Sunteți pe pagina 1din 37

Ê 

 

  

cc c


c
c
Ê 
 
 
  
 

 
        cc
 cccccc c
c
 
c
c  c  c c c c c c c c c c !c c c
 cc cccc c c"c c cc c cc
#c !c !c $#%c c c c &'c c "c c !c c
#c c !c %c c !c c #c (%c c # c !c
 c %c!c
c !c c &c !c c c #c (%c %c #%c !c c c
c%#!c %!c c c%ccc c cc&c&!c
c c "c)*c c c +,-c$.///'c$"c 0c .12-cc . -c c
.,+-c "c 223c 'c "!c %c ! !c # !c c c c c c c !c 4c "c
c "c c c &c !c "c c c c c c 2-c $.///'c 5c
cccc c&!cc cc$6&c./-c"c 227c0c.,/-cc"c 223'c879c c
c c "c )*: &c !c "c c c c %!&c ! !c c
 !c;cc
c c<!c cccc %cc c"c c&c
c # c c c c =c c #c (%c c c #c c !c
 !c c c #c !&c %!c c 6 c !c (%c !4c "c
 c c &!c c !c !!c %c c c c c c c
!c
!c !cc c c$c c c c cc< cc
 ccc c c !c !cc %!'cc c #%c c c
%!&ccc&cc!c&c!c cccc& c
%c 54c "c c c c c "5 !c c c !c c #!c c
 #c (%c c c c c %c c &c <!c c &c c
c c "# !!&c c !c c c c c #c c c c
#cc#cc ccc ccc cc
#cccc c ccc c%c
c c ! !c &!c c cc c c c c c
&!c c 4!c c 4c "c &c !c #% c c c c #c
(%c c !c ,>./c c c "c c c "c c !c c
c c c c c c c c "c %c c c c "c c !c
 c c c %c %c c c c c c c "c %c #c c
cccccccc cc#cc!c !ccc
%c c c c c #%c $c %c c &c c 5'c c c c
 c c %c c "c c c c c c !c c c #!&c c
 %c"c ccc
c !c c c c c !c 0 % c #c (%c %c c
#!c c c c %c ! c c & c c c !c c  c c
!ccc%ccc!c"c&c# !ccc
#c c c c c c c  c c c c
 c"ccccccc%cc%&c!c$c c

c c
cc c cc'cc%c# cccc
 cc% cc cc"c c

!cc%c&ccccc %!&c cc%!c c
c;c? @ccc cc !c cc"!c
c c &!c %c c c c c %c c  c
ccc

c c c !c !c c c &c c c c !c !c c !c c
"4ccc%c0 % c# c!c cccccc
#c !ccccc#cc c c#%c c c
ccc ccc c%cc cc c
!!cccc ccc#!c
 c c c c c c c c c c c <&c c c c
c cccc#c c!c c #c(%c c%cc
c(%c4ccccccc c cc%c# c
"c%!ccc ccc
c
 )
A c)c 
 
 
 
 

c !ccc!ccc!c!cc! c %cc!c
% c c cc %!&cc c cc cc cc ">c
c c c c ! c !c c &c c c !c !c
&c c&c!ccc# !ccc ccc&!c
$'ccc cc c%cc5 cc! ccc
Ac !c !c B >@c c c c c c % c c
 !cc&c !ccc!c !c c cc#cc
% #c c c %c "c  !c c c c %!c C#c
cCc &c ;c &ccc c %c %&c!c c
 4c cc c%cc &4ccDc %$D'cc%c
%c $!c c c c c c c
 c>'c
c !c%!c c5!cc c ccccc!c
c c %c c "c !c # c c !c c c c c c % c &c
c4!cc c%>cc6&c cc# cc c"c
 c c 0 %c c c c 5#c c "c c #cc&!c
c c c !&c c $ c c <'c !c #c c c Ec
 cDccc!c5 !ccc c%!cc!c cc !c
&c
c c c c c <5c c c c 5#!c c %!c c
c c c %!c =c c c c !c c c c &!c !!c c
 cc; &c cccc›,/cc ›F/ccc c cc
 c c !c c c c c %&c %c =c c !c c c
 cccc c cc #c#c cc #c
"c cc #c=c cc c&c  c ccc&!c
&c c c c c c c c c
;;c 4!c c !c <%c c
5!c "c 6&c c ›F/c (c &c !c "c c c c !c "c c c
%ccc c cc"c<cccc !cc ccc
% c c c c c c &c c #%c $% c %!c Ec
 c &!c!cc!Eccc cc%c cc'c
 c c c c &c c c "c c c % &c c c c %!c c

c .c
&c c c c !c !c c c %&!c 4c c c c c
 %!c ccc;cc&cc0 %cc ccccc
cc !!c< cc%c(c*c"cc %!c c
;;cc
c &c !c c (%c 4!c c c c #c  !c "c 6&c c 0c
#cc$c#%cc&c0 %>cc'c<!c"c c ! !c
% &cc c c
=c c c
 c Ac $
 c c c !c c !# c c
A& 'c c
 c c $
 c c c !c c c 'c
c c %c c 4c c # c c c c c c c c &!c
5!c
 cc$
 c c c!c !c c
 ccc
'cc!cccc ccccccc c c
c c
c &c c %c c c c c "c c !c !c
 !c
 c c c c
 c c c (;c 8 c 1/9cc c !c # c !c
 c c c c c c &4c c !c !c ! c c
"# !!&c c %!&c c c c c c c # c c
# c c &c c c  c c c c ! c %!&c c &c c
c !c
=c c c c 4!c "c c c !c c  !c c !c
%c c c %c c %c !cc c &c cc c
c c !c !cc c6cc!c c !c !c cc
%c c # c !c !c &c c c c &c
 4c c c &c c &c c c c "%c c
!c cccc&cc c 1/cc
 ccc(;c$
 c
%c c !c >c
'c !c !c B<!c &c c c c
%!&c c @c c
 cc cc c !c%!c
cc"cc!c!cc
 !c c c !c Bc c c c %!&c c c c 4c
c !c c
 c @c c !c !c c * c c c 8 9c c
!c c c &c "c
c c !c Gc c 3,c c 3Fc $c
 &c 'Ec c 2.c c 21c $ c 5  c  'Ec c 22c $ c
!'Ec c //c$%ccc&c!'Ec c / cc /.c$! cc
 !c &c c c 'Ec c .c c 1c $c !'Ec
 c .1c $c !c c ;#!c 'Ec c .2#c $&c
 'Ec c 1/c $ c !c c !'Ec c 1/c $c c
 %c;!'Ec c 1/c$ 'c
Ac !c c c c c c c &c c <&c "!c c c
" c &c cc cc &c c !cc#cc7/c
ccc &c!c!c !c!ccc&c !c4c c c c
&!c %#c 4c c c &c c c !c #c c c # c %c
 ccc
 !c c c c c c c !c c c c c c !c
c <!c c !c c c c c"c c cc c c c
!!cccc!c !ccc#!c
 c #%c c c c c c !4c 4!c "c c c
 &c c c c c %!&c c c c c
&c 4ccc!c !cc!c&c!c cc
cc& c%c54c"cccc c"5 !c
)c c 4c c c c !&c c !c c ! c c c
 c c c c c c c "c c c c >c c "c
 c c c c c c c &c c %c #c c % c
&cc !&c cc &ccc#!c4c"c c cc
"!c ;c 4c c "c c &c c c c c %c c c c

c 1c
&c c c c  c c c 4c c c c
&cc
c
 !"
# 
$

  

cc
 ccc c$ 2,+'ccc!c<&c&c c%cc
 c c c c &c !c c c c c &!c c
 ccc cc cc &ccccc"4c!c
c 5!ccc c&c
Ac% ccc% cc! c!cc" ccH3/c"c&c &c
cc ccccccc5 c6!!ccc%cccc
c "c c &c c !c c " c !c c c c c c
c c c !c " 5 c c "c c c !c % c
c"c c!c cccc cc%!&c cc&c
!cc
) c &c c c c #!c "c c c
ccc #cc %cc; &c c cDc
 c c #c c c ;c c c "# !!&c c c c c
 cc c%#c &c< c cc %cc
c%cc c cc&c<cc#"&cc%&c
 4c c #!&c c 4c "c &c ;#!c c c c c c
c "c 227c c c c c & c c c !c !c c c
$ "c c c819Gc
 %$
 " 

 &
 
'
 ! &
 

"'
 ( $ " &' 
 ) 
 # $
 
c
* 

 

c
=# !!&c  c  c c c # !c c c c c Fc c
22Fc c% !c"c c4Gc
Icc c ccc!c<c"c Ec
Icc ! c c c>#c"ccc ccc!Ec
Icc c"c ccccccc!!c #!c cc&c Ec
Icc c !cc# c!cc!c!cc"c c!!!&c #ccc
&c c
c    
c
4 c c H2/c c c ;#!c "c c &!c c c c c
c %c c c c ;c c c c c c c c c c c
Gc !c &c c c c &c !c c c %c c
%!c ccc5 !c ccc cc c4c!c &c!c
 c c c c c c &c c c c c %c "c c
%c
 c c (c c c c !c !!c c "c !c c
 cc# cc &cc"4c4!cc4 c c 223cc5 cc
c!c#!c &!c"cc c
# c %c c c c c "c " 4c c c c
"c c #c cc !c"c c c ;c c cc%c "c5!c
cc"c !&c cc c c

c 7c
=c cc#% ccc c&c cc!c c&c
&c &c &cc c c c"5 !c
c
P 

 

c
%c c c "c c . c %c c c c c c c c c
%&c"ccc%ccc !cc c ccc!cc
c ;c c c %&c "c > %c c !c
 c &c c !c c !!!&c c &c c c c !c c
c c %c c ;c c % c c %c c c c c
ccc %cc c c ccc#;c
<c
c


P  

c
 c !c c c c c c c c 5c c !c "c
c c c c c #c Ac &c #!c c !c "c c c
5c $)(('c c c c c "c c c %!&c c c c !c
!!c&c c c c"cc !c"!c22-cc ! cc
"c "c c c +/-c c c c !c <c "c c c c c
 c c " 5c c c c c c c c &c c c c
ccc cc5c
ÿ
 
