Sunteți pe pagina 1din 6

LISTĂ DE PREŢURI

Termo şi fonoizolaţii din vată bazaltică


rezistente la foc

Produse conform standardelor EU

Preţuri valabile începând cu 01.03.2009

Preţuri exprimate în EUR fără TVA.

Price list ROCKWOOL Romania Price without VAT, version 20.03.2009 Page 1 from 9
Mansarde, acoperişuri înclinate, pereţi de compartimentare, tavane
Gr. Pret m²/pac. m²/pac. R
Denumire produs Date tehnice Descriere
mm EUR/m² 600 625 m²K/W
Multirock 40 1,86 9,00 - 1,00 Plăci semi-rigide din vată bazaltică pentru termoizolarea
50 2,33 7,20 - 1,25 Dimensiuni: acoperişurilor înclinate, mansardelor, spaţiilor dintre
grinzile planşeelor, tavanelor suspendate etc., acolo unde
60 2,79 6,00 - 1,50 600x1000 mm
nu sunt necesare rezistenţe mecanice ale stratului de
80 3,72 4,80 - 2,05
termoizolaţie.
100 4,65 3,60 - 2,55
120 5,58 3,00 - 3,05 λD 0,039 W/mK
140 6,51 2,40 - 3,55
150 6,98 2,40 - 3,80 Raport optim calitate/ preţ
160 7,44 2,40 - 4,10 A1
180 8,37 1,80 - 4,60 hidrofobizate
200 9,30 1,80 - 5,10
Airrock LD 40 2,09 9,00 9,38 1,05 Dimensiuni: Plăci semi-rigide din vată bazaltică pentru izolaţii generale,
50 2,62 7,20 7,50 1,35 600x1000 mm recomandate pentru:
- pere ţi de compartimentare
60 3,14 6,00 6,25 1,60 625x1000 mm
Soluţie ideală pentru acoperişuri înclinate, mansarde şi
80 4,18 4,80 5,00 2,15
planşee pe grinzi. Nu preiau încărcări mecanice. Montaj
100 5,23 3,60 3,75 2,70 λD 0,037 W/mK rapid.
120 6,28 3,00 - 3,20
140 7,32 2,40 - 3,75 A1 Capacitate fonoizolantă foarte bună.
160 8,37 2,40 - 4,30 hidrofobizate
180 9,41 1,80 - 4,85
200 10,46 1,80 - 5,40
220 11,51 1,20 - 5,90
240 12,55 1,20 6,45
Airrock ND 30 1,98 9,00 - 0,85 Dimensiuni: Plăci semi-rigide din vată bazaltică pentru izolaţii generale,
40 2,65 7,20 7,50 1,10 recomandate pentru:
- pere ţi de compartimentare;
50 3,31 6,00 6,25 1,40 600x1000 mm
- acoperi şuri înclinate, mansarde.
60 3,97 4,80 5,00 1,70 625x1000 mm
Rezistenţă ridicată la trecerea curenţilor de aer.
80 5,29 3,60 3,75 2,25
100 6,62 3,00 3,13 2,85 λD 0,035 W/mK
120 7,94 2,40 – 3,40
140 9,26 1,80 – 4,00 A1
160 10,58 1,80 – 4,55 hidrofobizate Capacitate termoizolantă ridicată.
180 11,91 1,20 – 5,10 Proprietăţi fonoizolante şi acustice foarte bune.
200 13,23 1,20 – 5,70
220 14,55 1,20 – 6,25
240 15,88 1,20 – 6,85
Airrock HD 40 3,45 7,20 7,50 1,10 Dimensiuni: Plăci rigide din vată bazaltică pentru izolaţii generale,
50 4,31 6,00 6,25 1,40 600x1000 mm recomandate în special pentru sisteme constructive ce
60 5,17 4,80 5,00 1,70 625x1000 mm asigură protecţia la foc a construcţiilor.
80 6,89 3,60 3,75 2,25
100 8,62 3,00 3,13 2,85 λD 0,035 W/mK
120 10,34 2,40 – 3,40 A1 Capacitate termoizolantă mărită.
140 12,06 1,80 – 4,00 Proprietăţi fonoizolante şi acustice foarte bune.
160 13,78 1,80 – 4,55 hidrofobizate Asigură protecţie la foc.
180 15,51 1,20 – 5,10
200 17,23 1,20 – 5,70
220 18,95 1,20 – 6,25
240 20,68 1,20 – 6,85
Airrock XD 60 6,65 3,00 – 1,70 Dimensiuni: Plăci rigide din vată bazaltică recomandate pentru pereţi
70 7,75 3,00 – 2,00 600x1000 mm de compartimentare cu cerinţe ridicate de rezistenţă la foc
100 11,08 1,80 – 2,85 λD 0,035 W/mK şi protecţie fonică.
A1 Produs permeabil la vapori.
hidrofobizate
Gr. Pret m²/pac. R
Denumire produs Date tehnice Descriere
mm EUR/m² 1200 m²K/W
Ceilingrock 50 6,92 4,80 1,40 Dimensiuni: Plăci rigide din vată bazaltică acoperite pe o faţă cu
60 8,31 4,80 1,70 1000x1200 mm împâslitură din fibre de sticlă, de culoare albă.
λD Recomandate pentru termoizolarea planşeelor la intrados
80 11,08 3,60 2,25 0,035 W/mK
(de ex. garaje sau subsoluri).
100 13,85 2,40 2,85 A1 hidrofobizate

