Sunteți pe pagina 1din 32

RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.

2012 12:27 Uhr Seite 1

www.tchibo.ro

Bine aţi venit la

ro Instrucţiuni de utilizare şi garanţie


pentru Cafissimo COMPACT

Descoperă experienţa unică Tchibo!


RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:27 Uhr Seite 2
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:27 Uhr Seite 3

Cu Cafissimo, experimentaţi
întreaga lume a cafelei
Ne bucurăm că aţi ales Cafissimo. Numai Cafissimo vă oferă
cafeaua de cea mai bună calitate de la Tchibo, în combinaţie
cu utilizarea simplă a unui aparat cu capsule. Astfel vă puteţi
bucura când doriţi, de ceea ce doriţi – un espresso, o caffè
crema şi o cafea la filtru perfecte.

O apăsare de buton este suficientă, restul îl face aparatul


dvs. Cafissimo COMPACT. Experţii noştri au combinat în mod
ideal aparatul şi capsulele, astfel încât dvs. să vă bucuraţi de
întreaga aromă.

Vă mulţumim pentru încrederea dvs.


Echipa dumneavoastră Cafissimo
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 4

Cuprins

5 Particularităţile aparatului 15 Prepararea cafelei 24 Înainte o perioadă mai


Cafissimo COMPACT, lungă de neutilizare
18 Mod standby – mod repaus
în ansamblu
26 Defecţiune / Remediu
18 Decompresiunea
6 Sistemul unic pentru
28 Date tehnice
prepararea cafelei în 19 Reglarea tăriei cafelei
3 trepte de presiune 19 Reglarea tăriei pentru 28 Eliminarea deşeurilor
procesul curent de preparare
6 Aromacapsulele Cafissimo 29 Garanţia
(fără memorare)
7 Pe scurt 19 Fixarea tăriei (memorare)
19 Restabilirea setărilor din fabrică
8 Despre aceste instrucţiuni
20 Curăţarea
8 Scopul şi locul utilizării
20 Curăţarea recipientului de apă
9 Instrucţiuni de siguranţă 20 Curăţarea recipientului de captare
11 Punerea în funcţiune a capsulelor şi tăviţei/grătarului
(înaintea primei utilizări) de scurgere
20 Curăţarea carcasei
13 Spălarea aparatului
21 Îndepărtarea calcarului
14 Cea mai puternică aromă – 21 Agenţi de îndepărtare
cel mai bun gust a calcarului
14 Înălţimea grătarului de 21 Îndepărtarea calcarului
scurgere / pentru ceaşcă 23 Faza de spălare automată
mică sau mare

4 Cuprins
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 5

Particularităţile aparatului Cafissimo COMPACT,


în ansamblu
• Sistemul unic pentru prepararea cafelei în 3 trepte de presiune:
pagina
prin interacţiunea inteligentă dintre aparat şi capsulă, fiecare
cafea devine în mod automat perfectă. Pentru că fiecare tip de 6
cafea este preparat la presiunea corectă.

• Ejectare automată a capsulei şi recipient de captare integrat: pagina


dacă ridicaţi maneta după prepararea cafelei,
capsula cade automat în recipientul de captare.
17

• Cantitate de băutură programabilă individual: pagina

ajustaţi tăria cafelei după gustul dumneavoastră. 19


pagina
• Economisiţi energia datorită modului standby (repaus)
şi a notificării de îndepărtare a calcarului. pagina 18
21
• Service-ul nostru pentru dumneavoastră:
pagina
din convingere pentru calitatea produselor noastre,
vă acordăm o garanţie completă de 40 de luni pentru 29
aparatul nostru de cafea.

5 Particularităţile aparatului Cafissimo COMPACT


RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 6

Sistemul unic pentru prepararea cafelei în 3 trepte de presiune

Aparatul Cafissimo COMPACT, datorită sistemului său unic Cele 3 butoane pentru sortimentele de cafea reprezintă
de preparare a cafelei în 3 trepte de presiune, este reglat fiecare treaptă de fierbere. Culoarea fiecărui buton
optim pentru cea mai bună cafea pentru dvs. Printr-o corespunde unui tip de capsulă. Astfel veţi recunoaşte
presiune de fierbere personalizată, se poate dezvolta după culoarea capsulei ce buton va trebui să apăsaţi
perfect caracterul şi gustul original ale fiecărei cafele. pentru preparare:

ceaşca albă = espresso

ceaşca galbenă = caffè crema

ceaşca albastră = cafea la filtru

Aromacapsulele Cafissimo

În fiecare aromacapsulă Cafissimo se ascunde calitatea Avantajele capsulelor:


unică a cafelei Tchibo Arabica. Datorită sigilării ermetice, • cafea aromată prin sigilarea etanşă
aceasta îşi păstrează întreaga aromă până la preparare. • variante diferite de gust
Astfel vă veţi bucura de o cafea perfectă, ceaşcă după • gata porţionată
ceaşcă. • preparare rapidă şi curată
• gata de folosire (utilizaţi capsula aşa cum este)
Capsulele pot fi cumpărate din magazinele care
comercializează aparatele Cafissimo.