  

 $ c c  !c !c !c "c c
232cc !cccc #ccc cccccccc
c c c c c #c "c c c > %c
% c c c c c c c c c !c c c
c c c !c #!c c %!c c c !c # c c %5c c c
c"c cc c ccc

   ! c c !c  !c c c !c c c
&c %c c c c "c c c c c c c c
 c
"
  ! c "c ! !c &c c #c c c
cc#c cccccccc"4cc"c!c &cc
 cc&c
& $
 
   !c c !c c c c "4c c "c
 !c c c c  c c c c " 5c c c c c %c
"&ccc"c)((> cc c c &c %cc ccccc&!c
 c ccP *   
c
6&!c "c &!c c c c c 5 c c !c c # c !>c
 %c c !c c > %c c !>c !c &c %!&c
&c c !c 5!c c "c !c #c c
c c c c c c #c c c %c c c c &c c
&!c c c c c #c "c c c c c c
 c #%&c c!cc !c,/-cc cc
c c 5!c # c c c c c ;c
c !c "c c !c c !c c c c "c
c ccc"ccc> %Gc
Icc &c c c #c c c #c !c c
ccEc

c ,c
Icc 5c"c"cccc c"c%c <!cc c
!c$ cJ 'Ec
Icc c cc;c"cc c$c c'Ec
Icc " 5c c c "c "!&c c c c c !c c
c c%c$ c'c
Icc 5c cc cccccccc&!c$ c K'c
c
cccc cc> %c Gc;c
&c c !c ;c !c c c c c "5 !c
c c cc#ccc
c c #c %c &c !&c c c c c c
cc!>c c%&c"c> %c
c
c
 *+
c
A#% c c c c c c "c c c %!&c c "c
c c &c c "c %c "!c !&c c c c c c
&c&cc"c&c# !cccc

c c c c c c c %c #!c "c &!c c
c &c %4c c #%c c "c c !c !c #c
 c ccc#cc!c !cc
c %!&c c c #%c c c # !c c c c
# cc ccccc c !cccc cc
Gc
öc $
 " 

 &
 
'
öc &
 

"'
öc $ " &'
öc  
 c
c c c c c c &c c c c c
#!c "c c c c c c #c c %c c
; &c c c Dc c c #c c c ;c c c
"# !!&c c c cc  cc c%#c%c < c
 c c c c < c %c c c %c c c c c
&c<cc#"&cc%&c
=c &cc% &c<ccc cc ccc<!c c
 !c cc c # c !c c c !c c c c c #% c c
$
 c
c
 )
A c))c!
 c c
c

"
 

 
,-./,0- 
 "c
c !c c % c c c c c c c c "4c c
c
 c c c c =!c c ;c %c
 c c !c c !c
 !c !cc!c cc#cccc?c@c
 cc
#cc c %c!c cc ccc c "4cc % c
c &c c %!c c c &c $
 c c c cc3,3F2.>7'c ! c !c
ccc%cc5!c cc
=ccc./ccc !cc
 ccc c!c !c !c
 ccc # c c #cc c%cc#c c#c!c c

c Fc
c !ccc c>c
ccc cJ!cc&c !c"c 2F3cc
c 4!c "c c c c c c c c c c % c c c % c 5c "c
 c c (c c c &c c # c !c c"
 c c !c  c
c c c c c c c !c c c c c c
&c "c !c !c c c c c %c  c c 5 !c 6&c c
0c c c &c !c c "c c ;c "c
$;;c;Lc 'c c " c!c &!c c &c%c c #c c
c c c ; &c %c c c c c #c c c  c c
c&!c c c" c!c# ccccc"c%&c$cc
# 'c #c c #&c #%&c %c c c %c
  cc;c c;cc"c(c*c % c# cc&cc
!c A &c M&c c %c !c c #%c c !c c
c%!&c c#c
,0-/,.- 
  " $
 "
 
c c c  c c c c 2+1c c !c c 5c ">c
!cc ccc c!c !c>c!ccc&c
c 5c c %c c c c c c C Cc c c c
 !c c %c c c !c c & c c c c c !c
 c c c #c c c c c c c c c c
cc
c & c c c c c c c %&!c c c !#c
$& c ;!c &c %'c c 5 c #c c c c &c
 c"c c!c !cc !cccc c
&c c "c c & c c c c c #c c & c
< cc<cc&!c"c cc %cc c !c=cc
"c ;c c c c c c &c c c %c 5c
c c c c 0c c c ) c $0c )))'c c " c !c % c
&cc c"cDc
,.-/,,1%

"
#  $ 
c" cc ›3/c cc) cc%ccc%c c cc
 c c$c(c !c !c c
'c cc c c c
 c#c!c"c c cc c c c
 c!cc c&c c c"c %cc%cc%c
c c c c c c c c 5 c c c !&c c %c
c c c "c c =cc  c cc cc #!&c c c
 c c ##Lc c c5  c c cDcc c &!c !c c
c c !c  c c &!c !c !c !c= 5!c c c c
c c c c c c ! c c c c c c c &c
c
c #!c c 23,c ;& !c "c 5 c c 1//c c c %c c c
 c #c &c c # c %c c c  c c c c
 !&c 4cc cc &cc c&cc c& c
 c &c cc "c!c !cc c &c #c !c ! !cc "c c
&c !ccc c# c!c!#!cc c cc
ccc%!&cccc!c cc %cc#!cc
c c %c c 4c c %c &c c c c c 5c c
c;#!c5c"c
 cc c
 c c c $ 'c c "c 23Fc c "c %c c 23+c c ;#c
 c c c c % c 5c c c c c c c&c c &c c &c
!c cccc #!ccc#c ccc1 c#c 22.cAc
!c&!ccc5c !&c"c"!c# c&cc;c c

c +c
c c ?c @c  c =c c 23,c Nc 22/c c c !c
c 5c c &c c !c &c !c =c c c c c c
cc!c #c&c$5 ccc 'c c cc"cc
%c c %! c c c c c "c "!c #c c c c
 c c c
c
,,12c $ $  
 
 
=c 22/c c c c !c c c c c c c !c c !c &c c
#c c c &c !c c c c !c c %c !c c c c  c c
c c c !c c % &c c c c c %c
!ccc c cc%c cc !cc< cc
< c"c c&c cc c$"cc"c
'cc & c"c cc
c &c c c c c c c !&c c c c c #c
=%c c cc c c c c c c c c c c
!c "c c !c 6!4c c c c c &c &c 4c c
 ccccc !cGc
c c c c c c c c & c c c
c 23,cNc 22/c c# cc c&cc#c
c c c c %&c c c c c c c c c
 !Ecc
.c c &c c c c c c c #c c c c c c
 %c c c ccc
,,1/,,)/
$
 
 !c c  c c c c c c &c "c ! !c c
%c!c !c !cccc!cc c5!ccBcc c
c %!@c 8.9c c c c !c c # c !c <c c c !c "c c
!c c c c c c  c #!&c $ &c #c c c
c c 5c %c #'c c c c c %!c c c !c
$# c c 4c c &c c !c c  c c c c !4c
%&c ;c &c "# !!&c  c 'c c c &c c c
c cccc c"c ccccc Gc
c c c c%cNccc&c<%cc cc
c #c5 Ec
c ccc% #cccc#Ec
c%c!c cc c Ecc
c%c%&cccc cEc
c c c"c%c"c&c c
c c c 22/c  !c c c c c c
;#!Gc
;c %c  c c cc &c ccc c cc
 c c c c #c c c c c c
 c c c c %c c %!c # c ; &c
 %c#c c c &c%c %c c &c
c"cc%c %!c&c c"cc!c
 &Ec
;c %c c c c ;c c %c # c c c
 c&Ec
;c %c c c %c 5 c c c c c &c c %c
Dccc%&c cccKO>;O> Ec
;c "# !!&c c c c c c c  c
"ccc5c cc!cc c Ec
;c ;cc<c&c c%c"cc
c 3c
cc

 ccc(;c$
'cc 22.c!cc ccc<cc
 !ccc#cc%c cc !c#!&c c cc
c c c !c c c c c % c c c  c c
 c c! ccccc
c #!c?c%cc c&cc !ccc c
& c c ?c !c c c "c 221c c c &c !c c
c ccc&!ccc %!c&cc !c &c
 ccc&!c &c  c !ccc c c !c #c c
c c c "c 227c !c #c !c c c c & c c
c c c  c !c c c c !c &!c %!c c c
c cc c&!cc5 c c=c 22,cccc0 c %c
c %!&c c c c %&c c c c c #c
  cccc#ccccFc c%c &c !cc%!&c
ccccccc
,,)/ 11 

 
 

c c ccc ccc"c 222c?%c"c
 c"c&c# !cNc ccc !@c cc !cc c
 c c %!c # !c &4c !c B# c c c c c c
&@c879c=ccc !c! cc# c c ccc4cc c
c cc c c #% ccNc%c c c(! c
c Gc
>c %c %!&c c %c #c $c !c  c &c
5  c "c c c  c c c %&c #c %c
 c c'Ec
>c %c  c c &c !c $ c c <c c %5c c c
&c !c c&cc c# !c%c #'Ec
>c %c  c c c c c c 5c %c $#c c c
&c c c "!c c &c &c
 c%cc cc c'c
c
=c .///c c c c c c c #c c c !c c !c &c c
 %c c c B c c !c c c c  c !cNc c c !c
# !c c &c c @c c c c c c 4 c c c c #c
!cc%ccc cB"ccc!cc%!@cc
 c4!c"c./ /cc
cc%! c! cccc c cc cccc
!c !c c c c c 1-c c c c ./c c c c c c !c ">c
!c c c c c c c c c c c c "4c "c c
!c c
A!c c c # !!c c c %c #!c c &c c
%ccc"cc cc c!&c c c&c ccc
c c c c c c c 0#c c .// c c c c %c
 #!c c c c c !c c #%c %! c c c c c Nc
c c c c Nc c !c c c c c %!c c
c!cc&!c!ccc%ccc

