sau juridice, sau bunurile economice la care acestea se refera.
A 15. Principiul pragului de semnificatie presupune ca orice element, care are o valoare semnificativa
sa fie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare?
F 16. Principiul pragului de semnificatie presupune ca orice element, care are o valoare semnificativa
sa nu fie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare?
F 17. Principiul pragul de semnificatie se refera la faptul ca in vederea stabilirii valorii totale
corespunzatoare unei pozitii din bilant se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element
individual de activ sau de pasiv?
A 63. „Rezultatul curent (profit sau pierdere) = Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar”
este:
F 64.„Rezultatul curent (profit sau pierdere) = Rezultatul extraordinar + Rezultatul financiar”
A 65.„Rezultatul din exploatare (profit/pierdere) = Venituri din exploatare – Cheltuieli din
exploatare” este:
F 66.„Rezultatul din exploatare (profit/pierdere) = Venituri din exploatare + Cheltuieli din
exploatare” este:
F 67. „Rezultatul brut al exercitiului (profit/pierdere) = Rezultatul curent – Rezultatul extraordinar”
este:
F 68. „Rezultatul brut al exercitiului (profit/pierdere) = Rezultatul curent + Rezultatul extraordinar”
este:

6
F 69.„Rezultatul brut al exercitiului (profit/pierdere) = Rezultatul curent + Rezultatul din exploatare”
este:
A 70. „Rezultatul extraordinar (profit/pierdere) = Venituri extraordinare – Cheltuieli extraordinare”
este:
F 71. „Rezultatul extraordinar (profit/pierdere) = Venituri extraordinare + Cheltuieli extraordinare”
este:
A 113. „Regiile autonome sunt intreprinderi de stat, organizate in ramurile strategice ale economiei
nationale sau pentru satisfacerea interesului public la nivel local.” este:
F 111. „Regiile autonome sunt intreprinderi constituite pe baza liberei initiative, prin asocierea de
persoane, de capitaluri sau mixte.” este:
A 110. „Societatile comerciale sunt intreprinderi constituite pe baza liberei initiative, prin asocierea
de persoane, de capitaluri sau mixte.” este
F 114. „Societatile comerciale sunt intreprinderi de stat, organizate in ramurile strategice ale
economiei nationale sau pentru satisfacerea interesului public la nivel local.”este:

A 116. „Societatile in nume colectiv sunt caracterizate prin raspunderea solidara si nelimitata a
asociatilor pentru operatiunile desfasurate in numele societatii.” este:
F 117. „Societatile in nume colectiv sunt caracterizate prin raspunderea solidara si limitata a
asociatilor pentru operatiunile desfasurate in numele societatii.” este
A 31. „Terenurile sunt o categorie aparte de imobilizari corporale si cuprind: terenurile agricole si
silvice, terenurile pentru constructii, terenurile cu zacaminte, terenurile fara constructii etc.” este:
F 32. „Terenurile sunt o categorie aparte de imobilizari necorporale si cuprind: terenurile agricole
si silvice, terenurile pentru constructii, terenurile cu zacaminte, terenurile fara constructii etc.” este

F 28. „Un activ reprezinta o obligatie actuala a intreprinderii, ce decurge din evenimente trecute si
prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse, care incorporeaza beneficii
economice”

A 50. „Veniturile in avans reprezinta valorile incasate in perioada curenta, dar care sunt
recunoscute ca venituri in exercitiile financiare urmatoare” este:
F 54. „Veniturile in avans cuprind acele venituri care se efectueaza in cursul exercitiului
financiar curent, dar care afecteaza costurile exercitiului urmator” este:
A 55. „Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice, inregistrate pe parcursul perioadei
contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori descresteri ale datoriilor, care se
concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale
actionarilor” este:
F 58.„Veniturile constituie diminuari ale beneficiilor economice, inregistrate pe parcursul perioadei
contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se
concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora
catre actionari” este:
TRUE/FALSE
A 3. „Asociatii comanditati au dreptul de administrare a societatii si raspund solidar si
nelimitat in fata creditorilor, pentru operatiunile efectuate in numele societatii.” este:
F 4. „Asociatii comanditari au dreptul de administrare a societatii si raspund solidar si
nelimitat in fata creditorilor, pentru operatiunile efectuate in numele societatii.” este:
A 5. „Asociatii comanditari nu se implica in gestionarea societatii si raspunderea lor se
limiteaza la capitalul subscris si varsat la constituirea societatii.” este:
F 6. „Asociatii comanditati nu se implica in gestionarea societatii si raspunderea lor se
limiteaza la capitalul subscris si varsat la constituirea societatii.” este:
7
F 7. „Asociatii comanditati au dreptul de administrare a societatii si raspund solidar si
limitat in fata creditorilor, pentru operatiunile efectuate in numele societatii.” este:
A 21. „Actiunile detinute la entitatile afiliate se includ in structura imobilizarilor financiare.” este:
F 22. „Actiunile detinute la entitatile afiliate se includ in structura creantelor.” este:
A 10. „Conform principiului prudentei nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a
veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor.” este:
F 11. „Conform principiului prudentei este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a
veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor.” este:
F 12. „Conform principiului prudentei nu este admisa subevaluarea elementelor de activ si a
veniturilor, respectiv supraevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor.” Este
F 17. „Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi.”
A 18. „Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei intreprinderi,
dupa deducerea tuturor datoriilor acesteia.” Este
A 30. „Constructiile reprezinta structuri ale imobilizarilor corporale.” este:
A 13. „Exigibilitatea reprezinta posibilitatea achitarii datoriilor la anumite termene.” este:
F 16. „Exigibilitatea reprezinta intervalul de timp necesar pentru ca un element de activ sa fie
convertit in disponibilitati.” este:
A 19. „Fondul comercial este inclus in structura imobilizarilor necorporale.” este:
F 20. „Fondul comercial este inclus in structura imobilizarilor corporale.” este
A 1. „In cadrul societatilor pe actiuni raspunderea actionarilor se limiteaza la aportul fiecarui
actionar la capitalul social.” este:
F 2. „In cadrul societatilor pe actiuni raspunderea actionarilor este solidara si nelimitata in fata
creditorilor, pentru operatiunile efectuate in numele societatii.” este:

F 14. „Lichiditatea reprezinta posibilitatea achitarii datoriilor la anumite termene.” este:


A 15. „Lichiditatea reprezinta intervalul de timp necesar pentru ca un element de activ sa fie
convertit in disponibilitati.” este:
F 29. „Marfurile se includ in structura imobilizarilor corporale.” este
A 23. „Obiectele de inventar sunt acele bunuri corporale care au o valoare mai mica decat limita
prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu sau au o
durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor.” este:
F 24. „Obiectele de inventar sunt acele bunuri necorporale care au o valoare mai mica decat
limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu sau
au
o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor.” este:
F 25. „Obiectele de inventar sunt acele bunuri corporale care au o valoare mai mare decat limita
prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu sau au o
durata mai mare de un an, indiferent de valoarea lor.” este:
F 26. „Obiectele de inventar sunt acele bunuri corporale care au o valoare mai mare decat limita
prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe si o durata normala de utilizare mai mare de un
an.”
A 8. „Principiul pragului de semnificatie presupune ca orice element care are o valoare
semnificativa sa fie prezentat distinc in situatiile financiare.” este:

8
F 9. „Principiul pragului de semnificatie presupune ca orice element care nu are o valoare
semnificativa sa fie prezentat distinc in situatiile financiare.” este:
F 27. „Produsele reziduale pot fi considerate productie in curs de executie.” este:
A 28. „Semifabricatele pot fi considerate productie in curs de executie.” este:
TRUE/FALSE
A 16. Articolul contabil cuprinde: data, explicatia operatiei economice si financiare, documentul
justificativ
si formula contabila.
A 30. Activele imobilizate se împart în trei categorii: imobilizari necorporale, imobilizari corporale si
imobilizari financiare.
A 8. Bilantul, contul, balanta de verificare sunt procedee specifice metodei contabilitatii.
F 26. Bonul de predare – transfer – restituire reprezinta documentul primar folosit pentru înregistrarea
consumului de materii prime cu frecventa mare la eliberarea din magazii.
F 3. Conform principiului prevalentei economicului asupra juridicului, informatiile prezentate în
situatiile
financiare trebuie sa reflecte mai ales forma juridica a evenimentelor si tranzactiilor.
A 5. Conform normelor contabile românesti, categoria capital si rezerve intra în structura pasivului.
A 10. Capitalurile proprii si creditele pe termen lung formeaza capitalurile permanente.
F 14. Contul de profit si pierdere este documentul contabil în care se înregistreaza zilnic, în mod
cronologic, operatiile si evenimentele din viata întreprinderii.
A 19. Creantele comerciale cuprind elementele: clienti, clienti incerti sau in litigiu, efecte de primit
(titluri
negociabile).
A 21. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor în activele unei întreprinderi dupa
deducerea tuturor datoriilor acesteia.
A 1. Ecuatia proprie a contului este de forma: SITUATIA INITIALA + CRESTERI = MICSORARI
+ SITUATIA FINALA
F 2. Formulele contabile de stornare în rosu sunt acele formule contabile care se întocmesc pentru
înregistrarea operatiilor economice care au loc în mod obisnuit, curent, în cadrul întreprinderii.
A 6. Formulele contabile de stornare se utilizeaza pentru anularea unei formule contabile efectuate
anterior gresit.
F 11. Formulele contabile de stornare în rosu constau în anularea înregistrarii efectuate anterior gresit,
prin inversarea conturilor corespondente din formula contabila gresita.
A 12. Formula contabila este modalitatea de prezentare grafica a fiecarei operatii economice sau
financiare in conturile corespondente, pe baza dublei inregistrari, sub forma de egalitate valorica in
ordinea in care aceste operatii s-au efectuat.
A 7. În categoria stocurilor nu se includ acreditivele.
A 22. Metoda FIFO reprezinta tratamentul contabil de baza pentru evaluarea iesirilor din stoc.
F 23. Materiile prime sunt bunuri produse în unitate si destinate vânzarii.
A 24. Metoda FIFO comparativ cu metoda LIFO asigura în conditiile unei economii hiperinflationiste
un
profit mai mare si implicit, un impozit pe profit mai mare.
A 4. Patrimoniul, ca obiect de studiu al contabilitatii, reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor
cu
valoare economica, apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care
9
acestea se refera.
F 25. Preturile folosite la evaluarea activelor circulante înregistrate în contabilitate se numesc preturi
de
înregistrare.
A 18. Regula de functionare a conturilor de activ este: conturile de activ încep sa functioneze prin a se
debita si se debiteaza cu existentul initial ( soldul initial ) de activ si majorarile de activ si se
crediteaza cu
diminuarile de activ, prezentând un sold final debitor sau zero.
F 27. Rezultatele obtinute în urma inventarierii stocurilor faptice se consemneaza în registrul jurnal.
A 9. Soldul contului reprezinta existentul valoric la un moment dat, al elementului patrimonial pentru
care
s-a deschis contul.
A 13. Soldul final al unui cont de activ reprezinta diferenta dintre total sume debitoare si total sume
creditoare ale acestuia.
F 17. Soldul final al unui cont de activ este sold final creditor.

