REGULI GENERALE 1177. Când se va efectua inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor si a remorcilor?

a) periodic, conform legii;
b) anual, la orice service auto; c) la cel mult 2 ani, la o staţie de inspecţie tehnică autorizată.

1178. Ce autovehicule trebuie să-si refacă inspecţia tehnică înainte de termen? a) autovehiculele cu sistemele de frânare si de direcţie grav avariate;
b) autovehiculele mai vechi de 10 ani; c) autovehiculele cu inscripţia „SCOALĂ".

1179. Unde poate fi regăsit termenul de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice? a) în anexa certificatului de înmatriculare al autovehiculului;
b) într-un document eliberat de service; c) în manualul tehnic al autovehiculului sau al remorcii.

1180. Ce condiţii trebuie să îndeplinească instalaţiile de semnalizare si iluminare ale unui autovehicul? a) să corespundă condiţiilor tehnice impuse si să fie omologate de către autoritatea competentă;
b) să funcţioneze doar pe timp de noapte; c) să nu fie folosite în mediul urban.

1181. Ce nu le este permis posesorilor de autovehicule? a) să monteze alte dispozitive de iluminare decât cele omologate;
b) să circule cu maşina murdară;

c) să instaleze alte avertizoare sonore decât cele impuse de autoritatea competentă, 1182. Este interzis ca autovehiculele să fie echipate cu:
a) sisteme de navigaţie;

b) dispozitive antiradar;
c) sisteme sonor antifurt.

1183. Când nu îi este permis unui autovehicul să circule?
a) când parbrizul este fisurat; b) când unul dintre faruri nu funcţionează;

c) noxele emanate depăşesc limita legală admisă. 1184. Când nu este permis unui autovehicul să circule? a) când poluează fonic, în timpul mersului sau staţionării, peste pragul admis de lege;
b) când nu este dotat cu roată de rezervă;

c) când plăcuţele cu numărul de înmatriculare sunt deteriorate. 1185. Este permis să montezi, la autovehiculul pe care îl deţii, un alt avertizor sonor în afara celui omologat de către autoritatea competentă?
a) Regulamentul nu prevede nimic în acest sens;

b) nu;
c) da, cu condiţia ca acesta să nu fie deranjant din punct de vedere sonor.

1186. Este permis să montezi, la autovehiculul pe care îl deţii, alte lumini în afara celor omologate de către autoritatea competentă?
a) da, dacă acestea permit ca autovehiculul să fie văzut mult mai clar în trafic; b) da, dacă acestea asigură o vizibilitate mai bună pe timp de noapte;

c) nu. 1187. In care dintre situaţii pot fi retrase plăcuţele cu numărul de înmatriculare ale unui autovehicul?
a) atunci când certificatul de înmatriculare este pierdut;

b) atunci când plăcuţele cu numărul de înmatriculare nu sunt conforme cu standardele în vigoare;
c) atunci când conducătorul autovehiculului nu poate prezenta cartea de identitate si carnetul

1188. Nu poţi circula cu autovehiculul pe drumurile publice atunci când: a) autovehiculul prezintă scurgeri de carburanţi sau de lubrifiant;
b) lipseşte simbolul „RO";

