Sunteți pe pagina 1din 3

BUGETUL DE STAT AL ROMANIEI-PRINCIPALUL PLAN FINANCIAR LA

NIVEL CENTRAL
1.Ce reprezinta notiunea de „buget”?
Cuvântul buget desemnează în cadrul ştiinţei bugetare, sociologiei şi microeconomiei, o grupă de
oameni care are în mod susţinut misiunea de a urmări stilul de viaţă zilnic.
Bugetul se referă în general la o listă cu toate veniturile si cheltuielile. Bugetul este un concept
important în microeconomie si este reprezentat grafic printr-o linie, pentru a ilustra schimbul între
două sau mai multe bunuri.
Bugetul personal este printre cele mai importante concepte ale finanţelor private. Într-un buget
personal sunt identificate toate sursele de venit si cheltuieli si este dezvoltat un plan pentru veniturile
în exces care trebuie cheltuite sau economisite, ori constituie o sursa de finanţare în cazul unei
penurii. Un buget personal este de folos, ca şi orice alt buget, numai atunci când este administrat cu
grijă.
Bugetul guvernamental este o însumare sau un plan al veniturilor si cheltuielilor planificate de
guvern. În tări ca si Statele Unite ale Americii, bugetul este stabilit de puterea legislativă, în alte tări
acesta este stabilit de guvern. În Marea Britanie bugetul este stabilit de către ministrul de finante,
membru al guvernului aflat pe locul doi ca importantă, şi trebuie să fie votat de parlament.
Bugetul unei companii este stabilit anual. Un buget terminat cere, de obicei, un efort considerabil şi
poate fi vazut ca un plan financiar pentru noul an financiar. În timp ce în mod tradițional
departamentul de finanțe stabilește bugetul companiei, softul modern permite sutelor si miilor de
oameni din diferite departamente (resurse umane, IT) să contribuie prin veniturile si cheltuielile
aşteptate, la bugetul final.
De obicei o companie va produce două tipuri de bugete: un buget static si un buget flexibil. Bugetul
static este cel proiectat. Bugetul flexibil este un buget special care este folosit pentru a compara ce s-
a intamplat de fapt si ceea ce ar fi trebuit să se intample, bazându-ne pe mărimea vânzărilor. Cu un
buget flexibil costurile fixe ar trebui să rămână constante, iar costurile variabile ar trebui să se
modifice în funcţie de vânzări, dacă acestea au fost mai mari sau mai mici decât a fost proiectat.
Bugetul flexibil este atunci comparat cu realitatea şi diferenţele dintre ceea ce a fost planificat şi ceea
ce s-a întamplat de fapt sunt calculate şi desemnate a fi favorabile sau defavorabile.
Dacă cifrele actuale ale anului financiar se dovedesc a fi apropiate de buget, aceasta va demonstra
faptul că o companie întelege cum se fac afacerile si are succes în conducerea acestora în directia pe
care şi-a planificat-o la inceput. Pe de altă parte, dacă cifrele actuale deviază foarte mult de buget,
acestea transmit un semnal al "ieşirii de sub control", iar, ca rezultat negativ, preţul acţiunilor poate
avea de suferit.
Bugetele sunt văzute tot mai mult a fi de modă veche si sunt înlocuite cu previziuni complementare
sau lunare. Previziunile lunare asigură realizarea de planuri financiare mai proaspete si mai recente.
Ca adjectiv, cuvântul buget este folosit in marketing ca eufemism al cuvantului ieftin.
1.1.Ce este bugetul de stat?
Bugetul de stat reprezintă expresia sintetizată a relatiilor economice ce se manifestă în procesul
formării şi utilizării principalului fond centralizat de mijloace băneşti ale statului.Bugetul de stat
este pregătit de către Guvern şi aprobat de către Parlament şi este documentul cel mai aprobat din
viaţa publică, deoarece el reprezintă expresia financiară a programului de acţiune a statului pe o
perioadă de un an. Bugetul poate fi abordat sub 4 aspecte esenţiale:
Juridic – bugetul este un document financiar cu putere de lege care include anumite norme şi
normative destinate gestiunii financiare clare şi explicite.
Contabil – bugetul reprezintă totalitatea conturilor prin care se gestionează resursele financiare ale
statului.
Economic – bugetul reprezintă repartizarea PIB sub formă de impozite şi cheltuieli.
Politic – bugetul este expresia financiară a opţiunilor Guvernului.
2.Sistemul bugetar.
Tipurii de bugete.
La nivelul fiecărui stat se elaborează mai multe categorii de bugete corelate, care alcătuiesc un
sistem. Sistemul bugetar este diferenţiat în funcţie de structura organizatorică a fiecărui stat şi diferă
de la o ţară la alta.
Din punct de vedere al structurii organizatorice, întâlnim două tipuri de bugete:
- Buget de tip unitar (România, Franţa, Italia, Marea Britanie, Italia, Spania, Suedia, Olanda etc.).
- Buget de tip federal (S.U.A., Canada, Elveţia, Austria, Germania, India etc.).
Statele de tip unitar sunt organizate în unităţi administrativ-teritoriale la nivelul cărora funcţionează
organe ale puterii şi administraţiei de stat locale.
2.1. Conceptul de buget de stat
Bugetul de stat este definit, sub aspect juridic, în țările cu economie de piață, ca fiind un act în care
se înscriu veniturile si cheltuielile probabile ale statului, pe o perioada determinata de timp (un an) .
Bugetul de stat reprezinta un document previzional, deoarece cuantifică nivelul cheltuielilor ce se
vor efectua în viitor, precum si mărimea veniturilor ce pot fi mobilizate la dispoziția statului.
Fiind un document ce necesită autorizarea prealabilă a puterii legislative, bugetul de stat are un
caracter obligatoriu. Încasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor publice nu sunt posibile decât
dacă bugetul de stat a devenit lege prin aprobarea lui de către Parlamentul României.
De fapt bugetul de stat este un plan de acțiune în domeniul finanțelor publice.
Sub aspect economic bugetul de stat exprimă relațiile în formă bănească ce iau naștere în procesul
repartiției produsului intern brut în legatură cu îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor statului. Aceste
relații se manifestă în dublu sens: pe de o parte, ca relații prin intermediul cărora se mobilizează
resurse bănesti la dispoziția statului, iar pe de altă parte ca relații prin care se repartizează aceste
resurse.
Bugetul de stat este o categorie economica legata de existenta statului si a relatiilor marfa – bani.
Totodata relatiile de mobilizare si repartizare a resurselor statului prin buget sunt influentate de
actiunea mecanismelor pietei libere.
În perioada actuala bugetul nu reprezinta o simpla lista a veniturilor si a cheltuielilor probabile ale
statului, ci un plan financiar la nivel macroeconomic.
Bugetul de stat reprezinta în România o forma de planificare, atât pe termen scurt ca urmare a
previzionarii pe timp de un an a veniturilor si cheltuielilor publice, cât si pe termen mediu prin
elaborarea bugetelor-program, mai ales pentru cheltuielile publice de investitii.
Rolul bugetului de stat, în economia de piata, se manifesta îndeosebi pe plan financiar si economic

S-ar putea să vă placă și