Conferen iar universitar Natalia Corolcova

Contracep ia este metoda prevenirii sarcinii nedorite la femeile de vârst reproductiv . Mijloacele anticoncep ionale utilizate în acest scop se numesc contraceptive. ÎntrÎntr-un sens mai larg, contracep ia reprezint o metod de control al natalit ii, ce asigur întreruperea evolu iei naturale a sarcinii din momentul concep iei i pân la na terea copilului. Totodat , importan a mijloacelor anticoncep ionale nu se limiteaz doar la preîntâmpinarea sarcinii, ele au un rol esen ial în planificarea familiei. Potrivit defini iei OMS planificarea familiei este asigurarea controlului func iei reproductive pentru na terea doar a copiilor dori i .

Vârsta favorabil a femeii pentru reproducere constituie 19-35 de ani; Intervalul dintre na teri va fi nu mai mic de 2-2,5 ani. Concep ia va avea loc peste 2 luni dup o afec iune infec ioas acut suportat de so i; Este recomandabil concep ia în perioada de toamn i iarn , dat fiind reducerea ponderii muta iilor spontane i pericolului conflictului imunologic; Femeia va fi scoas din zona contactului cu substan ele chimice cu 2 luni înainte de concep ie; So ii vor refuza deprinderile vicioase (fumatul, alcoolul, narcoticele) cu 2 luni înainte de concep ie; Femeia cu afec iuni somatice cronice va concepe doar în cazul remisiunii stabile i lipsei acutiz rilor timp de 1-5 ani (în func ie de caracterul afec iunii); Femeile cu regim de munc influen at de factori negativi vor planifica sarcina dup instalarea adapt rii stabile (12 ani de lucru).

Orice fel de contracep ie va corespunde urm toarelor III cerin e:

SIGURAN INOFENSIVITATE ACCESIBILITATE

S posede efect anticoncep ional înalt; S fie simple în utilizare; S nu influen eze negativ asupra s n t efect negativ asupra urma ilor; ii femeii i s nu aib

S aib efect reversibil, pentru ca la dorin , func ia de reproducere s fie restabilit u or i complet; S nu deregleze fiziologia actului sexual; S fie accesibile din punct de vedere al costurilor. Metodele contraceptive, în func ie de locul ac iunii mijloacelor utilizate, sunt clasificate în diferite feluri.

Potrivit clasific rii propuse de U.A. Manyilova careia în calcul atât eficien a contraceptivului, cât iac iunea lui asupra organismului feminin, metodele anticoncep ionale sunt divizate în: 
  

cu eficien absolute; cu eficien nu prea înalt ; cu eficien nu prea înalt , dar i f r ac iune negativ asupra organizmului; cu eficien înalt , care în anumite circumstan e pot avea ac iuni nefavorabile asupra organismului feminin; cu eficien înalt , dar având pericolul apari iei unor complica ii grave.

METODE DE CONTRACEP IE

INDICELE PERLEA (100 femei/an)
0,01 - 0,03 0,15 - 0,5 0,3 1,5

Sterilizare Contracep ia hormonal Sterilet Progestine pure (mini pilule) Metode de barier Coit întrerupt Lipsa contracep iei

0,6 - 4,0 2 - 15 8 - 17 80 - 90

Tipurile preparatelor hormonale
Preparate monofazice Preparate combinate bifazice Preparate combinate trifazice Mini-pilule Preparate postcoitale Contraceptive hormonale prolongate (depozitate) Implanturi subcutanate Contraceptive hormonale vaginale 

 

  

Contraindica ii pentru folosirea contraceptivelor orale obligatoriu culegerea meticuloas a anamnezei i examinarea atent a fiec rei femei, mai cu seam a minorelor. Contraindica ii absolute: sarcina sau suspiciunea ei; afec iuni cardiovasculare, hipertensiune peste 160/95 mmHg; afec iuni ale vaselor cerebrale; tumori maligne ale genitalelor; afec iuni hepatice, sindromul Rotor, icter; anemie drepanocitar ; diabet zaharat asociat cu vasoconstric ie.