1

1197. b) întotdeauna la 300 km. 1199. când anvelopele sunt reci. c) atunci când sunt montate alte dispozitive de avertizare sonoră decât cele omologate de autoritatea competentă. Când se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor? a) atunci când emisia de gaze atinge limita legală admisă. Când se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor? a) atunci când zgomotul în mers sau în staţionare depăşeşte limita legală admisă pentru tipul respectiv de vehicul. Circulaţia autoturismelor pe drumurile publice se interzice în următoarele situaţii: a) cand motorul emite noxe peste limita legală. c) autovehiculul are montate dispozitive de iluminare pentru ceaţă. In ce situaţii se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor? a) atunci când autovehiculul are aplicate inscripţii. Nu poţi circula pe drumurile publice cu autovehiculul dacă: a) emisia de gaze atinge limita legală admisă. 1192. Cu ce trebuie să fie dotate autovehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice? a) trusă medicală de prim ajutor. care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului în timpul mersului. 1190. c) atunci când autovehiculul are montate accesorii pe parbrize ori pe geamurile laterale. c) atunci când au montate dispozitive de iluminare si de semnalizare. c) când acestea au montate dispozitive de detectare a prezenţei aparatelor radar. Un eşapament defect trebuie reparat necondiţionat? a) nu este o urgenţă. înainte de a porni la drum. b) când parbrizul prezintă fisuri. 1198. semne distinctive sau reclame de natură să împiedice ori să diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare si de semnalizare luminoasă sau citirea numărului de înmatriculare. c) când sunt în bună stare de funcţionare si îndeplinesc condiţiile tehnice stabilite prin lege. altele decât cele omologate de autoritatea competentă. In ce situaţie se interzice circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice? a) când plăcuţele cu numărul de înmatriculare sunt neconforme cu standardul. 1193. c) când proprietarul face dovada dezmembrării. c) când nu sunt echipate cu cârlig pentru remorcare. c) două triunghiuri reflectorizante. b) atunci când nu se respectă regulile referitoare la transportul produselor periculoase. 1194. pentru că destabilizează autovehiculul. b) atunci când mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise. desene. b) sistemul de frânare este defect. 1195. Radierea din evidenţă a unui vehicul. b) la schimbarea oricăror date referitoare la identificarea vehiculului respectiv. 1191. la cererea proprietarului.c) nu ai practică de conducere de cel puţin un an. b) atunci când echipamentul de frânare este defect. deoarece produce un zgomot prea mare. casării sau predării vehiculului la unităţi specializate. Când este indicat să verifici presiunea din anvelope? a) de regulă. b) când nu au montate faruri de ceaţă. In ce condiţii pot circula autovehiculele si remorcile pe drumurile publice? a) când nu depăşesc greutatea si gabaritul înscrise în certificatul de înmatriculare. c) da. b) da. b) stingător de incendiu. b) când au un aspect civilizat. 1189. se poate face: a) la schimbarea domiciliului ori a sediului unităţii deţinătoare. c) numai pe timp de iarnă. 2 . 1196.

c) legea nu prevede. c) da. poţi transporta obiecte al căror gabarit depăşeşte. Ce trebuie să verifici la un autoturism cu rulotă. b) nu. b) când acesta nu corespunde normelor tehnice cu privire la siguranţa rutieră si la protecţia mediului înconjurător. 1205. deoarece legea prevede o asemenea măsură numai pentru permisul de conducere. b) când zgomotul în mers sau în staţionare depăşeşte limita legală admisă. b) se depăşeşte masa maximă admisă. 1206. împreună cu încărcătura. dacă conducătorul posedă şi categoria BE a permisului de conducere. Nu poţi circula cu autoturismul dacă: a) autovehiculul depăşeşte înălţimea înscrisă în certificatul de înmatriculare. poţi conduce un autovehicul destinat transportului de persoane. c) când dispozitivul de avertizare sonoră nu este corespunzător. b) vehiculele aparţinând poliţiei. având mai mult de 8 locuri pe scaune. dacă autovehiculul sau remorca prezintă defecţiuni tehnice care pun în pericol siguranţa circulaţiei. c) nu. înainte de a porni la drum? a) dacă vizibilitatea în spate. Dacă eşti posesorul unui permis de conducere categoria B. 1204. dacă posesorul permisului are o vechime în conducere de cel puţin un an. 1209. Care dintre regulile de mai jos sunt valabile într-o zonă rezidenţială semnalizată ca atare? a) pietonii pot folosi toată lăţimea părţii carosabile. 1210. este asigurată. c) locuieşti în acea zonă. dar numai pentru o perioadă de 15 zile. dimensiunile acestuia? a) da. Când ţi se interzice circulaţia cu autoturismul pe drumurile publice? a) când certificatul de înmatriculare este deteriorat. dacă obiectele depăşesc lăţimea autovehiculului. 1203. b) ai sistemul de iluminare în stare de funcţionare. c) să fie înmatriculat şi să corespundă condiţiilor tehnice legale. 1202. Poţi circula cu autovehiculul într-o zonă pietonală dacă: a) prestezi servicii comerciale. Ce condiţii tehnice trebuie să îndeplinească un autovehicul pentru a circula pe drumurile publice? a) să nu depăşească gabaritul înscris în certificatul de înmatriculare. jandarmeriei şi poliţiei de frontieră. b) dacă sistemul de alimentare cu apă al rulotei funcţionează. înscrisă în certificatul de înmatriculare. b) da. dacă extremitatea obiectelor este semnalizată cu un steag roşu. b) da. c) când termenul de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat. c) dacă persoanele transportate în rulotă poartă centura de siguranţă. 1201. c) anvelopele sunt de mărimi şi caracteristici diferite faţă de cele înscrise în certificatul de înmatriculare. 1208. Ce autovehicule pot fi echipate cu lumini speciale de avertizare de culoare albastră? a) orice autovehicul pentru care se obţine aprobarea poliţiei rutiere. în afara locului conducătorului? a) nu. c) da. b) copiii nu se pot juca pe partea carosabilă. Dacă eşti posesorul unui autoturism. Când ţi se interzice circulaţia cu autoturismul pe drumurile publice? a) când oglinzile retrovizoare sunt de dimensiuni mai mari. c) viteza maximă admisă este de 30 km/h. 3 . Poate fi reţinut de către poliţistul rutier certificatul de înmatriculare al unui vehicul? a) da.1200. 1207. b) să nu depăşească masa totală maximă autorizată înscrisă în certificatul de înmatriculare. prin oglinzile retrovizoare.

