Reguli generale

REGULI GENERALE 1177. Când se va efectua inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor si a remorcilor?

a) periodic, conform legii;
b) anual, la orice service auto; c) la cel mult 2 ani, la o staţie de inspecţie tehnică autorizată.

1178. Ce autovehicule trebuie să-si refacă inspecţia tehnică înainte de termen? a) autovehiculele cu sistemele de frânare si de direcţie grav avariate;
b) autovehiculele mai vechi de 10 ani; c) autovehiculele cu inscripţia „SCOALĂ".

1179. Unde poate fi regăsit termenul de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice? a) în anexa certificatului de înmatriculare al autovehiculului;
b) într-un document eliberat de service; c) în manualul tehnic al autovehiculului sau al remorcii.

1180. Ce condiţii trebuie să îndeplinească instalaţiile de semnalizare si iluminare ale unui autovehicul? a) să corespundă condiţiilor tehnice impuse si să fie omologate de către autoritatea competentă;
b) să funcţioneze doar pe timp de noapte; c) să nu fie folosite în mediul urban.

1181. Ce nu le este permis posesorilor de autovehicule? a) să monteze alte dispozitive de iluminare decât cele omologate;
b) să circule cu maşina murdară;

c) să instaleze alte avertizoare sonore decât cele impuse de autoritatea competentă, 1182. Este interzis ca autovehiculele să fie echipate cu:
a) sisteme de navigaţie;

b) dispozitive antiradar;
c) sisteme sonor antifurt.

1183. Când nu îi este permis unui autovehicul să circule?
a) când parbrizul este fisurat; b) când unul dintre faruri nu funcţionează;

c) noxele emanate depăşesc limita legală admisă. 1184. Când nu este permis unui autovehicul să circule? a) când poluează fonic, în timpul mersului sau staţionării, peste pragul admis de lege;
b) când nu este dotat cu roată de rezervă;

c) când plăcuţele cu numărul de înmatriculare sunt deteriorate. 1185. Este permis să montezi, la autovehiculul pe care îl deţii, un alt avertizor sonor în afara celui omologat de către autoritatea competentă?
a) Regulamentul nu prevede nimic în acest sens;

b) nu;
c) da, cu condiţia ca acesta să nu fie deranjant din punct de vedere sonor.

1186. Este permis să montezi, la autovehiculul pe care îl deţii, alte lumini în afara celor omologate de către autoritatea competentă?
a) da, dacă acestea permit ca autovehiculul să fie văzut mult mai clar în trafic; b) da, dacă acestea asigură o vizibilitate mai bună pe timp de noapte;

c) nu. 1187. In care dintre situaţii pot fi retrase plăcuţele cu numărul de înmatriculare ale unui autovehicul?
a) atunci când certificatul de înmatriculare este pierdut;

b) atunci când plăcuţele cu numărul de înmatriculare nu sunt conforme cu standardele în vigoare;
c) atunci când conducătorul autovehiculului nu poate prezenta cartea de identitate si carnetul

1188. Nu poţi circula cu autovehiculul pe drumurile publice atunci când: a) autovehiculul prezintă scurgeri de carburanţi sau de lubrifiant;
b) lipseşte simbolul „RO";