F 28. Soldul creditor al contului 301 “ Materii prime ” reflecta valoarea materiilor prime existente în
patrimoniul societatii evaluate la pret de înregistrare.
A 29. Stocurile si creantele fac parte din categoria activelor circulante ale unitatii patrimoniale.
F 15. Utilizari = resurse, reprezinta ecuatia generala a contabilitatii europene.
A 20. Un activ reprezinta o resursa controlata de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute
si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere si al carui cost
poate fi
evaluat în mod credibil.
MULTIPLE CHOICE
64. Aplicarea postulatului (principiului) independentei exercitiilor presupune utilizarea conturilor de
regularizare. Care din urmttoarele conturi poate fi inclus in categoria conturilor de regularizare?
a. 471 „Cheltuieli inregistrate in avans”
63. Aplicarea postulatului (principiului) independentei exercitiilor presupune utilizarea conturilor de
regularizare. Care din urmatoarele conturi poate fi inclus in categoria conturilor de regularizare?
b. 472 „Venituri inregistrate in avans”
3. Articolele contabile simple sunt:
a. cele in care un singur cont se debiteaza si un singur cont se crediteaza
10. Care dintre variantele enumerate reprezinta semnificatii ale contabilitatii?
a. compartiment specializat in cadrul unei entitati economice
11. Care dintre variantele enumerate reprezinta semnificatii ale contabilitatii? d. sistem de informatii
12. Care dintre variantele enumerate reprezinta semnificatii ale contabilitatii? c. stiinta
77. Care este tipul de modificare bilantiera determinat de operatia de incasare de la un angajat, prin
casieria intreprinderii a unei sume de bani reprezentand o imputatie pentru pagubele produse?
a. A + x - x = P
78. Care este tipul de modificare bilantiera determinat de operatia prin care Adunarea Generala a
Actionarilor sau Asociatilor stabileste transferarea la rezerve a primelor legate de capital? b. A + x =
P+x
79. Care este tipul de modificare bilantiera determinat de operatia prin care se reflecta aprovizionarea
de
catre intreprindere cu materii prime care vor fi achitate ulterior furnizorului? b. A + x = P + x

10
80. Care este tipul de modificare bilantiera determinat de operatia prin care se achita o datorie fata de
un
furnizor prin contul de disponibilitati de la banca? d. A - x = P – x

83. Care dintre varinatele enumerate mai jos nu reprezinta un registru contabil:
c. Registrul de evidenta fiscala

93. Care dintre elementele de mai jos nu reprezinta un element constitutiv al formulei contabile.
c. documentul justificativ care atesta infaptuirea operatiei
94. Care dintre elementele de mai jos nu reprezinta un element constitutiv al formulei contabile?
a. data la care a avut loc oparatia economica
95. Care dintre elementele prezentate mai jos nu reprezinta un element constitutiv al articolului
contabil?
a. semnatura si numele persoanei care a intocmit articolul contabil
96. Care este tipul de modificare bilantiera determinat de operatia prin care se ramburseaza o parte din
creditul bancar primit? d. A - x = P – x
97. Care este tipul de modificare bilantiera determinat de operatia prin care se depun in contul deschis
la
banca banii din casierie? a. A + x - x = P
98. Care este tipul de modificare bilantiera determinat de operatia prin care societatea comerciala
vinde
produse finite unui client? b. A + x = P + x
99. Care este tipul de modificare bilantiera determinat de operatia prin care societatea comerciala
primeste un credit bancar? b. A + x = P + x
100. Care este tipul de modificare bilantiera determinat de operatia prin care se inregistreaza
consumul de
materii prime conform bonurilor de consum? a. A + x - x = P
75. Contractarea (incasarea) unui credit bancar pe termen lung reprezinta un flux de trezorerie aferent:
b. activitatilor de finantare
89. Determinati care dintre regulile referitoare la functionarea conturilor prezentate mai jos nu este
corecta. b. conturile de pasiv se crediteaza cu micsorarile de pasive si venituri
67. Elementele pe baza carora se evalueaza pozitia (situatia) financiara a unei entitati sunt:
b. activele, datoriile si capitalurile proprii
6. Enuntul: „...un sistem informational care cuantifica, prelucreaza si comunica informatii financiare
despre o enitate economica identificabila, informatii ce permit utilizatorilor sa opteze in mod rational
intre consumurile alternative ale resurselor rare in procesul desfasurarii activitatilor de productie si
comerciale” este: c. definitia contabilitatii moderne
7. Enuntul: „o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea
presoanelor
fizice si juridice […] trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea,
publicarea
si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de
trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si
potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori” este:
c. definitia contabilitatii conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata
8. Enuntul: „Contabilitatea este considerata ca un ansamblu de principii si reguli privind inregistrarea
in partida dubla a averii (mobila si imobila) ce apartine unui negustor, precum si toate afacerile sale
(mari si marunte), in ordinea in care au avut loc”, este: b. definitia contabilitatii data de Luca
Pacioli

24. Enuntul: „functia de baza a contabilitatii ce consta in identificarea, culegerea si prelucrarea


11
datelor si informatiilor referitoare la fenomenele, procesele si activitatile economice ce au loc
in cadrul unei entitati economice” se refera la: a. functia de cunoastere si informare
25. Enuntul: „functia contabilitatii care are scopul de a scoate in evidenta punctele „critice”,
aparute
in activitatea de productie, comercializare si financiara desfasurata de entitatea economica”
se
refera la: b. functia de analiza si control
26. Enuntul: „functia contabilitatii potrivit careia, pe baza datelor si informatiilor furnizate de
contabilitate, echipa de conducere stabileste previziunile si programele privind modul de
desfasurare a activitatii intreprinderii in viitor” se refera la: c. functia de prevedere
27. Enuntul: „functia contabilitatii conform careia inscrisurile si documentele de evidenta
contabila
constituie proba in justitie, respectiv sursa de documentare si clarificare in litigiile civile si
penale” se refera la: d. functia probatorie in justitie
34. Enuntul: „...care au dreptul de administrare a societatii si in consecinta raspund solidar si
nelimitat in fata creditorilor, pentru operatiunile efectuate in numele societatii” se refera la
una
din urmatoarele categorii: c. asociati comanditati
35. Enuntul: „...care nu se implica in gestionarea societatii (administrare) si astfel raspunderea
lor
se limiteaza la capitalul subscris si varsat la constituirea societatii d. asociati comanditari
66. Elementele pe baza carora se evalueaza performantele financiare ale unei entitati (societati) sunt:
d. veniturile si cheltuielile

84. Evaluarea are in vedere una din urmatoarele variante a. obiectul evaluarii
b. etalonul monetar/banesc d. pretul

86. Enuntul: „modalitatea de prezentare grafica a fiecarei operatii economice in conturile


corespondente,
pe baza dublei inregistrari, sub forma de egalitate valorica” este definitia: d. formulei contabile