6 Sistemul de presiune de fierbere în trepte / Aromacapsulele Cafissimo


RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 7

Pe scurt
Manetă pentru deschiderea şi închiderea
orificiului pentru introducerea capsulelor
Orificiu pentru introducerea capsulelor
Orificiu rabatabil
pentru turnarea apei

Butoane de comandă
şi lumini de control

Recipientul de apă
Orificiu pentru
curgerea cafelei

Recipient pentru
captarea capsulelor

Buton pornire/oprire

Grătar de scurgere

Tăviţă de scurgere

7 Pe scurt
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 8

Despre aceste instrucţiuni Scopul şi locul utilizării

Aparatul este dotat cu dispozitive de siguranţă. Aparatul a fost conceput pentru următoarele scopuri de
Cu toate acestea, vă rugăm citiţi cu atenţie instrucţiunile utilizare:
de siguranţă şi utilizaţi aparatul doar conform descrierii din • Prepararea cafelei la filtru, a caffè crema şi a espresso,
aceste instrucţiuni, pentru a nu se ajunge, din neatenţie, cu capsule marca Tchibo.
la accidente sau pagube.
Aparatul este destinat uzului casnic şi domeniilor similare
Păstraţi aceste instrucţiuni pentru o utilizare ulterioară. uzului casnic, ca de exemplu
La cedarea acestui aparat se va preda şi manualul de
• în magazine, birouri sau medii de lucru asemănătoare,
utilizare.
• în medii agricole,
Simbolurile din aceste instrucţiuni:
• de către oaspeţii hotelurilor, motelurilor, pensiunilor
Acest simbol vă avertizează asupra pericolului şi ai altor facilităţi de cazare.
de accidentare!
Aşezaţi aparatul într-un spaţiu interior, uscat. Evitaţi
umiditatea ridicată a aerului sau concentraţia de praf.
Acest simbol vă avertizează asupra pericolului
de accidentare prin electrocutare!

Avertizări:
PERICOL avertizează asupra posibilelor accidentări
grave şi pericolului de moarte,
AVERTIZARE avertizează asupra pericolului de
accidentare şi pagubelor materiale grave,
ATENŢIE avertizează asupra pericolului de răniri
uşoare sau daune.
Informaţiile suplimentare sunt marcate
cu acest simbol.

8 Despre aceste instrucţiuni / Scopul şi locul utilizării


RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 9

Instrucţiuni de siguranţă

PERICOL pentru copii şi persoanele cu capacităţi • Cablul de alimentare nu trebuie să fie răsucit sau strivit.
limitate în utilizarea aparatelor Ţineţi-l la distanţă de muchiile ascuţite şi sursele de
• Acest aparat nu va fi utilizat de copii sau persoane care, căldură.
din cauza capacităţilor lor fizice, senzoriale sau psihice • Nu utilizaţi aparatul de cafea, în cazul în care aceasta,
sau a lipsei de experienţă sau de cunoştinţe, nu sunt în cablul de alimentare sau fişa sunt deteriorate sau după
măsură să îl utilizeze în siguranţă. Copiii trebuie supra- ce aparatul a căzut pe jos.
vegheaţi, pentru a vă asigura că aceştia nu se joacă cu • Nu efectuaţi modificări la aparat, la cablul de alimen-
aparatul. tare sau la alte părţi ale acestuia. Aparatele electrice
• Nu lăsaţi aparatul şi ambalajele la îndemâna copiilor. pot fi reparate numai de personal specializat în insta-
Există, printre altele, pericol de sufocare! laţii electrice, întrucât reparaţiile nespecializate pot
avea ca rezultat pagube semnificative. Solicitaţi
PERICOL de electrocutare
reparaţiile unui atelier de specialitate.
• Nu scufundaţi niciodată aparatul, fişa şi cablul de
• Scoateţi fişa din priză, ...
alimentare în apă, pentru că există pericolul de
... când apare o defecţiune,
electrocutare. Nu prindeţi niciodată cablul de
... când nu utilizaţi aparatul de cafea mai mult timp,
alimentare cu mâinile umede.
... înainte de a curăţa aparatul.
Nu utilizaţi aparatul în aer liber.
Trageţi de fişă, nu de cablul de alimentare.
• Poziţionaţi aparatul departe de accesul copiilor.
AVERTIZARE cu privire la opăriri/arsuri
• Nu utilizaţi niciodată aparatul nesupravegheat.
• Nu atingeţi orificiul de curgere al cafelei nici în timpul
• Conectaţi aparatul doar la o priză cu contacte de
utilizării, nici imediat după utilizare. Evitaţi contactul cu
protecţie, instalată conform prevederilor, a cărei
cafeaua care se revarsă.
tensiune de alimentare corespunde „Datelor tehnice“
ale aparatului. • În timpul funcţionării, nu ridicaţi maneta, lăsaţi orificiul
de introducere a capsulelor închis şi nu scoateţi
recipientul de captare a capsulelor.

9 Instrucţiuni de siguranţă
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 10

ATENŢIE la accidente sau pagube materiale • Nu aşezaţi aparatul pe o placă de aragaz, direct lângă
• Utilizaţi numai capsule originale Tchibo. Nu utilizaţi un cuptor fierbinte, radiator sau altele asemenea,
capsule deteriorate sau deformate. Nu introduceţi evitând astfel topirea carcasei acestuia.
niciodată cafea vrac. • Poziţionaţi cablul de alimentare astfel încât să nu vă
• Utilizaţi aparatul numai cu recipientul de captare împiedicaţi de el.
a capsulelor şi grătarul de scurgere montate. • Aparatul este dotat cu picioruşe anti-alunecare.
• Introduceţi în recipientul de apă numai apă proaspătă, Suprafeţele de lucru sunt acoperite cu diverse vopseluri
rece, de la reţea, respectiv potabilă. Nu folosiţi apă şi materiale plastice şi sunt tratate cu diverse substanţe
minerală carbogazoasă sau alte lichide. de întreţinere. Din acest motiv nu se poate exclude
complet faptul ca aceste componente să conţină
• Îndepărtaţi calcarul din aparat aşa cum se descrie în
substanţe ce ar putea ataca şi înmuia picioruşele
acest manual, de îndată ce aparatul vă indică acest
aparatului. Aşezaţi eventual o suprafaţă suport anti-
lucru.
alunecare sub aparat.
• În orificiul pentru introducerea capsulelor se află două
• Aparatul nu trebuie expus temperaturilor sub 4 °C.
ace. Aceste două ace străpung capsula la apăsarea
Apa rămasă în sistemul de încălzire ar putea îngheţa
manetei în jos, din ambele părţi. Nu atingeţi niciodată
şi astfel cauza pagube.
interiorul orificiului pentru introducerea capsulelor.
Nu ţineţi degetele sau obiecte în apropierea orificiului
pentru introducerea capsulelor, în timp ce coborâţi
maneta.
• Nu ridicaţi aparatul prinzându-l de manetă. Pentru
a mişca aparatul, prindeţi-l de carcasa exterioară.
• Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă, plană,
insensibilă la umiditate şi căldură.

10 Instrucţiuni de siguranţă
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 11

Punerea în funcţiune (înaintea primei utilizări)

1. Amplasarea aparatului
m Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă, plană,
insensibilă la umiditate şi căldură.
m Asiguraţi-vă că recipientul pentru captarea capsulelor
este împins până când se opreşte şi că grătarul de
scurgere este montat.

2. Umplerea recipientului cu apă


m Scoateţi recipientul de apă şi umpleţi-l până la marcajul
MAX
MAX cu apă proaspătă şi rece de la reţea, respectiv apă
potabilă.
- Fie turnaţi apa prin orificiul rabatabil, fie
- scoateţi recipientul de apă ridicându-l oblic,
în sus şi umpleţi-l cu apă.
La montare apăsaţi recipientul de apă uşor în jos,
astfel încât ventilul de pe fundul recipientului de
apă să se conecteze cu carcasa.

3. Coborârea manetei
m Maneta trebuie să fie coborâtă.
Coborâţi-o, după caz.

11 Punerea în funcţiune (înaintea primei utilizări)


RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 12

4. Poziţionarea ceştii
m Aşezaţi o ceaşcă sub orificiul de curgere al cafelei.

5. Conectarea şi pornirea aparatului


= m Introduceţi fişa într-o priză bine accesibilă.
m Porniţi aparatul cu ajutorul butonului de pornire/oprire.
Butoanele de sortiment de cafea clipesc şi lumina de
control din partea dreaptă clipeşte în culoarea roşie.

6. Apăsarea butonului de sortiment de cafea


m Apăsaţi butonul pentru sortimentul de cafea dorit.
Pompa porneşte. Imediat ce conductele sunt umplute cu
apă, aceasta se opreşte automat. În ceaşca poziţionată
= dedesubt va curge o cantitate mică de apă. Lumina de
control din partea dreaptă se stinge.
Acum mai clipesc doar cele 3 butoane de sortiment de
cafea şi aparatul se încălzeşte pentru prepararea cafelei.

12 Punerea în funcţiune (înaintea primei utilizări)


RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 13

7. Spălarea aparatului
m Aruncaţi apa din ceaşcă şi executaţi 2 cicluri de spălare
a aparatului, aşa cum se descrie în următorul paragraf.
După aceasta, aparatul poate fi utilizat.

Spălarea aparatului
MAX
După prima punere în funcţiune sau după ce nu aţi utilizat
aparatul mai mult de 2 zile, executaţi un ciclu de spălare a
acestuia, lăsând să curgă 2 ceşti de apă (fără capsule).
+ 1. Umpleţi recipientul de apă până la marcajul MAX, cu apă
proaspătă, rece, de la reţea, respectiv apă potabilă.
2. Aşezaţi dedesubt o ceaşcă goală.
Maneta trebuie să fie coborâtă.
3. Apăsaţi butonul de sortiment de cafea din mijloc,
imediat ce toate cele 3 butoane luminează constant.
Pompa introduce apă în conducte, aceasta curgând în
ceaşca aşezată dedesubt.
4. Aruncaţi apa din ceaşcă.
5. Repetaţi paşii 2 până la 4.
6. La final goliţi tăviţa de scurgere.
Scoateţi întreaga unitate şi îndepărtaţi grătarul.

13 Punerea în funcţiune (înaintea primei utilizări) / Spălarea aparatului


RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 14

Cea mai puternică aromă – cel mai bun gust

Preîncălzirea ceştii
Espresso este cel mai bun dacă îl beţi dintr-o ceaşcă
preîncălzită. Umpleţi ceaşca cu apă fierbinte, pe care o
aruncaţi cu puţin înainte de utilizarea ceştii.
Tăria cafelei
O capsulă per ceaşcă Reglaţi tăria cafelei după gustul dvs., ajustând cantitatea
de apă. Acest lucru este foarte simplu şi este descris în
Fiecare capsulă este porţionată pentru o ceaşcă de cafea.
capitolul „Reglarea tăriei cafelei“
Aromă completă
Introduceţi capsula numai când aveţi nevoie de ea.
Capsula este străpunsă la introducere. Dacă rămâne
neutilizată, aroma dispare.

Înălţimea grătarului de scurgere / pentru ceaşcă mică sau mare

Pentru ceşti mici, întoarceţi pur şi simplu grătarul de


scurgere.
Datorită distanţei mai mici faţă de orificiul de curgere
al cafelei, se evită pulverizările excesive.

14 Cea mai puternică aromă – cel mai bun gust / Înălţimea grătarului de scurgere
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 15

Prepararea cafelei

1. Încălzirea aparatului
m Porniţi aparatul de la butonul de pornire/oprire.
Dacă aparatul se află în modul standby (a se vedea
= capitolul „Mod standby – mod repaus“), apăsaţi un
buton de sortiment de cafea sau mişcaţi maneta.
În timpul încălzirii, cele 3 butoane de sortiment de cafea
clipesc. În timpul încălzirii se evacuează presiunea din
aparat. Acum se pot scurge resturi de apă din orificiul
pentru curgerea cafelei.
Dacă lumina de control din dreapta clipeşte
(suplimentar se emite şi un semnal sonor),
umpleţi recipientul cu apă.

2. Poziţionarea ceştii
m Aşezaţi o ceaşcă goală sub orificiul pentru curgerea
cafelei.
3. Introducerea capsulei şi coborârea manetei
m Ridicaţi din nou maneta până când se opreşte şi intro-
duceţi o capsulă ca în imagine, cu capacul spre partea
frontală.
Capsula trebuie să fie intactă: Nu o străpungeţi şi nu înde-
părtaţi capacul capsulei, nu introduceţi capsule deformate!
m Coborâţi maneta complet.
Capacul şi fundul capsulei este astfel străpuns.

15 Prepararea cafelei
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 16

4. Apăsarea butonului de sortiment de cafea


Imediat ce toate cele 3 butoane de sortiment de cafea
luminează constant, aparatul este pregătit.
espresso
m Apăsaţi butonul de sortiment de cafea,
= capsulă neagră corespunzător capsulei introduse.
= butonul alb
Procesul de fierbere începe şi se opreşte automat.
Dacă doriţi să întrerupeţi mai devreme procesul de
caffè crema
fierbere, apăsaţi butonul care clipeşte.
= capsulă galbenă
= butonul galben
La espresso şi caffè crema, ca în cazul espresoare-
cafea la filtru
lor profesionale, o cantitatea mică de cafea este
prefiartă, astfel încât aroma să se poată dezvolta
= capsulă albastră
= butonul albastru în mod optim. Acest procedeu se observă printr-o
scurtă oprire la începutul procesului de fierbere.
Cafeaua la filtru se prepară ca la un aparat de cafea
obişnuit, fără prefierbere.

Sfat: Puteţi regla tăria cafelei ajustând cantitatea de apă.


Procedura o găsiţi în capitolul „Reglarea tăriei
cafelei“.

16 Prepararea cafelei
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 17

5. Ejectarea capsulei
m Înainte de a scoate ceaşca, ridicaţi din nou maneta
până când se opreşte.
Se evacuează presiunea din aparat. Acum se va mai scurge
puţină cafea. Capsula cade în recipientul de captare.

6. Golirea recipientului de captare a capsulelor


şi tăviţei de scurgere
După utilizare ...
m ... aruncaţi apa din tăviţa de scurgere. Din motive
operaţionale, aici se adună mereu apă şi cantităţi
mici de zaţ de cafea.
m ... goliţi zilnic recipientul de captare a capsulelor,
respectiv atunci când este plin. În acesta încap
cca. 8 capsule.

17 Prepararea cafelei
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 18

Mod standby – mod repaus

Standby Oprire completă


La 15 minute de la prepararea cafelei, aparatul se comută Dacă nu utilizaţi aparatul pentru un timp mai îndelungat,
automat în modul standby. Cele 3 butoane de sortiment de exemplu peste noapte, opriţi-l de la butonul lateral de
de cafea se sting. Aparatul consumă acum o cantitate pornire/oprire. Astfel nu mai consumă deloc energie
nesemnificativă de energie electrică, însă este pregătit electrică.
de funcţionare în orice moment.
Apăsaţi unul dintre butoanele de sortiment de cafea sau
mişcaţi maneta pentru a reactiva aparatul.

Decompresiunea

Ridicaţi la loc maneta după fiecare preparare a cafelei,


astfel încât capsula să cadă şi presiunea să poată fi
evacuată din sistem. Acum va mai picura puţină cafea.
Coborâţi din nou maneta când nu utilizaţi aparatul,
pentru ca orificiul de introducere a capsulelor să se
închidă.

18 Mod standby / Decompresiunea


RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 19

Reglarea tăriei cafelei

Reglaţi tăria cafelei după gustul dvs., ajustând cantitatea 1. Procedaţi ca în cazul preparării cafelei:
de apă. Puteţi realiza acest lucru manual pentru un singur Umpleţi recipientul de apă, introduceţi o capsulă şi
proces de preparare a cafelei sau prin programarea aşezaţi dedesubt o ceaşcă.
tuturor viitoarelor procese de pregătire a cafelei. 2. Ţineţi apăsat butonul corespunzător sortimentului de
Reglaţi tăria pentru procesul curent de preparare cafea până când cantitatea dorită a curs în ceaşcă.
(fără a memora) 3. Odată cu eliberarea butonului, cantitatea este memo-
m Dacă este prea slabă cafeaua, opriţi mai devreme rată.
curgerea apei prin apăsarea butonului care clipeşte. Dacă setarea nu corespunde gustului dvs., modificaţi-o
m Dacă este prea tare cafeaua, reîncepeţi procesul de prin simpla repetare a procedeului.
preparare, fără a introduce o nouă capsulă. Apăsaţi Restabilirea setărilor din fabrică
butonul imediat ce a curs suficientă apă.
Puteţi reveni la cantităţile iniţiale de apă.
Setare iniţială la cumpărarea aparatului: 1. Opriţi aparatul de la butonul
espresso cca. 40 ml de pornire/oprire.
caffè crema cca. 125 ml 2. Ţineţi apăsate butonul
cafea la filtru cca. 125 ml + inferior şi superior de
Cantitatea de apă poate fi setată între sortiment de cafea şi
cca. 30 şi 300 ml. porniţi aparatul.
3. Eliberaţi butoanele.
Fixarea tăriei (memorare)
Setările din fabrică sunt restabilite.
Puteţi modifica pentru o durată mai lungă setările din
fabrică pentru cantităţile de apă. Astfel veţi obţine
întotdeauna exact cafeaua pe care o doriţi.
Pentru fiecare tip de cafea este posibilă câte o setare
individuală: Câte una pentru espresso (ceaşca albă), caffè
crema (ceaşca galbenă) şi cafea la filtru (ceaşca albastră).
19 Reglarea tăriei cafelei
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 20

Curăţarea

ATENŢIE
• Nu utilizaţi pentru curăţare produse chimice concen-
trate, soluţii de curăţare agresive sau abrazive.

