Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA CU CLS. I-VIII „I.L.

CARAGIALE” TULCEA
Str. I.L. Caragiale nr.20, cod poştal 820098 – TULCEA
Tel. (0240)532785 Fax:(0240)531927 E-mail: scoala.caragiale@yahoo.com

CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA


AN ŞCOLAR 2010-2011

LECTURI LITERARE PENTRU ELEVII DIN GIMNAZIU

IN CONCORDANȚĂ CU NOUA PROGRAMĂ ŞCOLARĂ

LECTURI LITERARE pentru clasa a V - a


Basme populare: Greuceanu, Sarea în bucate, Prâslea cel voinic şi merele de aur
Aleodor Împărat (colecţia Petre Ispirescu) etc.
Basme culte: Zâna-zorilor (Ioan Slavici), Capra cu trei iezi, Poveste (Prostia
omenească) (Ion Creangă), Neghiniţă (Barbu Delavrancea), Făt – Frumos din
lacrimă (Mihai Eminescu) Într-o poveste (Marin Sorescu) etc.
Basme din literatura universală: Hänsel şi Gretel, Cenuşăreasa (Fraţii Grimm),
Peştişorul de aur (basme ruseşti), Piele de măgar (Charles Perrault),
1001 de nopţi (Sindbad marinarul), Soldatul de plumb (Hans Christian
Andersen), Prinţul fericit (Oscar Wilde) etc.
Legende populare: Dragoş – Vodă, Descălecatul, Legenda lui Traian şi a Dochiei,
Dreptatea lui Ţepeş, Povestea ciocârliei, Soarele şi luna etc.
Legende culte: Legende istorice, Preda Buzescu (Dimitrie Bolintineanu), Legenda
rândunicăi (Vasile Alecsandri), Stânca Corbului (Alecu Russo) etc.
Legende din literatura universală: fragmente din Legendele Olimpului (Alexandru
Mitru).
Parabole biblice: Fiul rătăcitor, Pilda pomului bun şi a pomului rău, Parabola despre
oaia pierdută, Parabola despre împărăţia cerurilor, Pilda
samarineanului milostiv sau altele din Sfânta Scriptură. Floarea
lacrimilor  Parabolă biblică (Emil Gârleanu)
Snoave: De-ale lui Păcală, Păcală avocat, Boierul şi Păcală, Povestea vorbii (Anton
Pann) sau altele.
Descrieri din literatura română: Ardealul, Portretul voievodului (Nicolae Bălcescu 
fragmente din opera literară ,,Românii supt Mihai Voievod Viteazul) , Ţara din carton
şi vată (Eugen Ionescu), Bunicul a fost, bunica este (Ionel Teodoreanu)

Schiţe din literatura română: Bubico, Vizită…, Un pedagog de şcoală nouă, D-l Goe
(Ion Luca Caragiale), Bunicul, Bunica (Barbu
Delavrancea), Sărăcuţul, Gândăcelul, Căprioara, Când
stăpânul nu-i acasă (Emil Gârleanu), din Cartea cu jucării
(Tudor Arghezi) etc.
Schiţe din literatura universală: Broasca săltăreaţă din ţinutul Calaveras (Mark
Twain), Cele două feţe ale unei ţestoase (Herman Melville) etc.
Povestiri şi nuvele din literatura română: Budulea Taichii (Ioan Slavici), Domnul
1
Vucea (Barbu Delavrancea), Dumbrava minunată, În pădurea Petrişorului
(Mihail Sadoveanu), Puiul (Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti), Prăvale Baba
(Ionel Teodoreanu), Ciobănilă (Vasile Voiculescu), Aventura de ciocolată
(Eduard Jurist), Descoperind râul, În Vifleem ni se arată, Linu-i lin (Fănuş
Neagu) etc.
Povestiri şi nuvele din literatura universală: Tatăl lui Simon (Guy de Maupassant),
Biriuk (Ivan Sergheievici Turgheniev) etc.
Romane din literatura română: Fram, ursul polar (Cezar Petrescu), Hotarul
nestatornic (fragment din ,,La Medeleni”) (Ionel Teodoreanu)
Memorii : Anii de ucenicie (Mihail Sadoveanu), Cele dintâi lecturi (Mircea Eliade)
Amintiri : Amintiri din copilărie  fragmentele Calul Bălan ; Luarea la oaste ; La
cireşe, Pluguşorul (Ion Creangă)
Corespondenţa literară : Domnu’ Trandafir (Mihail Sadoveanu)
Cugetarea : Ciocârlia (Mihail Sadoveanu),
Texte din lirica populară românească : Doină, doină, cântic dulce etc.
Texte din folclorul copiilor: Numărători : Ala, bala, portocala etc.
Poezii ceremoniale. Colinde : Florile dalbe, Sculaţi gazde, Steaua sus răsare, Am plecat
să colindăm, O, ce veste minunată ! Moş crăciun cu plete dalbe,
Trei păstori, Pluguşorul. Sorcova. Capra etc.