87. Enuntul: „cercetarea fiecarei operatii economice pe baza documentelor justificative si


descompunerea
ei in elemente componente, in vederea deducerii conturilor care se debiteaza si a conturilor care se
crediteaza” este definitia: b. analizei contabile
88. Enuntul: „un principiu de baza al contabilitatii ce presupune inregistrarea concomitenta si cu
aceeasi
suma a oricarei operatii economice, oricat de simpla ar fi, in cel putin doua conturi, unul care se
debiteaza si altul care se crediteaza” este definitia: e. dublei inregistrari
71. Fondul comercial pozitiv (goodwill-ul) apare in bilant in categoria:d. imobilizarilor necorporale
9. In tratatul sau, Luca Pacioli consemna utilizarea a trei registre contabile, si anume:
e. memorialul, jurnalul si cartea-mare
13. In functie de obiectul principal de activitate, intrepriderile pot fi:
d. intreprinderi din sectorul primar, intreprinderi din sectorul secundar si intreprinderi din
sectorul tertiar
14. In functie de forma de proprietate asupra capitalului investit, intrepriderile pot fi:
a. intreprinderi private, publice si mixte
15. In functie de forma juridica de organizare, intrepriderile pot fi: b. regii autonome si societati
comerciale
16. In functie marimea lor (numarul mediu scriptic anual al angajatilor), intrepriderile pot fi:
12
c. microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii si intreprinderi mari
17. In functie de asocierea dintre persoane si capitaluri pe baza liberei initiative, intrepriderile pot fi:
e. societati in nume colectiv, societati in comandita simpla, societai pe actiuni, societati in
comandita pe actiuni, societati cu raspundere limitata
18. Informatiile produse de intreprindere dupa anumite reguli fiscale si destinate organelor
administratiei
de stat, pentru a fi folosite in controlul impozitelor si taxelor datorate, sunt: d. Informatiile fiscale
19. Informatiile produse de diferite compartimente din intreprindere si care constituie suportul de date
pentru contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune sunt: a. informatiile financiar-contabile
28. Intreprinderile care detin pana la 9 angajati intra in categoria: b. microintreprinderi
29. Intreprinderile care detin intre 10 si 49 de angajati intra in categoria: c. intreprinderi mici
30. Intreprinderile care detin intre 50 si 249 de angajati intra in categoria:a. intreprinderi mijlocii
31. Intreprinderile care detin peste 250 angajati intra in categoria: d. intreprinderi mari
55. In categoria imobilizarilor necorporale nu sunt cuprinse: b. interesele de participare
56. In categoria imobilizarilor corporale nu se includ: a. creantele comerciale
57. In categoria imobilizarilor necorporale se includ: d. fondul comercial
58. In categoria imobilizarilor corporale sunt cuprinse: a. instalatiile tehnice si masinile
61. In categoria imobilizarilor necorporale nu se cuprind:
e. avansuri si imobilizari corporale in curs de executie
72. In categoria lichiditatilor sunt incluse:b. disponibilitatile la banca in contul curent
68. In categoria datoriilor (pasivelor) curente se includ:a. datoriile cu o scadenta mai mica de un an
69. In categoria datoriilor (pasivelor) curente se includ: c. datoriile ce urmeaza sa fie rambursate in
cadrul ciclului normal de productie (expoatare) al intreprinderii
74. Incasarea clientilor reprezinta un flux de trezorerie aferent:a. activitatilor de exploatare
62. La intrare, bunurilor produse de intreprindere sunt evaluate la:b. costul de productie
65. La intrare, bunurile achizitionate cu titlu oneros (contra plata) sunt evaluate la: c. costul de
achizitie

81. La sfarsitul perioadei de gestiune, conturile de pasiv pot prezenta:


c. sold final creditor sau sunt soldate;

82. La sfarsitul perioadei de gestiune, conturile de activ pot prezenta:


a. sold final debitor sau sunt soldate

5. „Parintele” contabilitatii in partida dubla a fost: b. Luca Pacioli (Luca Paciolo)

20. Precizati care dintre variantele de mai jos reprezinta o functie a contabilitatii:
d. functia probatorie in justitie
21. Precizati care dintre variantele de mai jos reprezinta o functie a contabilitatii:a. functia de
prognoza
22. Precizati care dintre variantele de mai jos reprezinta o functie a contabilitatii:
c. functia de cunoastere si informare
23. Precizati care dintre variantele de mai jos reprezinta o functie a contabilitatii:
e. functia de analiza si control
32. Precizati la care dintre societatile enumerate mai jos, divizarea capitalului social se face in actiuni.
c. Societatea pe actiuni
13
33. Precizati la care dintre societatile enumerate mai jos divizarea capitalului social se face in parti
sociale.
c. societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla
36. Precizati care dintre categoriile de societati comerciale enumerate mai jos sunt societati mixte.
a. societatea cu raspundere limitata
41. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific numai metodei contabilitatii: c. bilantul
42. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific numai metodei contabilitatii:a. contul
43. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific numai metodei contabilitatii:
e. balanta de verificare
44. Precizati care dintre procedeele enumerate nu este specific metodei contabilitatii:a. analiza
45. Precizati care dintre procedeele enumerate nu este specific metodei contabilitatii:d. sinteza
46. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific atat metodei contabilitatii cat si altor
discipline
economice: d. calculatia
47. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific atat metodei contabilitatii cat si altor
discipline
economice: c. documentatia
48. Precizati care dintre procedeele enumerate este specific atat metodei contabilitatii cat si altor
discipline
economice: b. inventarierea
49. Precizati care dintre variantele enumerate reprezinta procedee comune tuturor stiintelor:b. sinteza
50. Precizati care dintre variantele enumerate reprezinta procedee comune tuturor stiintelor:e.
comparatia
51. Precizati care dintre variantele enumerate reprezinta procedee comune tuturor stiintelor:
a. clasificarea
52. Precizati dintre procedeele enunerate mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii?
c. bilantul, contul, balanta de verificare
53. Patrimoniul, ca obiect de studiu al contabilitatii, reprezinta: e. totalitatea drepturilor si
obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice, precum si
bunurile economice la care acestea se refera
54. Precizati care dintre categoriile enumerate mai jos nu intra in structura pasivului bilantier:
e. cheltuieli in avans
59. Precizati care dintre urmatoarele procedee sunt utilizate atat de metodei contabilitatii cat si de alte
discipline economice: c. documentatia, evaluarea, calculatia, inventarierea
60. Precizati care dintre variantele de mai jos nu reprezinta structuri ale activului bilantier:
d. venituri in avans
73. Plata furnizorilor de imobilizari reprezinta un flux de trezorerie aferent:d. activitatilor de
investitii
91. Planul de conturi general reprezinta: b. un tablou al tuturor conturilor, in cadrul caruia fiecare
cont este delimitat printr-odenumire si un simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in
raport cu un anumit criteriu de clasificare
92. Precizati care dintre variantele de mai jos nu reprezinta o etapa a analizei contabile.
d. Stabilirea rulajelor, a sumelor si a soldurilor finale ale conturilor corespondente
1. Rezultatul exercitiului nu cuprinde: c. impozitul pe profit

14
4. Relatia: „mijloace economice = resurse economice”, este: a. adevarata
37. Relatia: „bunuri economice = drepturi + obligatii” reprezinta:
d. ecuatia dublei reprezentari din punct de vedere juridic
38. Relatia:„utilizari = resurse” reprezinta: b. ecuatia dublei reprezentari din punct de vedere
economic
39. Relatia: „activ = capitaluri proprii + datorii” reprezinta:
c. ecuatia dublei reprezentari din punct de vedere general
40. Relatia: „mijloace economice = surse de finantare” reprezinta: a. ecuatia dublei inregistrari
70. Rezultatul reportat sub forma de pierdere este inclus in bilant la:
d. capitalurile proprii, dar cu semnul minus 2. Total activ = Total pasiv, este: c. egalitatea
bilantiera
76. Un set complet de situatii financiare cuprinde:d. bilantul, contul de profit si pierdere, tabloul
fluxurilor de trezorerie, situatia variatiei capitalurilor proprii, politicile contabile si notele
explicative
85. Unul din principiile de mai jos nu sta la baza evaluarii in contabilitate. precizati care este acesta.
e. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului
90. Unul din principiile de mai jos nu sta la baza evaluarii in contabilitate. precizati care este acesta.
b. Principiul intangibilitatii

MULTIPLE CHOICE
1. Ce tip de modificare bilantiera determina operatia “acordarea unui avans spre decontare unei
persoane care pleaca în delegatie”? 2. A + X – X = P;
2. Conturile de pasiv pot prezenta la sfârsitul perioadei: 3. sold final creditor sau zero
12. Care dintre urmatoarele grupe de utilizatori sunt interesati cu precadere de informatiile
privind lichiditatea si solvabilitatea pe termen lung a firmei, precum si de capacitatea ei de a
rambursa la termen creditele contractate, împreuna cu dobânzile aferente:1. creditorii financiari;
13. Conform reglementarilor contabile actuale, care dintre formulele de calcul a activului net
contabil prezentate mai jos este corecta? 1. Capitalurile proprii + Datoriile pe termen lung;
15. Care dintre urmatoarele grupe de utilizatori sunt interesati cu precadere de informatiile
privind lichiditatea pe termen scurt: 2. creditorii comerciali;
18. Ce tip de modificare bilantiera determina operatia “majorarea capitalului social pe seama
rezervelor”. Alegeti varianta corecta: 5. A = P + X – X
21. Ce tip de modificare bilantiera determina operatia “acordarea unui avans spre decontare unei
persoane care pleaca în delegatie”. Alegeti varianta corecta: 4. A + X – X = P
26. Conform OMFP 1752/2005, raportarile contabile anuale, se compun din:
1. bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia
fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale;
27. Care din urmatoarele elemente nu reprezinta o componenta a trezoreriei ? 4. concesiuni
32. Care din urmatoarele afirmatii este falsa : 2. un cont de pasiv se debiteaza cu cresterile
39. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile sunt: 2. cheltuieli de exploatare
41. Care este tipul de modificare bilantiera atunci când se efectueaza înregistrarea impozitului pe
profit al
unei societati comerciale: 3.A + X = C + ( D + X)
42. Care este tipul de modificare bilantiera atunci cand se efectueaza înregistrarea achitarii
impozitului pe

15
profit al unei societati: 1. A - X = C + ( D – X )

43. Care este tipul de modificare bilantiera atunci cand se efectueaza înregistrarea acoperirii
pierderilor din exercitiul financiar anterior: 5. A – X = ( C – X ) + D
44. Care este tipul de modificare bilantiera atunci cand se efectueaza înregistrarea obligatiei fata de
actionar în cazul retragerii acestuia de la capitalul social al societatii: 4. A = ( C - X ) + ( D + X)
45. Ce functie a contului consta în aceea ca fiecare cont reflecta un anumit bun economic, o sursa de
finantare sau rezultatul financiar: 3.functia economica
46. Care dintre elementele enumerate mai jos nu apartin contului: 4. postul
47. Ce functie a contului se refera la faptul ca în conturi se înregistraza bunurile economice, sursele de
finantare si procesele economice pe elemente omogene: 2. functia de grupare
48. Care este tipul de modificare bilantiera atunci cand se efectueaza înregistrarea unei majorari de
capital din dividendele cuvenite actionarilor: 2 .A = ( C + X ) + ( D – X)
49. Care este tipul de modificare bilantiera atunci cand se efectueaza înregistrarea emiterii unui bilet
la
ordin în favoarea furnizorului: 4.A = C + ( D + X – X )
58. Care din elementele de mai jos se identifica cu datoriile pe termen lung: 4. creditele bancare pe
termen lung
59. Care din elementele de mai jos se identifica cu datoriile pe termen si lung: 4. datoriile privind
concesiunile si alte datorii similare
60. Care din elementele de mai jos se identifica cu datoriile pe termen si lung: 4. împrumuturile din
emisiunea de obligatiuni
61. Care din elementele de mai jos se identifica cu datoriile pe termen lung: 4. dobânzile aferente
datoriilor pe termen lung
66. Conform conceptiei economice ecuatia generala este de forma: 1. utilizari = resurse

