Sunteți pe pagina 1din 17

1

Corel DRAW
c u r s p r a c t i c

LUCRUL CU INSTRUMENTUL BEZIER

Lecţia se referă la următoarele aspecte:

Desenarea liniilor drepte


Desenarea liniilor curbe
Adăugarea segmentelor de curbă şi desfacerea căilor
Selectarea şi ajustarea segmentelor de curbă
Desenarea diferitelor tipuri de curbă
Editarea curbelor

Demararea lecţiei

În această lecţie veţi crea o ilustraţie cu o pară străpunsă de o săgeată. După lansarea aplicaţiei
CorelDRAW, veţi deschide ilustraţia finalizată pentru această lecţie pentru a vedea ceea ce veţi
crea.

Lansaţi aplicaţia CorelDRAW: Start > Programs > Corel Graphics Suite 11 > CorelDraw 11.
Alegeţi File > Open > My Network Places > Entire Network > Microsoft Windows
Network > Arte > Arte-plastice > Didactic > Corel > Cursuri > Curs 04 > End 04 pentru a
vedea imaginea finală a ilustraţiei.
Dacă doriţi, puteţi mări imaginea folosind instrumentul Zoom.
Acum veţi deschide fişierul Start 04 pentru a începe lucrul.
2
Salvaţi fişierul în contul personal:
File > Save As… > My Network Places >… > Arte Plastice > Users > contul personal
sau > My Computer > contul personal

Instrumentele folosite

Freehand Tool vă permite să desenaţi la mâna liberă linii şi curbe care urmăresc pe pagină
mişcarea indicatorului mouse-ului.
Tastă rapidă: F5.

Shape Tool este denumit şi Node Edit Tool (editor de noduri), de modificare a formei;
acţionează asupra părţilor unui obiect şi nu a obiectului ca întreg. Dacă pentru
deplasarea sau redimensionarea unui obiect sau a unui şir de text se foloseşte
instrumentul Pick, instrumentul Shape oferă acces la părţile unei curbe sau la
un caracter din şirul de text. Segmentele unei curbe sunt „legate” între ele prin
noduri, iar prin modificarea unui nod se poate schimba forma unei curbe.
Pe lângă editarea nodurilor, instrumentul Shape permite editarea şi transformarea caracterelor
selectate dintr-un text, decuparea (crop) unei imagini bitmap, rotunjirea colţurilor
dreptunghiurilor şi transformarea cercurilor în arcuri şi sectoare de cerc.
Tastă rapidă: F10.

Pen Tool vă permite să creaţi, cu precizie, linii drepte şi curbe complexe în stil Bézier.
Tastă rapidă: F5.

Desenarea liniilor drepte

Pentru a desena linii drepte folosind instrumentul Freehand , veţi crea un punct de
ancorare iniţial şi apoi un punct de ancorare final. Pot fi create linii drepte verticale,
orizontale sau diagonale ţinând apăsată tasta Ctrl în timpul deplasării mouse-ului (fără a se
ţine apăsat butonul mouse-ului).

Am creat un layer şablon în acest fişier astfel încât să puteţi exersa utilizarea instrumentului
Freehand peste acest şablon.

Veţi începe desenând linia dreaptă pentru săgeată.

1. Selectaţi instrumentul Zoom şi trasaţi în jurul săgeţii (stânga-jos) un chenar imaginar


pentru a mări imaginea.

2. Din caseta cu instrumente, selectaţi Freehand Tool.


Clicaţi în punctul A pentru a stabili punctul iniţial, apoi în punctul B pentru a desena o linie.
3

1. 2. 3.

3. În bara de proprietăţi, modificaţi grosimea liniei (Outline Width) la 4.0 pt (points).

Desfacerea unei căi


Pentru a continua crearea săgeţii pentru această ilustraţie, veţi desface calea reprezentând linia
dreaptă, pentru a simula trecerea săgeţii prin pară. (A desface o cale înseamnă a o tăia, obţinând,
practic, două sau mai multe căi distincte din una singură).

Selectaţi instrumentul Shape din caseta cu instrumente şi clicaţi pe săgeată. Traseul căii
apare reprezentat printr-o linie punctată, iar capetele sunt marcate prin indicatoare de formă
pătrată. Aceste indicatoare pătrate reprezintă nodurile ce descriu calea.

Pentru a şterge un nod, executaţi dublu clic pe el, iar pentru a adăuga un nod executaţi dublu clic

pe cale în punctul în care vreţi să inseraţi nodul. Puteţi de asemenea să folosiţi butoanele şi

din bara de proprietăţi.