POEZII DIN LIRICA ROMÂNEASCĂ CULTĂ

Imnuri : Deşteaptă-te, române ! (Andrei Mureşanu),


Ode : Ţară (Ana Blandiana), Limba noastră (Alexe Mateevici), Patrie, Ardealule!…
(Dimitrie Stelaru), Ardealul (Emil Isac), Doina (Octavian Goga), Ai noştri sunt
aceşti munţi, Horea (Aron Cotruş),
Pasteluri : Oaspeţii primăverii, Noaptea, Sfârşit de toamnă, Rodica, Deşteptarea
României (Vasile Alecsandri), La mijloc de codru …, Povestea codrului,
Freamăt de codru, La mijloc de codru des, Ce te legeni…, Fiind băiat păduri
cutreieram …, Rugăciune, O, rămâi, Revedere, (Mihai Eminescu), Noapte de
vară, Toamna (George Coşbuc), Toamna, (Octavian Goga), În vie, Cămara
cu fructe (Ion Pillat), Strofe de primăvară (Adrian Maniu), Plopul (Nichita
Stănescu),
Colinde : Colinde, colinde, (Mihai Eminescu), Colind ceresc, Ziurel de ziuă (Radu
Gyr),
Alte poezii : Poveste, Mama, (George Coşbuc), Bănuţul, Creion (Fă-te suflete copil),
Inscripţie pe steag, O furnică, Steaua în iarbă (Tudor Arghezi), Părinţii,
Focuri de primăvară, Vară, Cărăbuşul de aramă (Lucian Blaga), Acceleratul,
Balada unui greier mic (George Topîrceanu), Copilărie (Victor Eftimiu),
Fulg,, Mama, Scrisoare mamei (Nicolae Labiş), Litere, (Ana Blandiana),
Cărţile cu Apolodor (Gellu Naum), Despre minciuni şi flecării (Anton Pann)
etc.

2
LECTURI LITERARE pentru clasa a VI - a

Doine: Măi bădiţă, floare dulce ; Foicică trei migdale, Celui ce-a lăsat oftatul, Frunză
verde şi-un dudău, Plânge-mă, mamă, cu dor etc.

Balade populare: Toma Alimoş, Novac şi corbul, Constantin Brâncoveanu, Pintea


Viteazu, etc.

Creaţii de inspiraţie folclorică (în versuri): Doina, La mijloc de codru…,Ce te


legeni…, Peste vârfuri (Mihai Eminescu), Doina (Octavian Goga),
Doina (George Coşbuc), Doina, De-aş avea, (Vasile Alecsandri),
Cântec sfânt, Cântec de leagăn (Ştefan Octavian Iosif) etc.

Fabule: Boul şi viţelul, Câinele şi căţelul (Grigore Alexandrescu), Bivolul şi coţofana


(George Topîrceanu).

Texte descriptive în proză: fragmente din Ţara de dincolo de negură, Cetatea


Neamţului, Portretul lui Ştefan cel Mare din romanul ,,Fraţii Jderi”,
volumul I, Ucenicia lui Ionuţ (Mihail Sadoveanu), Portretul lui Ştefan
cel Mare fragment din ,,Letopiseţul Ţării Moldovei” (Grigore Ureche),
fragmente din Pe drumuri de munte (Calistrat Hogaş), fragmente din
Românii supt Mihai-Voievod Viteazul (Nicolae Bălcescu)

Texte descriptive în versuri: Iarna, Miezul iernei (Vasile Alecsandri), Vara, În miezul
verii (George Coşbuc), Brumărel, Mărţişor (Ion Pillat) etc.

Texte narativo - descriptive în versuri: Scrisoarea III (Mihai Eminescu)

Texte lirice: Revedere (Mihai Eminescu), Creion, Vânt străin (Tudor Arghezi), Vară
(Lucian Blaga), Mama (Nicolae Labiş) etc.

Experimentul poeziei ca joc de cuvinte: Vine primăvara ! (Grete Tartler)

Experimentul poemelor lirico – epice: Basmul toamnei, din volumul ,,Jucării pentru
Lily”(Ionel Teodoreanu)

Parabole: Parabola celor doi fii chemaţi a lucra via tatălui lor, Parabola grăuntelui
care creşte fără ştirea omului etc.

