Sunteți pe pagina 1din 7

Capitolul 2

GESTIONAREA DOCUMENTELOR WORD


2000

De fiecare dată când se lansează programul Word 2000, acesta va deschide un document
nou, fără conţinut, cu numele temporar „Document1” (care va fi înlocuit la prima operaţie de salvare
a documentului). Word permite deschiderea mai multor documente simultan, fiecare în propria sa
fereastră Word, deci nu este necesară închiderea documentului activ curent înainte de a începe un
document nou.

2.1. Crearea unui document nou


Pentru a crea un document nou, se efectuează click pe butonul Document necompletat

nou de pe bara de instrumente Standard. Se va deschide o fereastră Word care conţine un


document nou, fără conţinut.
O altă opţiune pentru crearea unui nou document este cu ajutorul meniului Fişier, comanda
Nou. Se deschide caseta de dialog Nou.

În pagina General, se selectează pictograma Document necompletat, după care se apasă


butonul OK. Word va afişa un nou document.

2.2. Deschiderea unui document


Se poate deschide un număr nelimitat de documente şi se pot folosi butoanele aferente
acestora de pe bara de taskuri pentru a comuta de la un document la altul.
Deschiderea unui document existent se poate realiza prin una din următoarele variante:
6 Curs Word CPEA

- activarea comenzii Deschidere din meniul Fişier.

- apăsarea butonului din bara de instrumente Standard.


Indiferent de varianta adoptată, se deschide o fereastră de dialog specifică:

Caseta derulantă Privire în permite localizarea şi selectarea fişierului care conţine


documentul ce urmează a fi deschis.
Tipul fişierului se precizează prin caseta de dialog Fişiere de tip. Extensia implicită a
fişierelor Word este .doc.
Se efectuează click pe numele documentului şi se apasă butonul Deschidere sau se
efectuează dublu-click pe numele documentului.

2.3. Localizarea unui document


Această caracteristică este utilă mai ales atunci când nu se cunoaşte cu exactitate numele
documentului sau locaţia acestuia.
Din meniul Start, se efectuează click pe opţiunea Find şi se alege meniul Files or Folders.
Capitolul 2 – Gestionarea documentelor Word 2000 7

În fila Name & Location se stabileşte numele documentului căutat şi/sau locaţia acestuia. Se
apasă butonul Find now pentru a începe căutarea documentului.
În pagina Date Modified se poate stabili una din următoarele opţiuni:
- documentul poate fi căutat în documentele create între două date calendaristice stabilite;
- documentul poate fi căutat în documentele create în ultimele luni;
- documentul poate fi căutat în documentele create în ultimele zile.

Pagina Advanced permite realizarea unei căutări avansate în sensul stabilirii tipului de fişier
căutat, a unor cuvinte cheie conţinute în fişier şi a mărimii aproximative a documentului.
8 Curs Word CPEA

2.4. Salvarea unui document


Există 3 moduri de salvare a unui document Word şi anume:
- opţiunile „Salvare” şi „Salvare ca…” din meniul Fişier
- combinaţia de taste „CTRL+S”
- butonul „Salvare” din bara de instrumente Standard

Opţiunile „Salvare” şi „Salvare ca..”


din meniul Fişier

Comanda Salvare permite salvarea în orice moment a modificărilor făcute asupra unui
document şi se utilizează de regulă atunci când fişierul a mai fost salvat anterior şi are deja un
nume. Modificările făcute se vor salva automat în acelaşi fişier iniţial care a fost deschis pentru
editare.
În cazul în care documentul nu are un nume, deci nu a mai fost salvat anterior, se va folosi
comanda Salvare ca. Selectând opţiunea Salvare ca… din meniul Fişier, va fi afişată fereastra
Salvare ca... ce conţine următoarele elemente:
Capitolul 2 – Gestionarea documentelor Word 2000 9

Caseta pentru alegerea directorului în


care va fi salvat documentul

Caseta pentru introducerea numelui fişierului

Caseta pentru selectarea tipului de fişier

Combinaţia de taste
„CTRL+S”
10 Curs Word CPEA

Butonul „Salvare” din


bara de instrumente Standard

Observaţii :
1. Numele pe care programul Word îl dă implicit
pentru un document nou creat este Document 1 indică
faptul că acest registru nu a fost niciodată salvat.

2. Pentru a crea copii de siguranţă :


- se deschide fereastra Salvare Ca.. ;
- se selectează opţiunea Instrumente ;
- din lista de instrumente se selectează Opţiuni generale;
- se activează opţiunea Se creează întotdeauna copie de rezervă.

Se revine în fereastra ″Salvare Ca..″ unde se apasă butonul “Salvare″ pentru salvarea
efectivă a fişierului. În felul acesta ori de câte ori este salvat un registru, se va salva automat şi un
fişier de siguranţă cu penultima variantă a acestuia.
Capitolul 2 – Gestionarea documentelor Word 2000 11

3. Salvarea automată
Din meniul Instrumente, Opţiuni, pagina Salvare, se bifează căsuţa Salvare informaţii
pentru recuperare automată, iar în casetă se specifică intervalul de timp la care se realizează
salvarea.