Plasaţi cursorul la mijlocul liniei (săgeţii) şi executaţi dublu clic pentru a crea un nod. În bara de
proprietăţi apăsaţi butonul Break Curve pentru a desface calea în două şi apoi butonul
Extract Subpath pentru a despărţi cele două căi obţinute.
4

Cele două căi pot fi selectate şi mutate independent una faţă de cealaltă.

Adăugarea capetelor de săgeată


Aplicaţia CorelDRAW oferă posibilitatea de a aplica liniilor (curbe sau drepte) diferite terminaţii
sub formă de săgeţi.
Veţi adăuga acum terminaţii de săgeată celor două căi, celei de sus – vârful, iar celei de jos –
coada.

1. Selectaţi instrumentul Pick .


2. Selectaţi calea din stânga şi alegeţi din lista Start Arrowhead Selector (din bara
de proprietăţi) un model care să se potrivească cu şablonul, apoi selectaţi calea din
partea dreaptă şi alegeţi un model din lista End Arrowhead Selector pentru
vârful săgeţii.

Acelaşi lucru îl puteţi face şi folosind comenzile din fereastra de dialog Outline Pen, pe
care o puteţi deschide selectând Outline Tool > Outline Pen Dialog .

Desenarea curbelor
În această parte a lecţiei, veţi învăţa cum să desenaţi linii curbe netede cu instrumentul Pen. În
programele de desenare vectoriale precum CorelDRAW, se desenează o curbă, numită Bézier,
fixând un punct de ancorare şi trăgând cursorul pentru a defini curba liniei. Deşi durează ceva
timp până vă veţi obişnui cu acest instrument, modul acesta de desenare vă oferă control şi
flexibilitate maximă în grafica pe computer.
5

Veţi desena para, codiţa ei şi o frunză. Veţi începe examinând o singură curbă, apoi veţi desena o
curbă complexă (o serie de curbe unite), folosind linia de ghidare din şablon.

Selectare unei curbe


1. Cu instrumentul Zoom trasaţi un chenar imaginar în jurul curbei din colţul din dreapta-
sus a imaginii (Curved Line) pentru a o mări.
2. Selectaţi instrumentul Shape şi clicaţi pe linia curbă pentru a o selecta.

Observaţi că pe traseul curbei apar câteva puncte (noduri) care marchează schimbarea
direcţiei curbei.

3. Selectaţi cu instrumentul Shape nodul din extremitatea dreaptă a curbei. Fiecare nod
prezintă o linie de direcţie şi două puncte de control ale direcţiei care fac posibilă
editarea nodurilor. Linia de direcţie apare punctată şi de culoare albastră, iar punctele de
control sunt reprezentate printr-un pătrat negru.

Selectând curba, puteţi selecta şi culoara pentru curba respectivă.

În CorelDRAW sunt de trei feluri de noduri:


- simetrice (Symmetrical) – pot fi recunoscute prin faptul că punctele lor de control sunt
întotdeauna coliniare şi rămân echidistante faţă de nod. Curba se comportă simetric
relativ la nod, dacă deplasăm unul din punctele de control, celălalt se va deplasa în
direcţia opusă în aceeaşi măsură; se modifică şi forma segmentului adiacent.
- netede (Smooth) – punctele lor de control sunt întotdeauna coliniare, dar nu rămân
echidistante faţă de nod. Similar nodurilor simetrice, ele asigură o trecere gradată dintr-o
parte în cealaltă a nodului, dar dacă unul din punctele de control este deplasat, punctul de
control opus îşi va modifica doar unghiul pentru a menţine coliniaritatea cu celălalt
punct de control, nu se deplasează în direcţia opusă; se modifică şi forma segmentului
adiacent.
6
- de intersecţie, de schimbare a direcţiei (Cusp) – cele două puncte de control nu sunt
coliniare şi se pot deplasa independent. Nodurile de tip cusp nu permit ca modificările
dintr-o parte a nodului să afecteze cealaltă parte. Segmentele unite de un nod cusp au
direcţii diferite. Oferă un grad mai ridicat de control asupra segmentelor unei curbe.

Tipul nodurilor poate fi schimbat folosind butoanele din bara de proprietăţi a


instrumentului Shape:

Make Node A Cusp

Make Node Smooth

Make Node Symmetrical

Când un nod este selectat, butonul corespunzător tipului său apare inactiv.

Desenarea unei curbe


Acum veţi desena prima curbă a frunzei.

1. Măriţi zona de imagine unde se află şablonul pentru prima curbă a frunzei – Leaf / step 1

Spre deosebire de instrumentul Freehand, cu care clicam şi trăgeam cursorul pentru a desena o
linie curbă neregulată, cu instrumentul Pen, executând aceleaşi operaţii, vom stabili punctul de
început şi direcţia liniei curbe. Când eliberaţi butonul mouse-ului, apar punctul de început şi
două linii de direcţie. Apoi veţi clica din nou şi veţi trage cursorul pentru a termina primul
segment al curbei şi a stabili punctul de început şi direcţia următorului segment.

