Sunteți pe pagina 1din 15

Aspecte ale strategiei privind valorificarea

potenţialului de producere şi utilizare a


biocarburanţilor in Romania

• Degradarea continua a mediului precum si schimbarile


climatice au determinat ca reprezentantii tarilor membre
ale Natiunilor Unite sa elaboreze un document de
importanta majora – Protocolul de la Kyoto –
Conventia asupra Schimbarilor Climatice care
prevede reducerea semnificativa a emisiilor poluante
• Protocolul de la Kyoto al Conventiei-Cadru a Natiunilor
Unite privind Schimbarile climatice, ratificat de Romania
prin Legea nr.3/2001.
• Prin Protocolul de la Kyoto Romania, s-a angajat sa
reduca emisiile de gaze cu efect de sera, in perioada
2008-2012, cu 8% fata de nivelul acestor emisii din
1989.
• Asumarea obiectivului de reducere a emsiilor de gaze cu
efect de sera de cel putin 20% in UE, pana in anul 2020,
fata de anul 1990
• Asumarea obiectivului de utilizare a unui procent minim
de biocarburanti sau alti carburanti regenerabili de 10 %
pana in anul 2020, calculat pe baza continutului
energetic al tuturor tipurilor de benzina si motorina
utilizata in transport
• Una din parghiile de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de sera si de realizare a angajamentelor prevazute
in Protocolul de la Kyoto este de promovarea producerii
si utilizarea biocarburantilor in transporturi care sa
inlocuiasca benzina si motorina

• Directiva 2003/30/CE privind promovarea utilizarii


biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru
transport a fost transpusa in Hotararea Guvernului
nr.1844/2005
Strategia UE pentru biocarburanţi evidenţiază 7 direcţii de
politică sub care urmează să fie regrupate măsurile pe care
Comisia Europeană intenţionează să le întreprindă pentru
promovarea producţiei şi utilizării biocarburanţilor:
1. stimularea cererii pentru biocarburanţi
2. valorificarea beneficiilor de mediu generate
3. dezvoltarea producţiei şi distribuţiei de biocarburanţi
4. extinderea gamei de materii pentru obţinerea biocarburanţilor
5. dezvoltarea oportunităţilor de comerţ
6. sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare
7. sprijinirea cercetării şi dezvoltării în acest domeniu
• Ministerul Economiei a elaborat Nota privind
promovarea utilizării biomasei, prezentată şi
aprobată în şedinţa Guvernului din data de 13.07.2006.
• Prin aprobarea acestei Note, s-a stabilit sarcina
elaborării Strategiei Naţionale pentru biocarburanţi,
precum şi a Planului Naţional de acţiune privind
biomasa
• In cadrul Planului sectorial de cercetare dezvoltare din
industrie au fost identificate elementele de
fundamentare ale Strategiei Naţionale pentru
biocarburanţi si a Planului Naţional de acţiune privind
biomasa
Strategia privind valorificarea potenţialului de producere
şi utilizare a biocarburanţilor in Romania:

