Sunteți pe pagina 1din 4

REGULI GENERALE

1177. Când se va efectua inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor si a remorcilor?


a) periodic, conform legii;
b) anual, la orice service auto;
c) la cel mult 2 ani, la o staţie de inspecţie tehnică autorizată.

1178. Ce autovehicule trebuie să-si refacă inspecţia tehnică înainte de termen?


a) autovehiculele cu sistemele de frânare si de direcţie grav avariate;
b) autovehiculele mai vechi de 10 ani;
c) autovehiculele cu inscripţia „SCOALĂ".

1179. Unde poate fi regăsit termenul de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice?


a) în anexa certificatului de înmatriculare al autovehiculului;
b) într-un document eliberat de service;
c) în manualul tehnic al autovehiculului sau al remorcii.

1180. Ce condiţii trebuie să îndeplinească instalaţiile de semnalizare si iluminare ale unui


autovehicul?
a) să corespundă condiţiilor tehnice impuse si să fie omologate de către autoritatea competentă;
b) să funcţioneze doar pe timp de noapte;
c) să nu fie folosite în mediul urban.

1181. Ce nu le este permis posesorilor de autovehicule?


a) să monteze alte dispozitive de iluminare decât cele omologate;
b) să circule cu maşina murdară;
c) să instaleze alte avertizoare sonore decât cele impuse de autoritatea competentă,

1182. Este interzis ca autovehiculele să fie echipate cu:


a) sisteme de navigaţie;
b) dispozitive antiradar;
c) sisteme sonor antifurt.

1183. Când nu îi este permis unui autovehicul să circule?


a) când parbrizul este fisurat;
b) când unul dintre faruri nu funcţionează;
c) noxele emanate depăşesc limita legală admisă.

1184. Când nu este permis unui autovehicul să circule?


a) când poluează fonic, în timpul mersului sau staţionării, peste pragul admis de lege;
b) când nu este dotat cu roată de rezervă;
c) când plăcuţele cu numărul de înmatriculare sunt deteriorate.

1185. Este permis să montezi, la autovehiculul pe care îl deţii, un alt avertizor sonor în afara
celui omologat de către autoritatea competentă?
a) Regulamentul nu prevede nimic în acest sens;
b) nu;
c) da, cu condiţia ca acesta să nu fie deranjant din punct de vedere sonor.

1186. Este permis să montezi, la autovehiculul pe care îl deţii, alte lumini în afara celor omologate
de către autoritatea competentă?
a) da, dacă acestea permit ca autovehiculul să fie văzut mult mai clar în trafic;
b) da, dacă acestea asigură o vizibilitate mai bună pe timp de noapte;
c) nu.

1187. In care dintre situaţii pot fi retrase plăcuţele cu numărul de înmatriculare ale unui
autovehicul?
a) atunci când certificatul de înmatriculare este pierdut;
b) atunci când plăcuţele cu numărul de înmatriculare nu sunt conforme cu standardele în vigoare;
c) atunci când conducătorul autovehiculului nu poate prezenta cartea de identitate si carnetul

1188. Nu poţi circula cu autovehiculul pe drumurile publice atunci când:


a) autovehiculul prezintă scurgeri de carburanţi sau de lubrifiant;
b) lipseşte simbolul „RO";

1
c) nu ai practică de conducere de cel puţin un an.

1189. Când este indicat să verifici presiunea din anvelope?


a) de regulă, înainte de a porni la drum;
b) întotdeauna la 300 km;
c) numai pe timp de iarnă, când anvelopele sunt reci.

1190. Un eşapament defect trebuie reparat necondiţionat?


a) nu este o urgenţă;
b) da, deoarece produce un zgomot prea mare;
c) da, pentru că destabilizează autovehiculul.

1191. Cu ce trebuie să fie dotate autovehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice?


a) trusă medicală de prim ajutor;
b) stingător de incendiu;
c) două triunghiuri reflectorizante.

1192. Radierea din evidenţă a unui vehicul, la cererea proprietarului, se poate face:
a) la schimbarea domiciliului ori a sediului unităţii deţinătoare;
b) la schimbarea oricăror date referitoare la identificarea vehiculului respectiv;
c) când proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi
specializate.

1193. Circulaţia autoturismelor pe drumurile publice se interzice în următoarele situaţii:


a) cand motorul emite noxe peste limita legală;
b) când nu au montate faruri de ceaţă;
c) când nu sunt echipate cu cârlig pentru remorcare.

1194. In ce condiţii pot circula autovehiculele si remorcile pe drumurile publice?


a) când nu depăşesc greutatea si gabaritul înscrise în certificatul de înmatriculare;
b) când au un aspect civilizat;
c) când sunt în bună stare de funcţionare si îndeplinesc condiţiile tehnice stabilite prin lege.

1195. Când se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor?


a) atunci când emisia de gaze atinge limita legală admisă;
b) atunci când echipamentul de frânare este defect;
c) atunci când au montate dispozitive de iluminare si de semnalizare, altele decât cele omologate de
autoritatea competentă.
1196. Când se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor?
a) atunci când zgomotul în mers sau în staţionare depăşeşte limita legală admisă pentru tipul
respectiv de vehicul;
b) atunci când nu se respectă regulile referitoare la transportul produselor periculoase;
c) atunci când sunt montate alte dispozitive de avertizare sonoră decât cele omologate de
autoritatea competentă.
1197. In ce situaţii se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor?
a) atunci când autovehiculul are aplicate inscripţii, desene, semne distinctive sau reclame de natură
să împiedice ori să diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare si de semnalizare luminoasă
sau citirea numărului de înmatriculare;
b) atunci când mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise;
c) atunci când autovehiculul are montate accesorii pe parbrize ori pe geamurile laterale, care
restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului în timpul mersului.

1198. In ce situaţie se interzice circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice?


a) când plăcuţele cu numărul de înmatriculare sunt neconforme cu standardul;
b) când parbrizul prezintă fisuri;
c) când acestea au montate dispozitive de detectare a prezenţei aparatelor radar.

1199. Nu poţi circula pe drumurile publice cu autovehiculul dacă:


a) emisia de gaze atinge limita legală admisă;
b) sistemul de frânare este defect;
c) autovehiculul are montate dispozitive de iluminare pentru ceaţă.
2
1200. Când ţi se interzice circulaţia cu autoturismul pe drumurile publice?
a) când oglinzile retrovizoare sunt de dimensiuni mai mari;
b) când zgomotul în mers sau în staţionare depăşeşte limita legală admisă;
c) când dispozitivul de avertizare sonoră nu este corespunzător.

1201. Ce trebuie să verifici la un autoturism cu rulotă, înainte de a porni la drum?


a) dacă vizibilitatea în spate, prin oglinzile retrovizoare, este asigurată;
b) dacă sistemul de alimentare cu apă al rulotei funcţionează;
c) dacă persoanele transportate în rulotă poartă centura de siguranţă.

1202. Poţi circula cu autovehiculul într-o zonă pietonală dacă:


a) prestezi servicii comerciale;
b) ai sistemul de iluminare în stare de funcţionare;
c) locuieşti în acea zonă.

1203. Când ţi se interzice circulaţia cu autoturismul pe drumurile publice?


a) când certificatul de înmatriculare este deteriorat;
b) când acesta nu corespunde normelor tehnice cu privire la siguranţa rutieră si la protecţia
mediului înconjurător;
c) când termenul de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat.

1204. Ce condiţii tehnice trebuie să îndeplinească un autovehicul pentru a circula pe drumurile


publice?
a) să nu depăşească gabaritul înscris în certificatul de înmatriculare;
b) să nu depăşească masa totală maximă autorizată înscrisă în certificatul de înmatriculare;
c) să fie înmatriculat şi să corespundă condiţiilor tehnice legale.

1205. Poate fi reţinut de către poliţistul rutier certificatul de înmatriculare al unui vehicul?
a) da, dacă autovehiculul sau remorca prezintă defecţiuni tehnice care pun în pericol siguranţa
circulaţiei;
b) nu, deoarece legea prevede o asemenea măsură numai pentru permisul de conducere;
c) da, dar numai pentru o perioadă de 15 zile.

1206. Ce autovehicule pot fi echipate cu lumini speciale de avertizare de culoare albastră?


a) orice autovehicul pentru care se obţine aprobarea poliţiei rutiere;
b) vehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei şi poliţiei de frontieră;
c) legea nu prevede.