 
 3 #
 


 c c 22/c c c c !c c &c c "c c
 !c 4c %&c !c "c %c &c ;c
c
 c c c c 4!c "c .// c c c &c %c c #%c c
 c4c&ccc
c 2c
=c c !c c c #!&c c !c c c # c c
c c &c !c &c c c !c #c c 0c "c 22.c c c
c ?c c !c c c c 5c "c c !c !&c $%&c "c
c &c c 5c c c 'c c &!c $c &!c #!c c !'@c 8 /9c
c c c %c c "!c c c c c c c c c &c c c
%cc%&c!ccc!cc
c %c !c &!c c c c c c c c !c &!c
c c c c c c > c c c c c c
 c "c c &c !c Dc ;c c c c c 4c
 cccc cc ! c c$c < cc
5c c c 'c c %c c c c !c !c
!c c c c c #c c c c c !c !&c c c c
 c c c c c c c c c c (5c c
c c c !&c c &c c c 5 c c c Kc c c
 c !c c #c !c "& c c "c c c c %c #c c =c c
 &c c c  c &c c c c !c c c ">c
c ! !c %c c 5  c  c c 22/c c &4c c
#c!c5 ccc&!c !c ccc%c#c
c
 +4*!!%  *5*
c
=cc cc%#!ccc cc !cc !c
&!ccc cc !ccc!ccccc* c!c cc!c
 !c"cc cc c c ,+cc
c
cccc=c(cc(5c$)(('c!c#ccc c
c (# c c c c c <!c c c "&c !c %c c &c !c
c !c c c 22Fc c "c c c !c c )((c !c
c c c .,/c c 5&c c c c !c c !c %c c 7/c c Pc c
c"cc&!c!c !c&cc&c"c >"c
$/>2c5&'ccc"c$ />72c5&'cccccc"cc!c
c$,/>.72c5&'cccc cc"cc$Qc.,/c5&'c=c c.///c
"c > 2c$ c)c;cM%cc%&'cc cA#%Lc
c c (Rc c .//.c c < c c ./c c c c "c $22-c  c
)(('c c c5&c"c5 cc ./ccccc$FF-c"c c)(('c8 .9c c
c c c ccc c# c ccc%cc" cc
 c c !c c "c %c c c c c c c c  c
<&c)((cc!c c &c!cccccc
 c"ccc cc%c c"c ccc#cc
;#!c %c "c c c c c c c c c %c <c
#ccccc ccc!c"c c&%cc cc
#&c c c %c c !c  c c 5 c c c
4 >c cc c;#!c %cc&cccc cc
 !c"ccc%c&c"!c ccc&c !c%c<cc
 c &c &c !&c c c c c c c
!&c%cc cc &c"cc c!c"c ! c c
!c% cc)((cc!cc!cccc#c cc&cc
23Fc c !cc cc"!c cc%c)((c
c !c !c c c c c c "c %c c
%!&cc cc;c ccc ccDcc cc
›2/c c c c c c c c c c c &c %!c
)((>c c c c c #c c c c c c c
c c "c c 223c c c c c c c *
cG 6
 

c /c
 $7$ 8 9 'cc #c ! c cc<&ccc
 !&c c c c c c !&c #c c c #c c c
&c F7c c !c %c ! c c # c c c c c
 c c c c #c =c #c 223c c !c c c
B%c  c c c %!&c Nc ! c c c c *
c c
!c @c c c c B c c & c c %c  c c c
%&!&@cc%cccc! cc# ccc%c cc&c
 c c#%c c
 c cc#cc#c"c c.///c#% ccccc
 c c c c %!cc c !cc c c # !c c c
c &c#!cccc!c #!ccc!c c cc !cc
 ccc# ccccc c!c=cc c%ccc
cc%&cc !c&cc !c ccc!c ccc
c c c c c #!c c !c c c c c "c
cc&%cc ! cccccc!c c c"c
 c.///ccBc cc=c(@ccc!c&c cc
c #c &c c & c c c c &c %c )((>c &c "c c
! !c cc#ccc"c cc& cc c !Gc
c
I. Educaţia şi instruirea întreprinzătorilor,cGc
öc %c cccc c"!ccc c cEc
öc c &c c c c c c c c % c c
"%!&!4c ( c c c c "c c # c !c %!c c !c
&!cccc"%!&!4cc%c %cc %Ec
öc " 5c c %c &%c c c c c c
 !cc!cccc"cc
c
II. Iniţierea mai puţin costisitoare şi mai rapidă a afacerilor Gc
öc c; cc"&ccc!c% ccc%cc
cEc
öc " 5c &!c c c c c cc c c "c c c
c cc5 cc !ccc%Ec
öc c cc cc"con line c
c
III. Legislaţie şi reglementări mai bune
öc % c&c&c c%ccc"c c# cEc
öc cc!c&cc c"c%c% !c c
c c"ccc" !Ec
öc cc4c#cc!c&cccc Ec
öc cc!ccc&ccc &!c cc c
 !&c "4c c "c c "c c c c c c
%cc
c
c
IV. Asigurarea calificării necesare,cGc
 %c c 5 c &c c c c c c c !c c
cc#!&c%cc!&c"c c cc%cc
 cc &!cc
c
V. Îmbunătăţirea accesului online,cGc
c %  c c &c c "c !&c #c c c
"c c c c %c%c#c!c" c c!c!c

c c
&!c!c !c&cc c!c#&!cc&cc ccccc
 cc cc
c
VI. Extinderea pe multiple pieţecGc
öc c c "c %c c "c c c c c &c c
c#!c"cEc
öc "cc!c cc&c c %c)((c cc
c& cc &c !&c; &c #cccc!&c
cc
c
VII. Perfecţionarea sistemul fiscal şi a aspectelor financiare,cGc
c c c c "c c c c c &c c " 5c
"c > c c % c <c "c c c "&c c c c
 !cccccc"ccc ccc
=# !!&c c"ccc%ccGc
;c c c "! c #c c c "c c !c c &c c
c> ccc!c cc& c c%ccc
c cc& c c ccEc
;c "# !!&c &c c c #c c "c c c 5 c
c c&c !ccccccc ccEc
;c "# !!&c  c c c  c c " 5c &%c *!c
 c c )%&c c c c c %c c c c
#c c"c> cc c"cc"!c;c
c
VIII. Consolidarea capacităţii tehnologice a întreprinderilor mici,cGc
öc c c <c c c c c %c !c
;c "c "c c c c c "c c c c
cccc;cc
öc " 5c !c c ;# c ;c "c "c c c
 cc c!c"cc"c c %ccc
c c c "c !c c !c c &c c
;ccccccccc"c"c
c
öc c !c "c "c c c c c c %c c
&c c c c c c c "c "c c c
 &cc"%!&!4c cccc
c
IX. Utilizarea modelelor e-business de succes şi asigurarea unei asistenţe de calitate pentru
întreprinderile mici,cGc
öc " 5c c "c c !c c !c c c (#c "c
 c!ccc# ccc!cccccc!c
cc#c!cc# cc ccc"c cEc
öc c%!&ccccc#c"c%c!c cc
&cc%c&ccc5cccc!cc ccccc
"&ccc!c! !c!&c"cc
öc c c % c "c c c  c c cc 5 c
c c c c #c &c u  c %c c c
cc)cccA#% c cc=c(cc(5c
c
m. Dezvoltarea unei reprezentări mai puternice şi mai eficiente a intereselor întreprinderilor
mici pe plan naţional şi la nivelul Uniunii Europene,cGc
öc cc&ccc)((Ec

c .c
öc c c( c c=cc c cc
c c c c c c c c <# c c c
c%c c&cc !ccccc&%c Ec
öc cc % c !cc c)((ccc c % c c
cc"cccc cc"# !!&c &ccc
c # c "c c c c & !c "c c "c c c
&cc
c
c )c ! c %c %c c !c c c c c c
c !c c c c c c #c c c c c ! c c c c
 c 4c c %c c 4c c c c &c c c !c c c
%!&ccccc#%ccc c cc
c
( *! !*:5+4*!!!6*:c
c
 !c c c c c c c #c c #%c c c c 
 
 
  
  
 
    
 
   
 


  ccK;c c
 c c ;!4c !c c c c %c #!c # c !c &!c c !c %c "c
< c c c c c &c c c c c !c c !c c c c
c !c  c !c c &c  c # c !c !c 4!c "c 4!c
!cccccc"cc%c%ccc
c
 
 # " 
c  c c c "c c c c !c c c &c &!c c
&c cc c#!&cc cc&c ! c
c c !!!&c &c ) &c #c c #&c !c ! !c c !c !&c
!c ccc!c"c c c ccc0;# c"c.// cc
c#c %c #!cc c#%c;ccc c %c #!cc
c c c # !c c c c c c $c #c c &c  'c c
%!c!ccccc ccc&c%cc
cc( ccccc# c!c5c ccc cc! cc
!&c c !c c !c c "c 5 c #c %c
#c!c !c c %c"c"c&c &c c
c c c c !c c c c %c c !c "c c !c "c
%c c &c c  c c c #& !c c c c  c c <5c
%ccc
&c c &!c c &!c !!c &c !c c c  c
 !c ">c c ! !c &c c &c c c c  c
!!&c #c c c c &c c c c ;c c $ c c
c 'c c 4!c c <!c c c !c !c # c c c c c
!&c cc &c c&!c c c c &c c c #c
 c cc cc "5!c!c c cc%c c c
 ccccc"c
M!&c !&c c c c c !&c cc c<c c
&c cccc c!cc%4% ccc"c;cc c
cc" 5 !c!c %c &c #!c# !cc c cc%&!c cc
!&c c "c c c !&c c c c c &c c
 &!c ccccc&!c
c !c # c !c  c ;# c c c c #&c c c
#c c 0#c !c c c Ac c !c !c !c c c