Schiţe: D-l Goe (Ion Luca Caragiale), Prostia omenească, Povestea unui om leneş (Ion
Creangă) , Întâiul drum (Ion Agârbiceanu) Ierni jilave (Gib I. Mihăiescu), Vestitorii
(Mihail Sadoveanu) etc.

Romane şi nuvele din literatura română: Sobieski şi românii (Costache Negruzzi),


Amintiri din copilărie (Ion Creangă), Palatul de cleştar, Hagi-Tudose
(Barbu Delavrancea), Moromeţii, Viaţa ca o pradă (Marin Preda),

3
Hotarul nestatornic (fragmente din romanul ,,La Medeleni”) (Ionel
Teodoreanu) etc.

Romane şi nuvele din literatura universală: Morcoveaţă (Jules Renard), Piciul


(Alphonse Daudet), Micul prinţ (Antoine de Saint-Exupéry), Minunata
călătorie a lui Nils Holgerson (Selma Lagerlöf), Prinţ şi cerşetor (Mark
Twain), Marile speranţe (Charles Dickens) etc.

Reportajul: Privelişti şi sentimente, Cartea Oltului, Ciuş, În nopţile cu lună femeile torc
cânepa, Veneam la vale (Geo Bogza) sau un reportaj aparţinând stilului
publicistic. Din literatura universală, reportajul se poate ilustra prin schiţele lui
Herman Melville din Encantadas sau insulele fermecate.

Amintiri: La Broşteni, La scăldat, Procitania, Pupăza din tei etc.(Ion Creangă), Amintiri
dintr-o călătorie, În munţii Neamţului (Calistrat Hogaş)

Memorii: Cea dintâi învăţătură (Nicolae Iorga)

Cugetarea: Scrisoare cu tibişirul (Tudor Arghezi), Poezia populară (Garabet


Ibrăileanu), Cărţile au suflet (Nicolae Manolescu)

Parodia: Fapt divers (Ana Blandiana)

Corespondenţa literară : Istoria unei plăcinte (Costache Negruzzi)

Poemul în proză: Cântarea României (Alecu Russo)

Experimentul desfiinţării graniţelor dintre genuri, specii şi forme literare: La ce


latră Grivei ? din volumul ,, Unde fugim de-acasă ” (Marin Sorescu)

4
LECTURI LITERARE pentru clasa a VII - a

Balada populară: Monastirea Argeşului

Balada cultă: Paşa Hassan, Moartea lui Gelu (George Coşbuc), Horea (Aron Cotruş),
Veche întâmplare (Nichita Stănescu), Noaptea Sfântului Andrii (Vasile
Alecsandri), Mistreţul cu colţi de argint (Ştefan Augustin Doinaş) sau altele.

Basmul versificat: Călin Nebunul (Mihai Eminescu)

Poemul fantastic: Călin (file din poveste) (Mihai Eminescu)

Poemul eroic: Dan, căpitan de plai, Golia ticălosul (Vasile Alecsandri) sau altele.

Poemul eroic în literatura universală: Cântecul lui Roland sau alt poem.

Proverbe: Povestea vorbii (Anton Pann) sau altele.

Parabola: Parabola vameşului şi a fariseului, Parabola fiului risipitor, Parabola


sămănătorului (George Coşbuc), Poteca (Ştefan Augustin Doinaş) sau altele.

Povestirea: Iapa lui Vodă, Hultanul, Taine (Mihail Sadoveanu)

Nuvela: Hagi Tudose (Barbu Delavrancea), Alexandru Lăpuşneanu (Costache Negruzzi),


Catastrofa, Iţic Ştrul, dezertor (Liviu Rebreanu), Dincolo de nisipuri (Fănuş
Neagu), Moartea lui Castor (Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti), Cozma
Răcoare (Mihail Sadoveanu), În tren (George Călinescu), Tabăra de la Sibiu
(Mircea Eliade), Căprioara din vis (Vasile Voiculescu), Budulea Taichii, Popa
Tanda (Ioan Slavici), Două loturi (Ion Luca Caragiale), Nucul lui Odobac
(Emil Gârleanu) etc.

Fragmente de roman: Amintiri din copilărie partea a II – a şi partea a IV – a (Ion


Creangă), Moromeţii, (Marin Preda), Baltagul, Nicoară Potcoavă
(Mihail Sadoveanu), Florin scrie un roman (Mircea Cărtărescu)
etc.

