Sunteți pe pagina 1din 4

Pentru determinarea ratei de capitalizare, de fructificare sau actualizare, pot fi folosite

teoretic mai multe metode:


1. Rata egală cu dobânda la împrumutul de stat
2. Rata egală cu dobânda practicată de banca centrală
3. Rata egală cu media dobânzilor practicate de băncile comerciale
4. Rata egală cu media tuturor dobânzilor practicate pe piaţa financiară (primele 3 de
mai sus)
5. Rata egală cu costul capitalului întreprinderii (CMPC):
Cp Ci
CMPC = Ccp × + Cci ×
Cp + Ci Cp + Ci
Unde: Ccp – costul capitalului propriu
Cci – costul capitalului împrumutat

Costul capitalului propriu se determină în baza relaţiei:


Ccp = Rn + (Rr – Rn) x β
Unde: Rn – rata neutră de plasament fără riscuri
Rr – rata cu riscuri a întreprinderii
β – coeficient care semnifică volatilitatea acţiunii întreprinderii.

Costul capitalului împrumutat se obţine prin relaţia:


Cci = Cd x (1 – 0,16)
Unde: Cd – costul datoriei (care trebuie defiscalizată)
Chelt financiare - Venituri financiare
Cd =
Datorii

În cazul întreprinderii analizate:


Ci – 4000
4000
(Cp + Ci) = 0,3 = 13333
Costul capitalului propriu:
Ccp = Rn + (Rr – Rn) x β = 4% + (19% - 4%) x 1,2 = 22%

Costul capitalului împrumutat se obţine prin relaţia:


Cci = Cd x (1 – 0,16)
Chelt financiare - Venituri financiare 1000 − 600
Cd = = = 10%
Datorii 4000

Cci = 10% x (1 - 0,16) =8,4%

Cp Ci
CMPC = Ccp × + Cci × = 22 % × 70 % + 8,4% × 30 % = 17 ,92 %
Cp + Ci Cp + Ci

2. Bilanţul economic
Active Valoare Diferenţa Valoare
contabilă economică
1. Imob necorporale 5000 -5000 0
2. Imob corporale 100000 +10000 110000
3. Imob financiare 10000 +10000 20000
1. Stocuri 150000 -15000 220000
+85000
2. Creanţe 250000 -20.000 260000
+30000
3. Disponibilităţi 10000 10000
Active totale 525000 +95000 620000
Capitaluri
- Capital social 90000 90000
- Rezerve 10000 10000
- Profit nerepartizat 10000 10000
- Rezerve din +95000
reevaluare -10000
II. Datorii nef 180.000 +10000 190.000
III. Datorii financiare 100.000 100.000
Rezultatul exercitiului 135.000 135.000
Total pasiv 525.000 620.000

Active imobilizate
Imobilizari necorporale : -5.000
Cladiri (100.000x 50%) x 20 % = +10.000
Imobilizari financiare ANC Gama = 40000
VMI = 40.000/2000= 20lei/act
Valoare economica = 20 lei * 1000=20.000lei
Valoare contabila = 10.000lei
Corectie +10.000lei

Active circulante : -15.000 stocuri fara miscare


+85000 reeval stocuri
+70.000 total corectie
Creante incerte -20.000
Dif favorab +30.000
Corectie +10.000
Total corectii Activ = -5000+10.000+10.000+70.000+10.000=95.000

Obligatii in valuta +10.000

PE BAZA BILANTULUI ECONOMIC


Bilanţul funcţional al societăţii Oltina SA la 31 dec. N se prezintă astfel:

Activ Pasiv
Imobilizări 130.000 Capitaluri proprii 330.000
Stocuri + creanţe 290.000 Obligaţii financiare 100.000
- obligaţii nefinanciare
Disponibilităţi 10.000
430.000 430.000

Elaborat pe perioade succesive bilanţul funcţional serveşte la analiza în


dinamică a principalelor funcţii ale întreprinderii: de investiţii, de exploatare, de
trezorerie şi de finanţare.

Masele financiare ale unei întreprinderi se detrmină şi se analizează pe baza


bilanţului financiar şi servesc pentru studiul echilibrului financiar al întreprinderii:
Activ Pasiv
1. Imobilizări 130.000 4. Capitaluri permanente 380.000
2. Stocuri + creanţe 480.000 5. Obligaţii nefinanciare 190.000
3. Disponibilităţi 10.000 6. Obligaţii financiare 50.000
620.000 620.000

Fondul de rulment = 4 – 1 = 380.000-130.000 = 250.000


Necesarul de fond rulment = 2 – 5 = 480.000 -190.000 = 290.000
Trezoreria = 3 – 6 = 10.000 – 50.000 = -40.000
Fr – NFR = T
2500.000 – 290.000 = -40.000

- Deoarece FR este pozitiv, capitalurile permanente finanteaza o


parte din activele circulante, dupa finantarea integrala a imobilizarilor nete. FR
este expresia realizarii echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei
acestuia la realizarea echilibrului financiar pe termen scurt.
- NFR pozitiva, surplus de nevoi temporare, in raport cu resursele
temporare posibile de mobilizat. Situatia poate fi considerata normala, numai
daca este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de
finantare a ciclului de exploatare. In caz contrar, NFR poate evidentia un
decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe de o parte si
exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de alta parte, respectiv incetinirea
incasarilor si urgentarea platilor.
- TN negativa, semnifica un dezechilibru financiar, un deficit
monetar acoperit prin angajarea de noi credite pe termen scurt. Aceasta
situatie evidentiaza dependenta intreprinderii de resurse financiare externe. In
acest caz se urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al noilor
credite, prin negocierea mai multor surse de astfel de capital.

FR < NFR : intreprinderea nu se afla in echilibru financiar, pentru ca nu se obtine un excedent


de trezorerie.