68. Ce tip de modificare bilantiera determina operatia „majo-rarea capitalului social din profitul anilor
precedenti”. Alegeti varianta corecta. 5 .A = (C+ X) + (D– X)

70. Conform IASB un activ reprezinta:


1. O resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor eveni-mente trecute, de la care se
asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi
evaluat în mod credibil;
71. Conform IASB o datorie reprezinta:1.O obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente
trecute si prin decontarea careiase asteapta sa rezulte o iesire de resurse care încorporeaza
beneficii economice;
72. Conform IASB capitalurile proprii reprezinta:1. interesul rezidual al actionarilor în activele
unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale;
73. Care din urmatoarele active nu este considerat un activ curent: 3. titluri de plasament care se
asteapta sa fie realizate într-o perioada ce depaseste 12 luni de la data bilantului
78) Costul istoric, ca baza de evaluare, are urmatoarele calitati:1. determinare obiectiva si
verificabilitate;
79) Care dintre valorile enumerate mai jos nu poate fi retinuta ca baza de evaluare a elementelor în
situatiile financiare: 4. valoarea amortizabila de intrare
34. Cheltuielile care cuprind pierderile din creante legate de participatii, sconturile acordate clientilor,
dobanzile privind exercitiul financiar în curs sunt cheltuieli: 1. financiare;
8. Din imobilizarile necorporale nu fac parte: 4. instalatii tehnice si masini;
16
17. Dispuneti de urmatoarele date din bilant: mijloace fixe 10.000 lei, materiale consumabile
1.200 lei, marfuri 2.000 lei, disponibil la banca 800 lei, numerar în casierie 400 lei, capital
subscris varsat 7.200 lei, rezerve 2.200 lei, furnizori 4.200 lei, clienti creditori 800 lei. Care
este marimea activului net contabil ? 4. 9.400 lei;
19. Dispuneti de urmatoarele date: un mijloc de transport cu o valoare contabila de intrare de
125.000.000 lei si o durata normala de utilizare de 10 ani. Care este marimea amortizarii (fara
influenta uzurii morale) în primul an de folosire ? 2. 12.500.000 lei, 10 ani, 0 ani
22. Dispuneti de urmatoarele informatii privind stocurile de materii prime: stoc initial 200 buc a
1.000 lei, intrari pe data de 5.05 – 500 buc a 1.250 lei; 15.05 – 1.000 buc a 1.500 lei; 25.05 –
30 buc a 1.300lei; iesiri pe 10.05 – 550 buc; 20.05 – 800 buc; 29.05 – 400 buc. Care este
valoarea stocului final de materii prime evaluate potrivit metodei FIFO. 1. 325.000 lei
24. Dispuneti de urmatoarele informatii privind stocurile de materii prime: stoc initial 200 buc a
1.000 lei, intrari pe data de 5.05 › 500 buc a 1.250 lei; 15.05 › 1.000 buc a 1.500 lei; 25.05 ›
301 buc a 1.301 lei; iesiri pe 10.05 › 550 buc; 20.05 – 800 buc; 29.05 › 400 buc. Care este
valoarea stocului final de materii prime evaluate potrivit metodei LIFO ? 3. 301.000 lei
29. Documentul contabil obligatoriu de înregistrare anuala si de grupare a rezultatelor inventarierii
patrimoniului este: 4. registrul inventar.
31. Documentul contabil în care se înregistreaza zilnic, în mod cronologic, operatiile si evenimentele
din viata întreprinderii este : 5. registrul jurnal
33. Dupa locul întocmirii documentele pot fi clasificate astfel: 3. documente interne, documente
externe
80) Daca se utilizeaza valoarea realizabila ca baza de evaluare, datoriile sunt înregistrate:
2. la valoarea echivalentelor obtinute în schimbul obligatiei
81) Daca se utilizeaza costul istoric ca baza de evaluare, activele vor fi înregistrate la:2.suma platita
în numerar sau echivalent al numerarului sau la valoarea justa din momentul cumpararii lor
76. Dupa completare, documentele justificative sunt supuse operatiei de prelucrare, care consta în:
1. sortarea pe operatii, evaluarea marimii operatiilor economice si financiare, centralizarea,
verificarea de forma, verificarea de fond, înregistrarea în contabilitatea sintetica si
analitica;
4. Evaluarea elementelor patrimoniale ale unei entitati economice în functie de momentele efectuarii
sunt:
1. evaluarea la intrare, la iesire, la inventariere si la încheierea exercitiului financiar;
69. Ecuatia generala a rezultatelor (a patrimoniului în miscare) este:
Cheltuieli ± Rezultatul = Venituri Este corecta aceasta afirmatie de mai sus? 1. da

20. Formula contabila rezulta din: 1. parcurgerea etapelor analizei contabile;

50. Formula contabila de mai jos exprima: 4481 = 5121„ Alte datorii fata „ Conturi la banci în lei ”
‚de bugetul statului ” 3. plata sumei privind subventia de rambursat
51. Formula contabila de mai jos exprima:404 = 5121„ Furnizori de imobilizari” „ Conturi la banci în
lei”
3 plata facturii
52. Fondurile create pe seama cheltuielilor, destinate acoperirii fluctuatiilor privind rata dobânzii
precum
si pentru reglarea amortizarii derogatorii constituie: 3. provizioanele reglementate
53. Fondurile obtinute de la buget sau de la alte institutii interesate, fiind destinate achizitionarii sau
crearii
activelor imobilizate constituie: 1. subventii pentru investitii

17
54. Fondurile a caror constituire din profitul net este stipulata în statutul societatii sau prin clauze
contractuale constituie: 4. rezervele statutare
67. Fluxurile de informatii privind pozitia financiara a unei firme sunt oferite de: 3. bilant
3. Functiile documentelor nu sunt: 5 de control.
56. Fondurile create din reevaluarea imobilizarilor corporale si a celor financiare constituie:
3. diferente din reevaluare
9. Imobilizarile financiare nu cuprind: 5. avansuri si imobilizari corporale în curs de executie.
16. În balanta de verificare întocmita dupa inventarierea patrimoniului figureaza urmatoarele
informatii:
211 500.000 lei, 378 150.000 lei (sold creditor),
2131 10.000.000 lei 397 20.000 lei
262 700.000 lei 409 30.000 lei
281 4.000.000 lei 411 50.000 lei
269 301.000 lei, 4118 150.000 lei
296 500.000 lei 419 80.000 lei
301 2.500.000 lei 496 70.000 lei
308 750.000 lei (sold debitor), 512 500.000 lei (sold creditor).
371 750.000 lei,
Care sunt marimile separate ale activelor imobilizate si a activelor circulante care figureaza în
bilantul contabil la 31.12.N.
Active imobilizate Active circulante1. 10.900.000 lei 3.990.000 lei;
23. In balanta de verificare întocmita dupa inventarierea patrimoniului figureaza urmatoarele
informatii: 301 › 2.500.000 lei, 308 › 750.000 lei (sold debitor), 371 › 750.000 lei, 378
›150.000 lei (sold creditor), 397 › 20.000 lei, 409 › 30.000 lei, 411 › 50.000 lei, 4118 ›150.000
lei, 419 › 80.000 lei, 496 › 70.000 lei, 512 › 500.000 lei (sold creditor). Care este marimea
activelor circulante care figureaza în bilantul contabil la 31.12.N. 1. 3.990.000 lei
74. În care din registrele de contabilitate apar diferentele din reevaluare: 1. registrul-inventar
5. Precizati formula prin care se obtine capitalul propriu: 3. active – datorii = capitalul propriu
14. La o societate comerciala, datele din contabilitatea curenta privind soldurile conturilor se
prezinta astfel: 1012 ? 25.000.000 lei, 121 ? 6.000.000 lei, 129 ? 6.000.000 lei, 106 ? 5.000.000 lei,
131 ? 15.000.000 lei, 162 ? 10.000.000 lei, 105 (C) ? 4.000.000 lei, 401 ? 25.000.000 lei. Precizati
suma corecta a capitalurilor proprii: 3. 55.000.000 lei;
30. Operatia prin care se da semnificatie datelor contabile poarta numele de : 1. înregistrare;
6. Precizati, prin adevarat (A) sau fals (F), care dintre relatiile de determinare a rezultatelor este
corecta? 2. venituri < cheltuieli _ profit; 2. 1=A, 2=F, 3=F
10. Precizati care elemente patrimoniale au fost încadrate corect: 2.fondul
comercial(activeimobilizate);
38. Pierderile din creantele legate de participatii sunt: 1. cheltuieli financiare
62. Performanta se calculeaza prin relatia: 1. rezultatul contabil = venituri – cheltuieli
55. Profitul capitalizat în mod durabil de întreprindere pâna la o decizie contrara a organelor
competente
constituie: 4. rezervele
77) Principalele formulare care se utilizeaza în forma de contabilitatea „maestru – sah” sunt: 2.
registru–jurnal, „Cartea-Mare sah”, balanta de verificare, registru-inventar, bilantul
contabil;
25. Relatia prin care se determina performanta întreprinderii este: 3. ±rezultatul = venituri –
cheltuieli