m Opriţi aparatul de la butonul de pornire/oprire şi


scoateţi fişa din priză.
Curăţarea recipientului de captare a capsulelor
şi tăviţei/grătarului de scurgere
m Trageţi unitatea tăviţei de scurgere din aparat.
m Scoateţi grătarul de scurgere şi recipientul de captare
a capsulelor şi spălaţi fiecare componentă cu detergent
de vase.
m Uscaţi bine componentele.
Componentele de plastic nu se spală la maşina de vase.
Numai grătarul de scurgere poate fi curăţat în maşina de
Curăţarea recipientului de apă vase.
Recipientul de apă trebuie curăţat o dată pe săptămână.
Curăţarea carcasei
m Curăţaţi recipientul de apă cu ajutorul unui
detergent blând de vase. m Ştergeţi carcasa cu o cârpă moale şi umedă.
Clătiţi-l bine sub jet de apă şi apoi uscaţi-l. m Dacă este necesar, ştergeţi şi sertarul pentru
Nu se poate spăla în maşina de vase. recipientul de captare a capsulelor, cu o cârpă
moale şi umedă.

20 Curăţarea
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 21

Îndepărtarea calcarului

ATENŢIE! Depunerile de calcar Când luminile de control din stânga şi dreapta clipesc
contribuie la defectarea aparatului! alternativ, aparatul trebuie curăţat de calcar. Îndepărtaţi
calcarul în următoarele zile. Nu aşteptaţi mai mult, pentru
• Îndepărtaţi calcarul din aparat că altfel se poate depune atât de mult calcar încât agentul
de îndată ce aparatul vă indică de îndepărtare a calcarului nu va mai avea efect.
acest lucru (după cca. 50 l). Procesul de îndepărtare a calcarului durează aproxima-
Astfel veţi mări durata de viaţă a tiv 45 de minute.
aparatului dumneavoastră şi veţi
economisi energie. Agenţi de îndepărtare a calcarului
• Nu utilizaţi agenţi de îndepărtare • Utilizaţi pentru îndepărtarea calcarului un agent lichid
a calcarului pe bază de acid formic. din comerţ pentru aparatele de cafea şi espresso.
Respectaţi instrucţiunile producătorului.
• Utilizaţi doar agenţii indicaţi
• Puteţi îndepărta calcarul din aparat şi cu un amestec de
pentru îndepărtarea calcarului.
acid citric şi apă, protejând astfel mediul înconjurător.
Alte substanţe ar putea deteriora
aparatul şi/sau ar putea să fie Îndepărtarea calcarului
ineficiente. 1. Opriţi aparatul de la butonul de pornire/oprire.
m Utilizarea agentului din comerţ pentru îndepărtarea
calcarului:
Dizolvaţi agentul de îndepărtare a calcarului în apă
conform indicaţiilor producătorului şi turnaţi în reci-
+ pientul de apă gol până la marcajul MAX. Introduceţi la
loc recipientul de apă.
m Utilizarea acidului citric:
Amestecaţi acidul citric cu apă şi turnaţi soluţia în
recipientul de apă.
Raportul de amestec: 4 părţi apă la 1 parte acid citric.

21 Îndepărtarea calcarului
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 22

2. Coborâţi maneta.
3. Aşezaţi un recipient de cel puţin 250 ml sub orificiul
de curgere.
250 ml
Recipientul aşezat dedesubt va trebui golit de mai multe
ori în timpul procesului de îndepărtare a calcarului.

4. Ţineţi apăsat butonul de sortiment de cafea de sus


şi din mijloc şi porniţi aparatul de la butonul de
pornire/oprire. Eliberaţi butoanele.
+ =
Butonul de sortiment de cafea din mijloc şi luminile
de control din stânga şi dreapta clipesc alternativ.

5. Apăsaţi butonul de sortiment de cafea care clipeşte


= (cel din mijloc), pentru a porni îndepărtarea calcarului.
Procesul de îndepărtare a calcarului începe. Luminile de
control din stânga şi dreapta clipesc alternativ.
Această procedură durează 45 de minute.
Aparatul pompează de mai multe ori lichid pentru îndepăr-
tarea calcarului în conductele aparatului, la intervale de
10 minute. De fiecare dată curg cca. 175 de ml în recipient.
6. Aruncaţi apa după fiecare proces de pompare,
pentru ca recipientul să nu se reverse.
La final clipesc din nou alternativ butonul de sortiment de
cafea din mijloc şi luminile de control din stânga şi dreapta.

22 Îndepărtarea calcarului
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 23

7. Curăţaţi recipientul de apă, recipientul de captare a


capsulelor, tăviţa şi grătarul de scurgere conform
descrierii din capitolul „Curăţarea“.
Faza de spălare automată
MAX
8. Pentru faza de spălare, clătiţi recipientul de apă cu apă
curată şi umpleţi-l cu apă rece până la marcajul MAX.
9. Aşezaţi un recipient gol (de cel puţin 250 ml) sub
250 ml orificiul de curgere al cafelei.
10. Apăsaţi butonul de sortiment de cafea care clipeşte
(cel din mijloc), pentru a porni spălarea.

2x Luminile de control din stânga şi dreapta clipesc alternativ,


de câte 2 ori fiecare.
=
11. Se spală cu cca. 500 ml. Observaţi recipientul aşezat
dedesubt şi goliţi-l înainte să se reverse.

La final clipesc din nou alternativ butonul de sortiment de


cafea din mijloc şi luminile de control din stânga şi dreapta.

12. Apăsaţi butonul de sortiment de cafea care clipeşte


(cel din mijloc).
Îndepărtarea calcarului este încheiată. Toate cele 3 butoane
de sortiment de cafea clipesc. Aparatul se încălzeşte pentru
prepararea cafelei.
23 Îndepărtarea calcarului
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 24

Înainte o perioadă mai lungă de neutilizare

Dacă aparatul nu se utilizează pentru o perioadă mai lungă


de timp, de exemplu când plecaţi în concediu, recomandăm
îndepărtarea apei din sistemul de conducte al acestuia,
din motive de igienă. Procedaţi după cum urmează:
1. Opriţi aparatul de la butonul de pornire/oprire.
2. Aşezaţi un recipient sub orificiul de curgere al cafelei.
250 ml
3. Coborâţi maneta, după caz.

4. Goliţi recipientul de apă şi introduceţi-l la loc.

5. Ţineţi apăsate simultan cele 3 butoane de sortiment de


cafea şi porniţi aparatul de la butonul de pornire/oprire.
Eliberaţi din nou butoanele.
+ = Lumina de control din partea dreaptă clipeşte în
culoarea roşie.

24 Înainte o perioadă mai lungă de neutilizare


RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 25

Pompa transportă apa rămasă din sistemul de con-


ducte al aparatului. Se opreşte automat, imediat ce
s-a evacuat toată apa.
250 ml Apa rămasă curge în recipientul aşezat dedesubt.
Se aude un semnal sonor şi lumina de control din
partea dreaptă continuă să clipească în culoarea roşie.

6. Opriţi aparatul de la butonul de pornire/oprire.


250 ml

7. Ridicaţi maneta, pentru ca presiunea să poată fi


evacuată din sistem. Acum va mai picura puţină apă.
Coborâţi din nou maneta, pentru ca orificiul de
introducere a capsulelor să se închidă.
Dacă doriţi să repuneţi aparatul în funcţiune mai târziu,
procedaţi conform descrierii din capitolul „Punerea în
funcţiune (înaintea primei utilizări)“.

25 Înainte o perioadă mai lungă de neutilizare


RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 26

Defecţiune / Remediu

Lumina de control din partea Recipientul de apă este gol?


dreaptă clipeşte în culoarea m Umpleţi din nou recipientul de apă.
roşie şi se aude un semnal
m Apăsaţi unul dintre butoanele de sortiment de cafea. Pompa porneşte.
sonor.
Imediat ce conductele sunt umplute cu apă, pompa se opreşte automat.
m Când butoanele de sortiment de cafea luminează constant, aparatul este
din nou pregătit de utilizare.
Maneta a fost ridicată în timpul procesului de fierbere?
AVERTIZARE cu privire la opăriri!
Dacă maneta este ridicată în timpul fierberii, pot ieşi stropi de apă
fierbinte.

Procesul de fierbere se întrerupe imediat.


m Coborâţi din nou maneta.
m Apăsaţi unul dintre butoanele de sortiment de cafea, pentru a opri semnalul sonor.
Nu curge niciun fel de cafea Dacă lumina de control din partea dreaptă clipeşte în culoarea roşie, recipientul de
sau doar o cantitate mică. apă este gol. Umpleţi-l şi apăsaţi unul dintre butoanele de sortiment de cafea, pentru
reumplerea conductelor cu apă.
Picură apă din orificiul de Apa se prelinge în sistem la încălzire. Astfel, picură apă din orificiul de curgere al
curgere al cafelei. cafelei.
Apa este împinsă prin capsulă, la presiune ridicată, în timpul fierberii. Dacă maneta
este mişcată în cele ce urmează, se evacuează presiunea şi cafeaua curge. Acest lucru
este condiţionat de sistem şi nu reprezintă un defect. De aceea luaţi mai întâi ceaşca
cu cafeaua proaspăt preparată de pe grătarul de scurgere, apoi ridicaţi maneta complet.

