Sunteți pe pagina 1din 2

LECTURI LITERARE pentru clasa a VII - a

Balada populară: Monastirea Argeşului


Balada cultă: Paşa Hassan, Moartea lui Gelu (George Coşbuc), Horea (Aron
Cotruş),
Veche întâmplare (Nichita Stănescu), Noaptea Sfântului Andrii (Vasile
Alecsandri), Mistreţul cu colţi de argint (Ştefan Augustin Doinaş) sau altele.
Basmul versificat: Călin Nebunul (Mihai Eminescu)
Poemul fantastic: Călin (file din poveste) (Mihai Eminescu)
Poemul eroic: Dan, căpitan de plai, Golia ticălosul (Vasile Alecsandri) sau
altele.
Poemul eroic în literatura universală: Cântecul lui Roland sau alt poem.
Proverbe: Povestea vorbii (Anton Pann) sau altele.
Parabola: Parabola vameşului şi a fariseului, Parabola fiului risipitor,
Parabola
sămănătorului (George Coşbuc), Poteca (Ştefan Augustin Doinaş) sau altele.
Povestirea: Iapa lui Vodă, Hultanul, Taine (Mihail Sadoveanu)
Nuvela: Hagi Tudose (Barbu Delavrancea), Alexandru Lăpuşneanu (Costache
Negruzzi),
Catastrofa, Iţic Ştrul, dezertor (Liviu Rebreanu), Dincolo de nisipuri (Fănuş
Neagu), Moartea lui Castor (Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti), Cozma
Răcoare (Mihail Sadoveanu), În tren (George Călinescu), Tabăra de la Sibiu
(Mircea Eliade), Căprioara din vis (Vasile Voiculescu), Budulea Taichii, Popa
Tanda (Ioan Slavici), Două loturi (Ion Luca Caragiale), Nucul lui Odobac
(Emil Gârleanu) etc.
Fragmente de roman: Amintiri din copilărie partea a II – a şi partea a IV – a
(Ion
Creangă), Moromeţii, (Marin Preda), Baltagul, Nicoară Potcoavă
(Mihail Sadoveanu), Florin scrie un roman (Mircea Cărtărescu)
etc.
Fragmente de romane din literatura universală: Romanele despre
regele Arthur
(Vrăjitorul Merlin, Lancelot du Lac etc.), Doi ani de vacanţă
(Jules Verne), Călătoriile lui Gulliver (Jonathan Swift), David
Copperfield (Charles Dickens), Gargantua şi Pantagruel
(François Rabelais), Robinson Crusoe (Daniel Defoe), Zece negri
mititei (Agatha Christie) etc.
Drama: Meşterul Manole (Lucian Blaga)
Imnul şi oda: Imn (Aron Cotruş), Deşteaptă-te române (Andrei Mureşanu),
Ce-ţi doresc
5
eu ţie, dulce Românie (Mihai Eminescu), Imnul Albei-Iulia (Ioan
Alexandru), Odă simplisimei flori (Lucian Blaga), Patria română
(George Coşbuc) Imn lui Ştefan cel Mare (Vasile Alecsandri), Viersul
ţării (Ion Pillat), Imn (Horea Stamatu), Patriei mele (Elena Văcărescu)
Cartea ; Grai valah (Vasile Voiculescu) etc.
Psalmii: Psalmul 145, Psalmul 8 sau unul dintre Psalmii lui David, Psalm
(Ruga mea
fără de cuvinte, Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere, Tare sunt singur,
Doamne, şi pieziş…) (Tudor Arghezi), Psalmi moderni : Ţărână, Iertare,
Duşmanii, Şi-au zis…, Cât am trudit…, N-am în ceruri nici o stea, Doamne,
toate, M-am uitat la fericiţi (Alexandru Macedonski), Rugă (Radu Gyr) ,
Înviere (Gabriela Melinescu), etc.
Meditaţia: Drum, Monodonie (Cezar Baltag), Stelelor (Lucian Blaga)
Poezii: Doina (Mihai Eminescu), Doina (Ştefan Octavian Iosif) , Doina , Voi,
brazi înalţi
(Lucian Blaga), Lumină lină , Cuvânt, De Paşti (Tudor Arghezi), Moartea
căprioarei (Nicolae Labiş), Florii (Vasile Voiculescu) etc.
Proverbe: Povestea vorbii : Iarăşi despre nerozie, Despre iuţeală şi mânie
(Anton Pann)
sau altele.
Cugetarea : În Vinerea Patimilor (Octavian Goga), Despre cuvinte şi limbaj
(Nichita
Stănescu)
Corespondenţa literară : Păcală şi Tândală (Costache Negruzzi)
6

S-ar putea să vă placă și