2. Selectaţi instrumentul Pen şi poziţionaţi cursorul în punctul A de pe şablon. Apăsaţi


butonul mouse-ului şi trageţi cursorul spre punctul roşu. Eliberaţi butonul mouse-ului.
7

Mai departe, veţi stabili al doilea punct de ancorare şi liniile de direcţie aferente.

3. Apăsaţi butonul mouse-ului în punctul B şi trageţi spre punctul roşu. Eliberaţi butonul
mouse-ului. Cele două puncte sunt conectate cu o curbă ce urmează linia de direcţie pe
care aţi creat-o. Dacă variaţi unghiul de tragere, schimbaţi sensul curbei.

Dacă faceţi o greşeală în timp ce desenaţi, puteţi anula ceea ce ai desenat alegând Edit >
Undo (Ctrl+Z) sau clicând pe butonul Undo din bara de proprietăţi.

4. Pentru a termina linia curbă, trageţi stiloul din punctul C spre ultimul punct roşu şi
eliberaţi butonul mouse-ului.

5. Ctrl+clic în afara liniei pentru a indica terminare căii. (Puteţi indica acest lucru şi clicând
pe instrumentul Pen în caseta cu instrumente sau pe alt instrument).

Desenarea diferitelor tipuri de curbe


Chiar dacă o curbă a fost incheiată, ea poate fi continuată ulterior.

Acum veţi desena frunza adăugând la un segment de curbă existent.

Deplasaţi-vă în zona de imagine (Leaf / step 2).


8

Cu Pick Tool selectaţi linia curbă.


Selectaţi instrumentul Pen şi poziţonaţi cursorul în punctul A. Cercul care apare în dreptul
cursorului indică faptul că punctul respectiv este unul de capăt, care permite începerea unui nou
segment şi continuarea căii.
Executaţi clic pe punctul A, deplasaţi cursorul în punctul B, executaţi clic şi trageţi cursorul spre
punctul roşu. Eliberaţi butonul mouse-ului.

2 3

Pentru a modifica direcţia curbei astfel încât să obţinem forma dorită, selectaţi nodul din punctul
A cu instrumentul Shape, apoi mutaţi marcajul de ghidare care apare în stânga-jos spre cercul
roşu.

1
9

File > Save.

Transformarea unui nod neted în nod de colţ şi vice versa

Acum vom crea codiţa perei ajustând o cale curbă. Veţi converti un nod simetric de pe curbă
într-un nod de colţ, şi un nod de colţ intr-un nod simetric.

1. Deplasaţi-vă în zona de imagine care conţine şablonul pentru crearea codiţei – Stem.

2. Selectaţi instrumentul Shape din caseta cu instrumente, poziţionaţi indicatorul în punctul


A şi clicaţi pentru a-l selecta. Vor apărea cele două linii de direcţie albastre specifice unui
nod simetric (nodul şi cele două puncte de control sunt coliniare şi la distanţă egală faţă
de nod).
10

3. În bara de proprietăţi clicaţi butonul Make Node A Cusp pentru a transforma nodul
simetric într-unul de colţ.
Butoanele vor arăta aşa:
4. Trageţi acum marcajul de ghidare din stânga spre dreapta-jos până în punctul galben de
pe şablon pentru a schimba direcţia curbei.

5. Selectaţi acum nodul din punctul B, observaţi că este un nod cusp (de colţ).
Transfortmaţi-l într-un nod smooth (neted) folosind bara de proprietăţi a instrumentului
Shape.

6. Trageţi punctul de control din partea dreaptă până în punctul roşu de pe şablon, iar
punctul de control din partea stângă până se suprapune cu punctul gri de pe şablon.
11

1 2

File > Save.

Desenarea unei curbe complexe


Acum veţi desena o curbă complexă, continuă, ce conţine atât noduri cusp, cât şi noduri smooth.
Această curbă va deveni para din ilustraţia noastră.

1. Măriţi la 250% şablonul pentru realizarea perei (Pear).


Folosind Pen Tool, mai întâi veţi clica în punctele de pe şablon pentru a crea noduri şi
segmente de curbă, apoi veţi schimba direcţia segmentelor de curbă pentru a obţine forma
dorită.
2. Selectaţi instrumentul Pen.
Plasaţi cursorul în punctul A de pe şablon, clicaţi şi trageţi spre punctul roşu.
12

3. Deplasaţi cursorul în punctul B, clicaţi şi trageţi spre punctul roşu de pe şablon.

4. Faceţi aceeaşi operaţiune în ordine, în fiecare din punctele de pe şabon, chiar dacă forma
ce va rezulta nu corespunde cu linia punctată a şablonului.

