Sunteți pe pagina 1din 9

1

REZUMAT ABSTRACT

European integrability represents one of the


strategical priority into the research-development
policy during the up-to-date period.

The standardize of the National Appendix to apply


of the Eurocode EN 1998-5:2004 together with a
technical reglementation series into the field, as a
preocupare a Comitetelor Tehnice ASRO, va requirement of the ASRO technical comitees, will
incorporate the standard point concerning the
Romanian Reglementation alignment to the
domeniul ingineriei geotehnice. European Conventions into the geotechnical
engineering field.

Cuvinte cheie: Keywords:

Tabelul 1.
pe teritoriul României a standardului SR EN 1998-
Referin e Subiect
a Standardului European EN 1998-5 EUROCODE 1.1 (4) Anexe informative A, B, C, D, E si F
8– pentru
3.1 (3)
materialelor
Valoarea maxim a efortului limit a
4.1.4 (11)
la lichefiere
Reducerea vârfului de
5.2 (2) c
puse la dispozitie în noiembrie 2004. cu adâncimea de la nivelul terenului

SR EN 1998-5:2004

1998-5:2004 au vizat aspecte legate de:(„Nationally Determined Parameters”) pentru

48 – Nr. 1 / 2008
• Î
a sistemelor de fundare luând în considerare

cutremurele din România;


• 1. EQU – pierderea echilibrului structurii sau a
terenului, considerat ca un corp rigid,

a.
2. STR

γM

EQU);
structurale;
STR, GEO);
3. GEO
UPL).

γM) se vor aplica 4. UPL – pierderea echilibrului structurii sau terenului


cu);

τcy,u );
qu)

Ca justificare a valorii parametrilor în SR EN


termeni de eforturi efective (tg Φ′)

- γ cu cu; cu ;

- γ τ cy τ cy,u ;
- γ qu qu ; τ cy ,u .
- γ Φ' Φ′
În mod alternativ, se pot folosi parametri de

nedrenate.

– Nr. 1 / 2008 49
Tabelul 2.
γM)

γ M)
Parametri Simbol
Simbol Valoare
a)
cu γcu 1,4
a)
τcy,u γτcy 1,25
qu γqu 1,4

b) tg ′ γΦ′ 1,25
de eforturi efective
a)
NOTA –
γΦ′
b)

unde:
γM α - este raportul între valoarea de calcul a
ag

g;
S
definit în tabelul 5.5 (EN 1998 -1:2004)
σv0 – efortul normal vertical total
σv 0 = σ′v 0 + u
ceea ce ne-ar fi condus la valorile mai reduse
σ′v 0 – efort normal vertical efectiv
u – presiunea apei din pori

b. efortului de forfecare (τe


b.
b.lichefiabile
λ din efortul

mentului pentru a determina natura terenului de cauzat în timpul cutremurelor anterioare.


λ

recomandata este λ

λ = 0,8.

subterane sau când nivelul acesteia este aproape de


dimensionare a sistemelor de fundare
luând în considerare valorile ale

cutremure
τe):
τe = 0,65αSσv 0 (1) 2 P (c) – Pentru dimensionarea sistemelor de
fundare sunt impuse în SR EN 1998-5:2004 anumite

50 – Nr. 1 / 2008
terenului pentru proiectare ag în România,
pentru evenimente seismice având intervalul

p
produsul αS
p=α×S
unde:
α – raportul dintre valoarea de calcul a
ortogonale independente între ele; în proiectare
ag,
g;
S – parametru caracteristic al tipului de teren componente;
definit în SR EN 1998-5:2004.
perioadei de control (colt) TC a spectrului de
p
αS considerat.

pentru cutremure având IMR = 100 ani, zonarea


pentru proiectare a teritoriului României în termen
de TC
instrumentale pentru componentele orizontale ale

Fig. 1.
proiectare ag IMR = 100 ani

– Nr. 1 / 2008 51
Fig. 2.
control (colt), TC

Tabelul 3.
αS Localitatea ag Teren S p
IMR = 100 ani) s-au întocmit tabele pentru A 1,0 0,08
parametru S B 1,2 0,096
Alba Iulia 0,08 C 1,15 0,092
D 1,35 0,108
E 1,4 0,112
A 1,0 0,24
0,08 – pentru Alba Iulia B 1,2 0,24
ag 
p = αS = ⋅ S = 0,24 – pentru Bucuresti 0,24 C 1,15 0,24
g 0,32 – pentru Focsani D 1,35 0,24
 E 1,4 0,24