c 1c
 c !&c c c c 4c "c c 4c "#!4c &c
 c !c&cc c

Promovarea rucurii urabile roucţia iurialăc
Mc c c c c c c  !c c %!c c &c c
%cc&!c !ccccc %!&c ccc&c"c c
 > c (c %c %c #!c c;# c c c % c c
%c ;c c )((c c #&c c c ?%c #!@c 4c c c %&c
 ccc c c ccc cc%cccc&ccc
c ccc"ccccc c
c %!c c "!c c c &c c !c c c c 5c
 c c  c c c ;# c %c &c #!c c c c c
!c c %cc !c# 4 c c &%c 5c <cc"c c c c
c c !c !c c %c c c c c c !c !c c &c
 ccc&c cc ccccc" 5c%!&cc% c
c&c c ccc Gc
>c " 5c!4ccc!c4cc!cc!cc c c
"# !!&c &c c "c c c c c !c c
#Ec
>c %c c c c %#c c c c %c c c c
!cc%Ec
>c c cc? cc%&!@c cc cc$)'c
c c#%ccc&c c cEc
>c " 5c %!c c # c c ;c c c c #c "c
ccc" 5c& c #>%c"cDEc
>c <c c ;c  c c 4c "c &c
c c c )((c c %c "c c c #!&c c
 c
=c c%c c c #cc &c c%cccc
 %c !&c c %c !4c c c c ;#!c "c c c
 cc c
c
) *!% *  c
c
cc;c  c!c"c cA!cc c<&c"!cc
c" c &c cc cc &c c !c c#cc
1/cccc &c!c!c !c!ccc&c!c4c cc
c &!c %#c 4c c c &c c c !c #c c c # c %c
 ccc
 c #c c c c c #c &c c !& c "c c c
Gc c c $ &c #!c c c c !c c !c c c c !c
 !cc& cc%4 'Ecccc&c&cc !c$ &c#!c
#!c c %&c !c 4c c c 4c c c  c c &'Ec c c &c
$ &c#!c cc&!c !ccccc c'cc
c"c c &c ccGc
>cc c c 5 c #c c !c c "c &c c &!c c
&cEc
>cc #cc& cc"&c#c"c !c c Ecc
>cc cc cc!>c"!c&cc"4c!c cc c"cEcc
>cc # cc &ccc&!Ecc
>c cc cc !c#c &!c
c

c 7c
* c!cccc;#&cc#!c"c
 ccc cc Gc
c
Iccc3,cc3Fc cc"&c"c"cccc#c &!c"c
 c&c c ccGcc
öc "!&c&cccc% c c# &c
öc cc&ccccc !c%c;%c
öc &c";cccc&c cc c c! !c c
# cc
öc cc& c cc&cc c;#c
öc c &c # &c c %!c ;c c c c
 c
Iccc2/c c# c &cc& cc ccc&!c cc
c c c "c c &c c &c c "c "c ! c c
cc&!c
Iccc2.c$ 'c c %c c #%&c c 5c #c c !c c !cc c
c c  c c c "c c c c c 4c c c "!c
 &Ec"cc.cc1cc c c#c!ccc!c !Gc
öc #%&cc !c!cccc!c Ec
öc #%&c c% Ec
öc #%&c c 5c c c !c "c !c c c c %c
ccc c%c#cc5Ec
öc #%&c c c5c!> %!Ec
c
 cc c !c #%c c c &c &c c
c&!cc &c&c c !c&c# c"G c
c c c &!c # c c %c 4c "c c c 4c c
c Eccc cc&!c!c"cc!c<c cc
c &!c"cc !c cc"Ec
.c cccc c &c# c!c#!cccc
 c!&c4c"c c ccc cc 5c"!c
c
c

 c c c c !c c < %c c c c !c $ c c
5cc% 'c c c%ccc"ccc #c ccc !c
c c c %c=cccc<!cc% cc c"c
c !c c c #c c c !c c c !c c c
 c "c c c c c c "c !!c c c %!c c
%!&cc cc cc#c c
Acc5!ccc &cc !cc c!c
c Ac!c %c "c c ccc !c"c 233c c c
 c c c  c c c c ;#c #c c & c c c c Bc
?c "c Bc ?c c  c c # c !c c c ! c "c %&c
!&c c c"c !c ccccc cc c c c4cc
%ccc;!cc#!c
cc ccc%c cccc% cccc
 c c "!c #c &c%4cc cc c c6c
!c %%c c c &c c $c c c # c &c
'ccc&c c cc4!cc /-cc cc$ccc!cc
cc!c"c 22.cc"c%cc+,cccc 'c6ccccc
c cc &cccc c c
 !c c c c c "&c "c c"&c !c c "!c#c
 &cc !cc !c#!&Gc

c ,c
Icc !c c "&c !c c c !c " 4c "c c %&c c
 c !c c !c #c &!c c c c c c c c c
 !cc"cc &Ec
Icc !c c c Bc c ?c c c "&c c c &c !c
" 4c c &c !!c c c %c c c c %c c c c
Ec
Icc !c c & c c "&c c c "c c &c c c
cc#c &Ec
Icc !cc"&c!c
c
c c "c c ;!c c c : c c c c c c
$ c c #&c #c c 'c "c c c 4c c c &c !&c c c
c&%!c
c
c
 *+
c
 c !c "!c !c " c c!c !c !c !c c c
 &c c c c c c !c 4c "c c c c c
!c c !c 4c ! c c c 4c  c !c %4c "c
%c cc"cc cc"ccccccc !c
c c %c 5 c "c c c "c  !c c c %c "c
c c  c c c %&c c # c !c c "c c ! c c
"ccc5cc cccccc cc !c
(! cc!c cc#%c cc"c c( c c
=cc c cc.///>.//,cAccc !c cc
c &!c #c c c c c &%c Bc 5c "c @c !c c
cc cccc c%cc5 cc c>cc#%c
c !&c c c c c c c c c & c "c c !c c
 %c #!cc# 4 >cccccNccccc# c!c
 cc %cccc 4cc#%cc !c# c!c
 ccc#!cc%!ccc c
c c !c %c &c # c !c c c c c c
 c c %!c"ccc!c c!c c c
 !c "!c c ;#!c c c c c %c <c c
 !c c c %!c !>c %!c c !c !c "c 22/c c c c
%c c c c !&c <c c c c &c c c
 cccc cc
c
 )
A c)))c 
  2
 ; 

c c c c c "c c c c c !c c !c c c
&c #c !c "c c c %c c ) !c c &!c #c c c
c%!cccc"#c!ccc%c"4c !c c c.//7c!cc
 c %c c "!c /c &!Sc c c c c c c c c c !c
<cc Fc#c.//.cccc #c #ccc !cc
Ê    
!c ccc cc" c ccc !c cc
%c "c c ! !c c c !c c !c c ;#!c %c
 c !c c c c c c #&c c c c >c c
 c c c "4c c c #c c  c c "c !%c  c

c Fc
.///c c c "c %c c c c &c c %c %c c
 !c c  c &c c c %c c c c c c c
 &c c c !c <!cc >;c c c c c %c
"c !cGc
#"<"#  
cc
;c Mc c c &c c c c # c c c &c c
 c c c %c c ;c %c ;c c c c c
#;cc;c# c!cc %c"cc c#4cccc
c &c"c ccc
;c 6c c c c # c !c %!c c %c c &c c c c
%&c# ccc cc c>c!c%!cc
;c c # c !>c %c c c c !>c c c c
cccc c c% cTcc cc & cc c c cc
& !c !c c c !c c c c & >c c c c
!ccccc!c c c c"cc cccc# &c!cc
cc!c
c
=ccccc cccc c &c"cc
 c %c c c ;# c "c c c & !c &Gc c "c
 c &c &c !c cc %c &c& cc %c
 #cc
) c c c c c % !c  c c c c ># c
 c5ccccc c %ccc"c!c ccc c!c
%&c c c c c c ! c !&c c c c c c
% #c c < c c !c %c # c !c c c !c %c c !c
 c cccccc &c 5cc c cc c4c
c5ccc!cc c!>c!!c !c &cc
 &c #cccc !c c ccc%c!cc c
#c %c #c c c c =c c 4c c o 
    oc !cc%&c!ccc &cc !&c
 c c c c &c =c c c 4c "c c !c !c "c %!c c "c c
c c c c !c c &c "c c =c c c 4c
cccc c!cc !c cc !c"cccccccc
% c c c c !c c (#c %c c (#c !>c  c c !c
 !c "c c c !c (c ;!c c !c #!c c !c
 c ccc#c!c c<c"cc&cc&cc
c !c %!cc"# !!&!c
c =ccc !cc%c"cc !c ccc !cc% c c
c c c c !c c"# !!&!c c c %c c c c c
&ccc! c cc!c c cc
c =c&!ccc!c!c;#!c c"ccc>c ccc
c c ) c c c "c 22/c c %c c c % c c c c
c%ccccc) !c%c5 c ccc cc
 c !c !c c #%cc c #cc 0#c cc c
c c & c c !c c c c 5 c c c c c
"c!>c c#c cc c"cc%c
c ) cc c!&c ccc c%!c%c c &cc
c!c#!&ccc%c cc c#&c cccc>c
 c c ;#c c  c c &c c c c %c "c &c c
 ccc,.-c"c 2+/cc+ -c"c.// c"cc!cc#!c%cc! c
c c 1/-c c 3-c )&c "c c c &c c %c c c "c !c
c%!c839c

c +c
c c!c!c c !cc !cc%!c"c c%&c
 c c &c !c c c c c c cc ! c c
#c cc"# !!&c ccccccc cc &cc
%&c c "c 5c c "c c c c #c c c c $<c c
#c ;c 'c c c c #c ; c c !c 5 !c c c %c "c c
;c c c !c  c ;c %c c %&c "c &c c c c
 ccc!&c&!cc c cc c%cccc
c )%&c#c"c&c c;cc cc"c cc
 &c c c c #c c c !c !c c "c &c c c
 %!c #c4c! cc &cc cc
c ) c !c !4c c &!c !c "c & c &c c &c
cccc&c!cc cc c c"c& cc!c
!c c c c %!c c c c c c c c c !c c "c
& ccc! ccc 21-c"c 22 :2,cc 37-c"c.//.c"cccc cc! c
cc , -cc . -cc"c cccc%ccc ..-cc3.-c839c(c c
4c !c "c c c c c c &c c %; c %c c c
;c c &cc c&c"4c
c c cccc!c!c c !c !cc # 
 
" c %c c c c c "c c 22F>.///c c
 &c"c cc c1.-c%c c,,-cc c839c c"ccc
c c c c c !c 4c c c c &c c c c !c
&c %c #!c c  c %c c % &c !c c !c
cc& cccc cc cc %c c%c c
c c c .// c c .//.c !c c &!c c %!&c c %c c c #!c
# cccc cc;cc&c#c"cc %!&cc
c c c c c c %!&c c c <!c c c #c
 c &c c c c c &c c c c %c
 c c c #c "c #c !cc c c &c c c c c
 c
c c c #c c c c c )((>c c c c c %#!c c
 c c & c )((>c "c %c c c ! c "c c cc
c c c c c "c c c c &!c c c !c =c
c c c &c c c !c %!c c c c c 4%c
"c >c c c 5 c 4!c c c !c !c c c c c
 c c c c &c <c c " c ! c c =c (c (5c cc
( !c $ ('c!c !c ccc c c c %!c c c
c%c c c!!cc cc%!&c c !c)((>c
c #c c cc # c  c=ccc !c (c c 5c
c cc c c "c c c %c %c c c 5#ccc c
%cc
c c !c c c !c c  c <c c c c &c
 c !c c c %c c c cc c =c c  c #c
! cc&!cc"ccc%cc c<!c&c%c
"c c c !c"c&!c#cccc c"c&!cc
 c c c &c !c c !c "c c #c ; c $ c
!c<c 'c c c c " c!cc;#c c5 c c c
c%&c!ccc;c
c c c %c %c %c c c &c !c c c !c c c
c c !c !c  c ">c !c !!c c c !c %c c c
#c c=c c4c%cc!c c cc c"c c
4c c c c c "c % c c c &c c
c c )((>c c  c c %!c c "c "c &!c c

c 3c
!c c c c c c Gc c KO>;O> c c &c c
;Ec ccc&Ec &c &cc!c cc ccc
cc"c& cc &c
c ccc !c%!ccc c">c !c!!c
>c ÿ cNc!c c cc# cc;cc&c c cc
%c ccc%c# ccc%!&c ccc
"c %c 5 c c &c c c &c c !c c c ">c c
!c #cc c!4cc c c c !c# c !c
c#!c!c! !ccccc% &c% #c
>c 7$  &" # &c Nc # c c c !c c ;#!c
;c c c c c c "c ;c &c c c
 c$)
'c)
c"c#&c c;ccc cc5c cc
&!cc !c!c!c#ccc"# !!&c%c%c
#cc c!c%cc c!cc !cc!c!cc)
c
"c c c c %c "c c c &c ;#!c
;c c# cccc)
c ccc;cc# c %Gc
#;c;cc !c cc ccc
>c 
   " #  

 Nc c !c c c c c
<c c <c c &!c c 5 c c c !&c c &c
c c %!&c c c %&c c c !c "c c
c;cc%ccc!ccc!c
%&c c c c c %!&c %c =c c c
 !c ; c c c Dc %c 2-c c )*c c &c 4c
c!c ccc8+9cc c %c%&c c"c
c c 5!c c %&c c c c c c !c c c
c c &c "> c c Nc c c c "# !!&c c
<c c%ccc
>c 
 #  "  " Nc c !c # c !c
! !c c !c c c c c c c &c c c c
# c !c c c c c !c c #c !c
%!c c c "c c c c !c !c %c !c c
&c  c c c #& c !c c <5c %c c c c
!&c "c c c %c c &c c c c c !&c c
c c !c #c c c c c c c "c c c
%c ;c c c c &c #!c # !c c c  c c %&!c
c c c #%c c c c &c c c c c c
 &c&c cc c cc"ccc%c& cc
"ccc%c cc&c!c<!c c cccc

c c #c c c c c !c !c !c c c c
cc%! !cc ccc !ccc
c "c c c c c 5!c %c c c
!c c c ! c c # c c c "# !!&c c c c c
 %c c c %c c c c c c c 5!c %c c
c c c !Gcc
>c cccc#c ccccccc
 !cc%&&cc %!Ec
>c &!c !Ec
>c % c"cc ccc cc"cccc&cc !Ec
>c <&!c!c"c c cc"cEc
>c %ccc"!ccccc c&c #Ec

c 2c
>c &c c &c % !c c c c c c c c # c
c"cc"ccc
c4!c"# !!&c!cccc# c %&c"ccccc
cc cc &cc&c"cccc#c
c
c $ "<
#" # 
c c c#% c#cc c ccc*c!c%&c
"c c Dc %c # c !c c 1-c c )*c c ./ /c c c #c
c !c c &c c c # c c c %&c %c "c c Dc c
 c c c c c c %c c &c #c 8+9c c c c c
!c &%c & c c c c $ 'c c %c c !c !c
%!&ccc
c c c # c c %&c #c c "c c c c c
c c !c c &c #& c c !4c c = 5c &c
 cc&cc%&c# c!c%!cc!cccc !c c
 c c c !&c c c c c &c c c c c
 cc &cc%&c
c
c !  
c
c ( ccc# c!cc%#c cccc %c)((>c
c c  c "c c %c c %&c c )((>c c c "# !!&!c c
c c & c c # !c "c c #c c c c # c
 %c c %c "c c &c c 5 c c "4c c c
!c
c c c c #%c c c c %&!c c !c c
c c c c c c c c c &c &c !c %c
c c c c !c Jc c Jc c  c %c c
 #c%cc cc!c
c
c $  
 
"
 
c c c c #%c c c  c c c;# c %c c c
 &c c c #c c !c # c !c c c c &c
 #!cc c!cc# c!c !c !c
>c " 5c!cc!c!cccc c c"# !!&c&c
c"c c cc!c cc cc c#Ec
>c %c ccc%#ccccc Ec
>c cB cc%&!@c !cc  cc$)c
 cL'cc"&c#%cccc cEc
>c " 5cc %!cc!4c;c ccc!c #>%c"c
cDcEc
>c <c !c cc 4c"c&cc)((>
cc%c"c%cc#!&c% c
c
=ccc !c%cc c

   
c cc c
c ccc&cc c cc c c cc% c cc
&c c%!&ccccc#c%c"# !!&c
c
$ " " 

 &
 
c c  !c c &c !c c &c c c c &c
!c ccc & !c cc%c %cc#c!c
 cc !c( ccc&ccc &cc cccc #c

c ./c
> #c c %c
c c c c & c "c c !c &c
 ccc4 cc & !c&cccc
c c c c c c &c c  c c %c c c c
%ccc Gc
c c c#c c cc &c$c cc cc
 c &c &c c &c c &c !c c !&c
 c c %c %&c c %c & c &c
&c  'Ec
.c c c c c c c c c c %c c
$c !c c c &!c !c c c & c c c
#c Ec ! c c 5c c &c c %c c ! c >
 'Ec
1c ) &c c !c &c &c c cc #c $ &c c 5 &c c #5c
cc"c !&cc %; !c&cccc'c>
 #c c c %c $ &c c c ;c c c c >c
'Ec
7c &ccc!ccc ccccc ccc cc
 c c &c ">c !c !c c c Nc c c %c
!&cc & !c cc#c!cc&!c
c 22/c c c c !c %c c c c c c c c
!c!c !c&c!c"cc ccc c# cc"# !!c
&cc &cc c cc# ccc c &c
% c cc c4c%c c c
c c !c c c #c %c *c c c ;c "!c
 %c&cc&c!c cc cc#c!ccc&c%c
<!ccc&!c"c% c c ccc&c"c<c!c
c# ccc&c# cc%cc
c !c c c &c c c c % c c c "c c c
#& c <!c c !c !c c %c & c "c c "c c  c
 c =c c c c c c <c !c c !c c c
#c ccc#c&c c
c
!  $
$
 " " 

c c c c c c 4c c c #% c c
"# !!&c  c c %c c c c !c c c !c c
&cc cc"c"c c c
c c !c c #c c c c c "# !!&c  c "c c
 & !cc c cccc !c&cc

$
 c> c c! c c %cc#!cc c
 ccccc#cccc ccccccc !!c
 c #c c c  c c !c c c c &c c
 &!c c #Ec c &c c c c %c
 c c c
c =c .//.c c c c c c c & c c Bc c "# !!&c
 c @c c c "c c c c c c #c #c c
! c c # c c c "# !!&c !c c c c c c Gc
 c c c > c c $4!c c .,-c "c .//7'c c c
 c %c c c %c c c c B%@c c c c
>cc >cc c"c cc c&!cc c c
c cc cccc!c!c ccc%!c !c cccc
c c !c c c c c "# !!&c c c %c c c c c c
c cc!ccc!c c# c!ccccc

c . c
$"  $$ c cc #c c#!c %c cc c
 c c &c c &c  c c % c c c c c
"# !!&c &c c !c !c c  !c c c ;!c c
c ccc ccc5 c cc %c"c c cc%c
"c c) cccc c c !Gc
>c c !cc &c & !cc! c%Ec
>c c &c %c c  c # c $ c c &!c &!'c c %c c
! c<&cc#;Kcc<c%!ccEc
>c c;# cccc c
c c #!c c c %c "c c c %c c c %c c
%c c c c %c c )((c c < Gc c c c c c
 cc&c%cc ccc%cccDccc c c c
 ccc c"c!c %cc cc!&cc#!&cc
 c4cc cc cc"# !!&ccccc &c%c
c
c %$
 " & 
$
 $ "
c c !cc %ccccccc c5c#cc cc
 !ccc & !c %c%c !c c !Gcc
öc c!Ec
öc ccc&c !Ec
öc c"ccc cEc
öc c"ccDcEc
öc c &Ec
öc c!c
c
c c c c ! c c c c &c c c !&c !c
%!c c c c c < c c c c !c c c
"# !!&!c #c !c &!cc c cc c c7 & 
 
 cc !c c#%ccccc %cNc
cccc
c c  # 
  $
 c c c 
 
" <5!c ccc"c%c%!&c
" 
$

 #  
 c c c &c c "c
 cc !c c%ccc
" $ 

 c c c ;c c c ;c c c c c
 c c & c ">c !c !c c c c c !c !c "!c c c
%c c c c %c c c c &c c c c c
;c c
 c !c # c !c c ;# c "c ! c c c
 c c c =c c c c !c !c c <!c &c c
 c!c c;# c
 c cc" c!c %cc!cc cccc
 c"c &cc &c
c
c " 
 "  
c <c!c !&ccccc%!&c"c c c c
 c c c c c c c c c ! c %c %c c
&!cc
& c"ccc c c%#c cc"# !!&c
 &c c %c )((>c c c c c c !c c "c &!c
c =c c .//.c &!c c c c c c c c
=c(cc# !c c %c cc

c ..c
ccc!cc&c!ccc c c %c%c
c # c %c  c !c "c c c "# !!&c %!c  c
%&c
c c "c & c c c c c c c  c
"c c "c ! c "c c "c c c
c &!c c
 c cccc c4!ccc
c
 

$
 " 

 &
 &
c &cc c"c c%!&cc">c! !cc
c c!c c!cc cc%c c=c c &c
> c #& c c c c < c c !c !c %c c c
&c )&c c &c c &c !c c c +/c c &c &c
 c =c c c c c c &c  c &c  c c
ccc !c#c ccc# c!c ccc
c c !c  c #%c c c ;c !c & c #c #c
 %c c c # c !c c !c c c c c c
c c%cc cccc c
c c"c !&c c cc&!c&c%c5 c ccc c
c #c c %c #c !c c c c %c c c c c c c
c c&cc%&c
c (c c4cc4c c# c!c &!c&%cccc"c&c c&!cc
%!c!c !c<c cc4!c"c./ /cc& cc&c#c
 >c cc cc# cc c c&!cc*cJc
c %c &c 4c c c c c &!c c c c c c c !&c
 c %c c #c
c
c $ "   

c c !cc c !cc %!&c c cc %c
c c !c c #c c c <c %c c c c c
c%cc5 cc&ccc# cc#ccc
c 6 c!cc!c%c# c!c&!ccc cc c c%c
c c "> c c c !c c c c %c c # c c !c
!c#c%cc!cc !c!c"ccc! cc
cc
c (c c #!c c c c "c c c c c ! c "c c c
 ccc cccc c cccc ccc
 !c c!&ccc&cc ccccc c
< c %c c c % c &c c c c 0  c
c c "c %c 0 /c $U;c %c 0 c c )%c c %c c ('c c
 c c & c "c #;c c &c c c !c c < c c # c
c !c!c!c!&c ccc


c !cc ccc# &cc# !c c c !c#%Gc
>c #c  cc!!cc" ccc cc c#&c
c cc#c c cc% #cc!&cEc
>c c &c c %c c c & c %c c
 c #c;c &c&cc !cc c
c c %!c!&!c c c c "c !c ccc &c c !c
%! c ccc%cc%c# c!cc!c cc
Ec
>c c #!&c c &c c c c &c c c
c cccc cccc#&c #c

c .1c
 ccc c#cc#cc !cc c# c# !c
c < c c & !c "c !c c !c c c &c !c "c c c
%c &c "c c c c %c c c c
c #c# c!ccc &c cccc#ccc
=# !&c c c c c c c c &c %!&c
 cc ccc cc c
 c&c cc %c 5 c cc c "c c  c
c % c c c c c %c c c c &c c c
 !c c c # &c c c c #%c c c #c c
cc%c cc&!c"cc ccc&ccc%c"# !!&c
& c"cc
c
 )
A c)Jc 
 
 
c
c )
"
 c
c
c c c %c c c c !c c c c c c !c "c #c
(%ccccc c c% &c ccc"c cc c
 c c "!&c !c % &c "c !%c c c c !c %c c
% &cc c !cc
c
‘  ‘  c
 c !cc " c "cc ›F/c "c c  c c  c c
"c c 4c "c (%c c " c c <c c c c
c c c c "c  c !c c c c c ›3/c >c 5 c c c
 c !c "c c c c c Gc c ;c $ %c
 &c c c c !c &'c c c c c c c 4 c
! c c c c !c c c !&c < c c
 c !c c cc &ccNccc c# # c4!cc c
&c c c c c %!c #c #c c c c
 &cccc<c7/-ccc!c
c c %!c c !c "c c c ;! c c c
c #c %c c %!c c  c6 c c
 c c c c c c c c c c c c &c c !c
c cc&!c !c
6c c!c"c< c cc cc# !ccc"c
 c c c c "c c c &c c !c c c c # c
c =c &c c %&c c c c (%c c ! !c c c
 ccGc
'cc & cc# ccccNc c!ccccc
 &Ec
.'c c  c c # c c c c Nc c c c c
 c<c c#c c!cc;!c
c c c !c c <c c !c !c c (%c c % c c
c c !&c c # c c c c c c c
 4c c c c !c !c c c >c B!@c c c  c "c
ccc! cc!!cc% c!cc %cc c%c
c
c
c

c .7c
‘  ‘ P c
c c c c c %c c %c  c c " c !c c
!c  c %c c &c c "c c #c c
 c cc&c&c ccc&c%c&c
c c cc =c!c !c c c cc &!c c c c &!c
>c &c !c c c !c >c "4 c 5!c "c #c
 c%cc &c%ccc&!c
c c #&c c "c #c (%c c > c "c & c
 c#ccc cc c cc c cc c c
 !c cc&cc ccc !c&cc&c &cc
c c c 5 c "c c c c c c %c #c c
<c c c c c c #!c c c c 6c
 ccc ccccc"cc!cc ccc
&!c 4c !ccccc cc c cc c
c &c c c "c c  c  c !!c #c c !&c 4c c
c c &c c &c c "> c c c %c =c 221c c c
 !c c "cc c c !&c c c "c c c c c
c c "!c c c T&>) !c %4c !c c c
c &c c c c !cc c %c "c ccc c
 c c %c c c c c c #c c c !c
  c c c c c  !c c c "%c c c "c "c c
c c c c c "c &c c !c c c c  c c c &c
!ccc cc ccc&c&c
 c "c !c !c "c c c c c %c c c c #%c
#c c %c c c "c c c c !c c c c Gc c
c c ;c$c !c c c !cc!c c 'c c c
c c <c c !c !c c c c  c c &c c
; c c !c c c !c c c c #!c c c &c
!&cc &ccc4cc cc%c c c% c#c
!c%!c"c c!&cc &ccc;cc
=c c %!c c 5 c c %4 c &c 4c !c c
&4c c !&c c # &c c c &c <c 6c c c c c c
ccc cc&cc ccc !ccc
c!cc c c%ccc
c
‘  ‘ P
P  

c
 !c c !c c % c c # c c "c 227c c c c !c
c # c c #c c 22,> 22Fc !c c c !c !c c c #c "c 22+>
223c c c c c !c !!c c c %c %c % c c c c
#%c c c c c %!&c c c !&c c c c c
%&c!cc
c c c !c c c &c c c c c 4!c "c c c
%cccc cccc c!cc &!c c %ccc
5 !c %&c ! c =c 223c c < c c c c c c &c c c
ccc# c!&cc%c
 c c c c % c c "c c c %!c c
 c!c ccc c c cccccc!c%cc
%4 ccccccc &c !cc c" c&!c<cc"c#c
.///c cc#cc"cc# c!cc% c cc" c
c"c.//.ccc!c c6()cc*(cc cccc c

c .,c
 c c  c c !c c c c !&c c c !&c <c c c c c c
%cc cccc cc
ccc!c"c% &cc cc #c(%c"c"c c
22Fc 4c >c c c ;#c c c %>>%c c #c c c
#4 >c " 
  
 c #!c c ;!4c
0 % cc,,1cc3c#c 22Fc
 cc"cc"ccc"c c"c cc% c c
"c %c "c c %c
 c c c  c c c "c c
 c c"cc%!ccc%ccc!c !c cc #c
c c % c "c # c # c c c c c "> c c %c c
c c c c c c #c c c c =c c c c c
 !cc c5cc"c!ccccc !cc!&cc
 c c c c c &c 4c c c c %c c
c%c4ccc#c &c ccc#c!cc!c
!c <c !c %c !c !c c c c c ;#c
 cc
 ccccc!c !c>c c"c.///>.// ccc
c F -c c )*> c "c .// c !c "c c 4c c &c c c c
 c ++-c "c .///c c 1+-c "c .// c c c !c c %!c
c c .///>.//.c c c &c c c c c %c !c
 #!c)cccc&cccc#c c cc cc
cc cc" c"c 22Fc
c
11/!*7!ÿ5 ÿ!

 !c c c %c#& c!c !c c cc c%cc
&c c c c c c c c c c 4c c
c c "# !!&c c c c c #% c c Nc
%c c %cc % c %c "c &c "c .// c cc #c
c c c c
 c # c !c c !c c c c c #%c
ccc !c c& c"> cccc%c !c c !Gc
;c c %!c>c4!c"c c.//,Ec
;c c0 % c%c %c c%ccc.//.>.//7Ec
;c c)%&!cc #c(%Ec
;c cc%cc< Ec
;c cccc &cc c# c cc.//.>.//,c
c
c c ccc cc c&c c6cc
c c c %c !!c c %c c < c c &c "c c $c c
<&c c c c c %&c c %c < 'c c !c
# c !c c c !c c  c c %c c # c !c %!c c B #!@c
ccccccc&c
=c c %c c c c &c c c c
c&c
cc
) 
&
  c
c
 !c c c %! c "c c c c c #c "c #c
(%c c c c !c c c " 
  

 <!c"c 22Fccc cc!cccc7cc4!c"c.///cc
 c%ccc!!c#c#%ccc#c&cc
# !c c c %!&c c %c c c c c

c .Fc
cc! cc c"# !!&c ccc$! c 'cc
c cccc c&c!c
Ac !c %c c &  c  c c  !c !c c %#c c c
!ccc# !cc c<5cc cc#!c"#4c! c cc
c%cc
A#% c c c c c c c c ;c "c # c c Gc
Ê     
 
   
 
  ! c 829 c c #%c c &c #&c 4c c #c c !c c
 !c c c "c c !&c c (%c "c c 5c ! c
 c c%cc%#c"cc !c #c c"#!c
c c#%cccGc
 
! 
 