18
28. Regula de functionare a conturilor de pasiv este : 3. conturile de pasiv încep sa functioneze prin
a se credita si se crediteaza cu existentul initial (soldul initial) de pasiv si majorarile de pasiv si
se debiteaza cu diminuarile de pasiv, prezentând un sold final creditor sau zero.
57. Reflectarea în contabilitatea financiara a veniturilor se face:3. în momentul transmiterii
dreptului de proprietate asupra beneficiarului sub forma tacita a acceptarii pretului sau al
întocmirii documentelor ce atesta vânzarea.
7. Se face urmatoarea afirmatie: în structura investitiilor pe termen scurt sunt incluse elementele de
activ de mai jos. Una din afirmatii nu este corecta. Precizati care: 3. titluri imobilizate ale activitatii
de portofoliu;
11. Soldul final al unui cont cu functia contabila de activ reprezinta:
3. diferenta dintre total sume debitoare si total sume creditoare ale unui cont;
36. Sconturile obtinute de întreprindere în urma unor reduceri financiare reprezinta: 3. venituri
financiare
37. Sumele provenite din vânzarea de bunuri, executarea de lucrari si prestarea de servicii ce intra în
categoria activitatilor curente, dupa scaderea reducerilor comerciale, a TVA – ului si a altor impozite
si
taxe aferente, constituie: 3. cifra de afaceri neta
40. Sumele de bani sau bunurile materiale ce revin unei persoane fizice sau juridice în procesul
repartitiei
si care sunt generate de desfasurarea unei activitati se numesc: 3. venituri
75. Una din functiile enumerate mai jos nu este caracteristica documentelor de evidenta contabila:
5. functia de sistematizare a productiei obtinute.
35. Veniturile provenite din vânzarile de produse si marfuri sunt: 1. venituri din exploatare;
63. Veniturile din exploatare sunt formate din: 5. venituri din vânzarea de produse si mãrfuri
64. Veniturile din exploatare sunt formate din: 5. venituri din productia de imobilizari
65. Venitul realizat din concesiune poate lua forma: 3. unui dividend
COMPLETION
25. [AMORTIZAREA] este echivalentul valoric al deprecierii ireversibile a unei imobilizari, ca
urmare a
utilizarii (uzura fizica), a actiunii factorilor naturali, a progresului tehnic (uzura morala) sau a altor
cauze .
4. [CREDITUL] este partea/coloana din dreapta oricarui cont.
7. Conturile de [ACTIV] incep sa functioneze prin debitare cu existentele initiale (soldul initial)
8. Conturile de [PASIV] incep sa functioneze prin creditare cu existentele initiale (soldul initial).
9. Conturile de activ se [DEBITEAZA] cu cresterile de active si cheltuieli, determinate de operatiile
economice consemnate in documente.
10. Conturile de pasiv se [CREDITEAZA] cu cresterile de pasive si venituri, determinate de
operatiile economice consemnate in documente.

11. Conturile de pasiv se [DEBITEAZA] cu micsorarile de pasive si venituri, determinate de


operatiile economice consemnate in documente.
12. Conturile de activ se [CREDITEAZA] cu micsorarile de active si cheltuieli, determinate de
operatiile
economice consemnate in documente.
13. Conturile de [ACTIV] pot prezenta numai sold final debitor sau sunt soldate.
14. Conturile de activ pot prezenta numai sold final [DEBITOR] sau sunt soldate.
19
15. Conturile de [PASIV] pot prezenta numai sold final creditor sau sunt soldate.
16. Conturile de pasiv pot prezenta numai sold final [CREDITOR] sau sunt soldate.
1. Modificarile de [STRUCTURA] sunt determinate de influenta operatiilor economice si financiare
care
produc modificari numai in structura activului si pasivului, fara sa influenteze totalul bilantului.
18. Conturile [SINTETICE] sunt utilizate pentru inregistrarea in contabilitate a unor operatiuni
economice individuale sau grupe de operatiuni cu continut omogen si cu insusiri comune.
3. [DEBITUL] este partea/coloana din stanga a oricarui cont.
24. Dubla [INREGISTRARE] este considerata un principiu de baza al contabilitatii si presupune
inregistrarea concomitenta si cu aceeasi suma a oricarei operatii economice, oricat de simpla ar fi, in
cel putin doua conturi, unul care se debiteaza si altul care se crediteaza.
22. [EVALUAREA] reprezinta un procedeu al metodei contabilitatii care consta in cuantificarea, in
expresie baneasca a existentei, miscarii si transformarii elementelor patrimoniale, in scopul reflectarii
acestora in contabilitate.
2. Modificarile de [VOLUM] sunt determinate de influenta operatiilor economice si financiare care
produc
modificari atat in structura activului si pasivului, cat si in totalul bilantului.
17. [PLANUL ]de conturi reprezinta un tablou al tuturor conturilor, in cadrul caruia fiecare cont, de
diverse
grade de cuprindere a elementelor patrimoniale, este delimitat printr-o denumire si un simbol cifric,
incadrat intr-o clasa si grupa, in raport de un anumit criteriu de clasificare .
6. [RULAJUL] contului reprezinta totalitatea sumelor inscrise in debitul sau creditul unui cont intr-o
perioada de timp, ca urmare a cresterilor si micsorarilor determinate de tranzactii si alte operatii
economice si financiare
19. [REGISTRELE] contabile reprezinta documente cu ajutorul carora se realizeaza inregistrarea
cronologica si sistematica a operatiilor economice si financiare in contabilitate, furnizand informatii
privind situatia si miscarea patrimoniului.

20. Registrul [JURNAL] este document contabil obligatoriu care serveste pentru inregistrarea
operatiilor economice si financiare in ordine cronologica, zi de zi, pe masura efectuarii lor in
timp, reprezentand memoria contabila a intreprinderii.
21. Registrul [INVENTAR] este document contabil obligatoriu, in care se inregistreaza, pe baza
datelor cuprinse in listele de inventariere si procesele verbale de inventariere, toate elementele
patrimoniale de activ si pasiv, centralizate pe conturi si grupe de conturi, pana la nivelul
posturilor din bilantul contabil.
23. [REEVALUAREA] consta in modificarea si inlocuirea valorilor de intrare (contabile) ale
elementelor
bilantiere cu valoarea lor actuala (curenta) si este generata de inflatie.

5. [SOLDUL] contului reprezinta existentul valoric la un moment dat al elementului patrimonial,


pentru
care s-a deschis contul respectiv si se stabileste ca diferenta intre totalul sumelor debitoare si totalul
sumelor creditoare, preluand denumirea sumei cu totalul cel mai mare.
COMPLETION
7. ACREDITIVELE reprezinta lichiditati pastrate la banca într-un cont distinct, la dispozitia unui
furnizor, din care urmeaza a se efectua plati catre acesta, pe masura livrarii bunurilor, prestarilor de
servicii,
executarii lucrarilor.
4. Contul este un PROCEDEU specific contabilitatii de înregistrare, calcul si control valoric, iar
uneori
20
cantitativ al existentei si miscarii fiecarui element patrimonial în parte, în ordine CRONOLOGICA si
sistematica, pe o anumita perioada de timp.
5. Conturile de trezorerie dupa continutul economic sunt CONTURI de BILANT si au functia
contabila de
activ.
19. Conturile de ACTIV se crediteaza cu micsorarile, diminuarile elementelor patrimoniale de activ,
iar
conturile de PASIV se debiteaza cu micsorarile, diminuarile elementelor patrimoniale de pasiv.
22. Concesiunile , brevetele, marcile, alte drepturi si valori similare, fondul comercial si programele
informatice sunt imobilizari NECORPORALE.
23. CONCESIUNEA are la baza un contract prin care o parte numita cedent, cedeaza contra plata,
unei alte parti numita cesionar, pe o perioada determinata, dreptul de proprietate a domeniului public.