Price list ROCKWOOL Romania Price without VAT, version 20.03.2009 Page 2 from 9
Pardoseli
Gr. Pret m²/pac. R
Denumire produs Date tehnice Descriere
mm EUR/m² 600 m²K/W
Steprock ND 20 3,25 9,60 0,50 Dimensiuni: Plăci rigide din vată bazaltică pentru izolarea pardoselilor
25 4,06 7,20 0,65 600x1000 mm flotante grele, sub şapă umedă armată. Recomandate
30 4,87 6,00 0,80 λD 0,037 W/mK pentru izolarea fonică la zgomot de impact şi zgomot
35 5,69 4,80 0,90 aerian a planşeelor intermediare.
40 5,91 4,80 1,05 hidrofobizate
50 7,39 3,60 1,35
60 8,86 3,00 1,60 A1
Steprock HD 20 3,55 7,20 0,50 Dimensiuni: Plăci rigide din vată bazaltică pentru izolarea pardoselilor
25 4,44 6,00 0,60 600x1000 mm flotante uşoare, sub şapă uscată. Rezistenţă mărită la
30 5,33 6,00 0,75 λD 0,039 W/mK compresiune. Recomandate pentru izolarea fonică la
40 6,46 3,60 1,00 zgomot de impact şi zgomot aerian a planşeelor
intermediare.
50 8,08 2,40 1,25 hidrofobizate
60 9,69 2,40 1,50 A1
Gr. Pret m²/pac. R Date tehnice Descriere
Denumire produs
mm EUR/m² 600 m²K/W
Steprock 12 0,48 100,00 – Lăţime 80 mm, Lungime 1000 mm Fâşii din vată bazaltică pentru minimizarea punţilor
RST termice şi acustice, dispuse perimetral între pardoseală şi
12 0,80 66,00 – Lăţime 120 mm, Lungime 1000 mm
perete.

