Sunteți pe pagina 1din 1

Motto: Dacă lectură nu e, nimic nu e!

Caracterizarea personajului:
Am început lectura_________ Am sfîrşit lectura___________ Directă(Exemplul) pagina
Data Data __________________________________________________ ____
Titlul____________________________________________Specia literară__________________ __________________________________________________
Autorul______________________________ Editura,data ______________________________
Date importante din activitatea scriitorului___________________________________________ __________________________________________________
______________________________________________________________________________ __________________________________________________ ____
______________________________________________________________________________ __________________________________________________
Prima impresie după lectură: __________________________________________________ ____
• Opera mi-a trezit sentimente de __________________________________________ __________________________________________________
• Ceea ce impresionează este faptul ________________________________________
• La fel de surpinzător este momentul _______________________________________ Indirectă(exemplu) pagina

• Demn de admirat este fragmentul în care ___________________________________ __________________________________________________ ____


Opera e structurată în: __________________________________________________
• Cărţi____ ; Părţi____; Volume____;Capitole____; __________________________________________________
Cronotop ________________ ________________________ __________________________________________________ ____
Timpul Spaţiul __________________________________________________
Momentele subiectului: __________________________________________________ ____
• Expoziţiune ___________________________________________________ __________________________________________________
• Intriga ___________________________________________________
• Desfăşurarea acţiunii ___________________________________________________ Mijloace artistce: Pagina Mijloace artistce : Pagina
• Punctul culminant __________________________________________________ ______________________________ _______ __________________________________ ____
• Deznodămîntul ___________________________________________________ ______________________________ _______ __________________________________ ____
______________________________ _______ __________________________________ ____
Tehnici narative:(indică pagina, dacă există tehnica dată) ______________________________ _______ __________________________________ ____
• Relatarea de la persoana___ _____Fluxul memoriei___ Introspecţa__ ______________________________ _______ __________________________________ ____
______________________________ _______ __________________________________ ____
• Retrospecţia___Monologul interior___ Retardaţia___Inelul compoziţional___ Vocabular:
• Reluări textuale__ Digresiunea___Paralelism__ Cuvîntul Explicaţia Cuvîntul Explicaţia
• Elipsa___sau altele________________________________________________ • •
Moduri de expunere:(subliniază modul prezent în opera literară şi indică pagina) • •
Naraţiune_____Dialog____Descriere___Monolog____ • •
• •
Personajele: • •
Numele Tipologia Numele Tipologia
• •
_______________ __________________ ___________________ ______________ • •
_______________ __________________ ___________________ ______________ • •
_______________ __________________ ___________________ ______________
_______________ __________________ ___________________ ______________
_______________ __________________ ___________________ ______________

Tipologii :Parvenitul;Zgîrcitul;Snobul;Ratatul,Orfanul;Parazitul;Avarul;Muncitorul;Leneşul; Atitudini proprii :


Titanul;Demonul;Geniul,Inadaptatul;Visătorul;Mesianicul;Binefăcătorul;Copila inocentă, etc Faţă de personaje Vizavi de problematica operei Faţă de opera literară
Pun preţ pe ______________ Apreciez momentul în care____ În urma lecturii ai impresia___
_________________________ __________________________ __________________________
Cugetări (selectate din opera literară) __________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ __________________________ __________________________ __________________________
__________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________
__________________________ __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ Pasiunea scriitorului pentru __________________________ __________________________
______________________________________________________________________________ personaj o sesizăm prin______ __________________________ __________________________