LECTURI LITERARE PENTRU ELEVII DIN GIMNAZIU

PREVĂZUTE ÎN PROGRAMA ŞCOLARĂ ŞI ÎN MANUALELE ACTUALE LECTURI LITERARE pentru clasa a V - a Basme populare: Greuceanu, Sarea în bucate, Prâslea cel voinic şi merele de aur Aleodor Împărat (colecţia Petre Ispirescu) etc. Basme culte: Zâna-zorilor (Ioan Slavici), Capra cu trei iezi, Poveste (Prostia omenească) (Ion Creangă), Neghiniţă (Barbu Delavrancea), Făt – Frumos din lacrimă (Mihai Eminescu) Într-o poveste (Marin Sorescu) etc. Basme din literatura universală: Hänsel şi Gretel, Cenuşăreasa (Fraţii Grimm), Peştişorul de aur (basme ruseşti), Piele de măgar (Charles Perrault), 1001 de nopţi (Sindbad marinarul), Soldatul de plumb (Hans Christian Andersen), Prinţul fericit (Oscar Wilde) etc. Legende populare: Dragoş – Vodă, Descălecatul, Legenda lui Traian şi a Dochiei, Dreptatea lui Ţepeş, Povestea ciocârliei, Soarele şi luna etc. Legende culte: Legende istorice, Preda Buzescu (Dimitrie Bolintineanu), Legenda

Bunicul a fost. Legende din literatura universală: fragmente din Legendele Olimpului (Alexandru Mitru). Gândăcelul. Floarea lacrimilor  Parabolă biblică (Emil Gârleanu) Snoave: De-ale lui Păcală. Stânca Corbului (Alecu Russo) etc.rândunicăi (Vasile Alecsandri). Păcală avocat. Pilda samarineanului milostiv sau altele din Sfânta Scriptură. Un pedagog de şcoală nouă.. Bunica (Barbu Delavrancea). Pilda pomului bun şi a pomului rău. Povestea vorbii (Anton Pann) sau altele. Vizită…. Parabola despre împărăţia cerurilor. Sărăcuţul. Când stăpânul nu-i acasă (Emil Gârleanu). Descrieri din literatura română: Ardealul. Parabole biblice: Fiul rătăcitor.Românii supt Mihai Voievod Viteazul) . din Cartea cu jucării (Tudor Arghezi) etc. Bunicul. D-l Goe (Ion Luca Caragiale). Parabola despre oaia pierdută. Căprioara. bunica este (Ionel Teodoreanu) Schiţe din literatura română: Bubico. . Boierul şi Păcală. Portretul voievodului (Nicolae Bălcescu  fragmente din opera literară . Ţara din carton şi vată (Eugen Ionescu).

Prăvale Baba (Ionel Teodoreanu). Ciobănilă (Vasile Voiculescu). Cele două feţe ale unei ţestoase (Herman Melville) etc.La Medeleni”) (Ionel Teodoreanu) Memorii : Anii de ucenicie (Mihail Sadoveanu). cântic dulce etc. ursul polar (Cezar Petrescu). Dumbrava minunată. Descoperind râul. Povestiri şi nuvele din literatura universală: Tatăl lui Simon (Guy de Maupassant). Aventura de ciocolată (Eduard Jurist). doină.. Texte din lirica populară românească : Doină. Cele dintâi lecturi (Mircea Eliade) Amintiri : Amintiri din copilărie  fragmentele Calul Bălan . Biriuk (Ivan Sergheievici Turgheniev) etc. Hotarul nestatornic (fragment din . La cireşe. În Vifleem ni se arată. Puiul (Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti). Linu-i lin (Fănuş Neagu) etc. În pădurea Petrişorului (Mihail Sadoveanu). Pluguşorul (Ion Creangă) Corespondenţa literară : Domnu’ Trandafir (Mihail Sadoveanu) Cugetarea : Ciocârlia (Mihail Sadoveanu). Povestiri şi nuvele din literatura română: Budulea Taichii (Ioan Slavici). Luarea la oaste .Schiţe din literatura universală: Broasca săltăreaţă din ţinutul Calaveras (Mark Twain). Domnul Vucea (Barbu Delavrancea). . Romane din literatura română: Fram.

Sorcova. Plopul (Nichita Stănescu). Colind ceresc. Ardealule!… (Dimitrie Stelaru). Colinde : Florile dalbe. Povestea codrului. Pluguşorul. Toamna. Noaptea. Revedere. Strofe de primăvară (Adrian Maniu). Ode : Ţară (Ana Blandiana). Creion (Fă-te suflete copil). Ziurel de ziuă (Radu Gyr).Texte din folclorul copiilor: Numărători : Ala. Poezii ceremoniale. Colinde : Colinde. Ai noştri sunt aceşti munţi. Ce te legeni…. Sfârşit de toamnă. Horea (Aron Cotruş). ce veste minunată ! Moş crăciun cu plete dalbe. Capra etc. rămâi. Trei păstori. Cămara cu fructe (Ion Pillat). Rodica. (Octavian Goga). Freamăt de codru. Doina (Octavian Goga). O. (Mihai Eminescu). Alte poezii : Poveste. Rugăciune. La mijloc de codru des. Bănuţul. O. Fiind băiat păduri cutreieram …. Am plecat să colindăm. Steaua sus răsare. române ! (Andrei Mureşanu). Noapte de vară. bala. . Sculaţi gazde. În vie. Mama. Pasteluri : Oaspeţii primăverii. Deşteptarea României (Vasile Alecsandri). POEZII DIN LIRICA ROMÂNEASCĂ CULTĂ Imnuri : Deşteaptă-te. colinde. La mijloc de codru …. Patrie. (Mihai Eminescu). Limba noastră (Alexe Mateevici). portocala etc. (George Coşbuc). Toamna (George Coşbuc). Ardealul (Emil Isac).

(Ana Blandiana). . Litere. Acceleratul.Inscripţie pe steag. Steaua în iarbă (Tudor Arghezi). Balada unui greier mic (George Topîrceanu). Copilărie (Victor Eftimiu). Cărţile cu Apolodor (Gellu Naum). Despre minciuni şi flecării (Anton Pann) etc. O furnică. Mama. Cărăbuşul de aramă (Lucian Blaga). Fulg. Focuri de primăvară. Părinţii.. Vară. Scrisoare mamei (Nicolae Labiş).