Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI


DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Str.G-ral Berthelot 28 - 30, sect.1, Bucureşti Tel/Fax: (+4021) 3135547.

LECTURI OBLIGATORII
PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE LECTURĂ
- LITERATURA ROMÂNĂ -

Versiune Modalitate
Anul de
Nr Autor Titlu
studiu Original Adaptare Integral Pasaje În clasă Acasă
crt
CLASA a V-a
1. Literatura populară Basme populare româneşti clasa a V-a x - - - - x
2. Vasile Alecsandri Pasteluri clasa a V-a x x x - - x
3. Tudor Arghezi Cartea cu jucării clasa a V-a x - x - - x
4. Ion Creangă Poveşti şi povestiri clasa a V-a x - - x x x
5. Mihai Eminescu Basme clasa a V-a x x x - x -
6. Petre Ispirescu Basmele românilor clasa a V-a x - - - x x
7. Alexandru Mitru Legendele Olimpului clasa a V-a x - x - - x
8. Gellu Naum Cărţile cu Apolodor clasa a V-a x - x - - x
9. Cezar Petrescu Fram, ursul polar clasa a V-a x x x - - x
10. Mihail Sadoveanu Dumbrava minunată clasa a V-a x x x - - x
11. Marin Sorescu Unde fugim de-acasă clasa a V-a x - x - - x
12. Ioan Slavici Basme clasa a V-a x - - - - x
CLASA a VI-a
1. Grigore Alexandrescu Fabule clasa a VI-a x - x - x -
2. I.L.Caragiale Momente şi schiţe clasa a VI-a x - - - - x
3. Petre Dulfu Poveştile lui Păcală clasa a VI-a x - - x x -
4. Barbu Delavrancea Nuvele clasa a VI-a x - x - - x
5. Calistrat Hogaş Pe drumuri de munte clasa a VI-a x - x - - x
6. Costache Negruzzi Cum am învăţat româneşte clasa a VI-a x - - x - x
1
ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI


DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Str.G-ral Berthelot 28 - 30, sect.1, Bucureşti Tel/Fax: (+4021) 3135547.

7. Literatură populară Legende populare româneşti clasa a VI-a x - x - x -


8. Ion Pillat Pe Argeş în sus, Satul meu, Poeme clasa a VI-a x - x - x -
într-un vers, Balcic, Florica
9. George Topârceanu Balade vesele şi triste clasa a VI-a x - x - x -
10. Ionel Teodoreanu Uliţa copilăriei clasa a VI-a x x x - - x
11. Mihail Sadoveanu Ţara de dincolo de negură clasa a VI-a x - x - - x
12. Mircea Sântimbreanu Recreaţia mare clasa a VI-a x - x - - x
CLASA a VII-a
1. Vasile Alecsandri Noaptea Sfântului Andrii clasa a VII-a x - x - - x
2. Lucian Blaga Hronicul şi cântecul şi vârstelor clasa a VII-a x - x - - x
3. Geo Bogza Cartea Oltului clasa a VII-a x - x - - x
4. Mircea Cărtărescu Enciclopedia zmeilor clasa a VII-a x - x - - x
5. Mihai Eminescu Poezii clasa a VII-a x - - - - x
6. Calistrat Hogaş Amintiri dintr-o călătorie clasa a VII-a x - - - - x
7. Nicolae Labiş Moartea căprioarei clasa a VII-a x - x - x -
8. Fănuş Neagu În văpaia lunii clasa a VII-a x - x - - x
9. Anton Pann Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea clasa a VII-a x - x - - x
10. Literatură populară Doine şi balade populare româneşti clasa a VII-a x - x - - x
11. Mihail Sadoveanu Anii de ucenicie clasa a VII-a x - x - - -
12. Nichita Stănescu Veche întâmplare clasa a VII-a x - - - x x
CLASA a VIII-a
1. Vasile Alecsandri Chiriţa în provinţie clasa a VIII-a x - x - - x
2. Tudor Arghezi Poezii clasa a VIII-a x - - x x -
3. Lucian Blaga Cântecul bradului clasa a VIII-a x - x - - x
4. Ion Minulescu Corigent la limba română clasa a VIII-a x - x - - x
5. I.L.Caragiale Teatru clasa a VIII-a x - - - - x
6. Constantin Chiriţă Cireşarii - Vol. II;Castelul fetei în alb clasa a VIII-a x - - x - x
7. Mircea Eliade Romanul adolescentului miop clasa a VIII-a x - x - - x
8. Magda Isanos Cântarea munţilor clasa a VIII-a x - - x x x

2
ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI


DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Str.G-ral Berthelot 28 - 30, sect.1, Bucureşti Tel/Fax: (+4021) 3135547.

