Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA NR.

11
ETICĂ ȘI RESPONSABILITATE ÎN RELAȚIILE PUBLICE

1. ABORDĂRI PRIVIND ETICA ȘI RESPONSABILITĂȚILE RELAȚIONISTULUI


MODERN
Enciclopedia online de filosofie afirmă că “domeniul eticii sau al filosofiei
morale presupune sistematizarea, definirea și aplicarea conceptelor de bine și de rău
la comportamentul uman”.
Etica în relațiile publice implică valori precum: onestitate, deschidere, loialitate,
cinste, respect, integritate și comunicare deschisă.
Cercetările actuale arată că, în mod current, relațiile publice sunt asociate cu
un comportament lipsit de etică: minciuna, manipularea sau chiar spionajul. Mulți
critici susțin că nu se poate vorbi de etică în relațiile publice, deoarece profesia în
sine presupune manipulare și propagandă. Numeroși jurnaliști, politicieni sau oameni
de rând consideră că termenul de etică în relațiile publice este un oximoron, și
anume, fie exprimă ceva imposibil, fie o minciună.
Situația actuală a practicii eticii în relațiile publice este strict legată de codurile
etice elaborate de cele mai importante asociații de profesioniști din domeniu. Unele
coduri presupun interzicerea anumitor acțiuni, altele prezintă o serie de principii etice
care ar trebui respectate.
Practicienilor de relații publice le revine rolul de a consilia managementul de
top pe probleme de etică, dar și de a realiza analize etice pentru a ghida politicile de
comunicare ale organizației cu publicul și cu mass-media.

2. CODURI PROFESIONALE ÎN RELAȚIILE PUBLICE:


 Codul Standardelor Profesionale în Practicarea Relațiilor Publice adoptat de
Public Relations Society of America (PRSA)
Membrii Societății Americane de Relații Publice și-au bazat principiile
profesionale pe valoarea fundamentală a demnității individului, luând în considerare
faptul că exercitarea liberă a drepturilor omului, în special libertatea de exprimare,
libertatea de asociere și libertatea presei, sunt esențiale pentru practicarea relațiilor
publice. În acest sens, relaționiștii trebuie să respecte următoarele standarde:

1
- să-și conducă viața profesională în conformitate cu interesul public;
- să fie onești și integri atunci când își îndeplinesc obligațiile față de de un
client sau de angajator;
- să nu disemineze cu bună știință informații false sau înșelătoare;
- să nu se angajeze în nici o activitate care are ca scop distrugerea
integrității morale a canalelor de comunicare;
- să nu aibă interese ascunse;
- să nu se situeze într-o poziție în care interesul lor individual poate fi în
conflict cu una din obligațiile lor față de client sau angajator;
- să nu accepte nici un fel de “atenție” de la nimeni altcineva decât de la
clienții sau angajatorul pentru care sunt efectuate serviciile respective;
- să păstreze confidențialitatea informațiilor;
- să nu afecteze, în mod intenționat, reputația profesiei sau activitatea altui
relaționist.
 Codul Internațional al Comunicatorilor Profesioniști adoptat de International
Association of Business Communication (IABC)
Acest cod se bazează pe trei principii diferite, dar totuși interdependente:
 societățile democratice sunt guvernate de un profund respect
pentru drepturile omului și domnia legii;
 criteriile pentru a diferenția ce este bine de rău pot deveni
subiectul acordului dintre membrii unei organizații;
 înțelegerea chestiunilor care țin de diferențele de gust cere o
sensibilitate la normele culturale.
Comunicatorii profesioniști vor respecta următoarele standarde:
- vor susține credibilitatea și demnitatea profesiei lor prin practicarea unei
comunicări oneste și prompte și prin favorizarea unui flux liber de informații
în conformitate cu interesul public;
- vor disemina informații exacte;
- vor înțelege și sprijini principiile libertății de exprimare și a accesului liber la
o piață deschisă a ideilor;
- nu se vor implica în acțiuni non-etice;
- vor face publice sursele și scopurile tuturor informațiilor transmise
publicului;

2
- vor proteja confidențialitatea informațiilor;
- nu vor folosi anumite informații în beneficiul personal;
- nu vor accepta cadouri, care nu sunt făcute publice, pentru activitatea
profesională de la nimeni altcineva decât clientul sau angajatorul;
- nu vor garanta rezultate care se află dincolo de posibilitățile profesionale;
- vor fi onești nu numai cu ceilalți, dar și, cel mai important, cu ei înșiși.
 “Code of Athens”: Codul Internațional de Etică pentru Relațiile Publice adoptat
de International Public Relations Association (IPRA)
Potrivit acestui cod relaționiștii se angajează să:
- stabilească modele și canale de comunicare, care prin dezvoltarea liberei
circulații a informațiilor esențiale, vor face ca fiecare individ să simtă că
este informat și să aibă în același timp sentimentul implicării și
responsabilității sale personale;
- garanteze confidențialitatea celor cu care vin în contact;
- respecte principiile morale și regulile cuprinse în Declarația Universală a
Drepturilor Omului;
- respecte și să promoveze demnitatea umană;
- ia în calcul interesele părților implicate, atât cele ale organizației pentru
care lucrează, cât și pe cele ale publicului-țintă;
- manifeste loialitate și integritate în orice situație;
- nu subordoneze adevărul altor cerințe;
- nu transmită informații care nu au la bază fapte stabilite și verificate;
- nu folosească metode sau tehnici de manipulare în vederea atingerii
anumitor obiective.