1

In ce situaţie se interzice circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice? a) când plăcuţele cu numărul de înmatriculare sunt neconforme cu standardul. c) autovehiculul are montate dispozitive de iluminare pentru ceaţă. c) atunci când sunt montate alte dispozitive de avertizare sonoră decât cele omologate de autoritatea competentă. 1199. 1192. c) când proprietarul face dovada dezmembrării. 1196. înainte de a porni la drum. b) când parbrizul prezintă fisuri. Circulaţia autoturismelor pe drumurile publice se interzice în următoarele situaţii: a) cand motorul emite noxe peste limita legală. semne distinctive sau reclame de natură să împiedice ori să diminueze eficacitatea dispozitivelor de iluminare si de semnalizare luminoasă sau citirea numărului de înmatriculare. b) la schimbarea oricăror date referitoare la identificarea vehiculului respectiv. Nu poţi circula pe drumurile publice cu autovehiculul dacă: a) emisia de gaze atinge limita legală admisă. când anvelopele sunt reci.c) nu ai practică de conducere de cel puţin un an. 1194. b) atunci când nu se respectă regulile referitoare la transportul produselor periculoase. deoarece produce un zgomot prea mare. c) când sunt în bună stare de funcţionare si îndeplinesc condiţiile tehnice stabilite prin lege. care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului în timpul mersului. b) atunci când echipamentul de frânare este defect. Radierea din evidenţă a unui vehicul. Când se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor? a) atunci când emisia de gaze atinge limita legală admisă. c) atunci când au montate dispozitive de iluminare si de semnalizare. c) numai pe timp de iarnă. casării sau predării vehiculului la unităţi specializate. b) sistemul de frânare este defect. se poate face: a) la schimbarea domiciliului ori a sediului unităţii deţinătoare. In ce condiţii pot circula autovehiculele si remorcile pe drumurile publice? a) când nu depăşesc greutatea si gabaritul înscrise în certificatul de înmatriculare. c) atunci când autovehiculul are montate accesorii pe parbrize ori pe geamurile laterale. 1190. 1191. b) când au un aspect civilizat. Cu ce trebuie să fie dotate autovehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice? a) trusă medicală de prim ajutor. b) da. In ce situaţii se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor? a) atunci când autovehiculul are aplicate inscripţii. 1189. pentru că destabilizează autovehiculul. la cererea proprietarului. b) stingător de incendiu. altele decât cele omologate de autoritatea competentă. c) două triunghiuri reflectorizante. 1195. b) atunci când mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise. desene. 1198. Când este indicat să verifici presiunea din anvelope? a) de regulă. 1197. b) când nu au montate faruri de ceaţă. c) când acestea au montate dispozitive de detectare a prezenţei aparatelor radar. b) întotdeauna la 300 km. c) da. Când se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor? a) atunci când zgomotul în mers sau în staţionare depăşeşte limita legală admisă pentru tipul respectiv de vehicul. 2 . 1193. Un eşapament defect trebuie reparat necondiţionat? a) nu este o urgenţă. c) când nu sunt echipate cu cârlig pentru remorcare.

1208. c) anvelopele sunt de mărimi şi caracteristici diferite faţă de cele înscrise în certificatul de înmatriculare. în afara locului conducătorului? a) nu. c) viteza maximă admisă este de 30 km/h. b) copiii nu se pot juca pe partea carosabilă. dacă posesorul permisului are o vechime în conducere de cel puţin un an. Care dintre regulile de mai jos sunt valabile într-o zonă rezidenţială semnalizată ca atare? a) pietonii pot folosi toată lăţimea părţii carosabile. având mai mult de 8 locuri pe scaune. 1207. 1206. înscrisă în certificatul de înmatriculare. prin oglinzile retrovizoare. dacă extremitatea obiectelor este semnalizată cu un steag roşu. 1210. dacă autovehiculul sau remorca prezintă defecţiuni tehnice care pun în pericol siguranţa circulaţiei. c) când termenul de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat. Dacă eşti posesorul unui autoturism. c) când dispozitivul de avertizare sonoră nu este corespunzător. deoarece legea prevede o asemenea măsură numai pentru permisul de conducere. c) locuieşti în acea zonă. dar numai pentru o perioadă de 15 zile. c) da. dacă obiectele depăşesc lăţimea autovehiculului. înainte de a porni la drum? a) dacă vizibilitatea în spate. c) da. b) se depăşeşte masa maximă admisă. dimensiunile acestuia? a) da.1200. c) dacă persoanele transportate în rulotă poartă centura de siguranţă. b) vehiculele aparţinând poliţiei. b) dacă sistemul de alimentare cu apă al rulotei funcţionează. b) da. Dacă eşti posesorul unui permis de conducere categoria B. b) da. b) nu. b) când zgomotul în mers sau în staţionare depăşeşte limita legală admisă. c) nu. Ce condiţii tehnice trebuie să îndeplinească un autovehicul pentru a circula pe drumurile publice? a) să nu depăşească gabaritul înscris în certificatul de înmatriculare. 1201. 1204. Nu poţi circula cu autoturismul dacă: a) autovehiculul depăşeşte înălţimea înscrisă în certificatul de înmatriculare. Ce autovehicule pot fi echipate cu lumini speciale de avertizare de culoare albastră? a) orice autovehicul pentru care se obţine aprobarea poliţiei rutiere. Când ţi se interzice circulaţia cu autoturismul pe drumurile publice? a) când oglinzile retrovizoare sunt de dimensiuni mai mari. b) să nu depăşească masa totală maximă autorizată înscrisă în certificatul de înmatriculare. 1205. b) ai sistemul de iluminare în stare de funcţionare. Poţi circula cu autovehiculul într-o zonă pietonală dacă: a) prestezi servicii comerciale. 1209. b) când acesta nu corespunde normelor tehnice cu privire la siguranţa rutieră si la protecţia mediului înconjurător. 3 . c) legea nu prevede. jandarmeriei şi poliţiei de frontieră. este asigurată. Ce trebuie să verifici la un autoturism cu rulotă. dacă conducătorul posedă şi categoria BE a permisului de conducere. poţi conduce un autovehicul destinat transportului de persoane. împreună cu încărcătura. poţi transporta obiecte al căror gabarit depăşeşte. Poate fi reţinut de către poliţistul rutier certificatul de înmatriculare al unui vehicul? a) da. 1202. 1203. c) să fie înmatriculat şi să corespundă condiţiilor tehnice legale. Când ţi se interzice circulaţia cu autoturismul pe drumurile publice? a) când certificatul de înmatriculare este deteriorat.