9. Literatura populară Teatrul popular românesc (tradiţii) clasa a VIII-a x - x - - x


10. Alecu Russo Cântarea României clasa a VIII-a x - x - x -
11. Nichita Stănescu Poezii clasa a VIII-a x - x - - x
12. Radu Tudoran Toate pânzele sus clasa a VIII-a x - x - x x
CLASA a IX-a
1. Lucian Blaga Versuri clasa a IX-a x x x x
2. M. Cărtărescu Poeme de amor, Poveste adevarata clasa a IX-a x - x - - x
3. I.L.Caragiale La hanul lui Mânjoală clasa a X-a x x x x
4. Petru Dumitriu Cronică de familie clasa a IX-a x - x - - -
5. Mihai Eminescu Versuri clasa a IX-a x x x x
6. Ion Groşan Caravana cinematografică clasa a IX-a x - x - - -
7. Octavian Paler Deşertul pentru totdeauna clasa a IX-a x - - x x -
8. Simona Popescu Exuvii clasa a IX-a x x x x
9. Ion Slavici Moara cu noroc clasa a IX-a x x x
10. Mihail Sadoveanu Hanu Ancuţei (Cealaltă Ancuţă) clasa a X-a x x x
CLASA a X-a
1. G. Bălăiţă Lumea în două zile clasa a X-a x - x - - -
2. A Babeti, M. Mihăieş, Femeia în roşu clasa a X-a x x x
M. Nedelciu
3. George Călinescu Enigma Otiliei clasa a X-a x x x x
4. G. Ibrăileanu Adela clasa a X-a x - x - - -
5. Gib Mihăescu Donna Alba clasa a X-a x - x - - -
6. Camil Petrescu Patul lui Procust clasa a X-a x x x x
7. Ştef.an Petică Poezii clasa a X-a x - - x x -
8. Liviu Rebreanu Pădurea spânzuraţilor clasa a X-a x - x - - -
9. Ion clasa a X-a x x x x
10. Creanga de aur clasa a X-a x x x
Mihail Sadoveanu

3
ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI


DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
Str.G-ral Berthelot 28 - 30, sect.1, Bucureşti Tel/Fax: (+4021) 3135547.

CLASA a XI-a
1. Tudor Arghezi Versuri clasa a XI-a x x x x
2. Ion Barbu Versuri clasa a XI-a x - - x x -
3. Lucian Blaga Versuri clasa a XI-a x x x x
4. G. Călinescu Scrinul negru clasa a XI-a x - x - - -
5. M. Eliade Nunta în cer clasa a XI-a x - x - - -
6. Titu Maiorescu Jurnal clasa a XI-a x - - x x -
7. C. Noica Sentimentul românesc al fiinţei clasa a XI-a x - - x x -
8. Mihail Sebastian Jurnal clasa a XI-a x x
9. Nichita Stănescu Versuri clasa a XI-a x x x x
10. N. Steinhardt Jurnalul fericirii clasa a XI-a x - x - - -
11. Vasile Voiculescu Călătorie spre locul inimii clasa a XII- x - x - - -
a
CLASA a XII-a
1. Ion Băieşu Teatru clasa a XII-a x - x x
2. Lucian Blaga Teatru clasa a XII-a x x
3. Nicolae Breban Animale bolnave clasa a XII-a x x x
4. Traian T. Coşovei Antologia generaţiei ’80 clasa a XII-a x - - x x x
5. Mateiu Caragiale Craii de Curtea-Veche clasa a XII-a x x x
6. M. Cărtărescu Nostalgia clasa a XII-a x - x - - -
7. E. Ionescu Cântăreaţa cheală clasa a XII-a x - x - - -
8. Camil Petrescu Act veneţian clasa a XII-a x x x
9. M. Preda Cel mai iubit dintre pământeni clasa a XII-a x - x - - -
10. Radu Stanca Buffalo Bill clasa a XII-a x - x - - -
11. Marin Sorescu Iona clasa a XII-a x - - x x x
12 Matei Vişniec Caii la fereastră clasa a XII-a x x x