Price list ROCKWOOL Romania Price without VAT, version 20.03.2009 Page 3 from 9
Faţade ventilate
Gr. Pret m²/pac. m²/pac. R Date tehnice Descriere
Denumire produs
mm EUR/m² 600 625 m²K/W
Airrock LD 40 2,09 9,00 9,38 1,05 Dimensiuni: Plăci semi-rigide din vată bazaltică recomandate pentru
50 2,62 7,20 7,50 1,35 600x1000 mm faţade ventilate (montaj în schelet de susţinere orizontal,
60 3,14 6,00 6,25 1,60 625x1000 mm fără fixare mecanică).
80 4,18 4,80 5,00 2,15
100 5,23 3,60 3,75 2,70 λD 0,037 W/mK
120 6,28 3,00 - 3,20
140 7,32 2,40 - 3,75 A1 Caracteristici fonoizolante foarte bune.
160 8,37 2,40 - 4,30 hidrofobizate
180 9,41 1,80 - 4,85
200 10,46 1,80 - 5,40
220 11,51 1,20 - 5,90
240 12,55 1,20 - 6,45
Airrock ND 30 1,98 9,00 - 0,85 Dimensiuni: Plăci semi-rigide din vată bazaltică recomandate pentru
40 2,65 7,20 7,50 1,10 faţade ventilate (montaj în schelet de susţinere vertical, cu
50 3,31 6,00 6,25 1,40 600x1000 mm fixare mecanică, nu există limită de înălţime a clădirii).
60 3,97 4,80 5,00 1,70 625x1000 mm
80 5,29 3,60 3,75 2,25
100 6,62 3,00 3,13 2,85 λD 0,035 W/mK
Capacitate termoizolantă ridicată.
120 7,94 2,40 – 3,40
Proprietăţi fonoizolante foarte bune.
140 9,26 1,80 – 4,00 A1
160 10,58 1,80 – 4,55
180 11,91 1,20 – 5,10 hidrofobizate
200 13,23 1,20 – 5,70
220 14,55 1,20 – 6,25
240 15,88 1,20 – 6,85
Airrock HD 40 3,45 7,20 7,50 1,10 Dimensiuni: Plăci semi-rigide din vată bazaltică recomandate pentru:
50 4,31 6,00 6,25 1,40 600x1000 mm - faţade ventilate (montaj în schelet de susţinere vertical,
60 5,17 4,80 5,00 1,70 625x1000 mm posibilităţi de fixare mecanică, nu există limită de înălţime
80 6,89 3,60 3,75 2,25 a clădirii);
100 8,62 3,00 3,13 2,85 - pereţi sandwich în sistem ventilat, casete de faţadă;
120 10,34 2,40 – 3,40 - cerinţe de protecţie la foc;
140 12,06 1,80 – 4,00 A1
Capacitate termoizolantă ridicată.
160 13,78 1,80 – 4,55 hidrofobizate
Proprietăţi fonoizolante şi acustice foarte bune.
180 15,51 1,20 – 5,10
Asigură protecţie la foc.
200 17,23 1,20 – 5,70 λD 0,035 W/mK
220 18,95 1,20 – 6,25
240 20,68 1,20 – 6,85
Airrock XD 60 6,65 3,00 – 1,70 Dimensiuni: Plăci rigide recomandate pentru faţade ventilate, fără
70 7,75 3,00 – 2,00 600x1000 mm limită de înalţime. Caşerate cu împăslitură din fibră de
100 11,08 1,80 – 2,85 sticlă, sunt recomandate la exterior în sisteme de
λD 0,035 W/mK absorbţie fonică şi barieră la zgomot. Recomandate pentru
hidrofobizate pereţi sandwich sau casete structurale. Produs permeabil
la vapori.

Plăci caşerate cu împâslitură de fibră de sticlă


FB1 - Caşerare pe o singură faţă cu împâslitură de fibră de sticlă, de culoare neagră, posibilă pentru plăci cu grosime de la 40 mm la 160 mm.
FB2 - Caşerare pe ambele feţe cu împâslitură de fibră de sticlă, de culoare neagră, posibilă pentru plăci cu grosime de la 80 mm la 160 mm.
Preţ adiţional împâslitură - 1,10 Eur/m² / faţă.

Sistem ROCKPROFIL
Sistem pentru izolaţii la faţade casetate.
Plăci speciale Airrock pentru ROCKPROFIL care depăşesc cu 4 cm marginea casetei - elimină punţile termice.
Alcătuit din Airrock ND pentru ROCKPROFIL, casete, şuruburi SFS Intec (tip SDC2).

Detalii în broşura ROCKPROFIL.

Gr. Pret m²/pac. Date tehnice Descriere


Denumire produs
mm EUR/m²
Airrock ND 155 11,78 1,83 Dimensiuni: Plăci Airrock ND adaptate pentru sistemul ROCKPROFIL
pt ROCKPROFIL 165 12,54 1,83 1000x610 mm (pentru modul de casetă 600 mm) prin tăiere specială. Se pot livra şi la alte grosimi.
175 13,30 1,22 (Lăţime în funcţie de casetă)
185 14,06 1,22 hidrofobizate
195 14,82 1,22 λD 0,035 W/mK
235 17,86 1,22 A1
Pret buc/ Date tehnice Descriere
Denumire produs tip
€/cutie cutie
Şurub SDC2-S-S16-5,5x63 mm 1,32 100 Şurub de oţel cu vârf autoforant Şurub oţel inoxidabil, cap hexagonal, şaibă.
SDC2-T-A16-5,5x63 mm 0,72 100 pentru fixare tablă de oţel, distanţă Şurub oţel zincat, cap hexagonal, şaibă.
SDC2-S-L12-S16-5,5x63 mm 1,32 100 de la casetă de 40 mm. Şurub oţel inoxidabil, IRIUS, şaibă.
SDC2-T-L12-A16-5,5x63 mm 0,72 100 Şurub oţel zincat, cap hexagonal, şaibă.
Accesoriu E 480 53,3 1 Accesoriu pentru înşurubare. Pentru şuruburi cu cap hexagonal
şurubelniţă el. E 420 33,7 1 Pentru şuruburi IRIUS
Pentru şuruburi şi accesorii sunt valabile condiţii speciale de vânzare.
Price list ROCKWOOL Romania Price without VAT, version 20.03.2009 Page 4 from 9
Faţade termoizolate tencuite - ETICS (termosistem)
Gr. Pret m²/pac. R
Denumire produs Date tehnice Descriere
mm EUR/m² 600 m²K/W
Frontrock Max E 60 7,00 2,40 1,65 Dimensiuni: Plăci rigide din vată bazaltică "Dual Density". Stratul
70 8,01 1,80 1,90 600x1000 mm superior are o densitate mărită, cu rezistenţă la acţiuni
80 8,98 1,80 2,20 mecanice. Recomandate pentru termoizolarea faţadelor.

100 11,00 1,20 2,75


120 13,07 1,20 3,30 λD 0,036 W/mK Cea mai bună capacitate termoizolantă.
140 15,09 1,20 3,85 σmt ≥ 10 kPa Asigură protecţie la foc.
160 17,07 1,20 4,40 σ10 ≥ 20 Kpa Stabilitate dimensională.
180 19,01 1,20 5,00 A1 Permeabilitate la vapori.
200 20,90 1,20 5,55 hidrofobizate
Frontrock 20 2,50 4,80 0,50 Dimensiuni: Plăci rigide din vată bazaltică pentru termoizolarea
30 3,75 3,60 0,75 600x1000 mm faţadelor. Fibrele sunt paralele cu suprafaţa plăcilor.
40 5,00 3,60 1,00 λD 0,039 W/mK
50 6,25 2,40 1,25 σmt ≥ 15 kPa Capacitate termoizolantă foarte bună.
σ10 ≥ 40 Kpa
A1
hidrofobizate
Frontrock 20 4,00 0,50 200 x 1000 mm - la grosime de 20 mm Fasie pentru termoizolarea glafurilor exterioare la ferestre
hidrofobizate A1 si usi.

Pentru a asigura calitatea lucrării, se recomandă aplicarea sistemelor ETICS de către o companie specializată.