Contraindica ii relative:
afec iuni biliare; fumatul în spe dup 30 de ani; pansament ghipsat îndelungat al membrelor inferioare, alte tipuri de imobilizare, agravate de hipodinamie; prediabet; cefalee sever , migren ; epilepsie, crize convulsive etiologic neidentificate, sechele ale encefalopatiei perinatale; obezitate, deregl ri metabolice, hipercolesterinemie, factorul eriditar nefavorabil (infarct la rudele sub 45 de ani); vârsta de 40 ani i mai mult; miom uterin; afec iuni renale; herpes în timpul sarcinii în antecedente; rela ii sexuale neregulate; în l imea sub 150 cm; vârsta ginecologic sub 2 ani; ciclul menstrual neregulat.

Fenomene secundare ale contraceptivelor orale
Legate de componentul estrogenic
Cefalee Hipertensiune Vertij Grea , vom diaree Meteorism abdominal Tumofierea glandelor mamare Irascibilitate Tromboflebit Leucoree Cloasm Crampe la picioare Menoragie, sângerare Äde rupere´ Usc ciunea vaginal Cervicit Icter colestatic Hipomenoree

Legate de componentul gestagenic
Cefalee între administr rile C.O. Bufeuri de c ldur Diminuarea libidoului Cre terea greut ii corpului Acnee, erup ii Calvi ie Hiperfatigabilitate Depresiune

Condi ionate de efectul androgen al C.O.
Intensificarea libidoului Prurit Cre terea greut ii corpului Cre terea apetitului Acnee Alopecie Hirsutism Schimbarea vocii

Dispozitivul intrauterin (steriletul)
Contraceptivele intrauterine sunt grupate în 3 categorii:  

inerte, fabricate din polietilen (ansa Lippes), inacceptabile pentru adolescen i; cu con inut de hormoni (alza -T, Mirena, Progestasert), axul vertical al c rora con ine progestine care se elimin uniform prin membrana semitransparent , de asemenea, inacceptabile pentru adolescen i; medicamentoase (fincoid, multiload, biocuprim, meduza etc.), fabricate din fire de cupru sau argint, ionii c rora amplific efectul anticoncep ional.

!!! Contraindica ii pentru întroducerea steriletului 
     

gradul 3-4 de puritate vaginal ; 3sarcina sau suspiciunea ei, sarcin extrauterin în antecedente; afec iuni inflamatoare acute, subacute i frecvent recidivante ale genitalelor; vicii de dezvoltare a uterului; stenoza canalului cervical; expulzia repetat a steriletului; hemoragii uterine de divers etiologie; suspiciunea neoplasmului malign; avort septic în antecedente în 3 luni predecesoare întroducerii steriletului; anomalii congenitale de dezvoltare; miom uterin, endometrioza colului uterin i ovarelor; anemie i alte maladii ale sângelui (trombocitovasopatii etc.).

Contraceptivele de barier sunt binevenite anumitor categorii ale popula iei i în condi ii distincte, cum ar fi: ** contraindica iile medicale privind folosirea altor metode de contracep ie,
precum i refuzul binevol al contrac iei chirurgicale pentru persoanele având contacte sexuale rare. În calitate de metod temporar , de exemplu: în lipsa menstrua iilor în perioada de lacta ie; în perioada imediat urm toare dup rezec ia canalului diferent; în cazul în care nu pot fi g site firele steriletului; în cazul administr rii preparatelor medicamentoase ce reduc eficien a contraceptivelor orale; în perioada de a teptare a altei metode, de exemplu, contracep iei chirurgicale sau întroducerii steriletului; în cazul examin rilor privind anumite simptome ginecologice; în calitate de metod temporar sau suplimentar ; în cazul folosirii metodei fiziologice în faza fertil a ciclului; în vederea protec iei împotriva bolilor sexual transmisibile, inclusiv SIDA (prezervativul). 

  

 

Metoda fiziologic sau ritmic de contracep ie
se bazeaz pe sterilitatea fiziologic a femeii la începutul i sfâr itul ciclului menstrual, pe termenul ovula iei (zilele 12-16 ale ciclului menstrual), vitalitatea ovulului (24 ore) i capacitatea de fecundare a spermatozoizilor (48 ore i mai mult). Pentru determinarea începutului perioadei fertile (ziua când poate avea loc concep ia) se scad 18 zile din cel mai scurt ciclu menstrual, iar pentru stabilirea sfâr itului perioadei fertile se scad 11 zile din cel mai lung ciclu menstrual din ultimele 6-18 luni. .