în afara conducătorului. deoarece pentru o astfel de remorcă este necesar un permis de conducere categoria BE. Lămpile cu lumină intermitentă din spatele autovehiculului pot fi de culoare: a) roşie sau galbenă. Poliţistul rutier are dreptul de a confisca: a) mijloacele proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei. In ce condiţii nu mai poate circula un autovehicul avariat? a) dacă au trecut mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei. b) la unitatea emitentă. în afara conducătorului. în afara conducătorului. c) nu. c) centurile de siguranţă neomologate. 1220. 1213. dacă masa remorcii nu depăşeşte 750 kg. a cărei masă să nu depăşească 750 kg. c) galbenă sau albă. să nu depăşească 3500 kg. 1221. b) autovehiculul care nu depăşeşte 5000 kg. b) o remorcă uşoară. lungă de maximum 4 m. al cărui număr de locuri pe scaune. 1216. c) dacă au trecut mai mult de 3 zile de la constatare. 4 . b) în faţă. b) da. b) dacă are elemente de caroserie distruse. Unde trebuie să declari pierderea. Eşti obligat să ai în autovehicul: a) numai trusa medicală de prim ajutor. Cu ce se face remorcarea unui autoturism rămas în pană? a) cu o legătură flexibilă omologată. în lungime de 3-5 m. b) trusă medicală de prim ajutor. nu este mai mare de 5. 1214. b) roşie sau albă. însoţită de un lanţ de siguranţă. dacă mecanismul de direcţie si sisternul de frânare nu sunt defecte. c) cu o bară rigidă. c) o remorcă. furtul sau distrugerea permisului de conducere? a) la poliţia de care aparţii cu domiciliul. cu masa maximă autorizată de până la 1 t. lăţimea si greutatea admise. b) când anvelopele au alte dimensiuni decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehicilului. c) să nu fie depăşite lungimea. Unui autovehicul din categoria B i se poate ataşa: a) o remorcă sau o semiremorcă. Autovehiculul din categoria B se defineşte corect astfel: a) autovehiculul care nu depăşeşte 3500 kg. al cărui număr de locuri pe scaune. 1217. al cărui număr de locuri pe scaune. dar care. 1218. b) când vehiculul nu are efectuată inspecţia tehnică periodică. Ce trebuie să ai în vedere dacă intenţionezi să transporţi o încărcătură cu autoturismul personal? a) încărcătura să nu fie voluminoasă. b) cu o bară metalică. c) numai trusa medicală de prim ajutor şi triunghiuri reflectorizante. c) autovehiculul care nu depăşeşte 3500 kg.1211. 1219. încărcătura poate depăşi cu un metru limitele vehiculului. b) dispozitivele care perturbă funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului. 1215. cu condiţia ca acesta să aibă permis de cel puţin 3 ani. două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu omologat. c) la cea mai apropiată secţie de poliţie. Posesorul unui permis de conducere categoria B are permisiunea de a conduce un autoturism cu remorcă? a) da. nu este mai mare de 8. 1212. împreună cu autovehiculul trăgător de categorie B. este mai mic de 8. Când poate dispune poliţistul rutier imobilizarea unui vehicul? a) când conducătorul auto refuză să se legitimeze.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful