Sunteți pe pagina 1din 8

Knauf Vidifloor – Pardoseli uscate F13

Knauf F131 Pardosealã uscatã – Elemente Vidifloor


Knauf F132 Pardosealã uscatã – Elemente mixte Vidifloor
Knauf F135 Pardosealã uscatã – Plãci Vidifloor

Pagina Pagina
Date tehnice 2 F135 Knauf Vidifloor – Plãci 6
Schema de montaj/Necesar de materiale 3 Texte de licitaþie 7
F131 Knauf Vidifloor – Elemente 4 Construcþie ºi montaj 8
F132 Knauf Vidifloor – Elemente mixte 5

Knauf Gips SRL


Str. Nicolae Iorga nr.13, 010432 Bucureºti, sector 1. Tel: (021) 650 00 40 Fax: (021) 650 00 48
E-mail: office@knauf.ro Internet: http://www.knauf.ro
Date tehnice F13

2
Schema de montaj/Necesar de materiale F13

3
Detalii – Elemente Vidifloor Grosime 20 mm
sau 25 mm F131

4
Detalii – Elemente mixte Vidifloor Grosime 30/35/40/50 mm F132

5
Detalii – Plãci Vidifloor Grosime 20 mm
sau 25 mm F135

6
Texte de licitaþie F13
Poziþie Descriere Cantitate Preþ unitar Preþ total

....... Folie protectoare împotriva umezelii reziduale din stratul suport din beton.
Folie polietilenã, 0,2 mm grosime, suprapunere 20 cm la îmbinare.
Produs: KNAUF PE-Folie .......... m² ...........lei ..........lei

....... Strat de acoperire pentru planºee pe grinzi din lemn


din carton ondulat, 5 mm grosime.
Produs: ............................ .......... m² ...........lei ..........lei

....... Hidroizolaþie pentru pardoseli în contact cu solul, în încãperi fãrã subsol,


Produs: ............................ .......... m² ...........lei ..........lei

....... Grunduirea suprafeþei suport.


Produs: KNAUF Estrichgrund F431 .......... m² ...........lei ..........lei

....... Strat de nivelare cu grosimea ............................


pentru denivelãri de 0 - 15 mm.
Produs: KNAUF Nivellierspachtel 415 .......... m² ...........lei ..........lei

....... Bandã de margine din vatã mineralã, grosime 10 mm, înãlþime 100 mm.
Produs: KNAUF Randdämmstreifen .......... m ...........lei ..........lei

....... Strat de nivelare cu grosimea ............................


pentru denivelãri mari / *
pentru acoperirea þevilor ºi cablurilor de instalaþii *
din material de umpluturã uscatã pe bazã de perlitã / argilã expandatã.
Placã de repartiþie la partea superioarã din gipscarton. *
Grosime în mm ..........................
Produs: KNAUF Trockenschüttung .......... m² ..........lei ..........lei

....... Strat izolator din polistiren expandat EPS 20 (20kg/m3),


ca strat de bazã pentru sistemele Vidifloor F131 / F135. *
Grosimea stratului izolator 20 mm / 30 mm / 40 mm /................. mm. *
Produs: Knauf-Therm EPS 100 .......... m² ..........lei ..........lei

....... Strat izolator din vatã mineralã rigidã, clasa de combustibilitate Co,
ca strat de izolare la zgomotul de impact pentru sistemele Vidifloor F131 / F135. *
Grosimea termoizolaþiei înainte de încãrcare 20 / 30 mm. *
Produs: Rockwool Floor-Rock GP .......... m² ...........lei ..........lei

....... Pardoseli uscate din elemente Vidifloor montate pe suprafeþe orizontale.


Elemente prefabricate, montaj prin lipirea falþurilor ºi înºurubare.
Elemente Vidifloor 20 mm / 25 mm * grosime.
Clasa de rezistenþã la foc F 30 de sus / F 60 de sus. *
Sistem: KNAUF Elemente Vidifloor F131 .......... m² ...........lei .........lei

....... Pardoseli uscate din elemente mixte Vidifloor, montate pe suprafeþe orizontale.
Elemente prefabricate, montaj prin lipirea falþurilor ºi înºurubare.
Elemente mixte Vidifloor de 20 mm grosime
ºi un strat de polistiren expandat EPS 20
20 mm / 30 mm * grosime ca strat izolator. Grosime totalã 40 mm / 50 mm. *
Clasa de rezistenþã la foc F 30 de sus.
Sistem: KNAUF Elemente mixte Vidifloor F132 .......... m² ...........lei ..........lei

....... Pardoseli uscate din elemente mixte Vidifloor, montate pe suprafeþe orizontale.
Elemente prefabricate, montaj prin lipirea falþurilor ºi înºurubare.
Elemente mixte Vidifloor de 20 mm / 25 mm * grosime, ºi un strat din plãci
rigide de VM tip Floor-Rock GP, 10 mm grosime, ca strat izolator la zgomotul de impact
Grosime totalã 30 mm / 35 mm. *
Clasa de rezistenþã la foc F 60 de sus / F 90 de sus. *
Sistem: KNAUF Elemente mixte Vidifloor F132 .......... m² ...........lei .........lei

....... Pardoseli uscate din plãci Vidifloor, montate pe suprafeþe orizontale.


Plãci dispuse în 2 straturi, montaj prin lipire pe întreaga suprafaþã ºi înºurubare.
Douã plãci Vidifloor de 10 mm / 12,5 mm * grosime.
Grosime totalã 20 mm / 25 mm. *
Clasa de rezistenþã la foc F 30 de sus / F 60 de sus. *
Sistem: KNAUF Plãci Vidifloor F135 .......... m² ...........lei ..........lei

....... Grund pentru suprafaþã de pardosealã Vidifloor.


Produs: KNAUF Estrichgrund .......... m² ...........lei ..........lei

....... ªpãcluire totalã a suprafeþei plãcilor Vidifloor, min. 2 mm grosime.


Produs: KNAUF Nivellierspachtel 415 .......... m² ...........lei ..........lei

....... Strat de hidroizolaþie în încãperile cu umiditate ridicatã


Produs: KNAUF Flächendicht ºi Flächendichtband .......... m² ...........lei ..........lei

* Se va alege varianta corespunzãtoare Total .......... lei

7
Construcþie ºi montaj F13
Construcþie
F131 Elemente Vidifloor F132 Elemente mixte Vidifloor F135 Placi Vidifloor
Alcãtuite din douã plãci de ipsos armat cu Elemente Vidifloor, de grosime 20 mm, Plãci de 10 mm sau 12,5 mm grosime
fibre, cu grosimea de 10 mm sau 12,5 mm, caºerate la partea inferioarã cu un strat montate în ºantier în 2 straturi succesive, cu
suprapuse, lipite din fabricã, decalate una izolator din polistiren, de 20 sau 30 mm rosturi decalate. Al doilea strat se lipeºte de
faþã de cealaltã cu 5 cm (formând un falþ). grosime ºi elemente Vidifloor, grosime 20/25 primul cu adeziv Knauf Aqualine, Knauf
Grosimea elementelor este de 20 mm sau de mm, caºerate cu un strat izolator din vatã Systemkleber sau Knauf Uniflott, dupã care
25 mm. Elementele Vidifloor se comercia- mineralã de 10 mm grosime. Grosimea totalã se fixeazã pe întreaga suprafaþã cu ºuruburi
lizeazã la dimensiuni de 0,50 x 1,50 m. La a elementelor mixte Vidifloor EPS (polistiren): speciale Vidifloor. Sunt potrivite pentru
punerea în operã elementele se lipesc pe 40 mm (2x10+20) sau 50 mm (2x10+30), sistemele de încãlzire în pardosealã,
zona falþului cu adeziv Falzkleber, dupã care Vidifloor VM (vatã mineralã): 30 mm conductivitatea termicã la plãcile Vidifloor λR
se fixeazã cu ºuruburi speciale Vidifloor. Sunt (2x10+10) sau 35 mm (2x12,5+10). = 0,29 W/(mK).
potrivite pentru sistemele de încãlzire în
pardosealã, conductivitatea termicã la
elemente Vidifloor λR = 0,29 W/(mK).

Montaj
Nivelarea stratului suport folie PE cu grosime de 0,2 mm, cu decalat faþã de primul strat cu o jumãtate de
Suprafaþa trebuie sã fie absolut planã – se vor suprapuneri de min. 20 cm la îmbinãri; placã pe ambele direcþii, transversalã ºi
verifica denivelãrile! Cantitatea de material în aceasta se va ridica pe pereþi pe înãlþimea longitudinalã.
funcþie de stratul de nivelare.· constructivã. • În final se înºurubeazã fiecare placã cu min.
• Pentru denivelãri de 0–15 mm se va utiliza • La racordul cu peretele se va monta bandã de 20 ºuruburi speciale Vidifloor, de 19 mm
ºapa de egalizare Knauf Nivellierspachtel margine din vatã mineralã de 10 mm grosime. lungime (pentru plãci de 10 mm) ºi de 24 mm
415 (cca. 1,8 kg/m² pe mm grosime). În cazul • În zona uºii se va monta pardoseala continuu lungime (pentru plãci de 12,5 mm). La
straturilor mai groase de mortar se sau se va realiza rost ºi se va monta o placã înºurubare plãcile se lesteazã (prin greutatea
recomandã o reducere a apei de preparare. de ranforsare din lemn cu lãþimea de cca.10 corporalã a montatorului).
• În cazul denivelãrilor medii, stratul de cm ºi grosime ≥19 mm, în care se vor
umpluturã poate fi dintr-un amestec de înºuruba plãcile. Generalitãþi
ciment ºi nisip umed în raport 1:5, care se • Îmbinãrile deschise ale plãcilor se umplu cu
lasã sã se usuce înainte de aplicarea F131 Elemente Vidifloor / F132 Elemente Uniflott.
elementelor. mixte Vidifloor • La racordul pardoselilor uscate Vidifloor cu
• În cazul straturilor de nivelare cu înãlþime • Aplicarea elementelor Vidifloor pe folie de alte pardoseli având alte alcãtuiri (de
constantã sau în cazul þevilor pentru instalaþii separare începe de la peretele opus uºii, din exemplu cu ºapã fluidã) se vor prevedea
dispuse pe planºeu se va utiliza polistiren partea stângã. Falþul elementului se taie în praguri, ºine de separaþie sau se va introduce
expandat cu densitate ≥20 kg/m³ (EPS). zona îmbinãrii cu peretele. un profil pentru rosturi de dilataþie ºi pe
Þevile se vor cãptuºi cu vatã mineralã; plãcile • În cazul umpluturii uscate se începe aplicarea acesta se va ridica o folie. Umplutura uscatã
de polistiren se vor decupa corespunzãtor. elementelor de la peretele cu uºã; al doilea se va precompacta în zona de racordare.
Pardoselile uscate din plãci de ipsos armate rând se începe decalat faþã de cel anterior. • Nu se va circula pe pardoseala uscatã cca. 4
cu fibre celulozice Knauf Vidifloor se Distanþa dintre rosturile transversale a douã ore dupã montaj (în funcþie de temperaturã),
monteazã perpendicular pe plãcile izolatoare. rânduri consecutive este de min. 25 cm; nu permiþând astfel adezivului sã facã prizã fãrã
• Umplutura uscatã Knauf Trockenschüttung sunt admise rosturi în cruce sau îmbinãri a fi miºcat.
(granulozitate 1–6 mm, greutate cca. 5,15 imperfecte. • Rezistenþa la scaunul cu rotile este garantatã
kg/m²/cm grosime), umiditate rezidualã ≤1%, • Fixarea finalã, rezistentã ºi fermã, a fãrã straturi suplimentare.
grosime strat ≥ 20 mm, la grosimi =50 mm se elementelor de pardosealã unul de celãlalt se • Protecþie împotriva umiditãþii - în cazul
va compacta, la grosimi =100 mm respectiv realizeazã prin lipirea falþurilor cu Falzkeber suprafeþelor în contact cu apa, în bãile ºi
sub straturile izolatoare din fibre minerale se (2 ºnururi de adeziv) sau cu Systemkleber bucãtãriile locuinþelor, se va realiza o
va acoperi suplimentar cu plãci de gipscarton (suficient un ºnur), ºi fixarea lor cu ºuruburi hidroizolaþie cu emulsie Knauf Flächendicht ºi
sau plãci Vidifloor (recomandabil în special la de 19 mm lungime (la elemente Vidifloor de la racordurile cu pereþii se va utiliza bandã
straturile termoizolante EPS). 2x10 mm) sau 24 mm lungime (la elemente hidroizolantã Knauf Flächendichtband.
Vidifloor 2x12,5 mm), dispuse la o distanþã • Straturi de acoperire elastice (ex. PVC,
Indicaþii de montaj ≤300mm. linoleum) lipite, pentru montare, se va ºpãclui
• Se vor verifica stratul suport ºi stratul de toatã suprafaþa cu un strat de min 2 mm
nivelare eventual realizat (neplaneitãþi, F135 Plãci Vidifloor grosime cu ºapã de egalizare Knauf
diferenþe de înãlþime). În cazul planºeelor cu • Primul strat de plãci, începând cu o placã Nivellierspachtel 415.
grinzi din lemn ºi scânduri sau plãci din întreagã, se aplicã cu rosturi în cruce. • Plãcile ceramice vor fi utilizate cu dimensiuni
material lemnos, plãcile / elementele Vidifoor • Al doilea strat se aplicã peste primul, de max. 30 x 30 cm, plãcile din piatrã naturalã
nu se vor monta direct pe grinzile de lemn asemenea, cu rosturi în cruce, dupã aplicarea sau reconstituitã nu sunt recomandate.
sau pe duºumeaua oarbã. adezivului pe întreaga suprafaþã a primului • Parchetul prefabricat sau parchet tip mozaic
• În cazul planºeelor cu grinzi de lemn se va strat. Aplicarea începe cu ½ de placã (în zona (grosimea cca. 8–13 mm) se va monta prin
utiliza cartonul ondulat, dar nu se va ridica pe colþului cu ¼ din placã) ºi se continuã decalat lipire pe toatã suprafaþa pardoselii Vidifloor.
pereþi. cu jumãtate din lungimea plãcii faþã de primul
• La planºeele din beton armat se va monta strat, astfel încât, în final, stratul superior va fi

Producãtorul îºi rezervã dreptul de a face modificãri tehnice. Garanþia se referã numai la calitatea produsului. Caracteristicile constructive, statice ºi fizico-constructive ale sistemelor Knauf sunt valabile numai dacã este garantatã
utilizarea exclusivã a componentelor sistemelor Knauf sau a produselor recomandate în scris de cãtre Knauf. Indicaþiile privitoare la consumuri, cantitãþi ºi punere în operã sunt bazate pe experienþa producãtorului ºi în condiþii
care se abat de la prevederile trecute în fiºa tehnicã, aceste indicaþii nu pot fi preluate ca atare. Indicaþiile conþinute în fiºa tehnicã nu exonereazã cumpãrãtorul/ vânzãtorul de verificarea pe propria rãspundere a conformitãþii
domeniului de aplicare în ºantier cu cel prevãzut în fiºa tehnicã.
Toate drepturile asupra fiºei aparþin producãtorului. Modificãri, reeditãri ºi fotocopii, precum ºi extrase, necesitã aprobarea scrisã a Fa. Knauf Ges.mbH, Weissenbach, Lietzen.
Ediþia: ianuarie 2006 F13 / rom / RO / 01.06 / AC / RO

S-ar putea să vă placă și