 

 " 
     
  
      #
 
 
 
 c829c!c!ccc!ccc
c c #c (%c c c c !c "!c "c c % !c c c c
;# c c c &!c c c >c c c c c c &c c c
(%c c c c c c c c c 5c ;# c
ccccc)c
$      
!
  

    


  %  
  
  
  &  
  
  "   

 
 
    %       
 & 

    ! c >c c c c c c c c c c !c
 c !c c c c c c %4c 5c c c c &c /c c c
 c%&c" c c cccc c c;c%cc
 %c c cc ccc"c< cc%!&c
%c c c #%c c c &c c %Gc    
 "      
!    
       829c =c c >c c c &c "c !c
&ccccccc&!cc%&c!cccc!!c
cc cc! ccc"cGc' 
   
         
 
  829c )&c c #!c c c c c c c c c c &c
%!c ">c ! !c "c c !c  c c c c c c
 c%c c cc&c c"cc>c c! c!cc
Ac!c !c!ccc ccc c"c
% c =c % c c &c c cc !GcÊ  
  " 
        
  " %     
&   
   c829c c c &c c  c=c
c &!c $ ) 'c c"c c c c c $+ c c"'ccc !c
c c  c c c c *c (!c !c !c c >c c c  c
 !cc"ccc ) c!c cccccccc
cc#%c cc &cc&cc cccc 
 
         
 
( >c &c
c &ccc cc c c"c c c cc&c&cc
# c<%!c
=# !!&c c c c c "c &c B @c  c c c
cc ccc cc c cc %c &c
c!c c
c#%c 5ccc%&c"c cc!!c%&c 5c
c!!c cc#!cc"c c 5cc;c%cc

c .+c
 c(%cc!4c # %!ccc c>c cc4!c"c c
cc cc %cc&!ccc !c%5!c c%&c
c
 !c c #%c %c c "c %!c ! c c c c
&c c # c c c c c #%c c =c c c
! c c ccc cc cc%cccc
c
c " 

& < #  

c c c c c ! c "c c "# !!&c  c c c
c c ! c ! c c &c %c %c ! c &c c &c
&!
>c c c % c #c c c ; c c c c
!c &c c c >#c c c c !c c c
c
>c ccc  ccc"cccccc"c;c
%c #c "c &!c c &c !c c 5c c %c
 &cc c!c
c
c " # & 7

)%&c %c c c "c "c %c c %c
c c c c c %!&c c c c ; c c
 c!c !c;c%ccc 5 c
cc&cc%c%&cc cc c&Gc
>c #c c%c%&!cc c% cccc&Ec
>c #c&ccc c;4cc%ccc&cEc
>c #c &c c c c % !c c c %c
 c <c <c !c c !c c c 5c c
 !
c !c ! c c c c c c c ! c %c !c
 c&cc c"ccc c##Lc"c cccc!c
#!&c c c &cc %c c# c!c#!c cc c c
!&c #c c !c # c c c c &c c c # c !c c 4c c
!cc!c c c#%c c
=c c c %c c %&c !c c $)'c c c c c
 c #%c c c c  c %&c c &!c ) c c
 cccc !Gc
>c ";c c c c c %c c %c #c c c &c
!c c %&c c c &!c c !c c c "c &c
c<Ec
>c cc%&c&ccccc%&ccc
cc cc5 cccc%c&c c c!&c
 E
>c c c c &c &c c c !c c &c %&c
!c %c A(c $A &c (!c c & 'c c c )&c c
 &cccE
>c &c &c #c (%c "c %c !c c c
%c !c $!&c c c c <c %c c
%&c'

c .3c
Ac # !c c c %c c c !c c c c c A(c "c
 c .// c!&c %c c c c c "c c % !cc c c
!cc c(%c%c cc&!c# cc(L ›ccc*.cc cc
!c!ccc&!ccc &ccc c&c"c cc
cc !!cc& ccc &c ccc&!c
c c c c c ! c "c c c c %&!c c c c
"# !!&!c

(c 2#" <
"  #" 

c#c c #c % cc!c"5c"c! !c ccccc
>c c "c c &&c c c c %!&c c Dc =c c <c c !c
#c c "c c c c c "c c Dc c %c %c c #%c
c c c ;c "c c !c c %c c c ! c 4c c
#c "c&c !c&c!cc "c c &cc c
c !c"c cDc%ccc"c &cccc# c!c!c
%c c c!cc! c c cc! &c!c"c%c#!c c
cc&c c #c
Ac !c &%!c c c !c c c c c c &c c c
 c c c c c %c c c
&ccc)Ac2///c c cccc c"cccc
c!&c ccc%!&ccc&c<c
c
)c $ ; 


c
0 % cccc&c!c%!c< cc"c c4c !c
%c &c c c c < c c &c &c c c "c c
%c ccc%  cc<c=ccc4c%c c%c
c c c c c c c c c c c c %c c &!c c !c
 c ccc!c c%4 c#ccc &c%c!ccc
c !&cc c"c(%cc
c c c %!c < c c >c c &!c c c ! c c
c #c c !c !Gc @ 4c < c !c c c c c c c
! c%!cc c cc(%cc&c!cccccNc!c
c % c c !c &!c "c c c %c c &!c c &c &c
cc @c829cc c& c!c"c&c c#&c c"c
 cA(cc 4c"c&c!c ccc#c"ccc&!cc
!c &c c"&cc5c
 c c c %c < c c c !c A &c c %c
< c c (%c $(A'c c 5 c c c c c c
)c
(Acc c%c c cc&c<ccc cc &c c
#&cccc cccc
c
-c $# "
"
c
 c c c &c c %c 4c c c ; c c
<c c  c "c c c c c c c c c
c c %c c &c c c c c c %c c c c
! cc=ccc&c cc<c c cc
 %c &ccB c%cc&c &@cB c%ccc
c "@c B c %c c !&c c & @c B c %c c  c
"@c

c .2c
ccc!c&c % ccc %cc &c"cc
c5cccc"cc !c
 c c c !c c !c c #c (%c c
 c c !c c c %c &c c c c &!c c c
!c!cc) > c cc
c
Ëc 
 " $
 #  
 
$
c
) c c c "c c !c &c c !c c c  c
 c c # c c c #%c %c c &c c &c
) cc ccc cc;cc cccc&cc !c c
ccccc c( c
 c c #%c c c c c B c  c c c c
!c c c c c % c 4c c c 5c # c 4c c c
# c c"ccccc&!c;!c!ccc&!ccc
 &c&@cc
c c #c c c c c c c "!c c &c &c c
c c %c %c c Gc (;c c $c c %c c
!&c 'c c (* c c c
)c c c %!&c c
0 #c $6&'c ) &c c "!c c c c !c !c !c c c c ! c
&cc c!c &c#& c"ccccc&!c ccc
 ccc
c
0c $ 
G &
 
 "&=
c
 c !&cc%ccc!c c #cc cc
"c&cc cc!c c !c cc!cc
c"c%c !cc ccGc
>c c c c c c &c c c &c $"c
 c 4c c c 'c %c c %c #c c c c
 c#Ec
>c " c  c c c "c $ c c c
'Ec
>c ; c c c c &c c !&c
"cc$ 'c Ec
>c #ccc ccc!cc! Ec
>c c c !c c c &c c !&c c $&c c &c
%#&c  cccc%'@c
c

# cc&c!cc%c cccc;c c"cc
%cc cc c !c c ! c# ccc
4c c c"cc!c<cc c!c"ccc%c c
c cc&cc%c
c
c c 4!c c c !c c c c &c c
&ccc!cc !c c & $
 " c
"c c c c %!c #c &c c c c c
cccc c !c Gc
>c % c ccc< cEc
>c c;c c c Ec
>c ccEc
>c cc;c cc%ccccc Ec

c 1/c
>c cccccc cEc
>c c;ccccc Ec
>c #c cc# cccÕ
c
c&!c&ccc# c!cc% c"c
 c&c&c cc c<cc$!ccc5cc
 !c'c cc c 5c;c c< c cc

c "c c c c % c c c c c c c (%c c
 !c c c c c c %!c c c c c %c c
c&c"c# c&ccc c!cc c"c cc
 ccc #%&cc&c
c c c c # c c c c c c #c c c
;c 4c "c c c c c c !c c !c c c
#c"c c > ;cc
 %c c c #c cc!&c c c c %c%c "c cc
# c#cc %c"c4cc4cc c%&c!c
c "c !c c &c c c c c "c 22+c c c c ">c
c !cc  c c "c .///cc .// cc %c &cc
c c c !c %c c c %c 5c c c % c c
 c"c cc
&cc c !cc ccc#!c cc!c !c
22FcNc.///c%c !ccccc#cc!c&c c ccc
c c ccc! c
c
c c #c c c c c c %c %c c c c c
c c c c c !c c %!c >c 4!c "c c
.//,c Jc c "c %!c c c %c c c c c c c c c
 c c c c c c %c c c !!c c %c c !c
 !c
c
7 &  2$3 
 11-
=c % c c c #% c c # !c c c c c #c
(%c c B
 
     
 
 
 " %       &  
   ! 