Fragmente de romane din literatura universală: Romanele despre regele Arthur


(Vrăjitorul Merlin, Lancelot du Lac etc.), Doi ani de vacanţă
(Jules Verne), Călătoriile lui Gulliver (Jonathan Swift), David
Copperfield (Charles Dickens), Gargantua şi Pantagruel
(François Rabelais), Robinson Crusoe (Daniel Defoe), Zece negri
mititei (Agatha Christie) etc.
Drama: Meşterul Manole (Lucian Blaga)

Imnul şi oda: Imn (Aron Cotruş), Deşteaptă-te române (Andrei Mureşanu), Ce-ţi doresc
5
eu ţie, dulce Românie (Mihai Eminescu), Imnul Albei-Iulia (Ioan
Alexandru), Odă simplisimei flori (Lucian Blaga), Patria română
(George Coşbuc) Imn lui Ştefan cel Mare (Vasile Alecsandri), Viersul
ţării (Ion Pillat), Imn (Horea Stamatu), Patriei mele (Elena Văcărescu)
Cartea ; Grai valah (Vasile Voiculescu) etc.

Psalmii: Psalmul 145, Psalmul 8 sau unul dintre Psalmii lui David, Psalm (Ruga mea
fără de cuvinte, Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere, Tare sunt singur,
Doamne, şi pieziş…) (Tudor Arghezi), Psalmi moderni : Ţărână, Iertare,
Duşmanii, Şi-au zis…, Cât am trudit…, N-am în ceruri nici o stea, Doamne,
toate, M-am uitat la fericiţi (Alexandru Macedonski), Rugă (Radu Gyr) ,
Înviere (Gabriela Melinescu), etc.

Meditaţia: Drum, Monodonie (Cezar Baltag), Stelelor (Lucian Blaga)

Poezii: Doina (Mihai Eminescu), Doina (Ştefan Octavian Iosif) , Doina , Voi, brazi înalţi
(Lucian Blaga), Lumină lină , Cuvânt, De Paşti (Tudor Arghezi), Moartea
căprioarei (Nicolae Labiş), Florii (Vasile Voiculescu) etc.

Proverbe: Povestea vorbii : Iarăşi despre nerozie, Despre iuţeală şi mânie (Anton Pann)
sau altele.

Cugetarea : În Vinerea Patimilor (Octavian Goga), Despre cuvinte şi limbaj (Nichita


Stănescu)

Corespondenţa literară : Păcală şi Tândală (Costache Negruzzi)

6
LECTURI LITERARE pentru clasa a VIII - a

Balada populară: Mioriţa, Monastirea Argeşului sau alte balade.

Parabole biblice: Parabola sămănătorului sau Parabola talanţilor.

Fragmente de nuvele şi de romane din literatura română: Povestiri, În mijlocul


lupilor (Vasile Voiculescu), Popa Tanda (Ioan Slavici), File din cartea
naturii, Vânturile (Ion Agârbiceanu), Ţara de dincolo de negură, Un om
năcăjit (Mihail Sadoveanu), La vulturi (Gala Galaction), Colina, Amiaza de
vară, Moromeţii (Marin Preda), Baltagul, Neamul Şoimăreştilor (Mihail
Sadoveanu), Ciulinii Bărăganului, Căpitan Mavromati (Panait Istrati), Mara
(Ioan Slavici), Amintiri din copilărie (Ion Creangă) etc.

Fragmente de nuvele şi de romane din literatura universală: Bătrânul şi marea


(Ernest Hemingway), Ivanhoe (Walter Scott), Aventurile
lui Tom Sawyer (Mark Twain), Copiii căpitanului Grant
(Jules Verne), Testamentul incaşului (Karl May) etc.

Scrieri SF: Ciberiada (Stanislaw Lem), Omul invizibil (Herbert Wells) etc.

Piese de teatru
Comedii: Chiriţa în provincie (Vasile Alecsandri), Conul Leonida faţă cu Reacţiunea ,
O scrisoare pierdută (Ion Luca Caragiale), Boul şi viţeii (Ion Băieşu) etc.

Poezii: Crăiasa din poveşti, O rămâi…, Călin (file de poveste), Ce te legeni…, Privesc
oraşul-furnicar…, Dintre sute de catarge…, Mai am un singur dor (Mihai
Eminescu), Viaţa mea se iluminează (Nichita Stănescu), Amintire (Lucian Blaga),
Decor (George Bacovia), Moartea căprioarei (Nicolae Labiş), Trebuiau să poarte un
nume (Marin Sorescu), Transilvania (Ioan Alexandru) etc.

S-ar putea să vă placă și