Sunteți pe pagina 1din 6

UN AN DE

VACANȚĂ de Paul Dumitru


și Mimi Noel
Îi invidiați pe cei care, deodată, spun „stop“ și‑și dăruiesc un an sabatic?
Experiența pauzei autoimpuse,
văzută prin ochii a cinci manageri de top din România.
Foto Guliver/Getty Images
COVER STORY LIFE MANAGEMENT

imțeam că nu voi mai pleca și asta m‑a spe‑ că, ci și de priorități.


Dragoș Nicolaes‑
riat“, spune, cu ușorul lui accent ardelenesc, cu, de pildă  – care
Radu Moraru – un bărbat de 36 de ani cu pă‑ și‑a luat un an saba‑
tic începând cu oc‑
rul șaten deschis, ușor grizonant. Era în mai tombrie 2009, după
2009, în plină criză, și tocmai primise o mărire ce a condus ca CEO
businessu­rile Fu‑
de salariu; avea, pe‑atunci, un job cu atribuții jitsu și Ness  –, spu‑
pe întregul sud‑est european într‑o corporație ne că, lucrând într‑o
„ americană, British American Tobacco (BAT). corporație, ajungi
să‑ți însușești obiecti‑
vul firmei. „Ne lăsăm
purtați de dorința de
ANII CORPORATIȘTI. mod compulsiv“, ani întregi, „în muncă a satisface nevoile sau dorințele celorlalți“,
Moraru se angajase aici în 2000, cu și carieră, într‑un parcurs în care de mul‑ spune Nicolaescu, pentru care kairos‑ul a
gândul să strângă bani și să emigreze  – te ori am abuzat de mine“. Un an întreg, fost declanșat de faptul că viziunea sa
punea punct, astfel, unui parcurs incert, mărturisește el, se gândise aproape zilnic de management n‑a fost susținută de
în care schimbase șapte‑opt joburi (vân‑ să‑și dea demisia. Sună cunoscut? board nici la Fujitsu, nici la Ness. „Aveam
duse, fără prea mare succes, orice, de la impresia că totul e bine. Toată lumea:
tablă și mobilă până la publicitate), la care KAIROS‑UL. angajații, partenerii, familia, părinții erau
se adăuga un an ca profesor de filozofie în Dar a venit, la un moment dat, kai‑ mulțumiți. Dar uitasem de o persoană
Baia Mare. La BAT a muncit nouă ani, ur‑ ros‑ul  – un termen din greaca veche la importantă: de mine însumi“. Pauza ar fi
când treaptă cu treaptă până la o poziție care Radu Moraru, licențiat în filozofie, deci obligatorie, sugerează Nicolaescu,
regională de manager facilitator (Area So‑ face apel. Kairos‑ul, explică el, „e momen‑ pentru o resetare a priorităților.
lution Delivery Manager). Câștiga, spune tul în care se întâmplă sau nu se întâmplă
el, de zece ori mai bine decât atunci când lucruri“. Știa că, dacă intra în noul pro‑
era profesor. Avea, în plus, diverse bene‑ iect care tocmai începea la BAT, va trebui REPRIORITIZAREA.
ficii; „un pachet de multinațională te anti‑ să mai aștepte poate și doi ani până la De fapt, deși argumentele lui Radu
fonează de restul lumii“, spune el. Da, i‑a un alt kairos. Își dorea, în plus, să facă și Moraru țin de regimul de lucru, pauza
fost greu să renunțe „la pachet“. I‑a fost altceva. Dar mai mult decât orice își do‑ pe care acesta și‑a luat‑o e mai puțin o
greu să renunțe și la busola pe care mun‑ rea să corecteze, cât mai avea timp, acel vacanță și mai mult o perioadă sabatică.
ca într‑o multinațională i‑o dădea. „După dezechilibru „work‑life“ sub care‑și trăise Termenul, consacrat de Levitic, se referă
ce ai alergat timp de nouă ani de zile într‑o viața  – un regim la care majoritatea ma‑ la „vremea de odihnă pentru pământ“; sa‑
direcție, e dificil să te oprești din mers“, nagerilor români se supun. Marian Alecu, batul înseamnă anul al șaptelea, cel în care
spune Moraru  – pentru că lumea corpo‑ de pildă, a părăsit McDonald’s după 12 ogorul nu mai trebuie cultivat. În lumea
ratistă e una rotundă, ca o piață a muncii ani ca CEO invocând „uzura accentuată“ modernă, obiceiul anului sabatic, vreme
în sine, în care scopul pare a fi acela de a pe care ți‑o aduce munca în mediul cor‑ de odihnă pentru minte, a apărut în me‑
urca treaptă cu treaptă. Iar „mersul“ fos‑ poratist. „Oamenii care au ajuns în poziții diul academic și pătrunde tot mai mult în
tului manager de la de management lumea businessului, unde corporații pre‑
BAT semăna, anul în România au cum McDonald’s și Intel oferă unora dintre
trecut pe vremea
asta, mai degrabă
„UN JOB ÎȚI HRĂNEȘTE tras foarte tare“,
crede sociologul
angajați intervale sabatice mergând de la
câteva luni până la un an.
cu un galop. Erau
prea multe „long
EGOUL, ÎȚI DĂ STABILI‑ Mircea Kivu, care
conduce Mercury
Revenind la Radu Moraru: noua lui viață
a început abrupt, la ora cinci dimineața a
hours“, cum le spu‑ TATE. EU AM REUȘIT Research. „N‑au primei zile de după părăsirea BAT: împre‑
ne el, autoimpuse.
Weekendul avea un SĂ SUPLINESC LIPSA avut viața celor
din Occident, unde
ună cu soția sa, care tocmai își vânduse
părțile la firma de cercetare de piață la
singur scop  – re‑
cuperarea fizică și
ASTA PRIN FAPTUL CĂ economiile sunt
așezate – aici a fost
care era partener, Moraru s‑a urcat în‑
tr‑un avion cu direcția Sardinia, unde visa
organizarea gospo‑
dăriei. Constata că
AM FĂCUT CEEA CE ÎMI regim non‑stop“. Și
nu e vorba doar de
să ajungă din studenție. Cei doi au stat
acolo, în zona rurală a insulei, fără e‑mail,
investise „într‑un DOREAM“ – Radu Moraru, ex‑BAT volumul de mun‑ fără telefon, uneori fără curent, aproape o

1 4 MONEY EXPRESS 13–19 aprilie 2010


Aveți nevoie
de un an sabatic?
Doi americani care și‑au luat un an sabatic, Tom și Susan Gaddis, identifică zece
­semne care ar putea arăta că aveți nevoie de o pauză; luați în considerare faptul că
anul sabatic nu e sinonim, precizează ei, cu o vacanță.

. SUNTEȚI
1 . SUNTEȚI ADESEA
2 . OAMENII VĂ DEZA‑
3 . VĂ FACEȚI GRIJI ÎN
4 . ESTE MUNCA
5
WORKAHOLIC? FURIOS SAU EXTENUAT? MĂGESC CU UȘURINȚĂ? MOD DISPROPORȚIONAT? O PROBLEMĂ?
V‑ar defini prietenii și familia Vă simțiți „prăjit“? Vă in­ter­ Vă irită cei din jur? Sunteți Încercați să influențați Detestați să mergeți la ser‑
în acest fel? Ați ratat eveni‑ nalizați furia sau o exprimați tăios, nu aveți răbdare? lucrurile sau să controlați viciu? Aveți sentimentul că
mente importante de fami‑ într‑o manieră nesănătoasă? A devenit sarcasmul limba oamenii astfel încât să nu faceți nimic semnificativ
lie? Vă mai recunosc copiii? Ar fi de acord ceilalți cu răs‑ dvs. maternă? evitați anumite situații? cu viața dvs.?
punsul pe care l‑ați dat? Simțiți că povara întregii
lumi e pe umerii dvs.?

DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU

. CE SIMȚIȚI FAȚĂ DE
6 . VI SE PARE VIAȚA
7 . AVEȚI PROBLEME DE
8 . DINCOLO DE JOB/
9 .EFECTUL
10 ASUPRA
JOB/VIAȚĂ? PREA DIFICILĂ? SĂNĂTATE? FAMILIE CELORLALȚI
Folosiți, pentru a vă descrie Par lucrurile să fi scăpat Dormiți bine? V‑a spus Este viața dvs. spirituală mai Suferă relațiile dvs. semnifi‑
sentimentele, doar cuvinte de sub control? Sunteți cumva medicul să reduceți scurtă de 15 minute pe zi? cative, inclusiv mariajul dvs.,
negative? Ar folosi oame‑ adesea deprimat? stresul? din cauza stării pe care o
nii din jur astfel de cuvinte aveți? Este munca dvs. un
pentru a vă descrie pe dvs.? pericol pentru familie?

DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU

DACĂ AVEȚI CINCI SAU MAI MULTE „DA“‑URI, S‑AR PUTEA SĂ AVEȚI NEVOIE DE O PAUZĂ SABATICĂ.

lună  – după care s‑au întors acasă. N‑au sarcina. Fostul manager BAT ajunge, ast‑ REVENIREA.
stat prea mult: s‑au urcat, într‑o zi, în Ci‑ fel, și la cel mai important lucru din viața Încetul cu încetul, din anul sabatic al
troënul Xsara Picasso și s‑au îndreptat sa postdemisie: pe 28 decembrie, la opt lui Radu Moraru s‑au scurs 11 luni, iar fos‑
spre orașul lor natal, Baia Mare – în care luni de la schimbarea radicală petrecută tul manager a început să‑și pregătească
ajungeau, mereu pe fugă, de doar două în viața soților Moraru, s‑a născut – cu o revenirea: și‑a scos cărțile de business din
ori pe an. Apoi, au transformat drumul lună și jumătate înainte de termen – fetița debara, și‑a revizuit contul pe LinkedIn,
de întoarcere la București dintr‑un peisaj lor, Mara. A fost un moment dificil: Mora‑ și‑a schițat planul de networking, a contac‑
adiacent șoselei într‑un teritoriu de explo‑ ru spune că a stat lângă soția lui și fetiță, tat peste 20 headhunteri și s‑a întâlnit deja
rat. Soții Moraru au făcut, în vara lui 2009, 24 de ore din 24, săptămâni în șir, până cu trei oameni care au afaceri relativ mici,
ceea ce nu făcuseră niciodată: au oprit la când starea Marei s‑a stabilizat. Ar fi avut „de tip butic“, pentru o posibilă colabora‑
întâmplare, zăbovind pe îndelete la Cisnă‑ cum să facă asta ca angajat într‑o mare re. Nu e un moment tocmai bun, din păca‑
dioara, la Lacul Roșu, apoi în Timișoara și companie? Probabil că nu. Și probabil că te: afacerile mici sunt cele mai lovite de cri‑
alte câteva locuri din Banat. Și explorarea nici de fumat nu s‑ar fi lăsat, după 16 ani ză, ceea ce înseamnă că va sfârși probabil
ar fi continuat  – se făcuse, de‑acum, au‑ în care ajungea, uneori, și la două pachete prin a opta tot pentru o companie mare.
gust – cu Slovacia, Cehia și Austria, dacă pe zi; aceasta ar fi „a doua mare realizare O ia de la capăt, însă, cu o perspectivă
soția lui Moraru n‑ar fi avut probleme cu din acest an“, spune Radu Moraru. complet schimbată: sigur, abia a renunțat

1 5
COVER STORY LIFE MANAGEMENT
cu mai multă poftă de muncă, dar și cu
alte priorități. Dragoș Nicolaescu, de pil‑
dă, spune că acum își dedică lui însuși 30%

„Cred că în 2–3 luni din timp, tot 30% familiei și prietenilor, iar
în restul timpului face consultanță  – coa‑
ching, training și mentoring. Nicolaescu