27. Contributia unitatii la fondul pentru ASIGURARI SOCIALE de SANATATE se calculeaza


prin aplicarea unui procent de 7% asupra salariului brut lunar si se scade din acesta.
30. Capitalul subscris varsat reprezinta partea din capitalul subscris care a fost fizic DEPUS de catre
propietari la dispozitia unitatii patrimoniale.
1. Definitia moderna a contabilitatii este însa mult mai complexa, ea nu reprezinta un scop în
sine, ci „un sistem informational care CANTIFICA, PRELUCREAZA si COMUNICA informatii
financiare despre o entitate economica identificabila, informatii ce permit utilizatorilor sa
opteze în mod rational între consumurile alternative ale resurselor rare în procesul desfasurarii
activitatilor de productie si comerciale”.
3. Documentul contabil de sinteza prin care se explica mecanismul formarii rezultatului este
CONTUL de PROFIT si PIERDERE
14. DATORIILE sau capitalul strain exprima fondurile sau capitalurile furnizate de terti pentru care
unitatea
trebuie sa acorde o prestatie sau un echivalent valoric.
6. Formulele contabile de STORNARE se utilizeaza pentru anularea unei formule contabile efectuate
anterior gresit.
11. Fisa de MAGAZIE este documentul folosit pentru evidenta operativa a marfurilor la unitatile cu
ridicata.
29. FORMULA CONTABILA reprezinta modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau
financiare prin încadrarea acesteia în debitul unui cont si în creditul altui cont, sub forma de egalitate
valorica
21. Imobilizarile necorporale se mai numesc si ACTIVE sau active nemateriale identificabile.
9. Marfurile sunt bunuri cumparate de unitate în vederea REVANZARII lor.
10. Metoda CANTITATIV VALORICA este folosita, de regula, pentru contabilitatea analitica a
marfurilor în cadrul unitatilor de vânzare cu ridicata.
25. Metoda amortizarii ACCELERATE consta în includerea unei cheltuieli de amortizare pâna la 50
% în primul an de utilizare din valoarea de intrare a mijlocului fix.
28. Metoda amortizarii LINIARE consta în calcularea si alocarea uniforma a valorii contabile de
intrare a
activelor amortizate pe toata durata normala de functionare exprimata în ani.
2. Patrimoniul reprezinta totalitatea DREPTURILOR si OBLIGATIILORcu valoare economica,
apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se refera.
Completati
spatiile libere.
8. Productia în curs de EXECUTIE se evalueaza la cost de productie.
21
12. Profitul net al exercitiului financiar încheiat figureaza ca SURSE PROPRII de finantare pâna în
momentul repartizarii lui pe destinatiile stabilite.
13. PROVIZIOANELE REGLEMENTATE sunt fonduri create pe seama cheltuielilor, fiind
destinate acoperirii fluctuatiilor privind rata dobânzii, de curs valutar si de preturi.
15. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt fonduri constituite la INCHIDEREA
EXERCITIULUI pe seama cheltuielilor, pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau
plata este probabila, ori pentru cheltuieli care devin exigibile în perioadele urmatoare.
20. PLANUL de CONTURI GENERAL reprezinta matricea întregului sistem de conturi, în cadrul
careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un simbol cifric, fiind încadrat într-o clasa si
grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare.
24. PRIMELE de CAPITAL corespund capitalului aditional creat prin primele de emisiune, fuziune
si aport în natura, care sunt determinate de operatiile de crestere a capitalului prin aporturi noi sau
fuziune.
26. Potrivit metodei LIFO bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau la costul
de
productie, dupa caz, al ultimului lot intrat.
16. Registrul jurnal este documentul contabil OBLIGATORIU în care se înregistreaza, prin articole
contabile, în mod CRONOLOGIC, operatiile economico-financiare, prin respectarea succesiunii
documentelor, dupa data de întocmire sau intrarea acestora în unitate.
18. Soldul contului exprima EXISTENTUL VALORIC la un moment dat al elementului patrimonial
pentru care s-a deschis contul.
17. Titlul sau denumirea contului exprima denumirea elementelor sau structurilor PATRIMONIALE
carora li s-a asociat contul ca model de evidenta si calcul.
MATCHING
Gasiti corespondenta intre termeni/expresii si definitiile aferente acestora si dati raspunsul corect.
a. Functia de cunoastere si informare /2. identificarea, culegerea si prelucrarea datelor si informatiilor
referitoare la fenomenele,procesele si activitatile economice ce au loc in cadrul unei entitati
economice
b. Functia de analiza si control /4. are scopul de a scoate in evidenta punctele „critice”, aparute in
activitatea de productie,comercializare si financiara desfasurata de entitatea economica

c. Functia de prevedere/ 3. pe baza datelor si informatiilor furnizate de contabilitate, echipa de


conducere stabileste previziunile si programele privind modul de desfasurare a activitatii
intreprinderii in viitor
d. Functia probatorie in justitie /1. inscrisurile si documentele de evidenta contabila constituie
proba in justitie, respectiv sursa de documentare si clarificare in litigiile civile si penale

Gasiti corespondenta intre tipurile de intreprinderi si caracteristicile acestora, tinand cont de


numarul
mediu scriptic anual al personalului:
a. intreprinderi mijlocii /7. detin intre 50 si 249 de angajati
b. intreprinderi mari / 6. detin peste 250 de angajati
c. microintreprinderi / 5. detin pana la 9 angajati
d. intreprinderi mici / 8. detin intre 10 si 49 de angajati
MATCHING
Gasiti corespondenta intre urmatoarele conceptii cu privire la patrimoniu si ecuatiile corespunzatoare
acestora:
a. conceptia juridica /4. bunuri economice = drepturi + obligatii
22
b. conceptia generala /1. activ = capitaluri proprii + datorii
c. concetia economica /2. utilizari = resurse
d. dubla inregistrare /3. mijloace economice = surse de finantare
Gasiti corespondenta intre urmatorii termeni si definitiile corespunzatoare:
a. observatia /5. faza initiala a cercetarii obiectului de studiu al oricarei stiinte
b. rationamentul /8. judecarea logica a fenomenelor si proceselor economice observate, pentru a se
ajunge la concluzii noi
c. clasificarea /7. actiunea de impartire si distribuire sistematica pe clase a obiectelor sau fenomenelor,
in functie de asemanarile si deosebirile dintre ele
d. sinteza /6. procedeu stiintific de cercetare a fenomenelor care se bazeaza pe trecerea de la particular
la general, de la simplu la compus, pentru a se ajunge la generalizare
Gasiti corespondenta intre urmatorii termeni si definitiile corespunzatoare:
a. comparatia /10. alaturarea a doua sau mai multe fenomene si procese economice, exprimate valoric,
cu scopul de a stabili asemanarile si deosebirile dintre ele si sa se traga anumite concluzii
b. clasificarea /11. actiunea de impartire si distribuire sistematica pe clase a obiectelor sau
fenomenelor, in functie de asemanarile si deosebirile dintre ele
c. sinteza /12. procedeu stiintific de cercetare a fenomenelor care se bazeaza pe trecerea de la
particular la general, de la simplu la compus, pentru a se ajunge la generalizare
d. analiza /9. un procedeu stiintific de cercetare care se bazeaza pe examinarea sistematica a fiecarui
element component al unui obiect sau fenomen
Gasiti corespondenta intre urmatorii termeni si definitiile corespunzatoare:
a. balanta de verificare /14. acel procedeu care asigura verificarea respectarii in contabilitate a
principiului dublei inregistrari a elementelor patrimoniale, dand garantia exactitatii inregistrarilor
efectuate in conturi
b. bilantul /15. cel mai reprezentativ procedeu al metodei contabilitatii, prin care se prezinta
elementele de activ, datorii si capital propriu la inchiderea exercitiului financiar al intreprinderii,
precum si in alte situatii
prevazute de lege: fuziuni, divizari, lichidari, faliment etc.
c. contul /13. procedeul cu ajutorul caruia se reflecta, separat, pentru fiecare element patrimonial, atat
existenta, cat si miscarile intervenite pe parcursul perioadei de gestiune
Gasiti corespondenta intre urmatorii termeni si definitiile corespunzatoare:
a. documentatia /17. orice operatiune economica sau financiara, referitoare la existenta si miscarea
elementelor patrimoniale, pentru a putea fi inregistrata in conturi, trebuie sa fie consemnata intr-un
document, care face dovada infaptuirii ei
b. evaluarea /18. procedeul de transformare a unitatilor naturale in unitati valorice cu ajutorul
monedei
c. calculatia /19. include toate formele de calcul efectuate in contabilitate
d. inventarierea /16. are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului fiecarei intreprinderi
si cuprinde toate elementele patrimoniale, precum si bunurile detinute cu orice titlu de intreprindere,
apartinand altor persoane fizice sau juridice
Gasiti corespondenta intre termeni si definitiile corespunzatoare acestora:
a. mijloace fice /21. obiectele sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplinesc
cumulativ doua conditii: au o valoare de intrare in patrimoniu mai mare decat limita stabilita prin lege
si au o durata normala de functionare mai mare de un an
b. obiecte de inventar /23. acele bunuri corporale care au o valoare mai mica decat limita prevazuta de
lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu sau au o durata mai mica
de un an, indiferent de valoarea lor
c. amortizare /22. echivalentul valoric al deprecierii ireversibile a unei imobilizari, ca urmare a
utilizarii (uzura fizica), a actiunii factorilor naturali, a progresului tehnic (uzura morala) sau a altor
cauze
d. actiuni /20. hartii de valoare ce atesta participarea la capitalul unei societati si dau dreptul
detinatorului sa primeasca dividende
Gasiti corespondenta intre termeni si definitiile corespunzatoare acestora:
a. concesiunea /24. cea mai raspandita forma de imobilizare necorporala ce ia nastere pe baza unui
contract intre concedent si concesionar