 "   
            
  

(  @c8 ,9cc


 c c c c c %c c c c c  c c
 cc Gc
;c c c c ";c c > c %c c ";&c
cEc
;c cccc cc*cc)%&cc %Ec
;c  c c c c "c $.//c c c
 c c c c&!'Ec
;c 6<# ccccc c &c !c&c
c
 c cc c"c c c"c%#cc!c ccc
ccB%c#c cc //cNc ./cc"@c8 ,9c<!c#c!cc
c!c c;c !ccc!c# c c"ccc
 ccc &!c ccc c
 c c#% c c cc#c !c!&Gc
öc %cc" 5c ccc<Ecc

c 1 c
öc cc #cccc !c ;c cc!Ecc
öc " 5c  c %&c c  c ;c c c < c
 Ecc
öc %c cc # c c &cc! cc Ecc
öc %c#!&c c c c c c &c c c c
cc ccccKEcc
öc c !c&c;Ecc
öc %c"c cc)((c#c ccccc
 cc"c cc cc!&Ecc
öc %c%!&cc> %c5c"c c"Ecc
öc c &c  c c &c c "%!&!4c c c >
 %cc c&>;c%&cc c
!&c cc#cc c cc cc"ccc%cc
c! c c c"cc< c
c
7 & 7

 
c c c c  !c c &c c %!c >c
c c %!c  c %c c c .//.>.//7c #!c c  c
<c *!c (c c c % !c c c c c &c c
 cc cc cGc
>c c ccEc
>c %c< Ec
>c c c% c
 c c c #%c cc c &c "c c c c
& c !c c !Gc
;c c&c% 4c%ccEcc
;c # c c #Ecc
;c c!&Ecc
;c c#!&cEc
;c c&c"c5 &Ecc
;c "# !!&c cc;cc c;!Ec
;c c cc&cc
;c c cc%cc &!cc&!ccc
;c %c c c c c%cc"cc c)((> Ecc
;c "# !!&c c%cc c cc% c
=c c !c %c c c c %c c (%c %c
c #c c c %c c c c c %c c c
%&!c c # !c c c !c 4!c "c c "!c ! c c c c c
c ccccc%#c%c&cccc c<c
c<c
c
7 & " c
)%&c !c ccc"ccc%c%c!&c c
 &c c "c c %c "c c ;c c Dc =c #c (%c
 c %&c !c 23,c c c " c c c c !c c 5c c c
c!cc+,>3,-c8 F9c ccc 5cc c!c c c%c
c )%&!c c #c (%c c c c c !c c # c
# c c c ccc%&c<ccc=cccc
 !c cccc c!c !cc%&c cc!cc !cc
 !cVA
cc &c%&c"c(%ccc !c c cc
$;'c c # c %c c < c c #c $VK'c c # c
 c : c c 4c c c c c c c !&c
c 1.c
$A 'c c %c c c !c c c c &!c $
;'c c
 !c c%c"c(%c
c cc cc c#ccc&!c c c&cc%c
c c !Gc
;c c c%c &cc &Ec
;c c  c c c c &c c !&c c
Ec
;c c ccc!&c c%c
=c c c c c c c c c ! c c !c c c
%c c c c & !c c  c c c $c c .3-c c ,-c c
;c /-'c8 ,9c c cc<c%c%&ccc
c c !c c ! c !c &c "c c c c c c c
%!c c c "c c ! c %c c c c c c c c
(%cc&!c !c c%&c ccc&c c c c(%c
)c c 6c c c &c c c c c
&c c c "c c 4c #c !c ##c !c "c !c &c %c c
c ccc cc!!c"c%c
c
7 & ; 
 
cc cc !cccc&cc cccc
%cc< c cc.//.>.//,c#!cc!cA &c c%c
< cc(%cc( cc c5 c;ccccc c
c c c
)c
 c %c !c c !c !cc # c c c &c c
 c c c c  !c c c %!&c c
%c c c !&c
c c c c c c &c c <c
&cc c c 4c !&cccc!cc c#cc
=c% ccc<c ccc cc%cc#!&c
c <c c !Gc c %c c c c c c
 cccc!c c !c cc#cccc;c
c c c c c %c =c c c %c < c %c c
 c< cc * cccc&!c5!c"c< c!&c&c
cc# cc c
 c c"c! c&cc<cc)c c c!cccc c
c !c %c &c !c c c %c c c #c c
 !&cc ccc c!c c! c c c%! c ! cc# c
 c cc< ccc&c4c)c c&c &cc
c
P
 
 
  
 c c c c &c c  c # c c c #c "c c c
%ccc &cc&c( c* cc./cc 227c!cc3c
#c .// c cc %c cc c ! c c cc c &c !cc
#cc cc %c ccc Gc
;c *c#>%c<%Ec
;c rcccc &c>!Ec
;c %!c!c<%!Ec
;c r)#c ccEc
;c c<%cc cc%ccc
c4!c"! c&c &c c cc"c%c
!ccccc cc %c cc
 c &c )((c =c %c &!c  c %c c % !c %c
ccc%c !c c&c4c cc c4cc ccc&!c

c 11c
)c c #c c !c %c c c %c c #!c c c !c
&c c "c c ! !c c c $ c c )'c c  c !c c c c
%c
cc c %! c cc %c "c c!c c c c&c
c c 4 >c 4c &c 4c c c c c !&c
cc"cAcc%cc!c"!c%cc ccc
c c c c c c "c c c c Bc
@c
=c c !c  c c c )((c c c c %c
cc%ccc &ccccc
c
=c";c cccc&c c!c !cc&cc
 cc(%c cc 22F>.///c cccc ccc%ccc
#c !&c c %cc c (%c cc c %!&c c c
&ccc% c cc# c!c%!ccB%!@ccccc
c
c
 
% &c c c "c (%c c c !c c c c c
c c c c c
c c c c ! c "> cc%c c$ c <&c
'ccc cc% &ccc cc
c c  $ 2F/c >c 232'c "c (%c c c c <c c
 cc"c c c%ccc & c4cc# c cc
c4cccccc
c &c $ 232c Nc 22F'c c c !c c  c c =c c
%!&c c c c "c c !c c !c !c c c c
< ccM c<!cc% c!c c %!c cc
c c !c "c "c c 22Fc !c c c &c c c
 cc 22F>.///c c!ccc cc(%c c c c
5 c M)Ac $A &c M& c c c %c ) !'c c &c c
c c %c %c %c c c c =c c c c c <c
 c!&c c c#%ccc c
c !c !c "c c .// c c !c c %!c c
c c 4!c "c .//,c c c !c c c c c c c c
 %!ccc %!c>ccc
 c c<!c cc
& c "c c c c c c c #!c c !c !c !c
cc!c c%c%cc&cc
c 4!c #c &c c c c <!c c c %c c !c
 c c !ccc c&Gcc
>c c 5 c;c$+,>3/-'cc cc!c!&Ec
>c ;ccc c%Ec
>c ;c!cc cc&!c&Ec
>c c%c&ccc&!Ec
>c %&c c"c; cc%Ec
>c c !cc;c&c
c
c c c c < c # c !c &!c !c #% c c c c c
 c# c!c%!cc%!&cc"ccc&c c"c
%c !c !&c c c c c &!c c &c &c &c "c
&c# !cccc

c 17c
c c c #%c c %c %c "c c c c c c c
c %!c "c  c c &c c %c c c c c
cc %!cc #c

!"
 $ 

c & c c # c c c c %c c c &!c 5!c "c
cc#% cccc cc Gc
;c c c c c c %#c c ;c # c c c #c
 &cc cc&cc c&ccc c c &c
c%c cc ccc ccc cGc
>c  "# 
 

 

cEc
>c 
 # $  $

 $'
>c 
 
;
 Ec
>c $
 # 
;
  #
'
>c  "  " $ 
$Ec
>c 
  "#$  "$2 c
c
;c c 5 !c  c  c c % c "c c c
5cccGc
>c   "'c
>c $  < & #$ 
;
 &'
>c  

  '
>c $  

 & c
c
;c c%&c!cGc
>c $&#  $   #'c
>c 
  3$   '
>c $  "
 "'
>c  

 & 
 $2$ 

c
c
;c %c%&c#cGc
>c  $

>'c
>c $$  $

 $&$ "7,111'
>c "
$'
>c $ 
 & $" c
c
;c &c %!c)((Ec
>c $
 " 

 
"# &


 / 'c
>c $ 
  &  
  $ '
>c & $ 
 
  

  '
>c
"  

 &c
c
;c c  c !&c #c c "c c c c c
!&cc#cc"ccc cEc
;c c #!&c c c "5 !c c c c c
 c c %c c !c !cc c c %c c c c
 cccc Gc
>c & &# 

'
>c $ $&$ $ 
7)111'
>c # "
 & c
c

c 1,c
!"
 $$ 

;c %c&c &cGc
>c   $ ?
  'c
>c  &
  ?
 

' 
>c 
? "  &&#
 c
c
;c %cc&c%cc c cGc
>c   
 # " 
 '
>c # ;&"  
 '
>c   
c
c
;c %c!c cGc
>c $  $

 
 'c
>c $  & & '
>c   
 "# $  
 
c
;c %c  c c c c c c c 5 !c  c c c c c
 ccc%ccc
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
*)*)A0 6) c
c
c * cUccc
;cVKcccccc) Lcc

Gccc Lcc* cc c ccc c 22,c
.c c c ;c c c C) c Lc c cAc c
%c %Gcc 0 c c c Lc ;Cc A(c $2/'c ,FFc
6cM%#c Fc 22/cc
1c cc;c c cC c) c%cLcc;c
 c CcA(c$27'c1 2c6c#c 7c 227cc
7c c c ;c c c ?
;c %c c c
c c ;c c c #cNc ;Oc c c #c @c A(c $ 223'c + 3c
6c Lc./c 222c
c 1Fc
,c c c ;c c c ? %LGc
;c WLc c %c
c ccc@cA(c$.///'c.F.c6c(Lc. c.//.c
Fc c c ;c c c ?) c Lc c c c @c
A(c$.//.'c+ 7c6c#c c.//. c
+c c c;c c c ?(c;cc c
Oc 1-c c
0@cA(c$.//.'c722c6cA#c c.//. c
3c cc;c c cccOKcc?)cc
cc) L@cc$.//1'c.17c6# Lc.7c.//1 c
2c &cc cc #c(%c
/c0c #c C c ) c LCc c c c ;c c Gcc
cccc;c 22/c Lcc #cc;c #c
c cc;c(ccc;ccc6c cc;c cU cc
%cV;cGc c0%ccAc 22.c
cOc
;c ? +  , -
 c
(cc 222c
.cA#%Lcc c(RcXc.c.//.c
1cA#%Lcc c(RcXc1c.//.c
7c cccc &cc c# c cc.//.>.//,c
,cc %!c>c4!c"c.//,c
Fcc)%&!cc #c(%c
+ccc%cc< c
3cOOO %cc
c
c
c
c
c
c

c 1+c

Evaluare