26 Defecţiune / Remediu
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 27

Zaţ de cafea în ceaşcă. Întotdeauna va rămâne puţin zaţ în ceaşca de cafea.


Acest lucru este condiţionat de sistem şi nu reprezintă un defect.
Cafeaua nu este suficient În special la espresso, cantitatea de cafea este atât de redusă în comparaţie cu ceaşca,
de fierbinte. încât se răceşte repede. Preîncălziţi mai întâi ceaşca: Umpleţi ceaşca cu apă fierbinte,
pe care o aruncaţi cu puţin înainte de utilizarea ceştii.
Luminile de control din stânga Trebuie îndepărtat calcarul din aparat.
şi dreapta clipesc alternativ. Îndepărtaţi calcarul în următoarele zile. Nu aşteptaţi mai mult, pentru că altfel se
poate depune atât de mult calcar încât agentul de îndepărtare a calcarului nu va mai
avea efect. Un astfel de defect cauzat de utilizator nu este acoperit de garanţie.
Procedaţi conform descrierii din capitolul „Îndepărtarea calcarului“.

Maneta nu poate fi coborâtă. Verificaţi dacă recipientul pentru captarea capsulelor nu este plin.
Goliţi-l dacă este cazul.
Dacă o capsulă se blochează în orificiul de introducere, împingeţi maneta complet
spre spate şi apăsaţi capsula de sus în jos. Nu reutilizaţi o capsulă deformată.

27 Defecţiune / Remediu
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 28

Date tehnice Eliminarea deşeurilor


Tip / Model: 280997 Eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electro-
Număr articol: 280 997 (roşu) nice (DEEE) alături de deşeurile municipale nesortate este
280 999 (alb) interzisă. Acestea trebuie predate la punctele municipale
281 002 (negru) de colectare, societăţile autorizate de colectare/reciclare
sau distribuitori, în cazul în care se achiziţionează echipa-
Tensiune reţea: 220-240 V ~ 50 Hz
mente noi de acelaşi tip.
Putere: 950 waţi
Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare
Consum de energie pentru colectarea selectivă a deşeurilor precum şi funcţio-
poziţia comutatorului, oprit: 0 waţi/oră nalitatea acestora. Pentru mai multe informaţii contactaţi
standby: < 0,5 waţi/oră societatea de salubrizare sau departamentul specializat
Presiunea maximă a pompei: 15 bari din cadrul primăriei.
Capacitatea Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente
recipientului de apă: 1,1 litri electrice şi electronice (DEEE), la punctele de colectare
Clasa de protecţie: I municipale, societăţile autorizate de colectare/ reciclare
Temperatura de funcţionare: +10 până la +40 °C sau distribuitori, în cazul achiziţionării echipamentelor noi
de acelaşi tip, facilitează refolosirea, reciclarea sau alte
Made exclusively for: Tchibo GmbH,
forme de valorificare a acestora.
Überseering 18,
22297 Hamburg, Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
Germany pot conţine substanţe periculoase care pot avea un impact
negativ asupra mediului şi sănătăţii umane în cazul în care
În scopul îmbunătăţirii produselor, ne rezervăm dreptul
DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform
de a face modificări tehnice şi optice ale articolului.
prevederilor legale.
Acest simbol aplicat pe un echipament electric sau
electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul
unei colectări separate şi nu poate fi eliminat
împreună cu deşeurile municipale nesortate.

28 Date tehnice / Eliminarea deşeurilor


RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 29

Garanţia
Oferim o garanţie de 40 de luni de la data achiziţiei.

Acest produs a fost fabricat în conformitate cu cele mai


noi metode de fabricaţie şi a fost supus unui control strict RO 280 997 (roşu)
al calităţii. Vă garantăm calitatea ireproşabilă a acestui Număr articol:
RO 280 999 (alb)
produs. (culoare)
RO 281 002 (negru)
Dacă, în ciuda aşteptărilor, pe perioada de garanţie apar
defecţiuni, atunci reclamaţi acest lucru la punctul de
achiziţionare.
Colegii din locaţia respectivă vă vor ajuta cu plăcere şi
vor stabili împreună cu dumneavoastră ce trebuie făcut.
Garanţia nu acoperă daunele apărute ca urmare a utilizării
necorespunzătoare sau a neîndepărtării depunerilor de
calcar, precum şi ca urmare a pieselor de uzură şi a con-
sumabilelor folosite.
Dacă aveţi întrebări vă rugăm să aveţi la îndemână
documentul de achiziţie şi numărul de articol.

29 Garanţia
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 30

30 Cafissimo
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 31

31 Cafissimo
RO 003E BDA 280997_280999_281002 12.10.2012 12:28 Uhr Seite 32

64232-GS1XMOHBII-RO003E