Sunteți pe pagina 1din 2

Notă informativă

cu privire la situaţiile excepţionale şi incendiile, ce s-au produs în


Republica Moldova în anul 2010
Analiza situaţiilor excepţionale, ce s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova în
anul 2010, ne demonstrează, că numărul lor s-a majorat cu 23,6 % în comparaţie cu anul
2009 (de la 233 pînă la 288).
În urma situaţiilor excepţionale şi incendiilor au avut de suferit 292 persoane,
dintre care 177 persoane au decedat, inclusiv 7 copii. În total numărul decedaţilor
în comparaţie cu anul 2009 s-a micşorat cu 5,8 % (de la 188 la 177 persoane).
Paguba materială totală a constituit circa 377 mln 828 mii lei.
Indicii statistici
despre numărul situaţiilor excepţionale
şi incendiilor pe parcursul a 12 luni ai anilor 2009 şi 2010
2009 2010 %
N-rul Paguba N-rul Paguba N-rul Paguba
materială materială materială
(mii lei) (mii lei) (mii lei)
SE cu caracter tehnogen 184 3364,8 214 677 + 16,3 - 79,8
SE cu caracter natural 49 137111,8 70 335644,3 + 42,8 + 144,7
SE cu caracter biologico- - 4 5 + 100 + 100
social
În total 233 140476,6 288 336326,3 + 23,6 + 139,4
Incendii 2259 32638 1970 41501,7 - 12,8 + 27,2
Numărul
situaţiilor excepţionale şi consecinţele acestora pe parcursul a 12 luni
Nr. Decedaţi / Paguba
d/o Denumirea SE N-rul inclusiv Traumatizaţi materială
copii (intern. spit.) (mii lei)
/ inclusiv
copii
1 2 3 4 5 6
SE cu caracter tehnogen
1. Depistarea muniţiilor 188
neexplodate
2. Depistarea sau pierderea 13
substanţelor explozive,
muniţiilor
3. Explozii în edificii şi constr. de 4 1 3 72,5
locuit, de menire social -
culturală
4. Avarii la sisteme termice în 1 240
sezonul rece al anului
5. Prăbuşirea clădirilor şi 2 46,8
construcţiilor locative, de menire
social - culturală
6. Avarii la sisteme de alimentare 3 111,7
cu apă potabilă a populaţiei
2
1 2 3 4 5 6
7. Explozii la obiectiv agricole 1 1 1
8. Accidente pe trasee auto 2 5 18 206

Total 214 7 22 677


SE cu caracter natural
1. Vînt puternic 6 319,4
2. Polei puternic 1 51
3. Nivelul înalt al apelor subterane 3 254,2
4. Îngheţuri 2 504
5. Ploi torenţiale 15 26378,2
6. Ploi torenţiale cu grindină 18 160845
7. Grindină mare 7 29211,6
8. Ploi torenţiale cu vînt puternic 4 6730,9
9. Ploi torenţiale cu grindină şi vînt 9 25735,8
puternic
10. Inundaţii 1 2 84188,3
11. Alunecări de teren 2 1254
12. Furtuni puternice cu descărcări 1 171,9
electrice
13. Depuneri puternice de lapoviţă 1

Total 70 335644,3
SE cu caracter biologico-social
1. Intoxicarea oamenilor în urma 3 53/17
consumului produselor
alimentare
2. Cazuri unice de îmbolnăvire a 1 5
animalelor agricole cu boli
contagioase deosebit de
periculoase

Total 4 53/17 5
ÎN TOTAL 288 9 75/17 336326,3

Incendiile:
În urma incendiilor au avut de suferit 208 persoane, dintre care 168 persoane au
decedat, inclusiv 7 copii.
Au pierit animale agricole – 6.
Au fost distruse de foc:
- construcţii – 124;
- unităţi tehnice – 79;
- nutreţ – 814 tone.
De la incendiu în republică au fost salvate 1107 persoane şi bunuri materiale în
sumă de circa 219 mln 417 mii lei.