Cuprinsul strategiei:
• Obiective
• Contextul strategiei pentru biocarburanti
• Biocarburanţi şi tehnologii specifice de producţie
• Potenţialul României în ceea ce priveşte producţia de materii
prime pentru biocarburanţi
• Impactul de mediu al producerii şi utilizării biocarburanţilor
• Estimări privind dezvoltarea strategică a producţiei de
biocarburanţi în România
• Politici pentru promovarea biocarburanţilor în România.
• Utilizarea biocarburantilor in Romania - analiza sowt
• Biomasa sursa regenerabila de energie - analiza sowt
Potenţialul României în ceea ce priveşte producţia de
materii prime pentru biocarburanţi
Romania dispune de o suprafata de teren arabil de 9,38 mil ha din care
2,9 mil ha ar putea fi orientate spre culturile energetice.
Resurse oferite din agricultura:
• Pentru productia de biodiesel:
-rapita: zonele de maxima favorabilitate sunt partea de vest si de est a
tarii, podisul Transilvaniei. In 2007 s-a cultivat pe o suprafata de
348000 ha, productia medie – 998 kg/ha (2004 - 2090 kg/ha.)
- floarea soarelui: zonele de maxima favorabilitate sunt Campia Romana,
sudul Dobrogei si Campia Olteniei. In 2007 s-a cultivat pe o suprafata
831000 ha, productia medie - 627 kg/ha (2004 - 1540 kg/ha)
- soia: zonele de maxima favorabilitate sunt partea de vest a tarii,
Campia Carasului, Timisului , Muresului, partea vestica a Campii
Crisurlior si Somesului, Lunca Siretului, Podisul Tarnavelor. In 2007 s-
a cultivat pe o suprafata 113000 ha, productia medie - 1084 kg/ha
(2005 - 2186 kg/ha)
• Pentru productia de bioetanol:
- sfecla de zahar: In anul 1984 suprafata maxima cultivata a fost de
279000 ha. In anii urmatori aceste suprafete au scazut progresiv
ajungand in 2007 la 25.000 ha. In anul 1989 erau in functiune 33 de
fabrici de zahar cu capacitate de prelucrare de 83000 t/24 ore. In
prezent doar 5 fabrici mai prelucreaza sfecla de zahar.
Cota impusa de UE pentru zahar este de 109164 t care inseamna
30000 ha. Restul de 210000 ha pot fi cultivate cu sfecla de zahar
pentru bioetanol. Sfecla de zahar cultivata pentru bioetanol poate fi
atractica economic pentru fermieri.
- cereale (grau, porumb, orz)
Graul este cea mai raspandita cultura din tara, cu urmatoarele zone
foarte favorabile: Campia de vest, Campia Dunarii, Campia
Transilvaniei, N-E Moldovei, Vestul Campiei Baraganului. In 2007 s-a
cultivat pe o suprafata de 1946000 ha, productia medie – 1544 kg/ha
(2004 - 3870 kg/ha.)
In 2007 porumbul a fost cultivat pe o suprafata de 2119000 ha, productia
medie – 1740 kg/ha (2004 – 4630 kg/ha.)
Resurse oferite din silvicultura:
• In Romania sunt cca 6,37 milioane ha de vegetatie forestiera. In
2005 s-a recoltat un volum de masa lemnoasa de 1567000 m cubi
rezultand 414000 m cubi pierderi tehnologice si 869000 m cubi
coaja rezultand un potential esential de biomasa pentru producerea
biocarburantilor de generatia II-a. Speciile recomandate pentru
cultivare in acest sistem sunt plopul si toate tipurile de salcie
acestea dand o productie de masa uscata de 10-15 t/ha/an.
• Resurse oferite din reziduuri agricole:
Productia secundara agricola este un important subprodus agricol
utilizabil pentru producerea de energie:(paie, tulpini si coceni, tulpini
si frunze, coarde)
• Resurse oferite din reziduuri industriale solide:
Cea mai mare parte din aceste reziduuri provin din industria
prelucratoare a lemnului. Aceste reziduuri sunt uscate si concetrate
in depozite locale ceea ce reduce costurile logistice si de pre-tratare.
Potentialul privind reziduurile industriale solide se estimeaza la 670
ktoep/an
• Resurse oferite din dejectii zootehnie:
Dejectiile din zootehnie pot fi o importanta sursa de energetica
pentru producerea biogazului si pot fi umede generate de bovine ,
porcinesi ovine si uscate generate de pasari.
Disponibil de dejectii
Substanta umeda - potential energetic(ktoep/an)
2006 -290, 2010 -310, 2020 – 340
Substanta uscata - potential energetic(ktoep/an)
2006 -135, 2010 -140, 2020 – 154
Resurse oferite din deseuri municipale:
Din estimari fiecare locuitor produce, in medie, o cantitate de
deseuri de cca. 480 kg/an. Astfel la nivelul Romaniei deseurile
municipale sunt de 5,7 mil tone. Cea mai mare parte pot fi folosite
pentru producerea de energie electrica si caldura, incinerarea fiind
una din caile ce pot fi urmate. O alta cale ar fi convertirea deseurilor
in combustibili solizi, lichizi sau gazosi care pot fi mai usor de
transportat si utilizati la producerea energiei electrice sau caldurii.
• Avand in vedere cantitatile de carburanii conventionali utilizate
anual si obligatiile ce decurg din HG nr.1844/2005, rezulta un
necesar de biodiesel si bioetanol de cca. 300.000 t pentru anul 2010

• Potentialul Romaniei de a furniza materie prima necesara pentru


biodiesel, respectiv ulei vegetal (floarea soarelui, soia, rapita) este
de cca.500 -550 mii t/an, ceea ce permite realizarea unui nivel
similar de productie de biodiesel.

• In acest sens, sunt asigurate premizele atingerii tintei de 5,75%


biocarburanti, pentru anul 2010
Politica cu privire la sustinerea utilizarii
biocarburantilor in Romania

Ministerul Economiei a intreprins o serie de actiuni menite sa contribuie


la promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili.

In acest context se menţioneaza:


• Continutul obligatoriu de biocarburanti in benzina si motorina, conform
HG nr.456/2007care modifica si completeaza HG 1844/2005
• Introducerea in prevederile Codului Fiscal, a scutirii de la plata accizelor
pentru produsele energetice de tipul biocarburanţilor si a altor carburanti
regenerabili:
- art. 201 lit.l) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificata si
completata prin Legea nr.343/2006
- pct. 36 din Hotararea Guvernului nr. 1618/2008 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, a
fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 865 din 22.12.2008.
Pentru România punerea în practică a măsurilor şi
acţiunilor care asigură îndeplinirea obiectivelor privind
promovarea utilizării în sectorul transport, a
biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili va avea
efecte benefice:
- reducerea importurilor de carburanţi
- crearea de noi locuri de muncă
- noi oportunităţi de venituri în zonele rurale
- oportunităţi pentru o dezvoltare rurală durabilă
- reducerea impactului generat de utilizarea carburanţilor
asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului.
CONCLUZII

• Romania dispune de conditii pedoclimatice foarte bune pentru


culturile agricole si pentru o gama larga de culturi energetice.
• Producerea de biocarburanti poate fi o oportunitate de export si o
alternativa la dezvoltarea agricola si la folosirea terenurilor
necultivate.
• Producerea biocarburantilor in instalatii individuale poate asigura
autonomia energetica a unei ferme de peste 150 ha, cazul fiind mai
favorabil la folosirea rapitei ca materie prima.
• Existenta unui cadru institutional si legislativ adaptat la principiile
pietei interne din Uniunea Europeana.
• Existenta unor masuri de sustinere a productiei si utilizarii de
biocarburanti la nivel national.
• Existenta expertizei tehnice si a resurselor umane pregatite pentru
producerea biocarburantilor
Ministerul Economiei
e-mail: cristiana_ion@minind.ro
e-mail: georgeta_livanu@minind.ro
tel: 0040212025280; fax: 0040212025284

S-ar putea să vă placă și