1207. Dacă eşti posesorul unui permis de conducere categoria B, poţi conduce un autovehicul
destinat transportului de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului
conducătorului?
a) nu;
b) da, dacă posesorul permisului are o vechime în conducere de cel puţin un an;
c) da, dacă conducătorul posedă şi categoria BE a permisului de conducere.

1208. Dacă eşti posesorul unui autoturism, poţi transporta obiecte al căror gabarit depăşeşte,
împreună cu încărcătura, dimensiunile acestuia?
a) da, dacă extremitatea obiectelor este semnalizată cu un steag roşu;
b) da, dacă obiectele depăşesc lăţimea autovehiculului.
c) nu.

1209. Care dintre regulile de mai jos sunt valabile într-o zonă rezidenţială semnalizată ca atare?
a) pietonii pot folosi toată lăţimea părţii carosabile;
b) copiii nu se pot juca pe partea carosabilă;
c) viteza maximă admisă este de 30 km/h.

1210. Nu poţi circula cu autoturismul dacă:


a) autovehiculul depăşeşte înălţimea înscrisă în certificatul de înmatriculare;
b) se depăşeşte masa maximă admisă, înscrisă în certificatul de înmatriculare;
c) anvelopele sunt de mărimi şi caracteristici diferite faţă de cele înscrise în certificatul de
înmatriculare.

3
1211. In ce condiţii nu mai poate circula un autovehicul avariat?
a) dacă au trecut mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei;
b) dacă are elemente de caroserie distruse;
c) dacă au trecut mai mult de 3 zile de la constatare.

1212. Când poate dispune poliţistul rutier imobilizarea unui vehicul?


a) când conducătorul auto refuză să se legitimeze;
b) când vehiculul nu are efectuată inspecţia tehnică periodică;
b) când anvelopele au alte dimensiuni decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehicilului.

1213. Poliţistul rutier are dreptul de a confisca:


a) mijloacele proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei;
b) dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;
c) centurile de siguranţă neomologate.

1214. Posesorul unui permis de conducere categoria B are permisiunea de a conduce un


autoturism cu remorcă?
a) da, dacă masa remorcii nu depăşeşte 750 kg;
b) da, cu condiţia ca acesta să aibă permis de cel puţin 3 ani;
c) nu, deoarece pentru o astfel de remorcă este necesar un permis de conducere categoria BE.

1215. Ce trebuie să ai în vedere dacă intenţionezi să transporţi o încărcătură cu autoturismul


personal?
a) încărcătura să nu fie voluminoasă;
b) în faţă, încărcătura poate depăşi cu un metru limitele vehiculului;
c) să nu fie depăşite lungimea, lăţimea si greutatea admise.

1216. Unde trebuie să declari pierderea, furtul sau distrugerea permisului de conducere?
a) la poliţia de care aparţii cu domiciliul;
b) la unitatea emitentă;
c) la cea mai apropiată secţie de poliţie.

1217. Lămpile cu lumină intermitentă din spatele autovehiculului pot fi de culoare:


a) roşie sau galbenă;
b) roşie sau albă;
c) galbenă sau albă.

1218. Cu ce se face remorcarea unui autoturism rămas în pană?


a) cu o legătură flexibilă omologată, în lungime de 3-5 m, dacă mecanismul de direcţie si sisternul
de frânare nu sunt defecte;
b) cu o bară metalică, însoţită de un lanţ de siguranţă;
c) cu o bară rigidă, lungă de maximum 4 m.

1219. Unui autovehicul din categoria B i se poate ataşa:


a) o remorcă sau o semiremorcă, cu masa maximă autorizată de până la 1 t;
b) o remorcă uşoară, a cărei masă să nu depăşească 750 kg;
c) o remorcă, dar care, împreună cu autovehiculul trăgător de categorie B, să nu depăşească 3500
kg.

1220. Autovehiculul din categoria B se defineşte corect astfel:


a) autovehiculul care nu depăşeşte 3500 kg, al cărui număr de locuri pe scaune, în afara
conducătorului, nu este mai mare de 8;
b) autovehiculul care nu depăşeşte 5000 kg, al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, este mai mic de 8;
c) autovehiculul care nu depăşeşte 3500 kg, al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 5.

1221. Eşti obligat să ai în autovehicul:


a) numai trusa medicală de prim ajutor;
b) trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu
omologat;
c) numai trusa medicală de prim ajutor şi triunghiuri reflectorizante.