23
b. brevetul /25. actul prin care se recunoaste unei persoane dreptul de a exploata exclusiv si temporar
un anumit produs, al carui autor este
c. licenta /26. dreptul castigat de o persoana de a exploata un vrevet de inventie, prin cumpararea
acestuia
d. fondul comercial /27. cheltuielile care nu sunt recunoscute distinct in contabilitate, dar care sunt
efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate.
Gasiti corespondenta intre termeni si definitiile corespunzatoare acestora:
a. marfuri /28. acele bunuri pe care intreprinderea le cumpara in vederea revanzarii, in aceeasi stare,
precum si produsele obtinute de intreprindere si predate spre vanzare in magazinele proprii
b. ambalaje /31. acele bunuri achizitionate sau fabricate in unitate si care servesc la pastrarea si
protejarea produselor si marfurilor pe timpul depozitarii si transportului
c. produse finite /29. acele produse care au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu
mai au nevoie de prelucrari ulterioare, putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct
clientilor
d. semifabricate /30. acele produse al caror proces tehnologic a fost finalizat intr-o faza de fabricatie
si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei faze sau se livreaza ca atare tertilor
NUMERIC RESPONSE
1. Intreprinderea „X” prezinta urmatoarea situatie patrimoniala:
mijloace fixe 60.000; cheltuieli de constituire 10.000; titluri de plasament 10000; furnizori 15000;
clienti 10000; terenuri 10.000; materii prime 10000; capital social 50000; programe informatice
5.000;
obiecte de inventar 5000; concesiuni si brevete detinute 5.000; credite bancare 30000; rezultatul
reportat (profit) 10000. Determinati care este marimea activelor imobilizate detinute (doar cifre).
R 90.000
2. Sa se determine (doar cifre) marimea activelor circulante, cunoscand valoarea urmatoarelor
elemente:
mijloace fixe 35000; casa in lei 5.000; materii prime 20.000; terenuri 10000; materiale
consumabile 15.000; conturi la banci in lei 5.000; furnizori 10000; clienti 15.000, impozit pe salarii
datorat 5000; debitori diversi 5.000; cheltuieli de constituire 5000; capital social 25000; efecte de
plata
10000; efecte de primit 5.000; obiecte de inventar 10.000; produse finite 5.000
R 85.000
3. Sa se determine (doar cifre) care este marimea datoriilor cunoscand urmatoarele elemente:
credite bancare pe termen lung 200.000; furnizori 50.000; clienti 60000; furnizori de
imobilizari 70.000; imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 10.0000; efecte de primit 10000;
clienti creditori 20.000; capital social 40000; efecte de plata 20.000; impozit pe profit datorat
5.000; rezultatul reportat (profit) 15000; debitori diversi 5000; TVA de plata 10.000.
R 475.000
4. Sa se determine (doar in cifre) valoarea activelor circulante pe baza datelor urmatoare: cheltuieli de
constituire 2000; amenajari de terenuri 3000; imobilizari necorporale 1000; impozit pe salarii 2000;
imprumuturi bancare pe termen lung si mediu 10000; furnizori-debitori 6.000; produse finite 3.000.
R 9.000
5. Sa se determine (doar in cifre) valoarea datoriilor pe baza datelor urmatoare: cheltuieli de
constituire
2000; amenajari de terenuri 3000; imobilizari necorporale 1000; impozit pe salarii 2.000; imprumuturi
bancare pe termen lung si mediu 10.000; furnizori-debitori 6000; produse finite 3000.
R 12.000
6. Sa se determine (doar in cifre) valoarea activelor imobilizate pe baza datelor urmatoare: cheltuieli
de
constituire 2.000; amenajari de terenuri 3.000; imobilizari necorporale 1.000; impozit pe salarii 2000;
imprumuturi bancare pe termen lung si mediu 10000; furnizori-debitori 6000; produse finite 3000.
R 6.000
7. Sa se determine (doar in cifre) valoarea activelor imobilizare pe baza urmatoarelor date: cheltuieli
de
constituire 2.000; furnizori 1000; terenuri 5.000; produse finite 3000; cheltuieli de dezvoltare 1.500;
impozit pe salarii 2500; credite bancare pe termen lung 7000.
R 8.500
8. Sa se determine (doar in cifre) valoarea activelor circulante pe baza urmatoarelor date: cheltuieli de
constituire 2000; furnizori 1000; terenuri 5000; produse finite 3.000; cheltuieli de dezvoltare 1500;

24
impozit pe salarii 2500; credite bancare pe termen lung 7000.
R 3.000
9. Sa se determine (doar in cifre) valoarea datoriilor pe baza urmatoarelor date: cheltuieli de
constituire
2000; furnizori 1.000; terenuri 5000; produse finite 3000; cheltuieli de dezvoltare 1500; impozit pe
salarii 2.500; credite bancare pe termen lung 7.000.
R 10.500
10. Sa se determine (doar in cifre) valoarea capitalurilor proprii pe baza datelor urmatoare: capital
social
25.000; rezultatul exercitiului (profit) 6.000, rezultatul reportat (profit) 3.000, rezerva legala 4.000 lei,
subventii pentru investitii 9000; imprumuturi pe termen lung 15000; rezerve din reevaluare 2.000;
furnizori 8000 .R 40.000
11. La S.C. X S.R.L. situatia la gestiunea de materii prime este urmatoarea:
- stocul initial existent la data de 01.01.N este de 2.000 buc a 1 leu/buc;
- aprovizionari (intrari in gestiune):
04.10.N – 2.000 buc la pretul de 2 lei/buc
08.10.N – 5.000 buc la pretul de 3 lei/buc
20.10.N – 3.000 buc la pretul de 4 lei/buc
- consum de materii prime (iesiri din gestiune):
10.10.N – 2.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
22.10.N – 3.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
Sa se determine valoarea iesirilor (doar cifre) din gestiune utilizand metoda CMP (calculat lunar)
R 13.750
12. La S.C. X S.R.L. situatia la gestiunea de materii prime este urmatoarea:
- stocul initial existent la data de 01.01.N este de 2.000 buc a 1 leu/buc;
- aprovizionari (intrari in gestiune):
04.10.N – 2.000 buc la pretul de 2 lei/buc
08.10.N – 5.000 buc la pretul de 3 lei/buc
20.10.N – 3.000 buc la pretul de 4 lei/buc
- consum de materii prime (iesiri din gestiune):
10.10.N – 2.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
22.10.N – 3.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
Sa se determine valoarea iesirilor (doar cifre) din gestiune la data de 10.10.N utilizand metoda FIFO
R 2.000
13. La S.C. X S.R.L. situatia la gestiunea de materii prime este urmatoarea:
- stocul initial existent la data de 01.01.N este de 2.000 buc a 1 leu/buc;
- aprovizionari (intrari in gestiune):
04.10.N – 2.000 buc la pretul de 2 lei/buc
08.10.N – 5.000 buc la pretul de 3 lei/buc
20.10.N – 3.000 buc la pretul de 4 lei/buc
- consum de materii prime (iesiri din gestiune):
10.10.N – 2.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
22.10.N – 3.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
Sa se determine valoarea iesirilor (doar cifre) din gestiune la data de 22.10.N utilizand metoda FIFO.
R 7.000
14. La S.C. X S.R.L. situatia la gestiunea de materii prime este urmatoarea:
- stocul initial existent la data de 01.01.N este de 2.000 buc a 1 leu/buc;
- aprovizionari (intrari in gestiune):
04.10.N – 2.000 buc la pretul de 2 lei/buc
08.10.N – 5.000 buc la pretul de 3 lei/buc
20.10.N – 3.000 buc la pretul de 4 lei/buc
- consum de materii prime (iesiri din gestiune):
10.10.N – 2.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
22.10.N – 3.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
Sa se determine stocul final (doar cifre) din gestiune utilizand metoda FIFO
R 24.000
15. La S.C. X S.R.L. situatia la gestiunea de materii prime este urmatoarea:
- stocul initial existent la data de 01.01.N este de 2.000 buc a 1 leu/buc;
- aprovizionari (intrari in gestiune):
04.10.N – 2.000 buc la pretul de 2 lei/buc
25
08.10.N – 5.000 buc la pretul de 3 lei/buc
20.10.N – 3.000 buc la pretul de 4 lei/buc
- consum de materii prime (iesiri din gestiune):
10.10.N – 2.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
22.10.N – 3.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
Sa se determine stocul final (doar cifre) din gestiune utilizand metoda LIFO.
R 15.000
16. La S.C. X S.R.L. situatia la gestiunea de materii prime este urmatoarea:
- stocul initial existent la data de 01.01.N este de 2.000 buc a 1 leu/buc;
- aprovizionari (intrari in gestiune):
04.10.N – 2.000 buc la pretul de 2 lei/buc
08.10.N – 5.000 buc la pretul de 3 lei/buc
20.10.N – 3.000 buc la pretul de 4 lei/buc
- consum de materii prime (iesiri din gestiune):
10.10.N – 2.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
22.10.N – 3.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
Sa se determine valoarea iesirilor (doar cifre) din gestiune la data de 10.10.N utilizand metoda LIFO
R 6.000
17. La S.C. X S.R.L. situatia la gestiunea de materii prime este urmatoarea:
- stocul initial existent la data de 01.01.N este de 2.000 buc a 1 leu/buc;
- aprovizionari (intrari in gestiune):
04.10.N – 2.000 buc la pretul de 2 lei/buc
08.10.N – 5.000 buc la pretul de 3 lei/buc
20.10.N – 3.000 buc la pretul de 4 lei/buc
- consum de materii prime (iesiri din gestiune):
10.10.N – 2.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
22.10.N – 3.000 buc la pretul de ,, x” lei/buc
Sa se determine valoarea iesirilor (doar cifre) din gestiune la data de 22.10.N utilizand metoda LIFO
R 12.000
18. La inceputul lunii decembrie, stocul de materie prima M era de 1.000 buc. evaluate la
pretul
unitar de 10 lei/buc. In cursul lunii decembrie au avut loc urmatoarele intrari si iesiri:
- pe 5 decembrie: intrare de 15.000 buc. a 12 lei/buc.;
- pe 10 decembrie: intrare de 8.000 buc. a 15 lei/buc.;
- pe 20 decembrie: iesire de 17.000 buc.
Sa se determine stocul final (doar in cifre) pe baza metodei CMP (calculat lunar).
R 90.440
19. La inceputul lunii decembrie, stocul de materie prima M era de 1.000 buc. evaluate la
pretul
unitar de 10 lei/buc. In cursul lunii decembrie au avut loc urmatoarele intrari si iesiri:
- pe 5 decembrie: intrare de 15.000 buc. a 12 lei/buc.;
- pe 10 decembrie: intrare de 8.000 buc. a 15 lei/buc.;
- pe 20 decembrie: iesire de 17.000 buc.
Sa se determine stocul final (doar in cifre) pe baza metodei FIFO.
R 105.000
20. La inceputul lunii decembrie, stocul de materie prima M era de 1.000 buc. evaluate la
pretul
unitar de 10 lei/buc. In cursul lunii decembrie au avut loc urmatoarele intrari si iesiri:
- pe 5 decembrie: intrare de 15.000 buc. a 12 lei/buc.;
- pe 10 decembrie: intrare de 8.000 buc. a 15 lei/buc.;
- pe 20 decembrie: iesire de 17.000 buc.
Sa se determine stocul final (doar in cifre) pe baza metodei LIFO.
R 82.000
21. La inceputul lunii decembrie, stocul de materie prima M era de 1.000 buc. evaluate la pretul unitar
de
10 lei/buc. In cursul lunii decembrie au avut loc urmatoarele intrari si iesiri:
- pe 5 decembrie: intrare de 15.000 buc. a 12 lei/buc.;
- pe 10 decembrie: intrare de 8.000 buc. a 13 lei/buc.;
26
- pe 20 decembrie: iesire de 17.000 buc.
Sa se determine valoarea iesirilor (doar in cifre) pe baza metodei CMP (calculat lunar).
R 208.250
22. La inceputul lunii decembrie, stocul de materie prima M era de 1.000 buc. evaluate la pretul unitar
de
10 lei/buc. In cursul lunii decembrie au avut loc urmatoarele intrari si iesiri:
- pe 5 decembrie: intrare de 15.000 buc. a 12 lei/buc.;
- pe 10 decembrie: intrare de 8.000 buc. a 13 lei/buc.;
- pe 20 decembrie: iesire de 17.000 buc.
Sa se determine valoarea iesirilor (doar in cifre) pe baza metodei FIFO.
R 203.000
23. La inceputul lunii decembrie, stocul de materie prima M era de 1.000 buc. evaluate la pretul unitar
de
10 lei/buc. In cursul lunii decembrie au avut loc urmatoarele intrari si iesiri:
- pe 5 decembrie: intrare de 15.000 buc. a 12 lei/buc.;
- pe 10 decembrie: intrare de 8.000 buc. a 13 lei/buc.;
- pe 20 decembrie: iesire de 17.000 buc.
Sa se determine valoarea iesirilor (doar in cifre) pe baza metodei LIFO.
R 212.000
24. La inceputul lunii decembrie, stocul de materie prima M era de 1.000 buc. evaluate la pretul unitar
de
10 lei/buc. In cursul lunii decembrie au avut loc urmatoarele intrari si iesiri:
- pe 5 decembrie: intrare de 15.000 buc. a 12 lei/buc.;
- pe 10 decembrie: intrare de 8.000 buc. a 13 lei/buc.;
- pe 20 decembrie: iesire de 17.000 buc.
Sa se determine valoarea stocului final (doar in cifre) pe baza metodei FIFO.
91.000
25. La inceputul lunii decembrie, stocul de materie prima M era de 1.000 buc. evaluate la pretul unitar
de
10 lei/buc. In cursul lunii decembrie au avut loc urmatoarele intrari si iesiri:
- pe 5 decembrie: intrare de 15.000 buc. a 12 lei/buc.;
- pe 10 decembrie: intrare de 8.000 buc. a 13 lei/buc.;
- pe 20 decembrie: iesire de 17.000 buc.
Sa se determine valoarea stocului final (doar in cifre) pe baza metodei LIFO.
R 82.000
1. Sa se determine valoarea activelor circulante pe baza urmatoarelor informatii referitoare la
elementele
patrimoniale: constructii 100000 lei, materii prime 6000 lei, marfuri 4000 lei, capital social 5000
lei,prime de capital 500 lei, rezerve 1000 lei, conturi la banci 4000 lei, credite bancare pe termen scurt
45000 lei, furnizori 11000 lei, acreditive 200 lei, venituri inregistrate in avans 300 lei, efecte de platit
100 lei, produse finite 600 lei. (La raspuns se vor trece doar cifre fara nici o separare prin punct ori
virgula)
R 14.800
2. Sa se determine valoarea imobilizarilor corporale pe baza urmatoarelor elemente patrimoniale:
utilaje
400, cheltuieli de constituire 1000, casa in lei 700, materiale consumabile 8500, materii prime 2000,
rezerve 400, titluri de participare 5600, capital social 1500, materiale de natura obiectelor de inventar
2500, terenuri 2500, programe informatice detinute 800, furnizori 7000, creante imobilizate 1000. (La
raspuns se vor trece doar cifre fara nici o separare prin punct ori virgula)
R 2.900
3. Sa se determine valoarea imobilizarilor necorporale pe baza urmatoarelor elemente patrimoniale:
utilaje 400, cheltuieli de constituire 1000, casa in lei 700, materiale consumabile 8500, materii prime
2000, rezerve 400, titluri de participare 5600, capital social 1500, materiale de natura obiectelor de
inventar 2500, terenuri 2500, programe informatice detinute 800, furnizori 7000, creante imobilizate
1000. (La raspuns se vor trece doar cifre fara nici o separare prin punct ori virgula)
R 1.800