o să fiu pregătit“ face parte, spre deosebire de Moraru, din


categoria celor care n‑au întrerupt legătu‑
rile cu businessul: și‑a deschis o compa‑
nie, Visionary Business Consultants, și se
gândește deja la câteva proiecte: o plat‑
Plecarea lui Dragoș
Simion din Flamingo De ce?
Tehnic vorbind, Dragoș
formă de promovare a freelancerilor, prin
care să se poată închega echipe competi‑
tive, un incubator de afaceri și un centru
a fost semnalul‑che‑ Simion a plecat pentru de dezvoltare personală. Și Marian Alecu,
ie care arăta că Dan că nu mai putea rămâne: ex‑McDonald’s, face consultanță. La fel
Dragoș Simion, ex‑Flamingo, care crede că
Adamescu, care a în septembrie 2009 Fla‑
mingo – având o nouă
cumpărat susținut structură de acționariat –
acțiuni Flamingo în își căuta o altă formulă „CEA MAI MARE PROVO‑
prima parte a lui de supraviețuire.
DRAGOȘ SIMION CARE ESTE MOMENTUL
2009, începea să aibă
ex‑Flamingo
DIN SEPTEMBRIE 2009 un cuvânt de spus.
ÎN CARE REÎNCEPI
TREABA. ATUNCI TREBUIE
SĂ FII CU TOATE ENERGI‑
1
. PLANUL. Simion, însă, spune că visa la un an .§ IMPLEMENTAREA. „Dar uite că acum
2
sabatic din 2006 – sau măcar la jumătate de an. chiar mi l‑am luat“, spune Simion. Își fixase, la ILE NEGATIVE ARSE, CON‑
Și‑a amânat pauza de‑atâtea ori încât proiectul lui
devenise prilej de glumă; prietenii, povestește el,
un moment dat, chiar un termen: aprilie 2010.
S‑a întâmplat să fie mai devreme însă. SUMATE, SĂ NU MAI FIE
înlocuiau zicala „când o face plopul pere“ cu una
nouă: „Când și‑o lua Simion anul sabatic“.
NICI O URMĂ DE STRES“
– Dragoș Simion, ex‑Flamingo

>> Nu este o pauză completă, >> „Când ai o atitudine cool“, >> După perioada sabatică, în două‑trei luni va fi pregătit pentru reve‑
e doar lipsă de res­pon­sabilitate; spune Simion, care a schim‑ ­Simion spune că va porni pe un nire. Cristian Udrescu, ex‑Wizrom, pentru
Simion are câteva contracte de bat costumul de președinte drum nou – fie management, care perioada sabatică s‑a încheiat, și‑a
advisoring „ca să rămân conec‑ de companie cu o pereche de fie investment. „Personal, mă înființat, alături de doi parteneri, o compa‑
tat“, explică el, „pentru că min‑ pantaloni kaki, de doc, și o blu‑ văd muncind până la 80 de nie proprie. Cât de mare e, însă, riscul să
tea e oricum ocupată: citesc, ză neagră, „poți să vezi lucruri‑ ani“. Când va reveni? „Planul ieși de pe piață? Kivu crede că acest risc
iau cursuri de franceză, scriu le cu o mai mare claritate“. meu e în minte și e foarte flexi‑ există, dar e relativ redus: cei care decid
niște lucruri legate de impresiile bil. Știu că într‑o bună zi voi în‑ să ia o pauză, spune el, „sunt oameni cu
din anii pre­cedenți, călătoresc“. cepe altceva. Și gata. Cred că în multă încredere în ei înșiși“; știu că vor
două‑trei luni o să fiu pregătit“. putea reveni. „Un an poate fi ușor recu‑
perat“, spune și Marius Precu – fost șef al
SpenglerFox, divizia de executive search a
„De 15 ani încoace nu mi s‑a întâmplat niciodată să stau fără o companiei irlandeze Grafton –, care adau‑
gă, totuși, că, dacă perioada de pauză se
ocupație cu responsabilitate. Totdeauna, când am început ceva, prelungește, adaptarea e tot mai grea.
Un lucru e sigur: nici unul dintre cei
era a doua zi după ce terminasem altceva“– Dragoș Simion, ex‑Flamingo cinci manageri cu care MONEY ­EXPRESS
a discutat nu pare să regrete decizia de
a‑și lua un time‑out, deși e limpede că
2010 nu e un an tocmai generos în joburi
la plasturi antifumat, dar știe mai multe nu vrea: nu se va mai întoarce niciodată de top management. Și încă ceva: se spu‑
decât în 2000, când a venit în București. la 13 ore de muncă pe zi. Ar vrea să fie ne că cel mai bun lucru care ți se poate în‑
„Făcusem filozofia și vorbeam cu clienții mai degrabă freelancer, oferind servicii de tâmpla la mijlocul vieții e să ai un infarct
într‑un mod... nu foarte eficient“, își project management sau de consultanță. ușor; îți va schimba definitiv perspectiva.
amintește el. „De fapt, nimic nu făceam Nimeni nu se întoarce, după perioada Cei care‑și iau un an sabatic n-au nevoie
eficient  – nici mașina nu o conduceam sabatică, la regimul dinainte: se produce de acel infarct – își schimbă singuri per‑
eficient“. Știe exact, în plus, ce vrea și ce un switch, spune Mircea Kivu – te întorci spectiva, cu o decizie radicală.

