Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de angajare

Subsemnatul Matei Laviniu Adrian, cu domiciliul in


Timisoara, strada Perlei, nr. 23, bl. 99, et. 3, Ap. 8, judet
Timis, legitimat cu carte de identitate, seria TM, Nr.
596966, eliberat de Politia Timisoara, la data de
14.05.2007.
Nascut la 29.01.1988 in Timisoara, judet Timis, fiul lui
Cornel si Carmen, CNP 1880129350040.
Doresc a ma angaja la SC AGRICOLA
INTERNATIONAL BACAU pe postul de Merchandiser in
localitatea Timisoara.

Data: Semnatura