Sunteți pe pagina 1din 2

Temele de proiect:

1.Istoricul unităţii europene


2.Premisele construcţiei europene
3.Crearea Comunităţilor Europene
4. Evoluţia Comunităţilor Europene
5. Tratatele constitutive ale Comunităţii Europene
6. Trecerea de la Comunitatea Europeană la Uniunea Europeană
7. Integrarea economică şi Uniunea Europeană
8. Valurile de integrare în Uniunea Europeană
9. Actori instituţionali ai Uniunii Europene
10. Piaţa comună europeană
11. Moneda euro
12. Politicile Uniunii Europene
13. Politica socială la nivelul Uniunii Europene
14. Coeziuniea economico-socială, principiu de integrare în Uniunea Europeană
15. Istoricul integrării României în Uniunea Europeană
16. Ce este globalizarea?
17. Factorii determinanţi ai globalizării
18. Globalizarea: echilibru sau dezechilibru?
Iren is typing...
Iren: 19. Mişcarea antiglobalizare: cauze şi forme de manifestare
20. Globalizarea şi reducerea decalajelor între ţările dezvoltate şi cele cu economiile de
piaţă în formare
21. Societăţile transnaţionale - vectorul principal al globalizării
22. Comerţul în contextul globalizării
23. Globalizarea şi Organizaţia mondială a comerţului
24. Piaţa financiară globală
25. Globalizarea şi FMI
26. Creşterea şi dezvoltarea economică în condiţiile globalizării
27. Globalizarea, sărăcia şi inegalităţile în dezvoltare
28. Subdezvoltarea - realitate a economiei globale
29. Rolul Băncii Mondiale în eradicarea subdezvoltării şi sărăciei
30. Economia României în condiţiile globalizăriiBookmark
STIGLITZ, JOSEPH E., Globalizarea. Sperante si deziluzii, Editura
Economica, Bucuresti, 2003.