1 6 MONEY EXPRESS 13–19 aprilie 2010


„Nimeni nu m‑a crezut“
În ianuarie 2008
Cristian Udrescu, De ce?
„Eu le‑am spus tutu‑
ANGOASELE. „Mi‑era frică pentru că nu știam ce se va
întâmpla. E ca o loterie: nu știi ce e bine și ce nu e bine, nu
poți să fii sigur“, spune Cristian Udrescu.
manager al dez‑ ror că la 40 de ani vreau
voltatorului de să schimb ceva, dar ni‑
aplicații informati‑ meni nu m‑a crezut“, po­ MOMENTELE‑CHEIE. A fost greu? Udrescu își amintește de
vestește Udrescu, referin‑ două momente brăzdate de teamă:
ce Wizrom, anunța du‑se la reacțiile pe care
. DIN PERIOADA DE
1 2
. DIN „PERIOADA DE
public, într‑un colegii le‑au avut când,
PREGĂTIRE. „Îmi puneam DUPĂ“. „Mă gândeam: dar
interviu pentru la 1 noiembrie 2007, i‑a
problema: dacă o să mă dacă tot ce am plănuit eu nu
CRISTIAN UDRESCU anunțat că‑și ia un an de
ex‑Wizrom
MONEY EXPRESS: vacanță. Avea, atunci, 40
plictisesc? Dacă nu o să gă‑ e adevărat sau se produce
sesc ce să fac?“ vreo schimbare dramatică?“
DIN IANUARIE 2008 „Mă retrag un pic“. de ani și trei săptămâni.

>> Udrescu nu s‑a întors, însă, la >> Când și‑a început anul sabatic, >> Citise – „M‑am documentat >> Anul sabatic al lui Cristian Udres‑
Wizrom; plecarea lui a fost definitivă. Udrescu avea o listă cu 50 de cărți de mult“, spune el – că era foarte im‑ cu s‑a încheiat între timp: fostul ma‑
„După ce am gustat din prăjitura asta citit și alta cu diverse alte activități – portant să fii organizat când îți iei un nager al Wizrom a fondat, împreună
a timpului liber și a lucrurilor făcute voia să schieze, să facă biking, să an sabatic, „să știi ce costuri implică cu doi asociați, Paylogic, o companie
pentru mine, am zis că nu are rost învețe să conducă un iaht. hobbyurile pe care le ai“. care dezvoltă programe IT pentru
să îi încurc, să mă duc înapoi și să nu gestiunea resurselor umane.
îmi placă. Ori faci din inimă, ori nu“.

„Trebuie să fii pregătit cu un buget, să știi ce venituri și ce cheltuieli ai, ca să te încadrezi în ele.
E cea mai importantă parte, pentru că asta îți dă libertatea să te miști“ – Cristian Udrescu, ex‑Wizrom

„Sunt la o cură de dez‑workaholizare“


Marian Alecu
și‑a petrecut 16 De ce?
Două sunt motivele
>> vreme de 16 ani, s‑a obișnuit cu un program fix: „Muncă
zi‑lumină, foarte multe plecări și un comportament tipic unui
ani la McDonald’s, pe care Marian Alecu le
mediu corporatist“.
dintre care 12 ca invocă acum: >> nu i‑a fost tocmai ușor să‑și reconfigureze viața în afa‑
director general. ra acestui ritm: a descoperit, în schimb, că‑și poate face un
.„UZURA ACCENTUATĂ“
1 program numai al lui, în care călătoriile și telefonul nu sunt
A hotărât – la în‑ PE CARE O CĂPĂTASE CA legate între ele.
ceputul anului ANGAJAT CORPORATIST.
trecut – să pără‑ >> când timpul îi permite, face consultanță: „organizare și
MARIAN ALECU . DORINȚA DE A
2 reorganizare“, spune el, pentru care a fost recomandat unor
ex‑McDonald’s
sească și funcția, AVEA, ÎN SFÂRȘIT, O VIAȚĂ firme străine de un coleg de la McDonald’s International.
DIN SEPTEMBRIE 2009 și compania. PERSONALĂ.

„Am reușit să ajung prima oară la concertul de Anul Nou de la Viena, pe care îl vânam de 15 ani,
și la balul operei de la Viena din februarie 2010“– Marian Alecu, ex‑McDonald’s

1 7