A 1,0 0,32
B 1,2 0,384
tabelul 3.
0,32 C 1,15 0,368 p = 0,448
Cea mai mare valoare a lui p = 0,448 < 0,65.
D 1,35 0,432
E 1,4 0,448
p = 0,65 ca recomandare în SR EN 1998-5:2004.
Din rezultatele calcului cea mai mare valoare a Tabelul 4.
lui p Localitatea ag teren S p Obs
permite o valoare a lui p = 0,50 pentru IMR = 100 ani. A 1,0 0,360
B 1,2 0,432
0,36 C 1,15 0,414
D 1,35 0,486
se face recomandarea calculului lui p pentru IMR = E 1,40 0,504
= 475 ani. Întrucât nu beneficiem pentru România A 1,0 0,48
B 1,2 0,576
0,48 C 1,15 0,552
ag = 0,36 D 1,35 0,648
(vezi tabelul 4). E 1,40 0,672

52 – Nr. 1 / 2008
p = 0,672 > Concluzie:

definitiveze valoarea lui p pe teritoriul României.

informativ

cu conceptele fundamentale indicate în SR EN 1998-

având în vedere comportamentul mecanic al

EN 1998-5:2004 se poate efectua prin metode de

ST

mari de 30 m.
2. Pentru o înclinare medie a terenului de

ST sunt aplicate asupra


Anexa D a SR EN 1998-5:2004 cuprinde
Tabelul 5.
Nr.
ST
crt. geomorfologice cu aplicabilitatea lui ST
flexibile fundate pe un teren deformabil.
Pentru puncte la vârful
1. ≥ 1,2
versantului

2. Pentru pante cu β > 30° ≥ 1,4


bazei
e izolate
3. cu strat slab la Pentru pante cu β < 30° >1,2 x 20 %

Vârf cu β > 30° ≥ 1,4 x 20%


4. A)
bazei Pante β < 30° ≥ 1,2 x 20 %

– Nr. 1 / 2008 53
industriale, podurilor, barajelor etc. Chiar în cazul

Criteriul C2: tipul de sistem de fundare

B)

presupune abordarea unei problematici complexe.

în raport cu o serie de criterii specifice (figura 4). ale stâlpilor etc.

Criteriul C1: Criteriul C3: tipul de teren


Varietatea din acest punct de vedere este

Aspecte ale manifestarii pamantului sub actiuni seismice

Mediu de
Aspect de pachet
Aspect de sursa propagare al Reazem deformabil
geologic superficial
undelor

Corespund
Corespunde Propagare a Corespund
fenomenelor de
fenomenelor undelor in strate fenomenelor de
interactiune teren-
seismo-tectonice geologice adanci amplificare locala
structura

Fig. 3.

Criterii de clasificare in analiza fenomenelor


de interactiune dinamica

Criteriul 1 Criteriul 2 Criteriul 3 Criteriul 4 Criteriul 5 Criteriul 6

tipul de tipul de tipul de tipul de tipul de modelare


structura sistem de teren actiune solicitare matematica
fundare si tehnica
de calcul

Fig. 4.

54 – Nr. 1 / 2008
C)
caracteristici geomecanice posibile, cu diferite

Criteriul C4:

terenului de fundare cu referire la capacitatea


exploziilor etc.).

Criteriul C5: stadiul de solicitare expresii care se apropie de cele prezentate în anexa
Intensitatea nivelului de solicitare poate fi de
în SR EN 1998-5:2004.

3. Concluzii
Criteriul C6:
tehnologica de calcul
geotehnice dintre cele mai nefavorabile pe

Parametrii care influenteaza interactiunea teren -structura

Influenta rigiditatii si gradul Influenta dimensiunilor,


Caracteristicile de
de nedeterminare statica a formei fundatiei si adancimii
deformabilitate ale terenului
structurii asupra distributiei de fundare asupra starii de
de fundare in ecuatia de
presiunii reactive pe degradare a ansamblului
interactiuni
suprafata de contact teren-structura

Natura terenului Modulul de Adancimea strat Anizotropia


Stratificatia compresibil
de fundare deformatie

Fig. 5.

– Nr. 1 / 2008 55
3. GP 014-97 – Ghid de proiectare. Calculul terenului

directe
4. P 100-1/2006 –
, Cap.4,
BIBLIOGRAFIE
1. EUROCODE 8 – Proiectarea structurilor pentru 5. NP 112-2004 – Normativ pentru proiectarea

6. xxx
2. C 241-92 – Metodologie de determinare a caracteris-
ticilor dinamice ale terenului de fundare la
s-au înregistrat cutremurele vrâncene din 1977,

56 – Nr. 1 / 2008