4. Sa se determine valoarea imobilizarilor financiare pe baza urmatoarelor elemente patrimoniale:


utilaje
400, cheltuieli de constituire 1000, casa in lei 700, materiale consumabile 8500, materii prime 2000,
27
rezerve 400, titluri de participare 5600, capital social 1500, materiale de natura obiectelor de inventar
2500, terenuri 2500, programe informatice detinute 800, furnizori 7000, creante comerciale 1000. (La
raspuns se vor trece doar cifre fara nici o separare prin punct ori virgula)
R 5.600
5. Sa se determine valoarea stocurilor pe baza urmatoarelor elemente patrimoniale: utilaje 400,
cheltuieli
de constituire 1000, casa in lei 700, materiale consumabile 8500, materii prime 2000, rezerve 400,
titluri de participare 5600, capital social 1500, materiale de natura obiectelor de inventar 2500,
terenuri
2500, programe informatice detinute 800, furnizori 7000, creante imobilizate 1000. (La raspuns se vor
trece doar cifre fara nici o separare prin punct ori virgula)
R 13.000
6. Sa se determine marimea capitalurilor proprii ale unei intreprinderi pe baza urmatoarelor date:
capital
social 25000 lei, credite bancare pe termen lung 80000 lei, prime de capital 1500 lei, furnizori 48000
lei, rezerve 7000 lei, rezultatul reportat (pierdere) 4000 lei, clienti 5000 lei, rezerve din reevaluare
10000 lei, impozit pe salarii datorat 8000 lei, rezultatul exercitiului (profit) 6000 lei.
(La raspuns se vor trece doar cifre fara nici o separare prin punct ori virgula)
R 45.000
7. Sa se determine marimea datoriilor unei intreprinderi, cunoscand urmatoarele elemente
patrimoniale:
credite bancare pe termen lung 100000, furnizori 50000, provizioane 25000, furnizori de imobilizari
55000, imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 120000, efecte de primit 5000, impozit pe salarii
30000, capital social 70000, efecte de platit 10000, impozit pe profit datorat 5000, rezultatul reportat
(profit) 40000, debitori diversi 6000, marfuri 45000, avansuri pentru imobilizari corporale in curs de
executie 3000.(La raspuns se vor trece doar cifre fara nici o separare prin punct ori virgula)
R 395.000
8. Sa se determine valoarea activelor imobilizate cunoscand urmatoarele date patrimoniale: capital
socail
150000 lei, prime de capital 20000 lei, utilaje 180000 lei, clienti 40000 lei, masini 20000 lei, terenuri
15000 lei, titluri de participare 45000 lei, creante imobilizate 20000 lei, casa in lei 5000 lei, cheltuieli
de constituire 6000 lei, TVA de plata 4000 lei, credite bancare pe termen scurt 18000 lei, fond
comercial 10000 lei, rezerve 31000 lei, creditori diversi 12000 lei, furnizori 8000 lei, impozit pe
salarii
paltit in plus 3000 lei, impozite si taxe datorate 14000 lei, credite bancare pe termen scurt 80000 lei,
imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 40000 lei, debiroti diversi 6000 lei, efecte de platit 4000 lei,
efecte de primit 1000 lei, materiale consumabile 2000 lei, produse finite 21000 lei, acreditive 11000
lei, materii prime 14000 lei, materiale de natura obiectelor de inventar 20000 lei, dividende de plata
5000 lei, ambalaje 6000 lei, prime de capital 9000 lei, cheltuieli de dezvoltare 3000 lei, concesiuni
1000 lei.(La raspuns se vor trece doar cifre fara nici o separare prin punct ori virgula)
R 300.000
9. Sa se determine valoarea stocurilor cunoscand urmatoarele date patrimoniale: capital socail 150000
lei,
prime de capital 20000 lei, utilaje 180000 lei, clienti 40000 lei, masini 20000 lei, terenuri 15000 lei,
titluri de participare 45000 lei, creante imobilizate 20000 lei, casa in lei 5000 lei, cheltuieli de
constituire 6000 lei, TVA de plata 4000 lei, credite bancare pe termen scurt 18000 lei, fond comercial
10000 lei, rezerve 31000 lei, creditori diversi 12000 lei, furnizori 8000 lei, impozit pe salarii paltit in
plus 3000 lei, impozite si taxe datorate 14000 lei, credite bancare pe termen scurt 80000 lei,
imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 40000 lei, debiroti diversi 6000 lei, efecte de platit 4000 lei,
efecte de primit 1000 lei, materiale consumabile 2000 lei, produse finite 21000 lei, acreditive 11000
lei, materii prime 14000 lei, materiale de natura obiectelor de inventar 20000 lei, dividende de plata
5000 lei, ambalaje 6000 lei, prime de capital 9000 lei, cheltuieli de dezvoltare 3000 lei, concesiuni
1000 lei.(La raspuns se vor trece doar cifre fara nici o separare prin punct ori virgula)
R 63.000
10. Sa se determine marimea datoriilor unei intreprinderi pe baza urmatoarelor date: credite bancare
pe
termen lung 180000 lei, furnizori 48000 lei, clienti 26000 lei, furnizori de imobilizari 65000 lei,
imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 140000 lei, efecte de primit 5000 lei, impozit pe salarii
30000 lei, capital social 25000 lei, efecte de platit 15000 lei, impozit pe profit datorat 3000 lei,
rezultatul reportat (profit) 40000 lei, debitori diversi 6000 lei, creditori diversi 12000 lei, dividende de
28
plata 15000 lei, marfuri 30000 lei.
(La raspuns se vor trece doar cifre fara nici o separare prin punct ori virgula)
R 508. 000

29