Price list ROCKWOOL Romania Price without VAT, version 20.03.2009 Page 5 from 9
Acoperişuri tip terasă

Gr. Preţ m²/pac. m²/pal R


Denumire produs Date tehnice Descriere
mm EUR/m² 600 x 1200x m²K/W
Monrock MAX E 60 7,72 1000
2,40 2000
43,20 1,55 Dimensiuni: Plăci rigide "Dual Density". Stratul superior are o densitate
80 9,91 1,80 36,00 2,10 600x1000 mm mărită cu rezistenţă la acţiuni mecanice, în special la forţe
concentrate. Recomandate pentru izolarea acoperişurilor
100 12,04 1,80 28,80 2,60
tip terasă, într-un singur strat.
120 14,16 1,20 24,00 3,15 1200x2000 mm
140 16,35 1,20 19,20 3,65 λD 0,038 W/mK
150 17,52 - 19,20 3,90 σ10 ≥ 40 kN/m² Incărcare punctuală mare.
160 18,50 1,20 16,80 4,20 Fp 600 N Proprietăţi mecanice foarte bune.
180 20,60 0,60 14,40 4,70 Capacitate de termoizolare foarte bună.
200 22,89 0,60 14,40 5,25 hidrofobizate Soluţie economică datorită tehnologiei de montaj într-un
220 24,92 0,60 12,00 5,75 A1 singur strat.
240 27,19 0,60 12,00 6,30
Hardrock MAX 50 7,09 - 55,20 1,25 Dimensiuni: Plăci rigide "Dual Density". Stratul superior are o densitate
60 8,42 - 43,20 1,50 600x2000 mm mărită cu rezistenţă la acţiuni mecanice. Recomandate
pentru izolarea acoperişurilor tip terasă.
70 9,73 - 40,80 1,75 1200x2000 mm
80 11,02 - 36,00 2,00 λD 0,040 W/mK
Incărcare punctuală foarte mare.
100 13,50 - 28,80 2,50 σ10 ≥ 70 kN/m²
Rezistenţe mecanice foarte mari.
120 16,04 - 24,00 3,00 Fp 800 N Soluţie economică datorită tehnologiei de montaj într-un
140 18,71 - 19,20 3,50 singur strat.
160 21,17 - 16,80 4,00 hidrofobizate
180 23,57 - 14,40 4,50 A1
Dachrock 40 5,48 3,60 67,20 0,95 Dimensiuni: Plăci rigide din vată bazaltică. Recomandate pentru
50 6,85 2,40 55,20 1,20 600x1000 mm izolarea acoperişurilor tip terasă.
60 8,22 2,40 43,20 1,45 1200x2000 mm
80 10,96 1,80 36,00 1,95 λD 0,041 W/mK
σ10 ≥ 70 kN/m² Proprietăţi mecanice foarte bune.
Fp 550 N
A1
hidrofobizate

Sistem ROCKFALL
Plăci ROCKFALL
Plăcile Rockfall se utilizează pentru realizarea pantelor pluviale la acoperişurile plate - tip terasă. Pantă 2%.
Plăcile de contrapantă se utilizează pentru realizarea pantelor între atic şi vale.
Profilele de atic realizează tranziţia între atic şi suprafaţa acoperişului.
ROCKFALL elemente pentru pantă
Elementele cu pantă se utilizează pentru realizarea ruperilor de pantă la acoperişuri tip terasă.
Montajul se realizează rapid si economic în funcţie de consumul de material. Se pot realiza şi soluţii personalizate pe geometria acoperişului.
Profilele acustice ROCKFALL
Profilele acustice se utlizează pentru îmbunătăţirea fonoizolării acoperişurilor din tablă cutată, prin umplerea golurilor din cute. Se realizează în funcţie de dimensiunile şi profilul
cutelor.

Accesorii
UM Pret buc.
Denumire produs EUR/buc. pachet Date tehnice Descriere

Cuţit 1 buc. 10,0 1 lamă zimţată lungime 320 mm Cuţit special pentru tăierea plăcilor şi saltelelor din vată bazaltică.

Pentru accesorii sunt valabile condiţii speciale de vânzare.

Price list ROCKWOOL Romania Price without VAT, version 20.03.2009 Page 6 from 9