Sunteți pe pagina 1din 2

Inspecţia de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea

legumelor şi fructelor ;
Inspectori I.S.C.T.P.V.L.F.:
Ing. BADICA CORNELIU: tel.0264591752 int.216
Ing. MAN MARIANA :tel 0735401739

Obiective generale şi specifice:


Obiectivul principal al I.S.C.T.P.V.L.F., îl constituie implementarea şi
respectarea prevederilor legislative privind organizarea comună de piaţă în
sectorul legume şi fructe proaspete,
I.S.C.T.P.V.L.F, funcţionează în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului agriculturii nr. 420/2008, privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei
de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi
Fructelor, desfăşoară activitatea de control în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului agriculturii nr. 592/2008 privind efectuarea controlului de
conformitate cu standardele de comercializare a legumelor şi fructelor
proaspete, care transpune în legislaţia naţională regulamentele CE 1221/20008
Controlul de conformitate cu standardele de calitate este unul din
elementele de baza ce asigură o funcţionare corectă a organizării commune de
piaţă în sectorul legume-fructe proaspete,
În cadrul standardului de calitate a legumelor şi fructelor proaspete,
conceptul de calitate este determinat de aspectul comercial al produselor
prospete – prin caracteristicile organoleptice (prospeţime, calibru, formă, culoare)
şi cele de condiţionare (sortare, ambalare, etichetare, prezentare).
Prevederile standardelor de calitate (de comercializare) asigură
uniformitatea clasificării legumelor şi fructelor proaspete în funcţie de
caracteristicile comerciale
Controlul de conformitate, realizat după prevederile standardelor de
calitate, asigură respectarea parametrilor comerciali pe care trebuiesă le
întruneasca legumele şi fructele proaspete pe întreaga filieră de
comercializare, de la producator până la consumator.
Controlul de conformitate cu standardele de calitate se efectuează în toate
fazele de comercializare, respectând prevederile Reg (CE) 1221/2008 ce
se asigură de ISCTPVLF – prin Ordinul 420/2008.
Atribuţiile inspecţiei de legume-fructe din cadrul DADR sunt :
- verificarea respectării conformităţilor cu standardelede comercializare
a fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs ;
- eliberarea certificatului de conformitate pentru legume şi fructe
proaspete provenite din import sau destinate exportului;
- verificarea documentaţiei şi facturilor pentru loturile de legume şi fructe
proaspete care se supun standardelor de calitate;
- verificarea modului de realizare a autocontrolului privind respectarea
standardelor de comercializare ;
- întocmirea bazei de date a operatorilor din sectorul legume-fructe
proaspete;
- asigurarea controlului de conformitate cu standardele de
comercializare a fructelor şi legumelor proaspete care urmează
procedura de retragere de la comercializare;
- aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţie;
- verificarea respectării tehnologiilor de producţie pentru fructe şi
legume.

- informarea operatorilor de legume şi fructe din judeţ, cu privire la


reglementările ce stau la baza organizării comune de piaţă ;
- verificarea modului de comercializare a plantelor ornamentale, a
produselor de floricultură, a aranjamentelor florale, a materialului
săditor şi a altor produse auxiliare ;