Sunteți pe pagina 1din 4

C.Ş.E.

I Şimleu Silvaniei

Fişă de cunoaştere psihopedagogică


şi socială a elevului

I. DATE PERSONALE

Numele şi prenumele:______________________________________________________________
Data naşterii:______________________________________________________________________
Clasa:____________________________________________________________________________
Domiciliul:_______________________________________________________________________

II. DATE DESPRE FAMILIE

Numele şi prenumele părinţilor:


- tata____________________________________________________________________________
- mama__________________________________________________________________________

Ocupaţia şi locul de muncă:


- tata____________________________________________________________________________
- mama__________________________________________________________________________

Fraţi/surori:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__

Atitudinea şi/sau conduita părinţilor faţă de:


- Copil:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
- rezultatele şcolare ale copilului:____________________________________________________

III. DATE MEDICALE

Dezvoltarea somatică generală:_______________________________________________________


________________________________________________________________________________
_
Starea actuală de sănătate:___________________________________________________________

IV. DATE PSIHOLOGICE

C.I. (coeficientul de inteligenţă):______________________________________________________

1. Atenţia

Nivelul calităţilor atenţiei Slabă Mediocră Bună Foarte bună


Stabilitate
Grad de concentrare
Distributivitate
Mobilitate

Hiperactivitate cu deficit de atenţie (A.D.H.D.): Da Nu

2. Psihomotricitatea

Slab dezvoltată Mediocră Normală/Bună


Motricitatea globală
Motricitatea fină
Funcţia perceptiv-motorie
Organizare spaţio-
temporală
Organizarea şi structurarea
spaţiului grafic

Instabilitate/agitaţie psihomotorie: Da Nu

3. Stil perceptiv: pripit-impulsiv lent-inert echilibrat

Analiza perceptivă: haotică relativ nesistematică sistematică

4. Memoria

Slabă Mediocră Bună Foarte bună


Memoria de lungă durată
Memoria de lucru
Memoria mecanică
Memoria logică

5. Gândirea

Nivelul de dezvoltare al operaţiilor gândirii: f. scăzut scăzut mediocru bun

Funcţionalitate gândirii este specifică:

- stadiului preoperaţional

- stadiul operaţiilor concrete


-
- stadiul preformal

6. Limbajul

a) Limbajul verbal
Volumul vocabularului: f. sărac sărac mediu bogat

Pronunţia: dislalie simplă dislalie polimorfă pronunţie corectă


Exprimarea verbală: greoaie/lentă bâlbâială incorectă gramatical fluentă

b) Limbajul scris
Lectura: corectă/fluentă lentă, cu poticniri dislexie alexie

Scrierea: corectă disgrafie disortografie agrafie

7. Afectivitatea

Echilibru emoţional Instabilitate emotivă Labilitate afectivă

Anxietate Agresivitate emoţional-verbală Agresivitate manifestă

Rezistenţă la frustrare: f. scăzută scăzută mare

8. Temperamentul

Coleric Sanguin Flegmatic Melancolic

9. Capacitatea de autoreglare
Foarte redusă redusă dezvoltată

10. Mecanisme de copping: confruntative evitative

11. Stima de sine


Foarte scăzută scăzută medie crescută

12. Sociabilitate
Foarte scăzută scăzută medie crescută

13.Manifestări comportamentale pozitive:________________________________________________


___________________________________________________________________________________
_
14.Manifestări comportamentale negative:_______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__

V. DATE PEDAGOGICE

1. Motivaţia pentru activităţile şcolare:

Foarte scăzută scăzută adecvată crescută

Extrinsecă predominant extrinsecă predominant intrinsecă

2. Prezenţa la activităţile şcolare: foarte slabă slabă bună

3. Rezultatele la învăţătură: f. slabe slabe mediocre bune f. bune


4. Stilul de învăţare: __________________________________________________________________

5. Disciplinele şcolare la care are dificultăţi de învăţare:____________________________________


___________________________________________________________________________________
_

6. Disciplinele şcolare la care are rezultate bune:__________________________________________


___________________________________________________________________________________
_

7. Atitudinea elevului faţă de:


- activitatea şcolară:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- personalul didactic: _______________________________________________________
- colegi:__________________________________________________________________

8. Integrarea în colectivul clasei:_____________________________________________


_________________________________________________________________________

9. Comportamentul în timpul activităţilor didactice:___________________________


___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

10. Opţiunile elevului privind orientarea şcolară:______________________________


_________________________________________________________________________

11. Recomandarea dirigintelui/psihopedagogului privind orientarea şcolară şi


profesională:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Programe şi activităţi educative şi corectiv-compensatorii:


- Programe de stimulare cognitivă
- Terapia tulburărilor de limbaj
- Terapie cognitiv-comportamentală
- Altele______________________________________________________________

Data : Diriginte:
Psihopedagog:

S-ar putea să vă placă și