5. Când ajungeţi din nou în punctul A/K, în dreapta cursorului va apărea un mic cerc, ceea
ce indică faptul că va fi închisă curba. Clicaţi în punctul final K.
13
Dacă interiorul formei a devenit colorat odată cu închiderea căii, în Pleta de culori din
partea dreaptă a ecranului clicaţi pe No Fill .

File > Save.

Editarea curbelor
Pentru a ajusta curba pe care aţi desenat-o veţi folosi instrumentul Shape. Puteţi edita o
curbă selectând nodurile şi mutând punctele de control sau mutând linia (clic and drag).

1. Selectaţi Shape Tool din caseta cu instrumente.


2. Selectaţi nodul din punctul B şi transformaţi-l într-un nod de tip casp. Mutaţi punctul de
control din partea de sus peste punctul galben de pe şablon.
3. Efectuaţi aceeaşi operaţie nodurilor din punctele C şi D.
14

File > Save.

Finalizarea ilustraţiei

Pentru a finaliza ilustraţia veţi asambla obiectele desenate până acum, le veţi colora, apoi veţi
poziţiona cele două segmente ale săgeţii pentru a crea iluzia că străpunge para.

Asamblarea părţilor
1. Dublu-clic pe Zoom Tool pentru vizualiza întraga suprafaţă de lucru.
2. Selectaţi cele două curbe Curved Line şi Leaf – step1 ţinând apăsată tasta Shift;
ştergeţi-le apăsând tasta Delete.

Acum veţi micşora şi veţi roti frunza (Leaf) şi codiţa (Stem) folosind comenzile
Transformations.

3. Selectaţi codiţa (Stem) şi alegeţi din meniul Arrange: Transformations > Scale.
4. În fereastra Transformations, debifaţi caseta Non-proportional, alegeţi 50% valoarea
pentru Horizontal H şi clicaţi butonul Apply.
15

5. Alegeţi: Arrange > Transformations > Rotate sau clicaţi butonul Rotate din fereastra
Transformations .
6. Bifaţi caseta Relative Center, alegeţi 45 pentru Angle, apoi clicaţi butonul Apply.

7. Selectaţi frunza (Leaf) şi alegeţi din meniul Arrange: Transformations > Scale.
8. În fereastra Transformations, debifaţi caseta Non-proportional, alegeţi 50% valoarea
pentru Horizontal H şi clicaţi butonul Apply.
9. Clicaţi butonul Rotate din fereastra Transformations .
10. Bifaţi caseta Relative Center, alegeţi 15 pentru Angle, apoi clicaţi butonul Apply.

Puteţi scala şi roti obiectele şi folosind instrumentul Pick

11. Mutaţi cele două obiecte transformate anterior deasupra perei.


12. Mutaţi segmentele de săgeată deasupra perei astfel încât să para că o străpunge.
16
Obiectele sunt aranjate în ordinea în care au fost create, cu cea mai recentă în faţă.

13. Selectaţi coada săgeţii apoi alegeţi din meniul Arrange > Order > To Front
(Shift+PageUp) pentru a o aduce în faţa perei.

File > Save.

Pictarea produsului obţinut (artwork)


Vom crea o pagină nouă pe care vom copia ilustraţia înainte de a o picta.

1. Alegeţi din meniul Layout > Insert page...

sau, în bara de navigare, clicaţi pe butonul „+” din stânga jos:

2. Pentru a reveni la prima pagină, cea pe care se află ilustraţia, clicaţi pe eticheta paginii
(Page 1) din bara de navigare.
3. Selectaţi ilustraţia încadrând-o într-un chenar imaginar cu instrumentul Pick, sau ţinând
apăsată tasta Shift şi clicând pe fiecare obiect în parte.
4. Din meniul Edit selectaţi comanda Copy (Ctrl+C).
17
5. Deschideţi pagina 2 clisând pe eticheta ei din bara de navigare.
6. Alegeţi comanda Paste din meniul Edit (Ctrl+V).

Acum puteţi picta obiectele după cum doriţi.

Înlăturaţi conturul (clic-dreapta pe butonul No Fill din paleta de culori) şi aplicaţi un


gradient radial pe pară, pe codiţă şi pe frunză (în caseta cu instrumente: Fill Tool >
Fountain Fill Dialog sau apăsaţi tasta F 11)
Coloraţi conturul săgeţii cu un albastru închis.

Deselectaţi şi salvaţi documentul : File > Save.

Fişa tehnică:
Întocmit: Cristina Stratulat
Sursa: CorelDraw & Tutoriale Adobe Illustrator 8.0
Ultima revizie: 12.05.2004