Cu ce se face remorcarea unui autoturism rămas în pană? a) cu o legătură flexibilă omologată. dar care. deoarece pentru o astfel de remorcă este necesar un permis de conducere categoria BE. 1218. c) cu o bară rigidă. al cărui număr de locuri pe scaune. în lungime de 3-5 m. cu condiţia ca acesta să aibă permis de cel puţin 3 ani. însoţită de un lanţ de siguranţă. Posesorul unui permis de conducere categoria B are permisiunea de a conduce un autoturism cu remorcă? a) da. Lămpile cu lumină intermitentă din spatele autovehiculului pot fi de culoare: a) roşie sau galbenă. In ce condiţii nu mai poate circula un autovehicul avariat? a) dacă au trecut mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei. în afara conducătorului. c) nu. 1213. nu este mai mare de 8. c) centurile de siguranţă neomologate. Ce trebuie să ai în vedere dacă intenţionezi să transporţi o încărcătură cu autoturismul personal? a) încărcătura să nu fie voluminoasă. 1220. Poliţistul rutier are dreptul de a confisca: a) mijloacele proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei. furtul sau distrugerea permisului de conducere? a) la poliţia de care aparţii cu domiciliul. c) galbenă sau albă. al cărui număr de locuri pe scaune.1211. 1221. b) dacă are elemente de caroserie distruse. dacă mecanismul de direcţie si sisternul de frânare nu sunt defecte. b) o remorcă uşoară. al cărui număr de locuri pe scaune. 1219. în afara conducătorului. c) să nu fie depăşite lungimea. b) roşie sau albă. două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu omologat. 1212. 4 . Când poate dispune poliţistul rutier imobilizarea unui vehicul? a) când conducătorul auto refuză să se legitimeze. 1215. Autovehiculul din categoria B se defineşte corect astfel: a) autovehiculul care nu depăşeşte 3500 kg. lungă de maximum 4 m. în afara conducătorului. dacă masa remorcii nu depăşeşte 750 kg. c) dacă au trecut mai mult de 3 zile de la constatare. b) când vehiculul nu are efectuată inspecţia tehnică periodică. a cărei masă să nu depăşească 750 kg. b) dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului. nu este mai mare de 5. c) o remorcă. b) în faţă. Unde trebuie să declari pierderea. să nu depăşească 3500 kg. c) autovehiculul care nu depăşeşte 3500 kg. 1217. este mai mic de 8. 1214. c) numai trusa medicală de prim ajutor şi triunghiuri reflectorizante. b) când anvelopele au alte dimensiuni decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehicilului. Unui autovehicul din categoria B i se poate ataşa: a) o remorcă sau o semiremorcă. încărcătura poate depăşi cu un metru limitele vehiculului. împreună cu autovehiculul trăgător de categorie B. cu masa maximă autorizată de până la 1 t. Eşti obligat să ai în autovehicul: a) numai trusa medicală de prim ajutor. 1216. b) la unitatea emitentă. b) da. b) cu o bară metalică. c) la cea mai apropiată secţie de poliţie. b) trusă medicală de prim ajutor. lăţimea si greutatea admise. b) autovehiculul care nu depăşeşte 5000 kg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful